Kamera na armaturni plošči

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Glede na tržno regijo, konfiguracijo vozila, posebej naročene dodatne možnosti in različico programske opreme vozilo morda ni opremljeno s funkcijo kamere na armaturni plošči ali pa funkcije morda ne delujejo tako, kot je opisano. Pri uporabi kamer ste sami odgovorni za upoštevanje in izpolnjevanje vseh lokalnih predpisov in omejitev glede lastnine.

Kamera na armaturni plošči snema video okolice vašega vozila. Incidente in druge omembe vredne dogodke med vožnjo posnemite s kamero na armaturni plošči, na enak način, kot bi to naredili pri zunanjih kamerah na armaturni plošči drugih vozil.

Ikona kamere na armaturni plošči je v zaganjalniku aplikacij. Aplikacijo Kamere na armaturni plošči lahko za enostaven dostop dodate v spodnjo vrstico (glejte Prilagajanje možnosti Moje aplikacije). Ko je vozilo Model S parkirano, se s pritiskom ikone kamere na armaturni plošči prikaže pregledovalnik (glejte Ogled videoposnetkov).

siva ikona kamere

Vsi videoposnetki so za zaščito zasebnosti shranjeni lokalno a formatiran pogon USB. Posnetki niso poslani družbi Tesla. Model S ne snema videoposnetkov, ko je kamera na armaturni plošči izklopljena.

Uporaba kamere na armaturni plošči

 1. Formatiranje pomnilnika USB Za shranjevanje in pridobivanje posnetkov mora imeti kamera na armaturni plošči v vrata USB v vozilu vstavljen ustrezno formatiran pogon USB. Vozila, izdelana približno na začetku leta 2020, so opremljena s predhodno formatiranim bliskovnim pogonom USB, ki je v predalu pred sovoznikom. Po potrebi lahko bliskovni pogon formatirate na dva načina:
  • Formatirajte bliskovni pogon z Model S. Ključ USB vstavite v vhod USB in izberite možnosti Upravljalni elementi > Varnost > Formatiraj ključ USB.
  • Ključ USB formatirajte na računalniku. Glejte Zahteve za pogon USB pri snemanju videoposnetkov za več informacij.
 2. Vstavite bliskovni pogon USB v vrata USB v vozilu, po možnosti v tista v sprednjem predalu (dodatna oprema).
 3. Kamero na armaturni plošči omogočite s pritiskom Upravljalni elementi > Varnost > Kamera na armaturni plošči. Kamera na armaturni plošči vam omogoča nastavitev načina in časa shranjevanja posnetka. Izbirate lahko med:
  • Samodejno: Funkcija kamere na armaturni plošči samodejno shrani videoposnetek na pogon USB, če vozilo Model S zazna kritičen varnostni dogodek, na primer trk ali sprožitev varnostnih blazin. Če izberete Samodejno se zaznavanje lahko spreminja glede na pogoje in je odvisno od stanja napolnjenosti vozila, spanja in Avtopilota.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Opomba
   Samodejno shranjevanje posnetkov kamere na armaturni plošči ali odsotnost tega v primerih kritičnih varnostnih dogodkov določa več dejavnikov (npr. količina sile, aktivacija varnostnih blazin itd.). Za samodejno snemanje vseh kritičnih varnostnih dogodkov se ne zanašajte samo na kamero na armaturni plošči.
  • Ročno: Za ročno shranjevanje 10-minutnega posnetka morate pritisniti ikono kamere na armaturni plošči.
  • Ob uporabi hupe: Ko pritisnete hupo, kamera na armaturni plošči shrani zadnjih 10 minut posnetka. To lahko omogočite skupaj z načinoma Samod. ali Ročno hkrati.
 4. Ko omogočite, ikona kamere na armaturni plošči označi trenutek, ko je posnetek shranjen. Stanje ikone kamere na armaturni plošči si lahko ogledate tudi v možnosti Upravljalni elementi:
  siva ikona kamere
  Sprememba ikone prikazuje stanje kamere na armaturni plošči:
  Siva ikona kamere z rdečim krožcem označuje snemanje
  SNEMANJE: Kamera na armaturni plošči snema. Za shranjevanje videoposnetka, pritisnite ikono. Za začasno prekinitev snemanja pritisnite in pridržite ikono.
  siva ikona kamere
  NA VOLJO: Kamera na armaturni plošči je na voljo, vendar ne snema aktivno. Za začetek snemanja se dotaknite ikone kamere na armaturni plošči.
  ZAČASNO USTAVLJENO: Izvajanje kamere na armaturni plošči je začasno zaustavljeno. Za nadaljevanje snemanja pritisnite ikono. Da bi preprečili izgubo videoposnetka, pred odstranitvijo pogona začasno ustavite snemanje kamere na armaturni plošči.
  ZASEDENO: Kamera na armaturni plošči je sredi postopka nalaganja, shranjevanja ali prepisovanja posnetkov. Ko je kamera na armaturni plošči zasedena, se posnetki ne zajemajo in snemajo.
  Siva ikona kamere z zeleno kljukico označuje shranjeni posnetek
  SHRANJENO: Posnetek je shranjen
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opomba
  Želeni posnetek morate za poznejši ogled najprej shraniti. Model S ne shranjuje posnetkov, niti začasno. Neshranjeni posnetki, ki jih posname kamera na armaturni plošči, so vedno prepisani. Glejte Ogled videoposnetkov za več informacij.
 5. Ko je želeni posnetek shranjen, si lahko odlomke ogledate na zaslonu na dotik ali računalniku:
  • Zaslon na dotik: Prepričajte se, da je vozilo Model S v prestavi za parkiranje, in kliknite ikono kamere na armaturni plošči v zaganjalniku aplikacij. Video posnetki so razdeljeni na časovne oznake. Glejte Ogled videoposnetkov za več informacij.
  • Računalnik: Ključ USB vstavite v računalnik in odprite mapo TeslaCam. Video posnetki so razdeljeni na časovne oznake. Glejte Ogled videoposnetkov za več informacij.
 6. Za izklop kamere na armaturni plošči pojdite na Upravljalni elementi > Varnost > Kamera na armaturni plošči > Izklop. Če je nastavljena na Samod., Ročno ali Ob uporabi hupe, se kamera na armaturni plošči samodejno vklopi (vendar ne shranjuje posnetkov aktivno, odvisno od nastavitev), vsakič ko vozite.