Asistent za ohranjanje voznega pasu

Model S spremlja označbe na voznem pasu, po katerem vozite, v območju okoli vozila pa spremlja prisotnost vozil ali drugih predmetov.

Posnetek zaslona s črtami, ki prikazujejo, da je predmet zaznan.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Pred vsako vožnjo in pred uporabo funkcij avtopilota se prepričajte, da so vse kamere čiste in niso zastrte (glejte Čiščenje kamere). Umazane kamere ter senzorji (če so v opremi vozila) in okoljske razmere, kot so dež in zbledele cestne označbe, lahko vplivajo na delovanje avtopilota. Če je kamera zakrita ali zastrta, instrumentna plošča vozila Model S prikaže sporočilo in funkcije avtopilota morda ne bodo na voljo. Za več informacij o določenih opozorilih preglejte Opozorila glede odpravljanja težav.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Funkcije asistenta za ohranjanje voznega pasu so namenjene samo usmerjanju in niso namenjene temu, da bi nadomestile neposredno vizualno preverjanje. Pred menjavo voznega pasu vedno uporabljajte stranska ogledala in poglejte preko ramen, da ugotovite, ali je sprememba voznega pasu varna in primerna.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Nikoli se ne zanašajte na to, da vas bo asistent za ohranjanje voznega pasu obvestil o tem, da ste nenamerno zapeljali iz voznega pasu ali da je poleg vas ali v mrtvem kotu drugo vozilo. Več zunanjih dejavnikov lahko zmanjša delovanje asistenta za ohranjanje voznega pasu (glejte Omejitve in netočnosti). Voznik je sam odgovoren, da ostane pozoren, opazuje vozni pas in druge udeležence v prometu. V nasprotnem primeru lahko pride do hudih telesnih poškodb ali smrti.

Posegi v krmilni sistem

Asistent za ohranjanje voznega pasu zagotavlja posege v krmilni sistem, če vozilo Model S zapelje na sosednji vozni pas (ali se mu približa), na katerem je mogoče zaznati predmet, na primer vozilo. V teh situacijah vozilo Model S samodejno usmeri krmiljenje na varnejše mesto na voznem pasu. To krmiljenje se aktivira, samo ko je hitrost vozila Model S med 48 in 140 km/h na cestah z jasno označenimi voznimi pasovi. Ko je izveden poseg v krmilni sistem, se na instrumenti plošči na kratko prikaže opozorilno sporočilo.

Izogibanje nenamernemu zapuščanju voznega pasu

Izogibanje nenamernemu zapuščanju voznega pasu vas opozori, če vozilo Model S zapušča vozni pas ali se približa robu voznega pasu.

Izogibanje nenamernemu zapuščanju voznega pasu deluje, ko je hitrost vozila med 64 in 145 km/h na cestah z jasno označenimi voznimi pasovi. Izberete lahko način delovanja opozorila o zapuščanju voznega pasu tako, da se dotaknete možnosti Upravljalni elementi > Avtopilot > Prepreč. nenamern. zapuščanja voz. pasu in izbirate med tema dvema možnostma:

 • Izklopljeno: Ne boste opozorjeni na zapuščanje voznega pasu ali morebitna trčenja z vozilom na sosednjem pasu.
 • Opozorilo: Če sprednje kolo zapelje prek oznake voznega pasu, volan se zatrese.
 • Pomoč.: Popravki krmiljenja se uporabijo, da se vozilo Model S ohrani v varnem položaju, če vozilo Model S zapelje na sosednji vozni pas ali v bližino roba cestišča.

