Pametna garaža

Univerzalni sprejemnik-oddajnik HomeLink

Ikona hiše in garažnih vrat
Če je vozilo opremljeno z univerzalnim sprejemnikom-oddajnikom HomeLink®, lahko upravljate do tri radiofrekvenčne naprave, vključno z garažnimi vrati, dvoriščnimi vrati, lučmi in varnostnimi sistemi.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Nekatera vozila niso opremljena z univerzalnim sprejemnikom-oddajnikom HomeLink, odvisno od datuma proizvodnje, tržnega območja in možnosti, izbranih ob nakupu.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Ne uporabljajte univerzalnega sprejemnika-oddajnika HomeLink z napravami, ki nimajo funkcij za varnostno ustavitev in obratno delovanje. Uporaba naprave brez teh varnostnih funkcij poveča nevarnost telesnih poškodb ali smrti.

Podprti načini

HomeLink podpira tri različne načine oddajanja in na ta način poteka komunikacija med vozilom in radiofrekvenčno napravo. Izbira načina oddajanja je določena na podlagi združljivosti radiofrekvenčne naprave:

 • Standardni način: Standardni način uporabite, če je vaša radiofrekvenčna naprava opremljena z daljinskim upravljalnikom, ki ga morate uporabiti za upravljanje naprave (na primer garažna vrata na daljinsko odpiranje). Ta način je najpogosteje uporabljeni način oddajanja za naprave HomeLink.
 • D-Mode ali UR-Mode: Uporabite D-Mode ali UR-Mode če radiofrekvenčna naprava nima daljinskega upravljalnika, sprejemnik pa ima gumb "Learn" za učenje (morda se imenuje tudi "Program" ali "Smart"). D-Mode in UR-Mode delujeta podobno, pri čemer vozilo Model S komunicira neposredno s sprejemnikom naprave in ne daljinskim upravljalnikom.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opomba
  D-Mode se uporablja v glavnem v Severni Ameriki, UR-Mode pa je priljubljen v Evropi, Bližnjem vzhodu in Aziji. Če želite ugotoviti, s katerim načinom je združljiva vaša naprava, se obrnite na HomeLink tako, da obiščete www.homelink.com oziroma 008000 HOMELINK (008000-466-354-65).

Vsako od vaših naprav je mogoče nastaviti na drug način. Vaša garažna vrata je na primer mogoče nastaviti na standardni način, vrata ograje je mogoče nastaviti na D-Mode itd. Če želite spremeniti način oddajanja, se dotaknite ikone HomeLink na vrhu zaslona na dotik in izberite napravo, ki jo želite spremeniti. Nato izberite Programiraj in izberite želeni način za svojo napravo. Izbiro potrdite s pritiskom možnosti Nastavi način in sledite navodilom na zaslonu.

Pri starejših vozilih spreminjanje načina za eno napravo spremeni način za vse naprave, tako da bodite pri menjavi načinov oddajanja previdni. Naprave, ki niso združljive z vašim izbranim načinom, morda ne bodo delovale. Pritisnite ikono HomeLink na vrhu zaslona na dotik in nato Spremeni način oddajanja.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Glejte dokumentacijo za svojo napravo HomeLink, da ugotovite, kateri način je združljiv z vašo napravo.

Programiranje sistema HomeLink

Programiranje sistema HomeLink®:

