Luči

Upravljanje luči

Če želite upravljati luči, se dotaknite možnosti Upravljalni elementi > Luči.

Poleg luči, ki jih lahko upravljate prek zaslona na dotik, ima Model S priročne luči, ki se samodejno prižigajo in ugašajo glede na vaša dejanja. Notranje luči, označevalne luči, zadnje luči, luči na kljukah vrat in luči v vratih se na primer vklopijo, ko odklenete vozilo Model S, ko odprete vrata in ko prestavite v prestavo za parkiranje. Te luči se samodejno izklopijo po minuti ali dveh ali ko zaklenete Model S.

Zunanje luči

Zunanje luči (žarometi, zadnje luči, bočne označevalne luči, parkirne luči in luči za osvetlitev registrske tablice) so ob vsakem zagonu vozila Model S nastavljene na možnost Samod. Če nastavitev spremenite, se luči ob naslednji vožnji vedno povrnejo na nastavitev Samod.

Pritisnite eno od teh možnosti, da spremenite in ohranite nastavitve zadnjih luči, dokler jih znova ne nastavite ali do naslednje vožnje:

IZKLOP
Zunanje luči se izklopijo. Odvisno od predpisov v različnih tržnih regijah lahko dnevne luči ostanejo prižgane med vožnjo.
Dve ikoni z lučmi
Vklopijo se parkirne luči, bočne označevalne luči, zadnje luči in luči za osvetlitev registrske tablice.
Črna ikona žarometa s snopi, usmerjenimi navzdol
Vklopijo se le zasenčene luči, bočne označevalne luči, parkirne luči, zadnje luči in luči za osvetlitev registrske tablice.

Če je to v opremi vozila, se žarometi samodejno nastavijo in izboljšajo pogled glede na hitrost vožnje ter kot zavijanja. Ko vozite z nižjo hitrostjo in so vklopljene zasenčene luči, žarometi izboljšajo stransko osvetlitev ter tako povečajo vidljivost pešcev in robnikov ter povečajo vidljivost pri zavijanju na temnem križišču, pri zavijanju na dovoz ali pri obračanju za 180 stopinj.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Poskrbite, da so žarometi in zadnje luči vklopljene pri slabih pogojih vidljivosti (na primer v temi, megli, snegu ali na mokri cesti itd.). Zadnje luči so izključene, dnevne luči pa so vključene. V nasprotnem primeru lahko pride do škode ali hude poškodbe.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Da bi ravnali v skladu s prometnimi predpisi, ko prehajate iz prometne ureditve, kjer se vozi po levi strani, v območje s prometno ureditvijo, kjer se vozi po desni strani, in obratno, je treba prilagoditi žaromete. Če nameravate voziti na območju, v katerem je treba prilagoditi žaromete, se prek mobilne aplikacije dogovorite za servis.

Meglenke

Če je vozilo opremljeno s sprednjimi meglenkami, pritisnite to možnost, če jih želite vklopiti ali izklopiti. Meglenke delujejo le, ko so vklopljene zasenčene luči. Ko izklopite žaromete, se izklopijo tudi meglenke.

Oranžen polkrog s tremi vodoravnimi črtami, ki izhajajo iz njega, in valovito navpično črto
Ko so zadnje meglenke (dodatna oprema) vklopljene, je na instrumentni plošči prikazan indikator za zadnje meglenke.
Zelen polkrog s tremi poševnimi črtami, ki izhajajo iz njega, in valovito navpično črto
Ko so izbirne sprednje meglenke vklopljene, je na instrumentni plošči prikazan indikator za sprednje meglenke.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Glede na tržno regijo in različico vozila vaše vozilo morda ni opremljeno s sprednjimi in/ali zadnjimi meglenkami.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
V nekaterih regijah ni možnosti upravljanja sprednjih meglenk. Delujejo v povezavi z žarometi in se vklopijo le v primerih, ko so vklopljene zasenčene luči.

Kabinske luči

S to možnostjo vklopite ali izklopite stropne luči. Če je možnost nastavljena na Samod, bodo vse notranje stropne luči vklopljene, ko odklenete Model S, ko odprete vrata pri izstopu iz vozila ali ko prestavite v prestavo za parkiranje.

