Prostori za shranjevanje v notranjosti

Predal pred sovoznikom

Predal pred sovoznikom odprete tako, da pritisnete stikalo ob strani zaslona na dotik. Predal pred sovoznikom se zaklene vedno, ko vozilo Model S zaklenete z zunanje strani s ključem ali funkcijo zaklepanja ob zapuščanju vozila. Predal se zaklene tudi, ko je vozilo Model S v načinu Valet Mode (glejte Valet Mode). Predal se ne zaklene, če zaklenete vozilo Model S prek ikone ključavnice v vrstici stanja na zaslonu na dotik.

Za dodatno varnost predala pred sovoznikom se dotaknite možnosti Upravljalni elementi > Varnost > PIN predala pred sovozn. In nastavite 4-mestno kodo PIN (glejte PIN predala pred sovozn.).

Slika s puščico, ki prikazuje odpiranje predala pred sovoznikom.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Če pustite predal pred sovoznikom odprt, lučka v njem sčasoma ugasne.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Med vožnjo naj bo predal pred sovoznikom zaprt, da preprečite poškodbe potnika, če pride do trčenja ali nenadne zaustavitve vozila.

Držala za pijačo

Če želite uporabiti držalo za pijačo spredaj, potisnite naslon za roke nazaj.

Puščica, ki prikazuje, kako pomaknete naslon za roko nazaj.

Če želite uporabiti držala za pijačo zadaj (če so na voljo), pritisnite in sprostite sprednjo ploščico držala za pijačo na zadnji strani osrednje konzole.

Puščica, ki prikazuje odpiranje držala za pijačo.