Animacija s podrobnostmi postopka programiranja sistema HomeLink.
 1. Parkirajte vozilo Model S tako, da je sprednji odbijač pred napravo, ki jo želite programirati.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  POZOR
  Med programiranjem se lahko vaša naprava odpre ali zapre. Zato pred programiranjem poskrbite, da v bližini naprave ni nobenih oseb ali predmetov.
 2. Preverite, ali ima daljinski upravljalnik naprave brezhibno delujočo baterijo. Družba Tesla priporoča, da pred programiranjem sistema HomeLink zamenjate baterijo v daljinskem upravljalniku naprave.
 3. Dotaknite se ikone HomeLink na vrhu zaslona na dotik.
 4. Dotaknite se možnosti Ustvari HomeLink.
 5. Na zaslonu sistema HomeLink vnesite ime naprave, nato pa se dotaknite možnosti Vnos ali Dodaj nov sistem HomeLink.
 6. Izberite način, ki ga želite uporabiti (Standardni način, D-način ali UR-način), nato pa se dotaknite možnosti Nastavi način.
 7. Dotaknite se možnosti Začni in upoštevajte navodila na zaslonu.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opomba
  Če se med programiranjem naprave prikaže zaslon "Priučitev sprejemnika", upoštevajte, da je to časovno občutljiv korak. Po pritisku gumba Learn/Program/Smart na daljinskem upravljalniku naprave imate samo približno 30 sekund časa, da se vrnete v vozilo, pritisnete Nadaljuj in nato dvakrat pritisnete ime programirane naprave HomeLink. Za dokončanje tega koraka v 30 sekundah pokličite na pomoč pomočnika.
 8. Ko je naprava programirana, se dotaknite možnosti Shrani, da dokončate postopek programiranja.
 9. Preverite, ali sistem HomeLink deluje skladno s pričakovanji. V nekaterih primerih boste morali večkrat ponoviti postopek programiranja, preden vam bo uspelo.

Po programiranju lahko upravljate napravo tako, da se dotaknete ustrezne ikone HomeLink na zaslonu na dotik. Sistem HomeLink si zapomni lokacijo programiranih naprav. Ko se približate znani lokaciji, se na zaslonu na dotik samodejno pojavi okno sistema HomeLink. Ko se odpeljete, okno izgine.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Če potrebujete dodatno pomoč ali imate vprašanja glede združljivosti, se obrnite na družbo HomeLink (www.homelink.com ali pokličite 1-800-355-3515).

Samodejno odpiranje in zapiranje

Če želite upravljati napravo HomeLink brez uporabe zaslona na dotik, lahko nastavite napravo tako, da se samodejno odpre, ko se približate, in zapre, ko se odpeljete:

 1. Dotaknite se ikone HomeLink na vrhu zaslona na dotik, dotaknite se možnosti Nastavitve HomeLink, nato pa izberite napravo, ki jo želite nastaviti.
 2. Prilagodite nastavitve HomeLink za napravo:
  • Če želite, da se naprava odpre, ko se približate, izberite potrditveno polje Samod. odpiranje ob prihodu.
  • Dotaknite se puščic, da določite razdaljo med Model S in napravo, na kateri naj se naprava odpre.
  • Če želite, da se naprava zapre, ko se odpeljete, izberite potrditveno polje Samod. zapiranje od odhodu.
  • Če želite, da se ogledala zaprejo, ko prispete na lokacijo HomeLink, izberite potrditveno polje Samodejno zapiranje ogledal. Ta možnost je uporabna za ozke garaže.
  • Če želite, da vozilo Model S predvaja zvočni signal, ko je poslan signal za odpiranje ali zapiranje naprave, izberite potrditveno polje Zvoč. signal za samod. odpir. in samod. zapir..

HomeLink si zapomni lokacijo GPS vozila v trenutku seznanjanja in z njo določi lokacijo vozila glede na napravo HomeLink. HomeLink ne zaznava in ne razlikuje med odpiranjem in zapiranjem (če se na primer sproži samodejno odpiranje in so vrata že odprta, se bodo zaprla), vendar običajno določi samodejno odpiranje ali zapiranje na podlagi naslednjega:

Samodejno odpiranje: Zazna, ko se vozilo Model S na določeno razdaljo približa garažnim vratom (ali drugi napravi HomeLink). Samodejno odpiranje se sproži, če je približujoče se vozilo v prestavi za vožnjo naprej in je funkcija HomeLink omogočena. HomeLink se ne sproži, če je vozilo že na tem območju.

Samodejno zapiranje: HomeLink se sproži, ko vozilo Model S prestavi iz prestave za parkiranje v prestavo za vzvratno vožnjo in pelje najmanj sedem metrov vzvratno.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Če na določeni razdalji večkrat spremenite prestavo, to lahko moti delovanje samodejnega zapiranja.

Če ne želite, da se naprava samodejno odpre ali zapre, se kadar koli med odštevanjem dotaknite možnosti Preskoči samodejno odpiranje ali Preskoči samodejno zapiranje.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Ne zanašajte se na HomeLink, da bi napravo popolnoma zaprl.