Vsako posamezno kupolasto luč lahko tudi ročno vklopite ali izklopite, tako da se je dotaknete. Če vklopite stropno luč, se bo izklopila, ko se izklopi motor vozila Model S. Če je vozilo Model S že imelo izklopljen motor, ko ste luč vklopili ročno, se bo izklopila po 60 minutah.

Žarometi po izstopu iz vozila

Ko končate vožnjo in vozilo Model S parkirate v slabo osvetljenem okolju, bodo zunanje luči ostale začasno vklopljene. Samodejno se bodo izklopile po eni minuti ali ko zaklenete vozilo Model S, kar se zgodi prej.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Če vozilo Model S zaklenete z mobilno aplikacijo Tesla ali daljinskim ključem, se žarometi takoj izklopijo. Če pa se vozilo zaklene s funkcijo zaklepanja vrat ob zapuščanju vozila (glejte zaklepanje vrat ob zapuščanju vozila), se žarometi samodejno izklopijo po eni minuti.

Če želite vklopiti ali izklopiti to funkcijo, se dotaknite možnosti Upravljalni elementi > Luči > Žarometi po izstopu iz vozila. Ko je možnost Žarometi po izstopu iz vozila izklopljena, se žarometi izklopijo takoj, ko prestavite v prestavo za parkiranje in odprete vrata.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Model S ima ob robu žarometov še niz luči, ki jim pravimo tudi "prepoznavne" luči. Te luči se vklopijo samodejno, ko vklopite motor vozila Model S in ko prestavite v način za vožnjo.

Dolge luči

Če želite, da so dolge luči stalno vklopljene, potisnite ročico smernikov stran od sebe. Če želite izklopiti dolge luči, povlecite ročico proti sebi.

Če želite na hitro posvetiti z dolgimi lučmi, povlecite ročico proti sebi.

Ročica za vklop/izklop dolgih žarometov s puščicama navzgor in navzdol

Dolge luči se lahko samodejno preklopijo v zasenčene luči, ko je pred vozilom Model S zaznana svetloba (na primer nasproti vozeče vozilo). Če želite vklopiti ali izklopiti to funkcijo se dotaknite možnosti Upravljalni elementi > Samodejni vklop/izklop dolgih luči ali Upravljalni elementi > Luči > Samodejni vklop/izklop dolgih luči.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Vaša izbrana nastavitev bo ostala v veljavi, dokler je ročno ne spremenite.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Samodejno uravnavanje dolgih luči je na voljo samo pri vozilih s komponentami avtopilota.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Samodejno uravnavanje dolgih luči je samodejno omogočeno, ko je aktivirano samodejno krmiljenje.

V primerih, ko so dolge luči izklopljene, ker je vklopljen Samodejni vklop/izklop dolgih luči, pred vozilom Model S pa je zaznana svetloba, lahko dolge luči začasno vklopite, in sicer tako, da ročico do konca povlečete k sebi.

Navedene indikatorske luči so vidne na instrumentni plošči in prikazujejo stanje žarometov:

Zelena krožna oblika s petimi vodoravnimi, poševnimi črtami, ki izhajajo iz nje
Vklopljene so zasenčene luči.
Modra krožna oblika s petimi vodoravnimi, poševnimi črtami, ki izhajajo iz nje
Vklopljene so dolge luči. Zasveti, ko so dolge luči prižgane, a je Samodejni vklop/izklop dolgih luči izklopljen, ali ko je Samodejni vklop/izklop dolgih luči vklopljen, a začasno ni na voljo.
Modra krožna oblika s črko A in petimi vodoravnimi, poševnimi črtami, ki izhajajo iz nje
Dolge luči so trenutno vklopljene, Samodejni vklop/izklop dolgih luči pa je pripravljen na izklop dolgih luči, če bo pred vozilom Model S zaznana svetloba.
Siva krožna oblika s črko A in petimi vodoravnimi, poševnimi črtami, ki izhajajo iz nje
Dolge luči so začasno izklopljene, ker Samodejni vklop/izklop dolgih luči deluje, pred vozilom Model S pa je zaznana svetloba. Ko svetlobe ni več mogoče zaznati, se dolge luči samodejno znova vklopijo.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Samodejni vklop/izklop dolgih luči je praktična funkcija, ki pa ima svoje omejitve. Voznikova odgovornost je, da so žarometi vedno ustrezno prilagojeni vremenskim razmeram in dogajanju na cestišču.

