Ključi in vrata

Zaklepanje in odklepanje brez ključa

Zaklepanje in odklepanje vozila Model S je priročno. Čeprav morate imeti veljaven ključ pri sebi, vam ga ni treba uporabiti. Model S ima senzorje okoli voznikovih vrat, ki lahko zaznajo prisotnost daljinskega ključa na razdalji približno enega metra. Zato lahko daljinski ključ pustite v žepu ali torbici, Model S pa ga zazna, ko se približate.

Ko se približate vozilu Model S in imate pri sebi daljinski ključ, se vrata samodejno odklenejo, če je vklopljena funkcija pasivnega odklepanja (Upravljalni elementi > Varnost > Pasivno odklepanje). Če je kljuka vrat skrita, jo pritisnite, da se prikaže. Če je nastavitev Samodejni dvig ročajev vklopljena (glejte Uporaba zunanjih vratnih kljuk), se vam ni treba dotakniti kljuke vrat. Namesto tega se kljuke ob približevanju pomaknejo navzven Model S. Izberite Izvzemi dom, da onemogočite dvig ročajev ob prihodu domov (nastavite domači naslov s pritiskom na Navigacija > Nast. doma). Če želite odpreti zadnji prtljažnik, pritisnite stikalo pod električno zunanjo kljuko prtljažnika.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Model S mora zaznati vaš daljinski ključ v bližini voznikovih vrat, preden se vrata ali električna dvižna vrata odklenejo.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Če je funkcija pasivnega vstopa izklopljena, morate odkleniti Model Sz daljinskim ključem. Glejte Uporaba daljinskega ključa.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Sami lahko izberete, ali želite, da se odprejo vsa vrata ali samo voznikova vrata, ko se približate vozilu Model S z daljinskimi ključi (glejte Način odklep. voznikovih vrat).

Ko imate pri sebi daljinski ključ, lahko brez uporabe daljinskega ključa odprete tudi prtljažnik zadaj. Preprosto pritisnite stikalo pod zunanjo kljuko električnih dvižnih vrat. Način odklepanja voznikovih vrat (glejte Način odklep. voznikovih vrat) mora biti izklopljen in vozilo mora zaznati daljinski ključ v bližini voznikovih vrat, preden se lahko prtljažnik zadaj odpre.

Model S tudi zaklene samodejno. Če omogočite nastavitev Zaklep. vrat ob zapuščanju vozila, Model S zaklene vrata, ko se z daljinskimi ključi odmaknete stran od vozila (glejte zaklepanje vrat ob zapuščanju vozila).

Ko sedite v vozilu Model S, ga lahko prav tako zaklenete in odklenete, in sicer tako, da se dotaknete ikone v vrstici stanja na zaslonu na dotik.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Glede na datum proizvodnje in možnosti, izbrane v času nakupa, nekatera vozila Model S niso opremljena s funkcijo samodejnega zaklepanja in odklepanja.

Uporaba daljinskega ključa

Z daljinskim ključem se boste najhitreje seznanili tako, da boste nanj gledali kot na pomanjšano različico vozila Model S, pri kateri znak Tesla predstavlja sprednji del. Daljinski ključ ima tri gumbe, ki imajo na otip mehkejše površine.

Daljinski ključ Tesla s 3 oblački
 1. Prtljažnik
  • Za odpiranje zadnjega prtljažnika dvokliknite gumb.
  • Če je vozilo opremljeno z električnimi dvižnimi vrati, za zapiranje zadnjega prtljažnika dvokliknite gumb. Z enkratnim klikom lahko zaustavite premikanje dvižnih vrat.
  • Če želite odpreti vrata vtičnice za polnjenje, držite gumb eno sekundo.
 2. Zaklepanje/odklepanje vseh vrat
  • Kliknite enkrat, če želite zakleniti vrata in prtljažnika (vsa vrata in oba prtljažnika morajo biti zaprti). Varnostne luči utripnejo enkrat, kljuka vrat pa se skrije. Če so vrata ali električna dvižna vrata odprta, varnostne luči utripnejo trikrat in vrata se ne zaklenejo.
  • Dvokliknite, da odklenete vrata. Varnostne luči utripnejo dvakrat, kljuke vrat pa se prikažejo. Če so vrata odprta ali če je zadnji prtljažnik odprt, varnostne luči utripnejo trikrat in vrata se ne zaklenejo.
 3. Sprednji prtljažnik
  • Za odpiranje sprednjega prtljažnika dvokliknite gumb.

