Instrumentna plošča

Pregled instrumentne plošče

Instrumentna plošča se spreminja glede na to, ali vozilo Model S:

Ko je motor vozila Model S izklopljen, so na instrumentni plošči prikazani predviden doseg, stanje vrat in zunanja temperatura. Ko pohodite zavorno stopalko, zgoraj za hip utripnejo indikatorske lučke. Če se indikatorska lučka ne nanaša na trenutno situacijo, mora ugasniti. Če se indikatorska lučka ne vklopi ali izklopi, se obrnite na družbo Tesla.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Slika v nadaljevanju je zgolj informativna. Prikazane informacije se lahko razlikujejo glede na opremo vozila, različico programske opreme in tržno regijo.
Pregled instrumentne plošče

Ti indikatorji zasvetijo na instrumentni plošči, da vas opozorijo na določeno stanje.

Rdeč klicaj v rdečem krožcu, pod njim pa beseda BRAKE
Če se na zaslonu na dotik ta rdeči indikator zavornega sistema prikaže v katerem koli drugem trenutku, razen na kratko ob zagonu vozila Model S, je bila zaznana napaka zavornega sistema oziroma nizek nivo zavorne tekočine. Takoj se obrnite na družbo Tesla. Enakomerno in trdno pritisnite na zavorno stopalko, da zaustavite vozilo, ko je to varno.
Oranžen klicaj v oranžnem krožcu, pod njim pa beseda BRAKE
Na zaslonu na dotik se prikaže ta oranžni indikator zavore, če je bila zaznana napaka na ojačevalniku zavornega učinka. Enakomerno in trdno pritisnite na zavorno stopalko, da zaustavite vozilo, ko je to varno. Aktivirala se bo hidravlična kompenzacija ojačanja zavornega učinka (glejte #GUID-63CA292E-1221-4207-8AF8-95419AD34D9C).
Beseda ABS v oranžnem krožcu
Ob zagonu vozila Model S na zaslonu na dotik za trenutek utripne oranžni indikator ABS. Če ta indikator zasveti v katerem koli drugem trenutku, je prišlo do napake sistema ABS in sistem ABS takrat ne deluje. Obrnite se na družbo Tesla. Zavorni sistem ostane polno delujoč in odpoved sistema ABS nanj ne vpliva, lahko pa se poveča zavorna razdalja. Vozite previdno in izogibajte se naglem zaviranju.
Rdeča črka P v rdečem krožcu, pod njim pa beseda PARK
Če na zaslonu na dotik ročno vklopite parkirno zavoro, na zaslonu na dotik zasveti rdeči indikator parkirne zavore.
Oranžna črka P v oranžnem krožcu
Če pride do električne napake parkirne zavore, zasveti oranžni indikator parkirne zavore in na zaslonu na dotik se prikaže sporočilo o napaki.
Zelena krožna oblika s petimi vodoravnimi, poševnimi črtami, ki izhajajo iz nje
Prižgane so zasenčene luči.
Modra krožna oblika s petimi vodoravnimi, poševnimi črtami, ki izhajajo iz nje
Prižgane so dolge luči. Zasveti, ko so dolge luči vklopljene, a je samodejno uravnavanje dolgih luči dodatna oprema izklopljeno, ali ko je samodejno uravnavanje dolgih luči vklopljeno, a začasno ni na voljo. Glejte Dolge luči.
Modra krožna oblika s črko A in petimi vodoravnimi, poševnimi črtami, ki izhajajo iz nje
Dolge luči so trenutno vklopljene in samodejno uravnavanje dolgih luči dodatna oprema je pripravljeno na izklop dolgih luči, če zazna svetlobo pred vozilom Model S. Glejte Dolge luči.
Siva krožna oblika s črko A in petimi vodoravnimi, poševnimi črtami, ki izhajajo iz nje
Dolge luči so začasno izklopljene, ker je samodejno uravnavanje dolgih luči dodatna oprema vklopljeno in je zaznalo svetlobo pred vozilom Model S. Ko svetlobe ni več mogoče zaznati, se dolge luči spet samodejno prižgejo. Glejte Dolge luči.
Dve zeleni elipsi druga ob drugi s tremi vodoravnimi črtami, ki izhajajo iz obeh strani
Parkirne luči (bočne označevalne luči, zadnje luči in osvetlitev registrske tablice) so prižgane. Glejte Luči.
Zelen polkrog s tremi poševnimi črtami, ki izhajajo iz njega, in valovito navpično črto
Sprednji meglenki, če ju vozilo ima. Glejte Luči.
Oranžen polkrog s tremi vodoravnimi črtami, ki izhajajo iz njega, in valovito navpično črto