Sistem prilagodljive sprednje osvetlitve (AFS)

Če je vozilo opremljeno s sistemom prilagodljive sprednje osvetlitve (AFS), samodejno prilagodi snop žarometov ter tako izboljša pregled nad voziščem. Električni senzorji merijo hitrost vožnje, kot zavijanja in bočni obrat (rotacijo vozila glede na navpično os) ter glede na trenutne razmere vožnje določijo optimalen položaj žarometov. Za izboljšanje vidljivosti med vožnjo po ovinkasti cesti ponoči sistem AFS snop luči usmerja v zavoj. Ko so vklopljene zasenčene luči in ko vozite pri majhnih hitrostih, sistem AFS izboljša stransko osvetlitev ter tako poveča vidljivost pešcev in robnikov, poveča vidljivost pri zavijanju na temnem križišču, pri zavijanju na dovoz, ali pri obračanju za 180 stopinj.

Sistem prilagodljive sprednje osvetlitve (AFS) je vključen vedno, ko so vklopljeni žarometi. Če se vozilo Model S ne premika ali če se pomika vzvratno, se prilagodljivi žarometi ne aktivirajo. Tako se prepreči, da bi žarometi nehote zaslepili druge voznike.

Oranžna krožna oblika s petimi vodoravnimi, poševnimi črtami, ki izhajajo iz nje
Če sistem AFS odpove, instrumentna plošča prikaže opozorilo. Obrnite se na servis Tesla.

Smerniki

Premaknite ročico smernikov navzgor (preden zavijete desno) ali navzdol (preden zavijete levo). Odvisno od tega, koliko pomaknete ročico navzgor ali navzdol, smerniki utripnejo trikrat ali pa utripajo neprekinjeno. Če želite, da smerniki utripnejo trikrat zapored, ročico lahkotno pomaknite navzgor ali navzdol. Za neprekinjeno utripanje potisnite ročico do konca navzgor ali navzdol.

Ročica za vklop/izklop dolgih žarometov s puščicama navzgor in navzdol

Smerniki prenehajo utripati, ko njihovo delovanje zaustavi krmilo volan ali ko ročico vrnete v srednji položaj.

Zelena puščica, usmerjena v levo
Med delovanjem smernika na instrumenti plošči zasveti ustrezen indikator smernika in zasliši se klikanje.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Med aktivno uporabo tempomat s spremljanjem prometa (dodatna oprema) lahko zaradi vklopa smernika vozilo Model S v določenih situacijah pospeši (glejte Pospeševanje med prehitevanjem).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Pri aktivni uporabi samodejnega krmiljenja (dodatna oprema) lahko z vklopom smernika povzročite, da vozilo Model S zamenja vozni pas (glejte Auto Lane Change).

Varnostne utripalke

Če želite vklopiti varnostne utripalke, pritisnite gumb ob zaslonu na dotik, ki je najbližje krmilu volan. Vsi smerniki utripajo. Ponovno pritisnite za izklop.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Varnostne utripalke delujejo tudi, če ključa ni v bližini.

Kondenzacija na žarometih ali zadnjih lučeh

Zaradi vremenskih sprememb, ravni vlage ali nedavne izpostavljenosti vodi (npr. pranje avtomobila) se lahko kondenzacija občasno nabere v žarometih ali zadnjih lučeh vozila. To je povsem običajno in ko se temperature zvišajo, raven vlage pa zniža, kondenzacija pogosto izgine sama od sebe. Če opazite nabiranje vode v zunanjih objektivih ali če kondenzacija slabša vidljivost zunanjih luči, se obrnite na servis Tesla.