Ključa vam ni treba usmeriti proti vozilu Model S, morate pa biti v dosegu delovanja (odvisno od moči baterije daljinskega ključa).

Če Model S ne zazna daljinskega ključa,se na zaslonu na dotik prikaže sporočilo, da daljinskega ključa ni v vozilu. Daljinski ključ postavite na mesto, kjer ga lahko Model S najbolje zazna, kar je pod vtičnico z napetostjo nizka napetost (glejte Daljinski ključ ni v vozilu).

Radijska oprema na podobni frekvenci lahko vpliva na daljinski ključ. Če se to zgodi, premaknite daljinski ključ na razdaljo najmanj 30 cm stran od drugih elektronskih naprav (telefon, prenosnik itd.). Če daljinski ključ ne deluje, boste morda morali zamenjati baterijo v njem. Če je baterija daljinskega ključa prazna, lahko odprete Model S tako, da upoštevate postopek odklepanja (glejte Odklepanje, kadar daljinski ključ ne deluje).

Zaradi večje varnosti vaš daljinski ključ morda potrebuje redne posodobitve. Če želite posodobiti daljinski ključ, odprite možnost Upravljalni elementi > Servis > Posod. dalj. ključ in upoštevajte navodila na zaslonu. Če želite posodobiti daljinski ključ, mora biti vozilo v prestavi za parkiranje.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Pri vožnji ne pozabite vzeti daljinskega ključa s sabo. Čeprav lahko peljete z vozilom Model S stran od njegovega daljinskega ključa, ga ne boste mogli znova napolniti, ko se bodo baterije izpraznile.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Zaščitite daljinski ključ pred udarci, visokimi temperaturami in poškodbami zaradi tekočin. Izogibajte se stiku s topili, voski in jedkimi čistilnimi sredstvi.

Zamenjava baterije daljinskega ključa

Baterija daljinskega ključa zadostuje za približno eno leto običajne uporabe. Ko je stanje napolnjenosti baterije nizko, se na instrumentni plošči pokaže sporočilo. Če jo želite zamenjati, upoštevajte ta postopek:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Družba Tesla priporoča, da zamenjate baterije v vseh daljinskih ključih hkrati.
Ključ Tesla
 1. Daljinski ključ položite na mehko podlago z gumbom obrnjenim navzdol, nato pa z majhnim ploščatim orodjem ali nohtom sprostite spodnji pokrov.
 2. Baterijo odstranite tako, da jo previdno dvignete stran od sprednjih zadrževalnih sponk.
 3. Vstavite novo baterijo (tip CR2032) tako, da je znak "+" obrnjen navzgor.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opomba
  Družba Tesla priporoča uporabo baterij CR2032 proizvajalca Panasonic. Kupite jih lahko pri spletnih prodajalcih, v lokalnih trgovinah in drogerijah.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opomba
  Pred vstavljanjem obrišite baterijo in se ne dotikajte ploske površine baterije. Prstni odtisi na ploski površini baterije lahko skrajšajo njeno življenjsko dobo.
 4. Pridržite pokrov pod kotom, poravnajte jezičke na najširši strani pokrova z ustreznimi režami na daljinskem ključu, nato pa odločno pritisnite pokrov na daljinski ključ, da se zaskoči.
 5. Preskusite delovanje daljinskega ključa, tako da odklenete in zaklenete vozilo.

Pridobitev dodatnih daljinskih ključev

Če ste izgubili daljinski ključ ali potrebujete dodatnega, se obrnite na družbo Tesla. Model S lahko prepozna do tri daljinskih ključev.

Ko naročate nov daljinski ključ za Model S, vzemite s sabo vse razpoložljive daljinske ključe, da jih znova programirajo.

Uporaba zunanjih vratnih kljuk

Kljuke vrat se prikažejo, če rahlo pritisnete nanje, pod pogojem, da vozilo Model S zazna veljaven daljinski ključ v bližini in je vklopljena funkcija pasivnega odklepanja (Upravljalni elementi > Varnost > Pasivno odklepanje).