Zadnji meglenki, če ju vozilo ima. Glejte Luči.
Oranžna krožna oblika s petimi vodoravnimi, poševnimi črtami, ki izhajajo iz nje
Sistem prilagodljive sprednje osvetlitve, če ga vozilo ima. Glejte Sistem prilagodljive sprednje osvetlitve (AFS).
Oranžna ikona vozila od zadaj z vijugastimi kolesnicami
Elektronski sistemi za uravnavanje stabilnosti vozila aktivno zmanjšujejo vrtenje koles v prazno z uravnavanjem zavornega pritiska in moči motorja (indikator utripa oranžno). Glejte Uravnavanje zdrsa. Če ta indikator še naprej sveti, je prišlo do okvare, zato se takoj obrnite na družbo Tesla.
Oranžen obris avtomobila s puščico navzgor v njem in puščico navzdol pod njim
Če sistem zazna napako, ki negativno vpliva na delovanje sistema zračnega vzmetenja, zasveti oranžna indikatorska lučka (glejte Zračno vzmetenje). Če težava ni odpravljena, se obrnite na družbo Tesla.
Rdeč obris avtomobila s puščico navzgor v njem in puščico navzdol pod njim
Če sistem zazna napako, ki onemogoči delovanje sistema zračnega vzmetenja, na instrumentni plošči zasveti rdeč indikator (glejte Zračno vzmetenje). Obrnite se na družbo Tesla.
Sedeča rdeča oseba z velikim rdečim krožcem pred njo
Varnost zračnih blazin. Če rdeči indikator za hip ne utripne, ko se vozilo Model S pripravlja na vožnjo, ali če ne ugasne, se takoj obrnite na družbo Tesla. Glejte Zračne blazine.
Siv krožec s črko H
Funkcija zadrževanja vozila aktivno zavira. Glejte Zadrževanje vozila.
Oranžna oblika črke U s klicajem v njej
Opozorilo glede tlaka v pnevmatikah. Tlak v pnevmatiki je zunaj priporočenega razpona. Če je zaznana okvara sistema za nadzor tlaka v pnevmatikah (TPMS), indikator utripa. V primeru okvare sistema TPMS se obrnite na družbo Tesla. Glejte Nega in vzdrževanje pnevmatik.
Rdeč avtomobil z odprtimi vrati
Vrata ali vrata prtljažnika so odprta. Glejte Ključi in vrata, Zadnji prtljažnik ali Prtljažnik spredaj.
Rdeča oseba s pripetim varnostnim pasom
Varnostni pas na zasedenem sedežu ni pripet. Glejte Varnostni pasovi.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Zadnji sedeži pri vozilih z določenim datumom izdelave niso opremljeni z opomniki za varnostne pasove.
Oranžna oseba s prekrižanim krožcem in številko dve z besedo OFF na desni strani
Zračna blazina za sprednjega sopotnika je izklopljena. Glejte Zračne blazine.
Oranžna ikona vozila od zadaj z vijugastimi kolesnicami in beseda OFF
Sistemi za elektronski nadzor stabilnosti ne zmanjšujejo več zdrsavanja koles. Pri vozilu s pogonom na zadnji kolesi ste izklopili sistem proti zdrsu pogonskih koles ali pa ste pri vozilu s pogonom na vsa kolesa vklopili funkcijo Slip Start. Glejte Uravnavanje zdrsa.
Oranžna črka N v oglatih oklepajih
Model S je v načinu prevoza in se lahko prosto kotali. Ko zapustite vozilo, ne prestavi samodejno v prestavo za parkiranje. Glejte Navodila za prevoznike.
Modra snežinka
Prikaže se, ko določena količina v bateriji shranjene energije ni na voljo zaradi hladnih vremenskih razmer. V takšnih hladnih vremenskih razmerah je lahko hitrost polnjenja omejena. Če je vozilo Model S priklopljeno na napajanje, lahko segrejete baterijo tako, da vklopite klimatsko napravo prek mobilne aplikacije. Ko se baterija dovolj segreje, ikona snežinke izgine.
Oranžna ikona želve v krožcu
Moč vozila je trenutno omejena, saj je v bateriji premalo energije ali pa se sistemi vozila segrevajo ali ohlajajo.
Zelen krožec s puščico, usmerjeno v levo
Utripa zeleno, ko je vklopljen levi smernik. Indikatorja obeh smernikov utripata zeleno, ko so vklopljene varnostne utripalke.
Zelen krožec s puščico, usmerjeno v desno
Utripa zeleno, ko je vklopljen desni smernik. Indikatorja obeh smernikov utripata zeleno, ko so vklopljene varnostne utripalke.

