Asistenca za preprečevanje trčenja

Če je vaše vozilo Model S opremljeno s komponentami avtopilota (glejte Kamere), naslednje funkcije za preprečevanje trčenja zagotavljajo večjo varnost za vas in vaše potnike:

Naslednje funkcije za preprečevanje trčenja zagotavljajo večjo varnost za vas in vaše potnike:

 • Opozorilo na nevarnost naleta – zagotavlja vizualna in zvočna (in v nekaterih regijah haptična) opozorila v primerih, ko vozilo Model S zazna veliko nevarnost naleta (glejte Opozorilo na nevarnost naleta).
 • Samodejno zaviranje v sili – samodejno aktivira zaviranje za zmanjšanje udarca ob trčenju (glejte Samodejno zaviranje v sili).
 • Pospeševanje z upoštevanjem ovir – zmanjša pospeševanje, če Model S zazna objekt neposredno na vozni poti (glejte Pospeševanje z upoštevanjem ovir).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Ensure all cameras are clean and free of obstructions before each drive and before using Autopilot features (see Čiščenje kamere). Dirty cameras and sensors (if equipped), as well as environmental conditions such as rain and faded lane markings, can affect Autopilot performance. If a camera is obstructed or blinded, Model S displays a message on the instrumentna plošča and Autopilot features may not be available. For more information on specific alerts, see Opozorila glede odpravljanja težav.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Sistem za opozarjanje na nevarnost naleta je namenjen le za potrebe usmerjanja in ne nadomešča zbrane vožnje ter trezne presoje. Med vožnjo ohranjajte pogled na cesti in se ne zanašajte na to, da vas bo opozorilo na nevarnost naleta opozorilo na morebitno trčenje. Različni dejavniki lahko omejijo ali poslabšajo delovanje, zaradi česar se lahko pojavijo nepotrebna, neveljavna, nenatančna ali zgrešena opozorila. Če se zanašate na to, da vas bo opozorilo na nevarnost naleta opozorilo na morebitno trčenje, lahko pride do hudih telesnih poškodb ali smrti.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Samodejno zaviranje v sili ni zasnovano za preprečitev vseh trčenj. V določenih primerih lahko zmanjša udarec ob trčenju tako, da poskuša zmanjšati hitrost vožnje. Če se zanašate na to, da bo samodejno zaviranje v sili preprečilo trčenje, lahko pride do hudih telesnih poškodb ali smrti.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Pospeševanje z upoštevanjem ovir ni zasnovano za preprečitev trčenja. V določenih primerih lahko zmanjša udarec ob trčenju. Če se zanašate na to, da bo pospeševanje z upoštevanjem ovir preprečilo trčenje, lahko pride do hudih telesnih poškodb ali smrti.

Opozorilo na nevarnost naleta

Model S Preverja, ali je v območju pred vozilom prisoten objekt, kot je vozilo, motorno kolo, kolo ali pešec. Če sistem za opozarjanje na nevarnost naleta oceni, da bo verjetno prišlo do trčenja, razen če takoj ne ukrepate, vas opozori z zvokom in rdečo osvetlitvijo vozila pred vami na instrumentni plošči. V tem primeru TAKOJ USTREZNO UKREPAJTE!

Posnetek zaslona z zaznanim vozilom pred vozilom Tesla, označenim z rdečo

Vizualna in zvočna (ter v nekaterih regijah haptična) opozorila se samodejno prekličejo, ko se zmanjša nevarnost trčenja (ko na primer upočasnite ali ustavite vozilo Model S oziroma se je objekt pred vašim vozilom umaknil z vaše vozne poti).

Če ne ukrepate takoj, ko Model S aktivira opozorilo o trku spredaj, lahko samodejno zaviranje v sili (če je omogočeno) v primeru neizbežnega trčenja samodejno aktivira zavore (glejte Samodejno zaviranje v sili).

