Zemljevidi in navigacija

Pregled zemljevida

Na zaslonu na dotik je vedno prikazan zemljevid (razen takrat, ko je vozilo Model S v vzvratni prestavi).

Zemljevid uporabljajte s prsti:

 • Če želite premakniti zemljevid v katero koli smer, pritisnite z enim prstom, zadržite in povlecite.
 • Če želite obrniti zemljevid v kateri koli smeri, pritisnite z dvema prstoma, zadržite in obrnite.
 • Za povečanje ali pomanjšanje zemljevida razširite ali približajte dva prsta.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Ko zemljevid obračate ali pomikate, se sledenje vaši trenutni lokaciji prekine. Poleg ikone za postavitev zemljevida se na kratko prikaže sporočilo "Sledenje onemogočeno" in ikona se obarva v sivo. Če želite sledenje ponovno omogočiti, pritisnite ikono za postavitev zemljevida in izberite možnost za sever gor ali smer gor.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Ko je načrtovana pot aktivna, zemljevid samodejno približa in oddalji točko na zemljevidu.

Za spremembo usmerjenosti zemljevida preklapljajte med temi možnostmi:

Sever gor – sever je vedno v zgornjem delu zaslona.
Smer gor – smer, v katero se vozite, je vedno v zgornjem delu zaslona. Zemljevid se obrača v skladu s spreminjanjem smeri vozila. Ta ikona ima vgrajen kompas, ki prikazuje smer, v katero se vozite.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Če se med navigacijo do cilja dotaknete te ikone, se prikaže pregled poti.
Pregled poti je med navigacijo do cilja kadar koli na voljo. Pregled poti se prikaže tudi, ko razširite podrobna navodila (če podrsate po zaslonu navzdol). Ko skrčite navodila za pot tako, da jih podrsate navzgor, se prikaže predhodno izbrana postavitev zemljevida.

Vaša trenutna lokacija je prikazana na zemljevidu. Ko zemljevid obračate ali pomikate, se sledenje vaši trenutni lokaciji prekine. Če želite sledenje ponovno omogočiti, pritisnite ikono za postavitev zemljevida in izberite možnost za sever gor ali smer gor. Za ponovni prikaz se dotaknite zemljevida na poljubni točki.

Prikaz zemljevida

Ko je vozilo Model S v prestavi za parkiranje, so na zemljevidu prikazane naslednje ikone, s katerimi lahko prilagodite vrsto informacij, prikazanih na zemljevidu. Za dostop do teh ikon med vožnjo se dotaknite poljubne točke na zemljevidu (ikone po nekaj sekundah izginejo).

ikona globusa
Prikaži/skrij satelitske slike (če je vozilo opremljeno s Premium povezljivostjo)
ikona rdeče luči
Prikaži/skrij razmere v prometu (če je vozilo opremljeno s Premium povezljivostjo)
ikona kapljice s črno piko v sredini
Prikaži/skrij podrobnosti zemljevida (na primer zanimivosti).

Pripnite žebljiček kamor koli na zemljevid tako, da pritisnete in pridržite prst na želeni lokaciji. Ko pripnete žebljiček ali ko se dotaknete obstoječega, bo izbrana lokacija postavljena na sredino zemljevida, na pojavnem zaslonu pa bodo izpisane informacije o lokaciji. S tega pojavnega okna lahko vključite navigacijo do lokacije, pokličete lokacijo (če je telefonska številka na voljo) in dodate ali odstranite lokacijo s svojega seznama priljubljenih ciljev (glejte Dom, delo in priljubljeni cilji).

Ikona polnilnih lokacij

Prikaži/skrij vse polnilne postaje in pojavni seznam, ki vključuje mesto in oddaljenost postaj na zemljevidu. Polnilne postaje vključujejo postaje Tesla Supercharger, polnilne postaje na ciljih, hitre polnilne postaje drugih proizvajalcev in javne polnilne postaje, ki ste jih v preteklosti že uporabili. Glejte Polnilne lokacije.

