Posodobitve programske opreme

Nalaganje nove programske opreme

Tesla posodablja programsko opremo vašega vozila brezžično in vam tako nenehno zagotavlja nove funkcije. Tesla priporoča, da posodobitve programske opreme vozila namestite ob prvi priložnosti. Za zagotavljanje najhitrejšega in najzanesljivejšega prejemanja posodobitev programske opreme naj bo omrežje Wi-Fi vklopljeno in povezano, če je le mogoče. V večini primerov mora biti vozilo za začetek posodabljanja povezano z omrežjem Wi-Fi (glejte Wi-Fi).

Posodobitve programske opreme niso izvedene, ko so aktivirane naslednje funkcije:

  • Pametna priprava temperature
  • Način stalno vklopljene klimatske naprave, način Dog Mode ali načina kampiranja
  • Način Sentry Mode
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Po potrebi Tesla prav tako pošilja posodobitve programske opreme prek mobilnega prenosa podatkov.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Med posodabljanjem programske opreme ne poskušajte uporabljati vozila. Funkcije vozila, vključno z nekaterimi varnostnimi sistemi in odpiranjem ali zapiranjem vrat in oken, bodo morda omejene ali onemogočene med izvajanjem posodobitve programske opreme, tako da lahko poškodujete vozilo.

Ko je posodobitev programske opreme na voljo, se na vrhu zaslona na dotik prikaže rumena ikona ure. Obstajajo trije načini, na katere lahko namestite posodobitve programske opreme:

  • Dotaknite se rumene ikone ure, da se prikažete zaslon za razporejanje, kjer izberete čas za namestitev posodobitve (Nastavi za ta čas) ali jo namestite takoj (Namesti zdaj). Ko je čas nastavljen, se rumena ikona ure spremeni v belo ikono ure, dokler se posodobitev ne začne izvajati. Kadar koli pred začetkom posodobitve lahko pritisnete to ikono ure in posodobitev prestavite na nek drug čas.
  • Dotaknite se možnosti Upravljalni elementi > Programska oprema ter preverite, ali je za vozilo na voljo posodobitev. Če je na voljo, se dotaknite možnosti Na voljo je posodobitev programske opreme ter se pomaknite do zaslona za razporejanje, kot je bilo omenjeno zgoraj.
  • Posodobitve zaženite prek mobilne aplikacije Tesla.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Za nekatere posodobitve programske opreme bo potrebno tri ure, da bodo dokončane. Model S mora biti med posodobitvijo programske opreme v prestavi za parkiranje. Za zagotavljanje najhitrejšega in najzanesljivejšega prejemanja posodobitev programske opreme naj bo omrežje Wi-Fi vklopljeno in povezano, če je le mogoče (glejte Wi-Fi).

Posodobitev programske opreme poteka v dveh korakih:

  • Faza prenosa: V tem koraku je posodobitev brezžično poslana vašemu vozilu. Če je posodobitev programske opreme na voljo, vendar je ni mogoče prenesti, ker vozilo ni povezano z omrežjem Wi-Fi, je na vrhu zaslona na dotik prikazana rumena ikona za prenos. Ob naslednji vzpostavitvi povezave z omrežjem Wi-Fi je prenos opravljen samodejno. Med prenosom ikona za prenos sveti zeleno. Med prenašanjem posodobitve programske opreme sicer lahko vozite vozilo, vendar je lahko prenos prekinjen, če med tem vaše vozilo izgubi povezavo z omrežjem Wi-Fi. Ko je posodobitev programske opreme popolnoma prenesena in pripravljena na namestitev, je na vrhu zaslona na dotik prikazana rumena ikona ure.
  • Faza namestitve: Med fazo namestitve vožnja ni dovoljena. Če je vozilo priklopljeno na polnilno postajo, bo polnjenje prekinjeno do konca namestitve. Za začetek faze namestitve pritisnite rumeno ikono ure na vrhu zaslona na dotik. Za takojšen začetek namestitve pritisnite Namesti zdaj ali nastavite začetni čas namestitve, tako da pritisnete Nastavi za ta čas. Za načrtovano namestitev posodobitve programske opreme v prihodnosti je rumena ikona ure do začetka namestitve obarvana belo. Pred namestitvijo posodobitve lahko kadar koli pritisnete ikono ure in prestavite posodobitev.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Posodobitev programske opreme ne bo nameščena, če je omogočen način Ohrani, Dog ali kampiranje (glejte Načini stalno vklopljene klimatske naprave, Domača žival in Kampiranje).

