Način Sentry Mode

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Opremljenost vozila, kupljene opcije in verzija programske opreme so odvisne od tržne regije, zato vaše vozilo morda ni opremljeno z načinom Sentry Mode ali funkcije morda ne delujejo v skladu z opisom. Pri uporabi kamer ste sami odgovorni za upoštevanje in izpolnjevanje vseh lokalnih predpisov in omejitev glede lastnine.

Če je funkcija omogočena, kamere in senzorji (dodatna oprema) vašega vozila ostanejo vklopljeni in so v stanju pripravljenosti za snemanje sumljive dejavnosti v neposredni okolici vozila, ko je vozilo Model S zaklenjeno in v prestavi za parkiranje. Način Sentry Mode deluje kot inteligentni varnostni sistem vozila, ki vam posreduje opozorilo, ko v bližini zazna morebitno nevarnost.

Če je zaznana nevarnost, način Sentry Mode utripne z žarometi, sproži alarm in prikaže sporočilo na zaslonu na dotik, da osebe zunaj vozila obvesti, da kamere morda snemajo. V mobilni aplikaciji v telefonu boste prejeli opozorilo in posnetek dogodka bo shranjen na pogon USB (če je nameščen).

Način Sentry Mode je privzeto onemogočen. Način Sentry Mode lahko enostavno vklopite ali izklopite z glasovnimi ukazi ali v mobilni aplikaciji Tesla. Če želite način Sentry Mode omogočiti prek glasovnih ukazov, izgovorite "Keep Tesla safe", "Keep my car safe", "Sentry on" ali "Enable Sentry" (glejte Glasovni ukazi).

Za delovanje načina Sentry Mode mora biti baterija napolnjena vsaj na 20 %. Če se napolnjenost baterije zniža pod 20 %, se način Sentry Mode izklopi, prek mobilne aplikacije pa prejmete obvestilo. Poraba energije se lahko poveča, ko je način Sentry Mode aktiven.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Ko je omogočen način Sentry Mode, nastavitve varnostnega alarma (Upravljalni elementi > Varnost > Varnostni alarm) niso na voljo.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Ne zanašajte se na funkcijo načina Sentry Mode, da bo varovala vozilo Model S pred vsemi možnimi varnostnimi grožnjami. Način Sentry Mode za določanje potrebe po vklopu varnostnega alarma uporablja več parametrov. Vsi dejavniki morda ne bodo zaznani in alarm morda ne bo aktiviran v vseh pogojih. In tudi če lahko pomaga pri odvračanju nekaterih groženj, noben varnostni sistem ne more preprečiti vseh napadov.

Navodila za uporabo načina Sentry Mode (Kamera in aplikacija)

 1. Za uporabo načina Sentry Mode potrebujete primerno formatiran ključ USB, vstavljen v vrata USB (Tesla priporoča uporabo vhoda USB v predalu pred sovoznikom, če je vozilo z njim opremljeno) za shranjevanje in pridobivanje posnetkov. Vozila, izdelana približno od leta 2020 naprej so opremljena s predhodno formatiranim ključem USB, ki je v predalu pred sovoznikom. Ključ USB lahko formatirate na dva načina:
  • Ključ USB vstavite v vhod USB in izberite možnosti Upravljalni elementi > Varnost > Formatiraj ključ USB. Vozilo samodejno formatira ključ USB za vaše potrebe.
  • Formatiranje ključa USB v računalniku

  Glejte Zahteve za pogon USB pri snemanju videoposnetkov za več informacij.

 2. Ključ USB vstavite v vhod USB vozila.
 3. Ko je vozilo v prestavi za parkiranje, omogočite kamero na armaturni plošči, tako da izberete možnost Upravljalni elementi > Varnost > Kamera na armaturni plošči.
 4. Dotaknite se možnosti Upravljalni elementi > Varnost > Sentry Mode > Vklop. Ko je način Sentry Mode omogočen, se ikona v vrstici stanja obarva rdeče.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opomba
  Posnetki zadnje kamere so na voljo samo pri vozilih, izdelanih po (približno) februarju 2018.