Kljuke vrat lahko nastavite tako, da se samodejno pokažejo, ko se približate voznikovi strani z daljinskim ključem. Na zaslonu na dotik se dotaknite možnosti Upravljalni elementi > Vozilo > Samodejni dvig ročajev.

potisnite kljuke navznoter ali navzven

Roko vstavite v kljuko in jo povlecite, da odprete vrata.

Kljuke vrat se skrijejo, če ne odprete vrat v eni minuti, ko se pokažejo. Preprosto pritisnite kljuko, da se znova prikažejo. Kljuke vrat se skrijejo tudi minuto zatem, ko se zaprejo zadnja vrata, ko se vozilo Model S začne premikati in ko vozilo Model S zaklenete.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Zaradi ohranjanja življenjske dobe baterije je vozilo Model S zasnovano tako, da začasno onemogoči funkcijo Samodejni dvig ročajev v naslednjih primerih:
 • Daljinski ključ je zunaj dosega več kot 48 ur.
 • Daljinski ključ ostane v dosegu pet minut potem, ko se vsa vrata zaprejo.

V teh primerih se kljuke vrat prikažejo, če se dotaknete ene od njih ali pritisnete gumb za odklepanje na daljinskem ključu. Nastavitve vam ni treba ponastaviti. Ko se naslednjič približate vozilu Model S, se kljuke samodejno pokažejo, če zgoraj opisani pogoji ne veljajo.

rdeč avtomobil z odprtimi vrati
Če so katera od vrat odprta, se na instrumenti plošči prikaže indikatorski znak za odprta vrata. Na sliki Model S v oknu Upravljalni elementi na zaslonu na dotik so prav tako prikazana odprta vrata ali prtljažnik.

Odpiranje vrat iz notranjosti

Če želite odpreti vrata, povlecite notranjo kljuko vrat proti sebi.

puščica, ki prikazuje, kako odpreti vrata
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Če želite preprečiti otrokom odpiranje zadnjih vrat z notranjimi kljukami, na zaslonu na dotik izberite možnost Upravljalni elementi > Vozilo > Zaklep za zaščito otrok, da vklopite zaklepe za zaščito otrok (glejte Zaklep za zaščito otrok).

Zaklepanje in odklepanje iz notranjosti vozila

Iz notranjosti vozila Model S lahko vrata in prtljažnika odklenete ali zaklenete na zaslonu na dotik, če je veljaven ključ v notranjosti vozila. Dotaknite se ikone ključavnice v vrstici stanja na zaslonu na dotik.

Ko ustavite vozilo Model S in aktivirate način parkiranja, se lahko odločite, ali želite odkleniti vrata ali jih pustiti zaklenjena. To naredite tako, da se dotaknete možnosti Upravljalni elementi > Vozilo > Odklep., ko je vozilo parkirano. Ko je funkcija omogočena, se vrata samodejno odklenejo, ko aktivirate način za parkiranje.

Prav tako lahko odklenete vrata in prikažete kljuke tako, da drugič pritisnete gumb prestave za parkiranje na koncu prestavne ročice (na primer, potem ko ste ga pritisnili prvič, da ste aktivirali način za parkiranje).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Če so vrata ali prtljažnik še vedno odprta, ko zaklenete Model S, se bodo zaklenila, ko jih boste zaprli.

Način odklep. voznikovih vrat

Izberete lahko, da se med približevanjem vozilu z daljinskim ključem odklenejo le voznikova vrata. To naredite tako, da se dotaknete možnosti Upravljalni elementi > Vozilo > Način odklep. voznikovih vrat. Ostala vrata lahko odklenete na zaslonu na dotik ali z drugim pritiskom daljinskega ključa.

Zaklep za zaščito otrok

Model S ima na zadnjih vratih in dvižnih vratih zaklepe za zaščito otrok, ki preprečujejo odpiranje z notranjimi kljukami. Uporabite zaslon na dotik in vklopite ali izklopite zaklepe za zaščito otrok. Dotaknite se možnosti Upravljalni elementi > Vozilo > Zaklep za zaščito otrok.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Priporočljivo je, da vklopite zaklepe za zaščito otrok vedno, ko na zadnjih sedežih sedijo otroci.