Na pojavnem seznamu se dotaknite ikon bliskov in jih filtrirajte po vrstah polnilnih postaj glede na največjo moč.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Ko prikažete polnilne postaje, so v nekaterih tržnih regijah na zemljevidu prikazane tudi hitre polnilne postaje drugih proizvajalcev, in sicer kot temno sivi žebljički.

Nastavitve navigacije

Ikona nastavitev navigacije se prikaže, ko se dotaknete ..., ko začnete uporabljati navigacijo do cilja.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Do nastavitev navigacijskega sistema lahko pridete tudi tako, da se dotaknete možnosti Upravljalni elementi > Navigacija.

Dotaknite se ikone nastavitev navigacije, če želite prilagoditi navigacijski sistem po svojih željah (razpoložljive nastavitve se lahko razlikujejo glede na vašo tržno regijo in konfiguracijo vozila):

 • Vodenje z navigacijo: Dotaknite se možnosti Govor, da omogočite branje navigacijskih navodil.
 • Dotaknite se možnosti ali +, če želite povečati ali zmanjšati glasnost govorjenih navodil navigacijskega sistema. Če glasnost zmanjšate povsem v levo ali če se dotaknete ikone zvočnika, bodo navodila utišana. Navodila navigacijskega sistema lahko utišate/vklopite tudi tako, da se dotaknete ikone zvočnika. Ta nastavitev glasnosti velja samo za glasovna navodila navigacijskega sistema. Glasnost predvajalnika vsebin in telefona ostane nespremenjena.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opomba
  Vaš Model S samodejno prilagaja glasnost glede na hitrost vožnje in nastavitve klimatske naprave.
 • Omogočite možnost Samodejna navigacija, če želite, da vozilo Model S samodejno določi načrtovani cilj, ko sedete v vozilo. Vozilo predvidi cilje glede na pogosto prevožene poti, čas dneva in koledarske vnose (glejte Samodejna navigacija
 • Omogočite Načrtovalnik poti (če je na voljo v vaši tržni regiji), da po potrebi dodate polnilne postaje Supercharger. Postanki za hitro polnjenje so dodani načrtovanim potem, da se čim bolj skrajša čas vožnje in polnjenja (glejte Načrtovalnik poti).
 • Omogočite Spletno načrtovanje poti, če želite biti samodejno preusmerjeni z namenom izogibanja gostemu prometu (glejte Spletno načrtovanje poti).
 • Dotaknite se možnosti Izogibanje trajektom za samodejno usmerjanje, s katerim se izognete trajektom.
 • Dotaknite se možnosti Izogibanje cestninam za samodejno usmerjanje, s katerim se izognete cestninam, če je to mogoče.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Razpoložljive nastavitve navigacije se lahko razlikujejo glede na vašo tržno regijo in konfiguracijo vozila.

Navigacija do cilja

Če želite napotke, kako priti do lokacije, se dotaknite iskalne vrstice v kotu zaslona in vnesite cilj, pošljite cilj iz telefona ali izgovorite glasovni ukaz (glejte Glasovni ukazi). Vnesete ali izgovorite lahko naslov, znamenitost, podjetje itd. Ko se dotaknete iskalne vrstice, lahko izbirate tudi med naslednjimi vrstami lokacij:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Če podatkovna povezava ni na voljo, vam vgrajeni zemljevidi omogočajo navigacijo do katerega koli cilja, a morate vnesti točen in celoten naslov.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Navigacijo lahko začnete z oddaljenim upravljanjem prek naprave IOS® ali Android™, če uporabite funkcijo deljenja, ko ste enkrat omogočili dostop do mobilne aplikacije Tesla.

