Telefon, koledar in spletne konference

Uporaba aplikacije za telefon

slika telefona
Ko je telefon povezan z vozilom Model S prek povezave Bluetooth (glejte Bluetooth) in ste dovolili dostop do podatkov v svojem telefonu (glejte Uvažanje stikov in nedavni klici), lahko z aplikacijo za telefon prikažete in prostoročno pokličete kogar koli od svojih stikov.
 • Klici: Prikaže klice v kronološkem zaporedju, z najnovejšimi klici pri vrhu.
 • Sporočila: Prikaže sporočila v kronološkem zaporedju, z najnovejšimi sporočili pri vrhu. Prav tako lahko prikazujete, pošiljate in prejemate besedilna sporočila. Namesto da bi besedilno sporočilo tipkali, pritisnite gumb mikrofona na desni strani krmila volan in besedilo vnesite z glasovnim narekovanjem sporočila.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Opozorilo
  Z namenom zmanjševanja motenj in da bi zagotovili varnost potnikov kot tudi drugih udeležencev v prometu, si besedilnih sporočil ne ogledujte oziroma jih ne pošiljajte med premikanjem vozila. Med vožnjo bodite ves čas pozorni na cestne in prometne razmere.
 • Stiki: Stiki so navedeni po abecednem vrstnem redu in jih je mogoče razporejati ali po imenu ali po priimku. Prav tako lahko izberete črko na desni strani seznama ter se tako hitro pomaknete do imen, ki se pričenjajo s tem izbranim znakom. Ko pritisnete ime na seznamu stikov, se na desnem oknu izpišejo razpoložljive številke stika, skupaj z drugimi razpoložljivimi informacijami (kot je na primer naslov). Če želite izvesti klic, pritisnite številko stika.
 • Priljubljene: Prikaže stike iz vašega telefona, ki ste jih shranili med priljubljene.
 • Koledar: Prikaže koledarske vnose iz vašega telefona (glejte Koledar). Če vnos vključuje telefonsko številko ali naslov, lahko opravite klic ali vklopite navigacijo do cilja, tako da se dotaknete ustrezne informacije v koledarskem vnosu.

Klicanje

Klic lahko izvedete na te načine:

 • Izgovorite glasovni ukaz (glejte Glasovni ukazi). Glasovni ukazi so priročen, prostoročen način način klicanja ali pošiljanja sporočil stikom.
 • Izberete stik ali nedavni klic z menija prek desnega drsnega gumba (glejte Uporaba desnih gumbov na volanu).
 • Dotaknite se telefonske številke, ki je prikazana na seznamu v telefonski aplikaciji - Stiki, Klici ali Koledar.
 • Uporabite zaslonsko številčnico vozila Model S v aplikaciji za telefon.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Če je varno in zakonito, lahko klic izvedete tudi tako, da številko vnesete ali stik izberete neposredno prek telefona.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Telefonski klic lahko izvedete tudi tako, da se dotaknete žebljička na zemljevidu in v pojavnem zaslonu izberete telefonsko številko (če je na voljo).

Prejem klica

Ko telefon prejme dohodni klic, instrumentna plošča in zaslon na dotik prikažeta številko ali ime klicatelja (če je klicatelj shranjen v seznamu stikov vašega telefona in ima vozilo Model S dostop do vaših stikov).

Dotaknite se ene od možnosti na zaslonu na dotik, če želite za klic izbrati Sprejmi ali ga Prezri. Odvisno od telefona, ki ga uporabljate, in zvočnikov, ki ste jih uporabili za zadnji klic, boste morda morali na telefonu izbrati, katere zvočnike želite uporabiti za dohodni klic.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Med vožnjo ostanite ves čas osredotočeni na cesto. Uporaba ali nastavljanje telefona med vožnjo, tudi če je omogočena funkcija Bluetooth, lahko privede do hudih poškodb ali smrti.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Upoštevajte vse veljavne zakone glede uporabe telefona med vožnjo, vključno z, vendar ne omejeno na, zakone, ki prepovedujejo pisanje kratkih sporočil in predpisujejo prostoročno delovanje.

Možnosti med klicem

Ko je klic v teku, lahko na instrumentni plošči odprete meni za klic tako, da na desni strani volana pritisnete zgornji gumb. Nato zavrtite desni drsni gumb in izberite možnost (glejte Uporaba desnih gumbov na volanu). Če želite prilagoditi glasnost klica, med klicem zavrtite levi drsni gumb na volanu.

Koledar

slika praznega koledarja
Koledar prikaže načrtovane dogodke iz koledarja vašega telefona (iPhone® ali Android™) za trenutni in naslednji dan. Koledar je priročno integriran z aplikacijo za telefon, tako da se lahko sestanku pridružite iz vnosa koledarja. Povezan je tudi z navigacijskim sistemom, tako da lahko potujete do lokacije dogodka.
 1. Telefon mora biti seznanjen z vozilom Model S.
 2. Prijavljeni morate biti v mobilno aplikacijo Tesla.
 3. V svoji mobilni aplikaciji Tesla pritisnite Profil > Nastavitve > Sinhronizacija koledarja.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opomba
  Priporočamo, da uporabljate najnovejšo različico mobilne aplikacije, da boste imeli dostop do vseh funkcij koledarja.
 4. V svojem telefonu odprite Nastavitve in omogočite dostop/dovolite deljenje vsebine svojega koledarja z mobilno aplikacijo Tesla. Mobilna aplikacija lahko nato redno (in samodejno) pošilja koledarske podatke iz telefona v vozilo Model S.

Če koledarski dogodek vključuje naslov, se prikaže navigacijska puščica, kar pomeni, da se lahko dotaknete naslova za usmerjanje do lokacije dogodka. Če se bo dogodek v koledarju zgodil v naslednji uri in ima naveden točen naslov, se lahko na zaslonu na dotik prikaže obvestilo o tem, da obstaja boljša pot glede na prometne razmere, tudi če trenutno ne uporabljate navigacije.

Če ima dogodek naveden točen naslov in se bo zgodil v dveh urah po vašem vstopu v vozilo in pripravi na vožnjo, vas vozilo Model S samodejno usmeri do naslova dogodka (glejte Samodejna navigacija).

Dotaknite se ikone informacij o dogodku, da se prikažejo vse opombe v zvezi z dogodkom. Če opombe vključujejo eno ali več telefonskih številk, ikona informacij prikaže ikono telefona in koledar prikaže prvo najdeno telefonsko številko. Dotaknite se, da izvedete telefonski klic. Telefonski klic lahko izvedete tudi tako, da se dotaknete katere koli številke v pojavnem zaslonu z opombami o dogodku (to je zlasti uporabno za konferenčne klice). Če opombe vsebujejo spletno povezavo, se lahko dotaknete povezave, da se odpre v spletnem brskalniku.