Ponastavitev lokacije naprave HomeLink

Če se zgodi, da se ob približanju naprava HomeLink ne odpre ali se na zaslonu na dotik ne prikaže sporočilo, ko se približate programirani napravi, boste morda morali ponastaviti lokacijo naprave. V ta namen parkirajte čim bližje napravi HomeLink (garažna vrata, dvoriščna vrata itd.) in odprite stran z nastavitvami sistema HomeLink tako, da pritisnete ikono HomeLink na vrhu zaslona na dotik. Dotaknite se imena naprave, ki jo želite ponastaviti, in nato še možnosti Ponastavi lokacijo.

Brisanje naprave

Če želite izbrisati napravo HomeLink, se dotaknite ikone HomeLink na vrhu zaslona na dotik, nato pa se dotaknite možnosti Nastavitve HomeLink. Dotaknite se imena naprave, ki jo želite izbrisati, in nato še možnosti Izbriši.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Izvedete lahko tudi ponastavitev na tovarniške nastavitve, da izbrišete nastavitve sistema HomeLink in vse druge osebne podatke (shranjene naslove, priljubljeno glasbo, uvožene stike itd.). Glejte Brisanje osebnih podatkov s tovarniško ponastavitvijo.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Če prodate vozilo Model S, zaradi varnosti izbrišite naprave HomeLink.

Odpravljanje težav s sistemom HomeLink

Standardni način

V standardnem načinu vozilo Model S posname signal RF z daljinskega upravljalnika naprave HomeLink. Skladno z navodili na zaslonu na dotik se morate postaviti pred vozilo, usmeriti daljinski upravljalnik naprave v sprednji odbijač ter pritisniti in pridržati gumb, dokler ne utripneta žarometa. Ko žarometa utripneta, je vozilo Model S zaznalo daljinski upravljalnik in na zaslonu na dotik se lahko dotaknete možnosti Nadaljuj. Če žarometi ne utripajo:

 • Preverite baterije v daljinskem upravljalniku. Priporočamo, da pred začetkom programiranja zamenjate baterije.
 • Zagotovite, da stojite pred vozilom Model S, pri čemer je daljinski upravljalnik naprave na razdalji pet centimetrov od znaka Tesla.
 • Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku naprave in ga pridržite, dokler žarometi ne utripnejo. V nekaterih primerih morate držati gumb na daljinskem upravljalniku do tri minute.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opomba
  Pri nekaterih daljinskih upravljalnikih HomeLink je namesto enega dolgega pritiska morda potrebnih več kratkih pritiskov (približno eno sekundo za vsak pritisk). Če vam bo več poskusih z dolgimi pritiski ni uspelo, poskusite s ponavljajočimi pritiski, dolgimi po eno sekundo.

D-Mode in UR-Mode

V načinih D-Mode in UR-Mode sprejemnik naprave zazna Model S. Na zaslonu na dotik se prikaže navodilo, da pritisnite gumb "Learn" (lahko se imenuje tudi "Program" ali "Smart") na sprejemniku naprave. Če to ne deluje, glejte spodnje smernice:

 • Parkirajte vozilo Model S z odbijačem čim bližje garažnim vratom, dvoriščnim vratom itd., ki jih poskušate programirati.
 • Pritisnite gumb Learn/Program/Smart na sprejemniku. Če potrebujete navodila za preklop sprejemnika v način učenja, glejte dokumentacijo, ki je bila priložena radiofrekvenčni napravi, ki jo poskušate programirati.
 • Če se med programiranjem naprave prikaže zaslon "Priučitev sprejemnika", upoštevajte, da je to časovno občutljiv korak. Po pritisku gumba Learn/Program/Smart na daljinskem upravljalniku ali sprejemniku naprave imate samo približno 30 sekund časa, da se vrnete v vozilo, pritisnete Nadaljuj in nato dvakrat pritisnete ime programirane naprave HomeLink. Naj vam nekdo pomaga pri tem koraku.
 • Večina naprav ostane v načinu učenja samo 3–5 minut. Takoj po pritisku gumba Learn/Program/Smart na napravi upoštevajte navodila, ki so prikazana na zaslonu na dotik v vozilu.

Če potrebujete dodatno pomoč ali imate vprašanja glede združljivosti, se obrnite na družbo HomeLink (www.homelink.com ali pokličite 1-800-355-3515).