Ko določite lokacijo, se na zaslonu na dotik prikažejo pregled celotne poti, ki jo morate prevoziti, in podrobna navodila. Na dnu podrobnih navodil se prikaže predvideni čas prihoda, čas vožnje in število kilometrov. Pri seznamu s podrobnimi navodili za pot upoštevajte tole:

 • Ikona baterije na seznamu zavojev je vizualna predstavitev, ki nazorno prikazuje delež preostanka energije ob prispetju na cilj, in kolikšen bo preostanek, če opravite povratno pot do trenutne lokacije. Glejte Predvidevanje porabe energije.
 • Če je na poti do cilja potrebno polnjenje in je omogočen načrtovalnik poti (in je na voljo v vaši tržni regiji), bo načrtovana pot samodejno vključevala postanke na polnilnih postajah Supercharger (glejte Načrtovalnik poti).
 • Če za doseganje cilja ne boste imeli na voljo dovolj energije in na načrtovani poti ni polnilnih postaj Supercharger, boste prejeli opozorilo, da je za doseganje cilja potrebno polnjenje.
 • Za vsak zavoj je navedena razdalja do samega zavijanja.
 • Če si želite ogledati spodnji del seznama, boste morda morali seznam povleči navzgor.
 • Če ga želite pomanjšati, pritisnite na zgornji del seznama.

Med navigacijo zemljevid sledi vaši lokaciji in prikazuje trenutni segment vaše poti. Celotno pot lahko kadar koli prikažete tako, da podrsate navzdol, da razširite podrobna navodila za pot, ali se dotaknete ikone pregleda poti.

Če želite zaustaviti navigacijo, se dotaknite možnosti Prekliči, ki je v spodnjem kotu navodil z napotki.

Če je omogočena Navigacija z avtopilotom (če je na voljo v vaši tržni regiji), jo lahko vključite za načrtovano pot tako, da se dotaknete možnosti Navigacija z avtopilotom na seznamu s podrobnimi navodili za pot (ko je funkcija aktivna, je ikona modra). Navigacija z avtopilotom je funkcija (beta) popolnoma samostojne vožnje, ki samodejno menja vozne pasove in usmerja vozilo Model S na cestah z nadzorovanim dostopom (kot so avtoceste in hitre ceste) po načrtovani poti. Za podrobnosti glejte Navigacija z avtopilotom.

Izbira alternativne poti

Zaradi tržne regije in konfiguracije vozila ta funkcija morda ne bo na voljo v vašem vozilu. Vozilo mora imeti paket Premium povezljivosti.

Ko vnesete cilj z enim postankom, se na zemljevidu prikažejo do tri alternativne poti. To vam omogoča enostavno primerjavo skupnega časa poti in prometnih informacij za posamezno pot. Če ne izberete želene poti v določenem času, ki je na voljo, bo samodejno izbrana najhitrejša pot.

Dodajanje postankov na poti

Ko vnesete cilj, lahko pot uredite z dodajanjem, brisanjem ali spreminjanjem vrstnega reda postankov. Dotaknite se treh pik na dnu seznama s podrobnimi navodili, če si želite ogledati možnosti za urejanje poti.

ikona kapljice z znakom plus
Dodajanje postanka vam omogoča, da dodate postanek, tako, da poiščete lokacijo ali dodate cilj, ki je domači naslov, nedavno iskani cilj ali priljubljeni cilj. Postanek lahko dodate tudi tako, da se dotaknete poljubnega žebljička na zemljevidu in v pojavnem oknu izberete možnost Dodaj.
Ikona svinčnika
Urejanje postanka vam omogoča, da organizirate zapleteno potovanje z dodajanjem ali brisanjem postankov na poti. Povlecite in spustite postanke tako, da se dotaknete enačaja in spremenite vrstni red svoje vožnje.

Samodejna navigacija

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Samodejna navigacija morda ni na voljo v vseh tržnih regijah in pri vseh konfiguracijah vozila.

Samodejna navigacija lahko sama predvidi cilj, ko sedete v vozilo. Ko je koledar z vašega telefona sinhroniziran z vozilom Model S in je v koledarju zabeležen dogodek, ki se bo odvil v roku dveh ur, odkar ste sedli v vozilo z namenom vožnje, vam samodejna navigacija predlaga lokacijo tega dogodka (če je s tem dogodkom povezan veljaven naslov).