  Ko je način Sentry Mode omogočen, je v mirovanju ter v primeru vklopa pripravljen sprožiti alarm in shraniti posnetek dogodka. Dolžino posnetka lahko prilagodite (dotaknite se možnosti Varnost > Sentry Mode > Dolžina posnetka načina Sentry Mode). Za več informacij o snemanju posnetkov preglejte Ogled videoposnetkov.

 5. Če želite ročno omogočiti/onemogočiti način Sentry Mode do naslednje vožnje se dotaknite ikone načina Sentry Mode pod Upravljalni elementi. Sentry Mode je izklopljen, ko ikona ni več rdeče obarvana.
  Krog v krogu
  Način Sentry Mode izklopite pod možnostjo Upravljalni elementi > Varnost > Sentry Mode in ga s tem onemogočite za več kot en cikel vožnje.

Navodila za uporabo načina Sentry Mode (samo aplikacija)

Ko je način Sentry Mode omogočen in je zaznan dogodek, vendar v vhod USB ni vstavljen ključ USB, vozilo pošlje opozorilo v mobilni aplikaciji, posnetki kamere pa pri tem niso ustvarjeni.

Nastavitve načina Sentry Mode

 • Izvzemi določena mesta

  Pod Upravljalni elementi > Varnost > Sentry Mode lahko izberete, da način Sentry Mode na nekaterih lokacijah ni omogočen (za več informacij glejte Dom, delo in priljubljeni cilji):

  • Izvzemi dom: Sentry Mode se ne omogoči samodejno na lokaciji, ki jo imate na seznamu priljubljenih nastavljeno za dom.
  • Izvzemi službo: Sentry Mode se ne omogoči samodejno na lokaciji, ki jo imate na seznamu priljubljenih nastavljeno za službo.
  • Izvzemi prilj. mesta: Sentry Mode se ne omogoči samodejno na katerikoli lokaciji, ki jo imate na seznamu priljubljenih.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Opomba
   Za prepoznavanje lokacije, kot so dom, služba ali priljubljena lokacija, mora biti vozilo Model S parkirano znotraj približno 500 metrov shranjene lokacije.

  Če želite nastaviti lokacijo doma ali službe, se dotaknite možnosti Navigacija > Nast. doma/Nast. službe. Če želite naslov dodati med Priljubljene, se med ogledom naslova na zemljevidu dotaknite zvezde. Ročni vklop ali izklop načina Sentry Mode z ikono na zaslonu na dotik ali upravljalnih elementov v mobilni aplikaciji preglasi nastavitve izvzetja za lokacijo doma, lokacijo službe in priljubljeno lokacijo do naslednje vožnje z vozilom.

 • Nastavitev dolžine posnetka načina Sentry Mode

  Če je način Sentry Mode konfiguriran tako, da s kamero in ustrezno formatiranim ključem USB ustvarja posnetke dogodkov kamere, lahko na zaslonu na dotik prilagodite dolžino posnetkov (dotaknite se možnosti Upravljalni elementi > Varnost > Sentry Mode > Dolžina posnetka načina Sentry Mode).

 • Nastavitev zaznavanja s kamero

  Ko je omogočeno zaznavanje s kamero, način Sentry Mode poleg senzorjev uporablja zunanje kamere vozila za zaznavanje varnostnega dogodka v času parkiranja. Če je to onemogočeno, bo vozilo shranjevalo posnetke na ključ USB samo, če je zaznana fizična grožnja. Za prilagajanje se dotaknite možnosti Upravljalni elementi > Varnost > Sentry Mode > Zaznavanje s kamero.

Za več informacij o ogledu posnetkov načina Sentry Mode glejte Ogled videoposnetkov.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Ko se notranji pomnilnik povsem zapolni, novi posnetki dogodkov stanja pozornosti in stanja alarma prepišejo starejše posnetke.