Privzeto je opozorilo na nevarnost naleta vklopljeno. Če ga želite izklopiti ali prilagoditi njegovo občutljivost, se dotaknite možnosti Upravljalni elementi > Avtopilot > Opozorilo na nevarnost naleta. Namesto privzete stopnje opozorila Srednje lahko izklopite opozorilo (Izklop) ali pa izberete pozno (Pozno) oziroma zgodnje (Zgodaj) opozarjanje.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Če to funkcijo ročno izklopite, se sistem za opozorilo na nevarnost naleta na začetku vsake vožnje samodejno ponastavi na Srednje.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Kamere in senzorji (dodatna oprema), povezane z opozorilom na nevarnost naleta, so zasnovane za nadzorovanje približnega območja do 160 metrov na vaši vozni poti. Na območje, ki ga nadzoruje sistem za opozarjanje na nevarnost naleta, lahko negativno vplivajo cestne in vremenske razmere. Med vožnjo bodite ustrezno previdni.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Sistem za opozarjanje na nevarnost naleta je zasnovan tako, da zagotavlja samo vizualna in zvočna opozorila. Ne poskuša aktivirati zavor ali upočasniti vozila Model S. Ko vidi in/ali sliši opozorilo, je odgovornost voznika, da takoj ustrezno ukrepa.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Sistem za opozarjanje na nevarnost naleta lahko aktivira opozorilo v primerih, ko verjetnost trčenja morda ne obstaja. Ostanite pozorni in nenehno spremljajte območje pred vozilom Model S, da lahko predvidite, ali je treba ukrepati.

Opozorilo na nevarnost naleta deluje samo pri hitrosti med približno 5 km/h in 200 km/h.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Sistem za opozarjanje na nevarnost naleta ne aktivira opozorila, ko voznik že pritiska na zavoro.

Samodejno zaviranje v sili

Model S je zasnovano za določanje razdalje do zaznanih predmetov. Če sistem oceni, da je trčenje neizbežno, samodejno zaviranje v sili aktivira zavore, da zmanjša hitrost vozila in posledično moč trčenja. Zmanjšanje hitrosti je odvisno od več dejavnikov, vključno s hitrostjo vožnje in okolico.

Ko samodejno zaviranje v sili aktivira zavore, se prikaže vizualno opozorilo na instrumentni plošči in aktivira se zvočno opozorilo. Opazite lahko tudi nenaden premik zavorne stopalke navzdol. Vklopijo se zavorne luči, ki opozorijo druge udeležence v prometu, da upočasnjujete.

Zelena črka A v krogu
Poteka samodejno zaviranje v sili

Samodejno zaviranje v sili deluje samo pri hitrosti med približno 5 km/h in 200 km/h.

Samodejno zaviranje v sili ne aktivira zavor ali sprosti zavore, ko:

 • Sunkovito zasukate krmilo volan.
 • pritisnete in sprostite zavorno stopalko, medtem ko samodejno zaviranje v sili aktivira zavore,
 • močno pospešite, medtem ko samodejno zaviranje v sili aktivira zavore,
 • vozilo, motorno kolo, kolo ali pešec ni več zaznan pred ali za vozilom.

Samodejno zaviranje v sili je vedno omogočeno, ko zaženete Model S. Če ga želite onemogočiti za trenutno vožnjo, se dotaknite možnosti Upravljalni elementi > Avtopilot > Samodejno zaviranje v sili.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Samodejno zaviranje v sili je zasnovano, da zmanjša udarec ob naletu spredaj ali zadaj z omejenim delovanjem v vzvratni prestavi.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Močno priporočamo, da ne onemogočite samodejnega zaviranja v sili. Če ga onemogočite, Model S ne zavira samodejno v primeru verjetnega trčenja.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Samodejno zaviranje v sili je zasnovano za zmanjšanje moči trčenja. Ni zasnovano za preprečitev trčenja.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Na delovanje samodejnega zaviranja v sili lahko vplivajo različni dejavniki, ki povzročijo, da se zaviranje ne izvede oziroma da je neprimerno ali nepravočasno, ko je na primer vozilo delno na vozni poti ali pa cesta ni čista. Voznikova odgovornost je, da vozi varno in da ima ves čas nadzor nad vozilom. Ne zanašajte se na to, da bo samodejno zaviranje v sili preprečilo trčenje ali zmanjšalo udarec ob trčenju.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Samodejno zaviranje v sili ne nadomešča ohranjanja varnostne razdalje med vašim vozilom in vozilom pred vami.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Ob samodejnem zaviranju se zavorna stopalka nenadoma premakne navzdol. Vedno zagotovite, da se lahko zavorna stopalka neovirano premika. Ne nameščajte ničesar (niti dodatnega tepiha) pod ali nad voznikov tepih, ki ga je dobavila družba Tesla, in zagotovite, da je voznikov tepih vedno dobro pritrjen. Če tega ne upoštevate, je lahko prosto premikanje zavorne stopalke ovirano.