Pojavna sporočila in opozorila vozila

Pojavna sporočila se pojavijo na instrumentni plošči. Prikažejo se na primer opomnik za varnostni pas, če varnostni pas na zasedenem sedežu ni pripet, opozorilo o dohodnem telefonskem klicu, besedilno sporočilo (če je ustrezno) in glasovni ukazi, če jih uporabljate.

Seznam opozoril in obvestil vozila si lahko ogledate s pritiskom ikone obvestil na zaslonu na dotik.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Trenutno dodatne informacije niso na voljo za vsa opozorila.

Instrumentna plošča – vožnja

Ko vozite vozilo Model S (ali ko je pripravljeno na vožnjo), se na instrumentni plošči prikažeta trenutno stanje vožnje in prikaz ceste v resničnem času, kot jo zaznajo komponente avtopilota (glejte Več o avtopilotu). Prikaz se po potrebi samodejno približa ali oddalji, da vas opozori na vozilo, ki ga sistem zazna v mrtvem kotu.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Slika v nadaljevanju je zgolj informativna. Prikazane informacije se lahko razlikujejo glede na opremo vozila, različico programske opreme in tržno regijo.
Pregled instrumentne plošče
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Pritisnite Upravljalni elementi > Avtopilot > Predogled vizualizacije popolnoma samostojne vožnje (dodatna oprema) ter tako prikažite več podrobnosti glede ceste in okolice, kot so cestne označbe, semaforji, predmeti (kot so na primer smetnjaki in stebrički) itd.
 1. Indikatorske lučke se prikažejo na vrhu in vas obveščajo o stanju (glejte Pregled instrumentne plošče).
 2. Ko vas navigacijski sistem aktivno vodi proti cilju, so tukaj prikazana navodila navigacijskega sistema. Z gumbi na levi strani volanskega obroča spreminjajte prikaz na levi strani instrumentne plošče, ko navodila navigacijskega sistema niso prikazana (glejte Uporaba levih gumbov na volanu).
 3. Samodejno krmiljenje aktivno krmili vozilo Model S. Ko je na voljo samodejno krmiljenje, vendar ga niste aktivirali, je ikona siva (glejte Autosteer).
 4. Aktivni tempomat deluje pri nastavljeni hitrosti. Ko je na voljo aktivni tempomat, vendar niste nastavili hitrosti vožnje, je ikona siva in hitrost ni prikazana (glejte Aktivni tempomat).
 5. Hitrost vožnje.
 6. Omejitev hitrosti (če je na voljo), ki jo trenutno zaznava asistent za uravnavanje hitrosti (glejte Asistent za uravnavanje hitrosti).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opomba
  Ikona, povezana z zaznano omejitvijo hitrosti, je prilagojena slogu znakov za omejitev hitrosti, ki se uporablja v vaši tržni regiji.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opomba
  Okoli ikone omejitve hitrosti se lahko prikaže modra obroba, ki vas obvešča, da vozite hitreje od omejitve hitrosti.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opomba