Če ste na domači lokaciji in v vozilo sedete med delovnimi dnevi (od ponedeljka do petka) med 5:00 in 11:00, vas bo samodejna navigacija vodila do vnaprej določene lokacije dela (glejte Dom, delo in priljubljeni cilji). Če ste na delu na delovni dan v času med 15:00 in 23:00, vas bo samodejna navigacija vodila do navedene domače lokacije.

Če želite vklopiti samodejno navigacijo, se dotaknite možnosti Upravljalni elementi > Navigacija > Samodejna navigacija. Koledar telefona mora biti sinhroniziran z vozilom Model S, dogodek pa mora vključevati edinstven in veljaven naslov (glejte Telefon, koledar in spletne konference).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Navodila sistema navigacije, ki ste jih vnesli ročno ali jih poslali v vozilo Model S, preglasijo poti, ki jih predlaga samodejna navigacija.

Možnosti Sreča in Hrana

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Možnosti "Sreča" in "Hrana" morda nista na voljo v vseh tržnih regijah in pri vseh konfiguracijah vozila.

Poleg tega, da vas vodi do izbrane lokacije, vam vozilo Model S lahko tudi predlaga nekatere bližnje lokacije glede na vaše trenutne potrebe. Na voljo sta vam možnosti Hrana ali Sreča. V iskalni vrstici sistema za navigacijo pritisnite Hrana ali Sreča. Možnost Hrana predlaga seznam priljubljenih restavracij, možnost Sreča pa seznam priljubljenih ciljev (kot so muzeji in zabaviščni parki). Ko najdete mesto, ki vas zanima, pritisnite Navigacija in sistem vas bo vodil do tega cilja.

Ta funkcija zahteva zadnjo različico zemljevidov za navigacijo. Za prenos povežite vozilo Model S z omrežjem Wi-Fi in se dotaknite možnosti Upravljalni elementi > Programska oprema, da preverite, ali je na voljo posodobitev (glejte Posodobitev zemljevidov).

Dom, delo in priljubljeni cilji

Če se pogosto vozite do nekega cilja, ga lahko dodate med priljubljene ter se tako izognete temu, da morate vsakič vnesti ime ali naslov lokacije. Ko cilj dodate med priljubljene, lahko do njega zlahka uporabite navigacijo tako, da se iskalne vrstice navigacijskega sistema, nato pa se dotaknete možnosti Priljubljeni in ga nato izberete s seznama priljubljenih ciljev.

Če želite dodati cilj na seznam priljubljenih, se dotaknite njegovega žebljička na zemljevidu, nato pa se v pojavnem zaslonu, ki se prikaže, dotaknite ikone zvezde. Vnesite ime (oziroma pustite privzeto ime) in se nato dotaknite možnosti Dodaj med priljubljene. Zvezdica se obarva in cilj je dodan na seznam priljubljenih.

Če želite izbrisati nedavni ali priljubljeni cilj, se ga dotaknite na seznamu ciljev in ga za hip pridržite, dokler se ne prikaže simbol X. Nato se dotaknite simbola X, da ga izbrišete s seznama.

Lokaciji Nast. doma in Nast. službe sta prav tako prikazani pod iskalno vrstico navigacije. Pritisnite, če želite nastaviti naslov za katero od teh lokacij. Ko vnesete naslov, se dotaknite možnosti Shrani kot dom ali Shr. kot službo. Nato pa preprosto pritisnite ustrezno lokacijo, ko želite uporabiti navigacijo do doma ali do dela.