Nastavitve posodobitve programske opreme

Družba Tesla določi, kako, kdaj in kam se pošiljajo posodobitve za vozila, na podlagi različnih dejavnikov, ki so edinstveni za vsako izdajo. Nastavite lahko, kako hitro in kako pogosto boste prejemali posodobitve programske opreme. Če želite spremeniti nastavitve, se dotaknite možnosti Upravljalni elementi > Programska oprema > Nastavitve posod. pr. opreme in izberite eno od teh možnosti:

  • Standardno: Posodobitve programske opreme prejemate v običajnem okviru izdajanja posodobitev za vašo regijo in konfiguracijo vozila. Ko je programska oprema objavljena, je ponavadi nekaj časa že delovala v vozilih drugih kupcev.
  • Napredno: Najnovejše posodobitve programske opreme za vašo regijo in konfiguracijo vozila prejemate takoj, ko so te na voljo. Čeprav boste posodobitve prejeli takoj, ko bodo na voljo, morda vseeno ne boste v prvi skupini lastnikov vozil Tesla, ki bodo prejeli to posodobitev. Če izberete možnost Napredno, se vozilo ne vpiše v program za zgodnji dostop družbe Tesla.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Družba Tesla programske opreme ne posodobi na zahtevo oseb, ki želijo prejeti najnovejše funkcije in izboljšave. Najboljši način za prejemanje najnovejših posodobitev programske opreme je, da izberete možnost Napredno in se redno povezujete z omrežjem Wi-Fi (glejte Wi-Fi).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Zaslon za posodobitev programske opreme ostane prikazan, dokler posodobitve ne namestite. Posodobitev programske opreme morate namestiti, takoj ko je na voljo. Morebitna škoda, ki bi nastala zaradi nenameščanja posodobitev programske opreme, ni krita z garancijo vozila. Če posodobitev ne namestite ali ne želite namestiti, lahko nekatere funkcije vozila postanejo nedostopne, digitalne predstavnostne naprave pa nezdružljive.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Tesla lahko posodobi ali znova namesti programsko opremo vozila kot del običajnega postopka diagnostike, popravil in postopkov vzdrževanja v okviru servisa.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Povrnitev na prejšnjo različico programske opreme ni mogoča.

Če se na zaslonu na dotik prikaže sporočilo, da posodobitev programske opreme ni bila uspešno izvedena, se obrnite na družbo Tesla.

Polnjenje

Če se vozilo Model S polni, ko se začne postopek posodobitve programske opreme, se polnjenje ustavi. Polnjenje se samodejno nadaljuje, ko je posodobitev programske opreme zaključena. Če v načrtovanem času posodobitve vozite vozilo Model S, se posodobitev prekliče in jo je treba prerazporediti.

Ogled opomb k izdaji

Ko je posodobitev programske opreme dokončana, preberite opombe k izdaji, prikazane na zaslonu na dotik, kjer boste izvedeli o spremembah ali novih funkcijah. Če si želite ogledati opombe k izdaji trenutne različice programske opreme vašega vozila, se dotaknite možnosti Upravljalni elementi > Programska oprema > Opombe k izdaji.

Družba Tesla priporoča, da preberete vse opombe k izdaji. Vsebujejo lahko pomembne varnostne informacije ali navodila za uporabo za vaše vozilo Model S.