  Na cestah, na katerih po kartografskih podatkih obstaja pogojna omejitev hitrosti (na primer omejitev hitrosti ob določenih urah ali v določenih vremenskih pogojih), je prikazana druga omejitev hitrosti. Voznik mora sam ugotoviti, ali trenutno velja pogojna omejitev hitrosti, in temu primerno prilagoditi hitrost vožnje.
 7. Na diagramu energije se na merilniku električne energije prikaže črtkana črta, če vozilo Model S omejuje moč. Črtkana črta se prikaže na zgornjem delu (energija, ki se porablja), ko je omejena moč, ki je na voljo za pospeške, in na spodnjem delu (energije, ki se proizvaja), ko je omejena moč, ki bi jo lahko pridobili z regenerativnim zaviranjem. Model S omejuje moč zaradi več razlogov. Navedenih je samo nekaj primerov:
  • Pospeški bodo morda omejeni, ko baterija doseže nizko stopnjo napolnjenosti ali če je pogonski sklop vroč.
  • V zelo visokih ali zelo nizkih zunanjih temperaturah so lahko omejeni pospeški in regenerativno zaviranje.
  • Regenerativno zaviranje je lahko omejeno, ko je baterija povsem polna.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opomba
  Z gumbi na desni strani volanskega obroča upravljajte prikaz na desni strani instrumentne plošče (glejte Uporaba desnih gumbov na volanu).
 8. Bodite pozorni na pomembna opozorila, ki se prikažejo tukaj. Če so prikazana opozorila, si lahko ogledate informacije o njih tako, da se dotaknete ikone opozorila (klicaj) na vrstici stanja na zaslonu na dotik (skrajni zgornji del zaslona na dotik).
 9. Z gumbi na desni strani volanskega obroča spreminjajte prikaz na desni strani instrumentne plošče, ko nimate aktivnega telefonskega klica (glejte Uporaba desnih gumbov na volanu).
 10. Predvidena skupna razdalja (ali energija), ki je na voljo. Namesto razdalje lahko prikažete odstotek napolnjenosti baterije. To naredite tako, da se dotaknete možnosti Upravljalni elementi > Zaslon > Prikaz energije.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opomba
  Ko predvidevate, kdaj boste morali vozilo priklopiti na napajanje, naj vam ocene razdalje, ki jo predvidoma še lahko prevozite, služijo samo kot vodilo.
 11. Trenutno izbrani način vožnje: Parkiranje, vzvratna vožnja, prosti tek ali vožnja naprej.
 12. Avtomobil pred vami (če je pred vami avtomobil).
 13. Bodite pozorni na pomembna sporočila, ki so povezana z vožnjo in se izpišejo na sredini spodnjega dela instrumentne plošče.
 14. Vaše vozilo Model S.
 15. Ko je samodejno krmiljenje aktivno in zazna vozni pas, je ta označen z modro (glejte Autosteer). Glede na trenutne vozne razmere boste morda videli sosednja vozna pasova.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opomba
  Ko je navigacija z avtopilotom aktivna, je vozni pas prikazan kot modra črta pred vozilom Model S (glejte Navigacija z avtopilotom).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Čeprav je na instrumentni plošči prikazan promet v okolici, nekatera vozila morda ne bodo prikazana. Ne zanašajte se na instrumentno ploščo, ko skušate ugotoviti prisotnost vozil (na primer v mrtvih kotih). Vedno uporabljajte ogledala in se ozrite nazaj.