Če želite spremeniti ali izbrisati kateri naslov, pritisnite in pridržite ikono za domači ali službeni naslov. Prikaže se pojavno okno, kjer lahko vnesete nov naslov in izberete možnost Shrani kot dom ali Shr. kot službo. Če želite popolnoma odstraniti povezan naslov, pa lahko izberete Izbriši domači naslov ali Izbriši služb. naslov.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Glede na vaše vzorce uporabe vas bo vozilo Model S morda pozvalo, da lokacijo shranite kot dom ali službo.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Ko je domača lokacija ali lokacija dela shranjena, vas bo v jutranjih časih vozilo Model S morda vprašalo, ali želite voziti do lokacije dela, oziroma v popoldanskih časih do domače lokacije, ter vam bo povedalo, koliko časa bo potrebnega za vožnjo glede na trenutne prometne razmere. Glejte Samodejna navigacija.

Iz varnostnih razlogov priporočamo, da v primeru prodaje vozila Model S izbrišete svojo domačo lokacijo ali lokacijo dela. Izbrišete ju lahko posamezno ali pa izvedete tovarniško ponastavitev, s katero izbrišete vse osebne podatke (dotaknite se možnosti Upravljalni elementi > Servis > Tovarniška ponastavitev).

Polnilne lokacije

Za prikaz polnilnih lokacij na zemljevidu se dotaknite iskalne vrstice na zemljevidu, nato pa se dotaknite možnosti Polnjenje. Polnilne lokacije so prikazane na seznamu (najbližja polnilna lokacija je na vrhu seznama), predstavljajo pa jih ustrezni žebljički na zemljevidu. Dotaknite se žebljička, če želite več informacij, napotke o tem, kako priti do te lokacije, lahko pa jo tudi dodate med priljubljene.

Dotaknite se ikon bliska, da določite vrste polnilnih lokacij, ki naj jih zemljevid vključuje (privzeto bodo na zemljevidu prikazane samo postaje Supercharger):

en blisk
Dotaknite se, če želite vključiti polnilne postaje z nižjo močjo, do 25 kW, na primer polnilne lokacije na cilju.
dva bliska
Dotaknite se, če želite vključiti polnilne postaje s srednje visoko močjo, od 25 kW do 75 kW.
trije bliski
Dotaknite se, če želite vključiti polnilne postaje z visoko močjo, 75 kW in več.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Polnilne enote CCS Supercharger so na zemljevidu prikazane samo, če vaše vozilo omogoča polnjenje CCS. Ko pritisnete žebljiček lokacije polnilne enote Supercharger, se odpre pojavno okno z obvestilom, ali je treba za polnjenje vozila na tem mestu uporabiti adapter CCS.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
V nekaterih tržnih regijah so vključene tudi hitre polnilne postaje drugih proizvajalcev, ki so prikazane kot temno sivi žebljički, ko izberete prikaz vseh polnilnih postaj.

Že iz prikaza žebljička polnilne lokacije lahko razberete informacije o stanju lokacije. Če želite prikazati podrobnosti, se dotaknite žebljička.

Polnilna postaja Supercharger deluje, številka, prikazana pri žebljičku, pa označuje število razpoložljivih polnilnic postaje Supercharger.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Polnilna postaja Supercharger, ki je na vaši trenutni načrtovani poti, je črne barve (ali bele, če je vaš zaslon na dotik v nočnem načinu).
Na lokaciji polnilne postaje Supercharger je veliko uporabnikov, zato boste morda morali čakati na polnjenje.
Lokacija polnilne postaje Supercharger morda deluje z zmanjšano zmogljivostjo.
Lokacija polnilne postaje Supercharger je morda zaprta.
Za lokacijo polnilne postaje Supercharger ni na voljo nobenih podatkov, vendar bi morala postaja delovati.
Lokacija je polnilna postaja na cilju, hitra polnilna postaja drugega proizvajalca ali javna polnilna postaja, ki ste jo v preteklosti že uporabili. Pritisnite to ikono, če želite prikazati več informacij, kot je na primer omejitev uporabe in razpoložljivi polnilni tok.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Ko je zemljevid pomanjšan in je na območju na voljo več kot ena polnilna lokacija na cilju, je žebljiček okrogel in prikazuje število postaj. Za povečavo se dotaknite žebljička. Nato se lahko dotaknete posameznega žebljička in tako prikažete podrobnosti o posamezni lokaciji.