Če pri omogočeni funkciji za preprečevanje nenamernega zapuščanja voznega pasu in aktivnem tempomatu vozilo Model S zapusti vozni pas, medtem ko je zadevni smernik izklopljen, asistent za ohranjanje voznega pasu tudi preveri, ali imate roke na volan. Če roki nista zaznani na volanu, se na instrumentni plošči prikaže vrsta opozoril, podobnih tistim, ki se uporabljajo pri vožnji s samodejnim krmiljenjem. Če roke večkrat niso zaznane na volanu, vozilo Model S postopoma zmanjša hitrost na 25 km/h pod zaznano omejitvijo hitrosti ali pod nastavljeno hitrostjo vožnje, varnostne utripalke pa začnejo utripati.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Izogibanje nenamernemu zapuščanju voznega pasu vas ne opozori o zapuščanju voznega pasu oziroma ne posreduje s popravki krmiljenja, če je vklopljen ustrezen smernik, ki označuje namerno spremembo voznega pasu.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Sistem izogibanja nenamernemu zapuščanju voznega pasu je zasnovan za vašo varnost, vendar ne deluje v vsaki situaciji in ni nadomestilo za vašo pozornost in nadzor.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Roke imejte na krmilu volan in vedno vozite pozorno.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Posegi v krmilni sistem so minimalni in niso zasnovani za to, da bi preusmerili vozilo Model S z voznega pasu. Ne zanašajte se na to, da bodo posegi v krmilni sistem preprečili bočno trčenje.

Preprečevanje nenamerne menjave voznega pasu

Preprečevanje nenamerne menjave voznega pasu samodejno posreduje s krmiljenjem, da prepreči morebitni trk v naslednjih primerih:

 • Model S zapušča vozni pas in lahko trči v vozilo, ki vozi v isti smeri po sosednjem voznem pasu (ne glede na stanje smernikov).
 • Model S zapušča vozni pas v smeri pasu z nasproti vozečim prometom, smernik je izklopljen in zaznano je nasproti vozeče vozilo.
 • Model S zapušča cestišče in smernik je izklopljen (na primer zelo blizu robu cestišča in obstaja možnost trka).

Preprečevanje nenamerne menjave voznega pasu je samodejno omogočen na začetku vsake vožnje. Za trenutno vožnjo ga lahko izklopite le tako, da se dotaknete možnosti Upravljalni elementi > Avtopilot > Preprečevanje nenamerne menjave voznega pasu.

Ko preprečevanje nenamerne menjave voznega pasu posreduje s krmiljenjem, se predvaja zvočno opozorilo, na instrumentni plošči se prikaže opozorilo, črta voznega pasu pa je označena z rdečo.

Preprečevanje nenamerne menjave voznega pasu v sili deluje, ko je hitrost vozila Model S med 64 in 145 km/h na cesti z jasno označenimi voznimi pasovi, robniki itd.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Preprečevanje nenamerne menjave voznega pasu ne nadomešča pozorne vožnje in zdrave presoje. Med vožnjo ohranjajte pogled na cesti in se ne zanašajte na to, da bo preprečevanje nenamerne menjave voznega pasu preprečilo morebitno trčenje. Na delovanje lahko vpliva oziroma jo zmanjša več dejavnikov. Če se zanašate na to, da bo preprečevanje nenamerne menjave voznega pasu preprečilo morebitno trčenje, lahko pride do hudih telesnih poškodb ali smrti.

Asistent za mrtve kote

Zvočno opozorilo pred trčenjem zaradi mrtvega kota

Če želite, da se oglasi zvok, ko je vozilo v vašem mrtvem kotu in je zaznana možnost trčenja, se dotaknite možnosti Upravljalni elementi > Avtopilot > Zvoč. opoz. pred trčenjem zaradi mrtvega kota.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Kamera za mrtve kote ne odpravi potrebe po pozorni vožnji in po tem, da se ozrete nazaj pri menjavi voznih pasov.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Sistem zvočnega opozorila pred trčenjem zaradi mrtvega kota ne more zaznati vsakega trčenja. Voznik mora ostati pozoren in se ob menjavi voznih pasov ozreti nazaj.

Omejitve in netočnosti

Funkcije asistenta za ohranjanje voznega pasu ne morejo vedno zaznati oznak voznih pasov, zato lahko pride do nepotrebnih ali neveljavnih opozoril v teh primerih:

 • Vidljivost je slaba in oznake voznega pasu niso jasno vidne (zaradi močnega dežja, snega, megle itd.).
 • Močna svetloba (ki jo oddajajo žarometi ali neposredni sončni žarki) vpliva na pogled kamer.
 • Vozilo pred vozilom Model S blokira pogled kamer.
 • Vetrobransko steklo ovira pogled kamer (zamegljeno, umazano, prekrito z nalepko itd.).
 • Oznake voznih pasov so zelo obrabljene, vidijo se predhodne oznake, oznake so bile prestavljene zaradi del na cesti ali pa se hitro spreminjajo (vozni pasovi se na primer ločijo, križajo ali družijo).
 • Cesta je ozka ali vijugasta.
 • Predmeti ali značilnosti pokrajine mečejo močne sence na oznake voznih pasov.

