Obremenitev vozila

Oznake vozila

Pomembno je razumeti, kakšne so originalne velikosti in tlaki pnevmatik vozila terTPMLM (tehnično dovoljena največja obremenitev vozila) in TPMAM (tehnično dovoljena največja obremenitev osi). Te informacije so na voljo na dveh nalepkah, ki sta pritrjeni na Model S.

Dve oznaki na srednjem stebričku voznikovih vrat označujeta, kolikšno težo lahko vozilo prevaža
  1. Nalepka z informacijami o pnevmatikah
  2. Predpisana tablica
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Preobremenitev vozila Model S negativno vpliva na zaviranje in vodljivost, kar lahko ogrozi varnost ali povzroči škodo.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
V vozilu Model S ne shranjujte večjih količin tekočine. V primeru večjega razlitja lahko pride do okvare električnih komponent.

Nalepka z informacijami o pnevmatikah

Na nalepki z informacijami o pnevmatikah so naslednji podatki:

  • Največje število sedežev za potnike.
  • Velikost originalnih pnevmatik.
  • Tlak v hladnih originalnih sprednjih in zadnjih pnevmatikah. Te vrednosti tlaka so priporočene za čim udobnejšo vožnjo in čim boljšo vodljivost.

Oblika nalepke:

Primer nalepke o pnevmatikah

Ne spreminjajte oznake, čeprav boste v prihodnosti namestili drugačne pnevmatike.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Če je vozilo Model S polno naloženo, znova preverite, ali so vse pnevmatike napolnjene s priporočenim tlakom.

Predpisana tablica

Poleg identifikacijske številke vozila je na predpisani tablici navedeno:

  • TPMLM – Tehnično dovoljena največja obremenitev vozila. Največja dovoljena skupna masa vozila Model S. To je izračunana teža vozila Model S, vseh potnikov, tekočin in tovora.
  • TPMAM – Tehnično dovoljena največja obremenitev sprednje in zadnje osi. TPMAM je največja porazdeljena masa, ki jo lahko prenese posamezna os.
Primer predpisane tablice
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Izognite se škodi in nikoli ne obremenite vozila Model S toliko, da preseže vrednost TPMLM ali posamezni vrednosti TPMAM.

Vleka prikolice

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Vozila Model S ne uporabljajte za vleko. Model S ne podpira vlečne kljuke. Če nanj namestite vlečno kljuko, lahko povzročite škodo in povečate verjetnost trčenja.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Uporaba vozila Model S za vleko lahko razveljavi garancijo.

Strešni prtljažniki

Na vozilu Model S, opremljenem s stekleno ali panoramsko streho, je s strešnim prtljažnikom, odobrenim s strani družbe Tesla, mogoče prevažati do 75 kg tovora (glejte Deli in dodatki).Vozilo Model S s fiksno streho v barvi karoserije ni združljivo s strešnimi prtljažniki.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Na strehi v barvi karoserije vozila Model S ne uporabljajte strešnih prtljažnikov in nanjo ne nalagajte tovora. To lahko povzroči veliko škodo.