Pospeševanje z upoštevanjem ovir

Pospeševanje z upoštevanjem ovir je zasnovano za zmanjšanje udarca ob trčenju z zmanjšanjem navora motorja in v nekaterih primerih z aktiviranjem zavor, če vozilo Model S zazna objekt na svoji poti. Ko se zavore samodejno aktivirajo, se na instrumentni plošči prikaže vizualno opozorilo in aktivira se zvočno opozorilo. Če je vozilo Model S parkirano pred zaprtimi garažnimi vrati z izbranim načinom za vožnjo in pri tem zazna, da ste močno pritisnili na stopalko za plin. Čeprav vozilo Model S kljub temu pospeši in trči v garažna vrata, lahko trk z zmanjšanim navorom povzroči manj škode.

Pospeševanje z upoštevanjem ovir deluje samo, če so hkrati izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

 • Aktivirana vožnja naprej ali vzvratna vožnja.
 • Model S stoji ali vozi počasneje od 16 km/h.
 • Model S zazna objekt neposredno na vozni poti.

Če želite onemogočiti pospeševanje z upoštevanjem ovir, se dotaknite možnosti Upravljalni elementi > Avtopilot > Pospeševanje z upoštevanjem ovir.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Pospeševanje z upoštevanjem ovir je zasnovano za zmanjšanje moči trčenja. Ni zasnovano za preprečitev trčenja.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Pospeševanje z upoštevanjem ovir morda ne bo omejilo navora v vseh primerih, na primer med ostrim zavojem na parkirno mesto. Različni dejavniki, vključno z okoljskimi razmerami, razdaljo do ovire in voznikovimi dejanji, lahko omejijo ali onemogočijo pospeševanje z upoštevanjem ovir oziroma povzročijo zakasnitev.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Ne zanašajte se na to, da bo pospeševanje z upoštevanjem ovir upravljalo pospeševanje ali preprečilo trčenje oziroma zmanjšalo njegovo moč, in ne poskušajte preizkusiti pospeševanja z upoštevanjem ovir. To lahko povzroči veliko materialno škodo, telesne poškodbe ali smrt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Na delovanje pospeševanja z upoštevanjem ovir lahko vplivajo različni dejavniki, ki povzročijo neprimerno ali nepravočasno zmanjšanje navora motorja in/ali neželeno zaviranje. Voznikova odgovornost je, da vozi varno in da ima ves čas nadzor nad vozilom Model S.

Omejitve in netočnosti

Funkcije za preprečevanje trčenja ne morejo vedno zaznati vseh objektov, vozil, koles ali pešcev in iz številnih razlogov se lahko pojavijo nepotrebna, neveljavna, nenatančna ali zgrešena opozorila, zlasti v naslednjih primerih:

 • Cesta ima ostre zavoje.
 • Vidljivost je slaba (zaradi močnega dežja, snega, megle itd.).
 • Močna svetloba (ki jo oddajajo žarometi ali neposredni sončni žarki) vpliva na pogled kamer.
 • Kamera ali senzor je ovirana (umazana, pokrita, zamegljena, prekrita z nalepko itd.).
 • En ali več senzorjev (dodatna oprema) je poškodovanih, umazanih ali zastrtih (na primer z blatom, ledom ali snegom oziroma z zaščitnimi folijami, odvečno barvo, lepljivimi izdelki, kot so ovoji, nalepke, gumijaste prevleke itd.).
 • Vremenski pogoji (močno deževje, sneženje, megla ali skrajno visoke ali nizke temperature) vplivajo na delovanje senzorja.
 • Na senzorje (dodatna oprema) vpliva druga električna oprema ali naprave, ki oddajajo ultrazvočne valove.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
V primeru napake funkcije asistence za preprečevanje trčenja Model S prikaže opozorilo. Obrnite se na servis Tesla.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Funkcije za pomoč vozniku so samodejno onemogočene, ko je omogočen način Track Mode. Voznikova odgovornost je, da vozi varno in da ima ves čas nadzor nad vozilom, tudi na dirkališču. Funkcije pomoči vozniku so samodejno znova omogočene, ko je način Track Mode izklopljen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Te omejitve ne predstavljajo izčrpnega seznama primerov, ki lahko vplivajo na pravilno delovanje funkcij asistence za preprečevanje trčenja. Do neustreznega delovanja teh funkcij lahko pride iz številnih drugih razlogov. Voznikova odgovornost je, da preprečuje trčenja tako, da je pozoren, spremlja razmere in čim prej ustrezno ukrepa.