Dotaknite se žebljička polnilne lokacije, da se prikaže pojavno okno, v katerem lahko naredite naslednje:

 • Določite lahko točno lokacijo in približno razdaljo od trenutne lokacije.
 • Ogledate si lahko storitve, ki so na voljo na polnilni lokaciji, vključno s stranišči, restavracijami, prenočišči, trgovinami in omrežji Wi-Fi. V pojavnem oknu polnilne postaje Supercharger se dotaknite ikone storitve, če želite poiskati to storitev v bližnji okolici.
 • Če želite uporabiti navigacijo do polnilne lokacije, se dotaknite ikone puščice.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opomba
  Med navigacijo do polnilne postaje Supercharger (ali v nekaterih regijah hitre polnilne postaje drugega proizvajalca) lahko vozilo Model S pripravi baterijo na polnjenje. To zagotovi, da boste do polnilne prispeli z optimalno temperaturo baterije, kar skrajša čas polnjenja. V določenih okoliščinah (ob hladnem vremenu) je običajno, da motor(ji) ter sestavni deli med ustvarjanjem toplote za ogrevanje baterije povzroča(jo) hrup (glejte Polnjenje).
 • Oglejte si, koliko gneče je običajno ob različnih urah dneva na polnilnih postajah Supercharger ter kakšne so cene polnjenja, nadomestila za zasedanje polnilnega mesta in nadomestila za preobremenitev (glejte Nadomestila za uporabo postaje Supercharger in nadomestila za zasedanje polnilnega mesta).

Predvidevanje porabe energije

Ko uporabljate navigacijo do cilja, vam Model S pomaga predvideti potrebe polnjenja, tako da izračuna količino preostale energije, ko boste prispeli na cilj. Med uporabo navigacije se na zemljevidu ta izračun prikazuje poleg ikone baterije na seznamu podrobnih navodil za pot (glejte Navigacija do cilja). Če so podrobna navodila za pot skrčena, lahko pritisnite vrh seznama in jih tako razširite.

Izračun predvidene porabe energije temelji na slogu vožnje (predvidena hitrost, itd.) in okoljskih dejavnikih (sprememba nadmorske višine, hitrost in smer vetra, okolica in napovedane temperature, gostoti in vlažnosti zraka itd.). Med vožnjo vozilo Model S nenehno nadzoruje porabo energije in na podlagi tega izboljšuje natančnost na dolgi rok. Pomembno je izpostaviti, da Model S predvideva porabo energije glede na slog vožnje pri posameznem vozilu. Če tako nekaj časa vozite agresivneje, je za predvidevanje avtonomije upoštevana višja poraba. Če kupite rabljeno vozilo Tesla, priporočamo izvedbo ponastavitve na tovarniške nastavitve (Upravljalni elementi > Servis > Tovarniška ponastavitev), s čimer zagotovite čim natančnejšo predvideno porabo.

Na poti Model S nadzoruje porabo energije in posodablja ocenjeno preostalo energijo na koncu poti. V podrobnih navodilih za pot se v teh primerih prikaže pojavno opozorilo:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Nekateri dejavniki, ki vplivajo na oceno predvidene uporabe (na primer napovedane temperature in hitrost vetra), so na voljo samo, ko ima Model S vzpostavljeno povezavo z internetom.
 • Ko je v bateriji preostalo le še toliko energije, da boste prišli do svojega cilja, se prikaže rumeno opozorilo in voziti morate počasi, da varčujete z energijo. Za nasvete glede varčevanja z energijo glejte Doseganje največjega dosega.
 • Ko boste morali baterijo napolniti, da bi prispeli do svojega cilja, se prikaže rdeče opozorilo.

Če želite ugotoviti, ali imate dovolj energije za povratno pot, se dotaknite ikone baterije na seznamu podrobnih navodil za pot, da se prikaže ocenjen izračun porabe energije med povratno potjo.