Asistent za ohranjanje voznega pasu morda ne bo izdal opozoril ali bo posredoval neprimerna opozorila v teh primerih:

 • Ena ali več kamer ali senzorjev (dodatna oprema) je poškodovanih, umazanih ali zastrtih (z blatom, ledom ali snegom oziroma z zaščitnimi folijami, odvečno barvo, lepljivimi izdelki, kot so ovoji, nalepke, gumijaste prevleke itd.).
 • Vremenski pogoji (močno deževje, sneženje, megla ali skrajno visoke ali nizke temperature) vplivajo na delovanje senzorja.
 • Na senzorje (dodatna oprema) vpliva druga električna oprema ali naprave, ki oddajajo ultrazvočne valove.
 • Predmet, ki je pritrjen na vozilo Model S, vpliva na in/ali zastira senzor (kot je na primer nosilec za kolesa ali nalepka).

Poleg tega asistent za ohranjanje voznega pasu morda ne bo krmilil vozila Model S stran od bližnjega vozila ali pa bo uporabil nepotrebno ali neprimerno krmiljenje v teh situacijah:

 • Vozilo Model S vozite skozi ostre zavoje ali ovinke z razmeroma visoko hitrostjo.
 • Močna svetloba (ki jo oddajajo žarometi ali neposredni sončni žarki) vpliva na pogled kamer.
 • Pomikate se na drug vozni pas, kjer ni nobenega predmeta (na primer vozila).
 • Vozilo na drugem voznem pasu se vrine pred vas ali se pomakne na vaš vozni pas.
 • Model S se ne premika v mejah hitrosti, pri kateri je funkcija asistenta za ohranjanje voznega pasu zasnovana za delovanje.
 • En ali več senzorjev (dodatna oprema) je poškodovanih, umazanih ali zastrtih (na primer z blatom, ledom ali snegom oziroma z zaščitnimi folijami, odvečno barvo, lepljivimi izdelki, kot so ovoji, nalepke, gumijaste prevleke itd.).
 • Vremenski pogoji (močno deževje, sneženje, megla ali skrajno visoke ali nizke temperature) vplivajo na delovanje senzorja.
 • Na senzorje (dodatna oprema) vpliva druga električna oprema ali naprave, ki oddajajo ultrazvočne valove.
 • Predmet, ki je nameščen na vozilu Model S (na primer nosilec za kolesa ali nalepka za zaščito odbijača), vpliva na delovanje senzorja ali ga zastira.
 • Vidljivost je slaba in oznake voznega pasu niso jasno vidne (zaradi močnega dežja, snega, megle itd.).
 • Oznake voznih pasov so zelo obrabljene, vidijo se predhodne oznake, oznake so bile prestavljene zaradi del na cesti ali pa se hitro spreminjajo (vozni pasovi se na primer ločijo, križajo ali združijo).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Funkcije za pomoč vozniku so samodejno onemogočene, ko je omogočen način Track Mode. Voznikova odgovornost je, da vozi varno in da ima ves čas nadzor nad vozilom, tudi na dirkališču. Funkcije pomoči vozniku so samodejno znova omogočene, ko je način Track Mode izklopljen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Na zgornjem seznamu niso navedene vse morebitne situacije, ki lahko vplivajo na značilnosti asistenta za ohranjanje voznega pasu. Obstaja več razlogov, zakaj asistent za ohranjanje voznega pasu morda ne bo deloval v skladu z namenom. Če želite preprečiti trčenje, ostanite pozorni in vedno spremljajte dogajanje na cesti, da lahko čim prej predvidite, kdaj je treba ukrepati.