Zaklepanje zaradi vožnje

Model S samodejno zaklene vsa vrata (vključno s prtljažnimi), ko hitrost vožnje preseže 8 km/h.

zaklepanje vrat ob zapuščanju vozila

Vrata in prtljažnika se samodejno zaklenejo vedno, ko z daljinskim ključem zapustite vozilo ali če vozilo kako drugače ne zazna daljinskega ključa (ni prisoten, ima izpraznjeno baterijo itd.).

Za vklop ali izklop te funkcije se dotaknite možnosti Upravljalni elementi > Vozilo > Zaklep. vrat ob zapuščanju vozila.

Izberite potrditveno polje Izvzemi dom, da preprečite zaklepanje vrat, ko se z daljinskim ključem oddaljite od vozila Model S, ko je to parkirano na lokaciji, ki ste jo določili kot domačo lokacijo. Za več podrobnosti, kako nastaviti določeno lokacijo kot domačo lokacijo, glejte Dom, delo in priljubljeni cilji.

Če odklenete vozilo Model S z mobilno aplikacijo, se samodejno zaklene kmalu zatem, ko ostanejo vsa vrata zaprta. Če ste parkirali v območju, kjer ni mobilnega omrežja (na primer v podzemni parkirni garaži), morate pri sebi imeti delujoč daljinski ključ, da lahko odklenete vozilo Model S.

Če vozilo Model S zazna seznanjen daljinski ključ pet minut zatem, ko zapustite vozilo in zaprete vsa vrata, se funkcija zaklepanja vrat ob zapuščanju vozila onemogoči in vrata se ne zaklenejo, ko zapustite vozilo z daljinskim ključem. Vozilo Model S boste morali ročno zakleniti do naslednje vožnje.

Poleg tega se funkcija zaklepanja vrat ob zapuščanju vozila za eno minuto odloži, če so vsa vrata zaprta in z daljinskim ključem odklenete vozilo Model S. Če v tej minuti odprete vrata, se ta ne zaklenejo znova, dokler ne zaprete vseh vrat in zapustite vozila z daljinskim ključem.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Sami morate zagotoviti, da je vozilo zaklenjeno, tudi če je omogočena funkcija zaklepanja vrat ob zapuščanju vozila.

Odklepanje, kadar daljinski ključ ne deluje

Če se Model S ne odklene, ko se mu približate ali ko dvokliknete gumb za odklepanje na vrhu daljinskega ključa, je njegova baterija morda prazna. Kljub temu lahko z daljinskim ključem še vedno odklenete in odpeljete vozilo Model S.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Čeprav lahko še vedno uporabite daljinski ključ, bi morali z mobilno aplikacijo oddaljeno odkleniti in zagnati vozilo. Nato zamenjajte baterijo daljinskega ključa.

Če želite odkleniti Model S (in onemogočiti varnostni alarm) z daljinskim ključem, najprej položite ključ v bližino podnožja brisalca vetrobranskega stekla na sovoznikovi strani. Nato pritisnite kljuko sprednji vrat na desni strani vozila. Če se Model S ne odklene, poskusite spremeniti položaja daljinskega ključa in nato poskusite znova. Daljinski ključ mora biti v pravem položaju za odklepanje vozila.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Na sliki je prikazano vozilo z volanom na levi strani. Pri vozilih z volanom na desni strani so mesta zrcalno obrnjena.
senzor daljinskega ključa na vetrobranskem steklu

Če želite voziti Model S, ko vstopite v potniški prostor, prislonite spodnji del daljinskega ključa ob osrednjo konzolo tik pod vtičnico z napetostjo nizka napetost, nato pa pritisnite in zadržite zavorno stopalko, da zaženete Model S.

daljinski ključ pospravite v osrednjo konzolo
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Če odklenete vozilo Model S na ta način, onemogočite zaklepanje ob zapuščanju vozila. Po zamenjavi baterije daljinskega ključa morate ročno znova omogočiti zaklepanje ob zapuščanju vozila.

Odpiranje notranjih vrat brez električne energije

Če je Model S brez električne energije, se sprednja vrata odprejo kot običajno z uporabo notranjih kljuk vrat. Za odpiranje zadnjih vrat zapognite nazaj rob talne obloge pod zadnjimi sedeži, da razkrijete kabel mehanskega odpirala. Kabel mehanskega odpirala povlecite proti sredini vozila.

pritisnite zatiče, da podrete sedež