Spletno načrtovanje poti

Model S zazna razmere v prometu v realnem času in samodejno prilagodi predviden čas vožnje in prihoda glede na stanje v prometu. V situacijah, ko bodo razmere v prometu povzročile zamude in je na voljo še druga pot, vas lahko sistem za navigacijo preusmeri na drugo pot do cilja. Določite lahko tudi najmanjše število minut, ki jih mora preusmeritev prihraniti, preden ste preusmerjeni. Če želite to funkcijo vklopiti ali izklopiti, pritisnite ikono za nastavitve zemljevida (glejte Nastavitve navigacije) in nato pritisnite možnost Spletno načrtovanje poti.

Načrtovalnik poti

Načrtovalnik poti (če je na voljo v vaši tržni regiji) vam pomaga, da se bolj samozavestno odpravite na daljše vožnje. Če je na poti do cilja potrebno polnjenje, vas bo načrtovalnik poti vodil mimo ustreznih lokacij polnilnih postaj Supercharger. Načrtovalnik poti izbere pot in vam ponudi čas trajanja polnjenja ter tako zmanjša čas, ki ga boste preživeli na vožnji in ob polnjenju. Če želite omogočiti načrtovalnik poti, pritisnite ikono nastavitev zemljevida (glejte Nastavitve navigacije) in nato pritisnite možnost Načrtovalnik poti.

Ko je načrtovalnik poti omogočen in je za doseganje cilja potrebno polnjenje, podrobna navodila za pot vključujejo zaustavljanje na polnilnih postajah Supercharger in ponujajo priporočen čas polnjenja na vsaki polnilni postaje Supercharger, ter oceno energije, ki bo še na voljo, ko boste prispeli do polnilne postaje Supercharger.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Med navigacijo do polnilne postaje Supercharger ali (v nekaterih regijah) hitre polnilne postaje drugega proizvajalca lahko po zaslugi načrtovalnika poti voziloModel S odmeri nekaj energije za pripravo baterije, da bo do polnilnice Supercharger ali do hitre polnilnice drugega proizvajalca prišlo z optimalno temperaturo baterije. S tem se skrajša čas polnjenja (glejte Polnjenje).

Če želite odstraniti postanke na postajah Supercharger in prikazati samo navodila za pot, se dotaknite možnosti Odstrani vse postanke za polnj. na dnu podrobnih navodil za pot. Če odstranite polnilne postaje, se lahko v podrobnih navodilih za pot prikaže opozorilo, da morate napolniti baterijo, če želite priti na cilj. Če želite dodati postanke na polnilnih postajah Supercharger v podrobna navodila za pot, se dotaknite možnosti Dodaj postanke za polnj..

Med polnjenjem na polnilni postaji Supercharger zaslon za polnjenje prikazuje preostali čas polnjenja, ki je potreben, da dosežete naslednjo polnilno postajo Supercharger ali končni cilj (če dodatno polnjenje ni potrebno). Če polnite manj ali dlje časa, bo čas polnjenja za naslednjo polnilno postajo Supercharger ustrezno prilagojen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Za nadziranje preostalega časa polnjenja lahko uporabite tudi mobilno aplikacijo.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Če na polnilni postaji Supercharger, ki je na vaši poti, pride do izpada elektrike, načrtovalnik poti prikaže obvestilo in vas preusmeri do druge polnilne postaje Supercharger.

Če načrtovalnik poti oceni, da ne boste imeli dovolj energije za povratno vožnjo in na vaši poti ni razpoložljivih postaj Supercharger, prikaže obvestilo na vrhu podrobnih navodil za pot ter vas s tem obvesti, da je za doseganje cilja potrebno polnjenje.

Posodobitev zemljevidov

Ko so na voljo posodobljeni zemljevidi, so samodejno poslani v vozilo Model S prek omrežja Wi-Fi. Za redno pridobivanje posodobitev občasno povežite vozilo Model S v omrežje Wi-Fi (glejte Wi-Fi). Zaslon na dotik prikaže sporočilo, ki vas obvešča, da so novi zemljevidi nameščeni.