Metlice sprednjih brisalcev, šobe in tekočina

Dolivanje tekočine za pranje vetrobranskega stekla

Edina posoda, v katero lahko dolivate tekočino, je posoda s tekočino za pranje vetrobranskega stekla, ki je nameščena za prtljažnikom spredaj. Ko je nivo tekočine nizek, se na instrumenti plošči prikaže sporočilo.

Tekočino za pranje vetrobranskega stekla dolijete tako:

 1. Odprite pokrov motorja.
 2. Očistite okolico pokrovčka odprtine za nalivanje, preden ga odprete, da umazanija ne zaide v posodo.
 3. Odprite pokrovček odprtine za nalivanje.
 4. Dolijte toliko tekočine, da bo vidna neposredno pod vratom odprtine za nalivanje, in pazite, da se na razlije.
  Pokrovček odprtine za dolivanje s povečanim delom, ki prikazuje ciljni nivo tekočine.
 5. Vso morebitno razlito tekočino takoj pobrišite in operite prizadeto območje z vodo.
 6. Odprite pokrovček odprtine za nalivanje.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Uporabite izključno tekočino za pranje vetrobranskega stekla na osnovi etanola, ki je primerna za avtomobile. Uporaba drugih snovi, kot je neprečiščena voda, lahko privede do rasti bakterij v klimatski napravi, kar povzroči neprijeten vonj ali morebitno škodo, ki je garancija ne krije.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Nekateri nacionalni ali lokalni predpisi omejujejo uporabo hlapnih organskih spojin. Hlapne organske spojine se običajno uporabljajo kot sredstvo proti zamrznitvi v tekočinah za pranje stekla. Tekočino za pranje stekel z omejeno vsebnostjo hlapnih organskih spojin uporabite samo, če zagotavlja ustrezno odpornost proti zmrzovanju za vsa podnebja, v katerih vozite vozilo Model S.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Lokalne uredbe prepovedujejo uporabo tekočin za pranje stekel na osnovi metanola. Namesto tega uporabite tekočino za pranje stekel na osnovi etanola.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Ne dodajajte formuliranih tekočin za pranje stekel, ki vsebujejo sredstva za odbijanje vode ali odstranjevalce insektov. Te tekočine lahko pustijo sledi prog, madeže, povzročijo cvileč zvok ali drug hrup.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Pri temperaturah pod 4 °C uporabite tekočino za pranje stekel s sredstvom proti zamrznitvi. V hladnem vremenu lahko tekočina za pranje stekel, ki ne vsebuje sredstev proti zamrznitvi, poslabša vidljivost skozi vetrobransko steklo.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Tekočina za pranje vetrobranskega stekla lahko draži oči in kožo. Preberite navodila proizvajalca tekočine za pranje stekel in jih upoštevajte.

Pregled in čiščenje metlic brisalcev

Redno očistite robove metlic brisalcev in preverite, ali so na gumi razpoke, zareze in hrapava površina. Če je metlica poškodovana, jo takoj zamenjajte, da preprečite poškodbe stekla in izboljšate vidljivost.

Nečistoča na vetrobranskem steklu ali na metlicah brisalcev lahko zmanjša učinkovitost brisalcev. Med nečistočo sodijo led, vosek v pršilu, ki ga uporabljajo v avtopralnicah, tekočina za pranje stekel, ki vsebuje sredstvo proti žuželkam in/ali vodi, ptičji iztrebki, drevesna smola in druge organske snovi.

Upoštevajte te smernice za čiščenje:

 • Vetrobransko steklo in metlice brisalcev očistite s tekočino za pranje stekel, izopropil alkoholom ali neabrazivnim sredstvom za čiščenje stekla, ki je odobreno za uporabo na avtomobilskih steklih in gumi. Z neustreznimi izdelki lahko povzročite škodo ali razmažete nečistočo po vetrobranskem steklu in tako povzročite bleščanje.
 • Dvignite roko brisalca nekoliko stran od vetrobranskega stekla, da lahko dosežete metlico brisalca. Roke brisalca ne premikajte predaleč od njenega prvotnega položaja.

Če so brisalci neučinkoviti tudi po čiščenju, zamenjajte metlice brisalcev.

Zamenjava metlic brisalcev

Za optimalno učinkovitost zamenjajte metlice brisalcev vsaj enkrat letno. Nadomestne metlice morajo izpolnjevati naslednja merila:
 • Dolžina metlice na voznikovi strani mora biti 650 mm in500 mm na sovoznikovi strani.
 • Nastavek na nadomestni metlici mora biti enak kot na originalni. Zaradi različnih nastavkov nadomestne metlice morda ne bo mogoče namestiti na nosilec metlice na vozilu.

Nakup nadomestnih metlic brisalcev lahko opravite v trgovini Tesla.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Namestite samo nadomestne metlice, ki so enake izvirnim metlicam. Uporaba neprimernih metlic lahko povzroči poškodbe sistema brisalcev in vetrobranskega stekla.
Zamenjava metlic brisalcev:
 1. Prestavite v prestavo za parkiranje in izklopite brisalce.
 2. Dotaknite se Upravljalni elementi > Servis > Servisni položaj brisalcev, če želite premakniti brisalce v servisni položaj.
 3. Dvignite roko brisalca nekoliko stran od vetrobranskega stekla, da lahko dosežete metlico brisalca.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  POZOR
  Metlice brisalca se ne zaklenejo v dvignjen položaj. Roke brisalca ne premikajte predaleč od njenega prvotnega položaja.
 4. Med roko brisalca in vetrobransko steklo položite brisačo, da preprečite praskanje in pokanje stekla.
 5. Držite roko brisalca in pritisnite zaklepni jeziček, hkrati pa potisnite metlico z roke.
  Bližnji posnetek metlice s puščico, usmerjeno k jezičku, in drugo puščico, ki prikazuje, da povlecite narazen
 6. Na roko brisalca namestite novo metlico brisalca in jo potisnite proti koncu roke brisalca, da se zaklene v položaj.
 7. Izklopite servisni položaj brisalcev, da se brisalci vrnejo v običajni položaj.

Čiščenje šob za pranje

Položaj brisalcev vetrobranskega stekla je tovarniško nastavljen in ga ni treba nikoli popravljati.

Če se sistem za pranje vetrobranskega stekla zamaši, očistite šobe s kosom tanke žice.

Odprt pokrov sprednjega prtljažnika s povečanim delom, ki prikazuje šobe za pranje vetrobranskega stekla na notranji strani pokrova
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Med čiščenjem vozila Model S ne uporabljate sistema za pranje stekel. Tekočina za pranje vetrobranskega stekla lahko draži oči in kožo. Preberite in upoštevajte navodila proizvajalca tekočine za pranje.