Posodobitve programske opreme

Nalaganje nove programske opreme

Tesla posodablja programsko opremo vašega vozila brezžično in vam tako nenehno zagotavlja nove funkcije. Tesla priporoča, da posodobitve programske opreme vozila namestite ob prvi priložnosti. Za zagotavljanje najhitrejšega in najzanesljivejšega prejemanja posodobitev programske opreme naj bo omrežje Wi-Fi vklopljeno in povezano, če je le mogoče. V večini primerov mora biti vozilo za prenos posodobitve programske opreme povezano z omrežjem Wi-Fi (glejte Wi-Fi).

Prenos in namestitev nove programske opreme

Pri prejemu nove posodobitve sta dva koraka: prenos programske opreme (potrebna je povezava z omrežjem Wi-Fi) in namestitev. Prenose in namestitve lahko priročno zaženete prek mobilne aplikacije Tesla.

Prenos

Ko je posodobitev programske opreme na voljo za prenos, se prenos izvede samodejno, na vrhu zaslona na dotik pa je prikazana zelena puščica. Če vozilo ni povezano z omrežjem Wi-Fi, se prikaže rumena ikona za prenos. Med prenašanjem posodobitve programske opreme sicer lahko vozite vozilo, vendar je lahko prenos prekinjen, če med tem vaše vozilo izgubi povezavo z omrežjem Wi-Fi. Ko je posodobitev programske opreme popolnoma prenesena in pripravljena na namestitev, je na vrhu zaslona na dotik prikazana ikona ure.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Za zagotavljanje najhitrejšega in najzanesljivejšega prenosa posodobitev programske opreme naj bo omrežje Wi-Fi vklopljeno in povezano, če je le mogoče (glejte Wi-Fi).

Namestitev

Med nameščanjem programske opreme NI MOGOČE voziti. Če je vozilo priklopljeno na polnilno postajo, bo polnjenje prekinjeno do konca namestitve. Za začetek namestitve pritisnite rumeno ikono ure na vrhu zaslona na dotik. Za takojšen začetek namestitve pritisnite Namesti zdaj ali izberite drug začetni čas tako, da pritisnete Nastavi za ta čas. Pred namestitvijo posodobitve lahko kadar koli pritisnete ikono ure in prestavite posodobitev. Če v načrtovanem času posodobitve vozite vozilo Model S, se posodobitev prekliče in jo je treba prerazporediti. Posodobitve programske opreme si lahko tudi ogledate ter jih prenesete in namestite tako, da izberete Upravljalni elementi > Programska oprema. Za prenos posodobitve vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi, če je na voljo.

Posodobitve programske opreme se ne izvedejo, ko so aktivirane nekatere funkcije, na primer stalno vključena klimatska naprava, način Dog Mode ali Kampiranje ali Pametna priprava temperature.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Posodobitev programske opreme ne bo nameščena, če je omogočen način Ohrani, Dog ali kampiranje (glejte Načini stalno vklopljene klimatske naprave, Domača žival in Kampiranje).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Po potrebi Tesla prav tako pošilja posodobitve programske opreme prek mobilnega prenosa podatkov.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Nekatere posodobitve programske opreme trajajo približno 30 minut (nekatere lahko trajajo dlje). Model S mora biti med posodobitvijo programske opreme v prestavi za parkiranje.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Med namestitvijo programske opreme ne poskušajte uporabljati vozila. Funkcije vozila, vključno z nekaterimi varnostnimi sistemi in odpiranjem ali zapiranjem vrat in oken, bodo morda omejene ali onemogočene med namestitvijo, tako da lahko poškodujete vozilo.

Nastavitve posodobitve programske opreme

Družba Tesla določi, kako, kdaj in kam se pošiljajo posodobitve za vozila, na podlagi različnih dejavnikov, ki so edinstveni za vsako izdajo. Če želite izbrati, kako hitro boste prejemali posodobitve, ki so pripravljene za vaše vozilo, izberite Upravljalni elementi > Programska oprema. Če želite biti med prvimi uporabniki, izberite možnost Napredno (kar pomeni več nadaljnjih izdaj), če pa želite počakati, da najprej namestijo drugi (kar pomeni manj izdaj), izberite možnost Standardno. Če izberete možnost Napredno, se vozilo ne vpiše v program za zgodnji dostop družbe Tesla.

Družba Tesla programske opreme ne posodobi na zahtevo oseb, ki želijo prejeti najnovejše funkcije in izboljšave. Najboljši način za hitro prejemanje najnovejših posodobitev programske opreme je, da izberete možnost Napredno in se redno povezujete z omrežjem Wi-Fi (glejte Wi-Fi).

Če se na zaslonu na dotik prikaže sporočilo, da posodobitev programske opreme ni bila uspešno dokončana, počakajte na naslednjo posodobitev programske opreme za vozilo.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Zaslon za posodobitev programske opreme ostane prikazan, dokler posodobitve ne namestite. Posodobitev programske opreme namestite čim prej. Morebitna škoda, ki bi nastala zaradi nenameščanja posodobitev programske opreme, ni krita z garancijo vozila. Če posodobitev ne namestite ali ne želite namestiti, lahko nekatere funkcije vozila postanejo nedostopne, digitalne predstavnostne naprave pa nezdružljive.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Družba Tesla lahko posodobi ali znova namesti programsko opremo vozila kot del običajnega postopka diagnostike, popravil in vzdrževanja v okviru servisa Tesla.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Povrnitev na prejšnjo različico programske opreme ni mogoča.

Polnjenje

Če se vozilo Model S polni, ko se začne postopek posodobitve programske opreme, se polnjenje ustavi. Polnjenje se samodejno nadaljuje, ko je posodobitev programske opreme zaključena.

Ogled opomb k izdaji

Ko je posodobitev programske opreme dokončana, preberite opombe k izdaji, prikazane na zaslonu na dotik, kjer boste izvedeli o spremembah ali novih funkcijah. Če si želite ogledati opombe k izdaji trenutne različice programske opreme vašega vozila, se dotaknite možnosti Upravljalni elementi > Programska oprema > Opombe k izdaji.

Družba Tesla priporoča, da preberete vse opombe k izdaji. Vsebujejo lahko pomembne varnostne informacije ali navodila za uporabo za vaše vozilo Model S.