Varnostni pasovi

Uporaba varnostnih pasov

Varnostni pasovi in otroški varnostni sedeži so najučinkovitejši načini za zaščito potnikov v primeru trka. Zato je pripet varnostni pas zakonsko obvezen v večini sodnih oblasti.

Vsi varnostni pasovi so opremljeni s tritočkovnimi varnostnimi pasovi z vztrajnostnimi navijalniki. Varnostni pasovi z vztrajnostnimi navijalniki se samodejno zategujejo ter tako potnikom omogočajo, da se med običajnimi pogoji vožnje udobno premikajo.

Navijalnik varnostnega pasu se samodejno zategne ali zaklene ter tako prepreči premikanje potnikov, če je vozilo Model S podvrženo sili, povezani s silovitim pospeševanjem, zaviranjem, zavijanjem ali trkom.

Opomniki za varnostne pasove

rdeča oseba s pripetim varnostnim pasom
Opomnik za varnostne pasove na instrumentni plošči vas opozori, če je varnostni pas na sedežu, na katerem sedi potnik, odpet. Če so vsi potniki pripeti, opomnik pa se še vedno sliši, ponovno pripnite varnostne pasove ter se tako prepričajte, da so pravilno vpeti. Poleg tega odstranite vse težke predmete (kot je na primer aktovka) z nezasedenih sedežev. Če opozorilna lučka še vedno sveti, se obrnite na družbo Tesla.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Varnostne pasove morajo imeti pripete vsi potniki na vseh sedežih.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
V regijah, kjer so opomniki za varnostne pasove na zadnjih sedežih zakonsko predpisani, teh opomnikov ni mogoče onemogočiti. Če želite preklicati opomnik, ko je na nezasedenem sedežu zaznan predmet, pripnite varnostni pas ali odstranite ta predmet.

Pripenjanje pasu

 1. Poskrbite za pravilen položaj sedeža. Za podrobnosti o pravilnem položaju voznikovega sedeža glejte (glejte Pravilen položaj za vožnjo).
 2. Počasi izvlecite pas in ga povlecite plosko prek medenice, prsnega in sredine ključnice med vratom in ramenom. Varnostni pas mora biti pravilno napeljan in ne sme biti zvit. Nikoli ne sedite na varnostnem pasu ali katerem koli sestavnem delu varnostnega pasu.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Opozorilo
  Zvit ali nepravilno napeljan varnostni pas lahko povzroči poškodbe in moti delovanje sistema varnostnega pasu.
 3. Vstavite vtič v zaponko in ju pritisnite skupaj, dokler ne zaslišite klika, ki označuje, da je pas ustrezno pripet.
  Oseba med pripenjanjem varnostnega pasu s približanim delom s puščico, ki kaže od jezička do zaponke
 4. Povlecite za pas, da preverite, ali je varno pripet.
 5. Poševni del pasu povlecite proti navijalniku, da navijete ohlapni del.

Odpenjanje pasu

Pas primite blizu zaponke ter tako preprečite, da bi se pas navil prehitro, nato pa pritisnite gumb na zaponki. Pas se navije samodejno. Poskrbite, da pas pri navijanju ni oviran. Pas ne sme ohlapno viseti. Če se pas na navije v celoti, se obrnite na družbo Tesla.

Pripenjanje varnostnega pasu v času nosečnosti

Ramenskega in medeničnega dela pasu ne polagajte preko predela trebuha. Medenični del pasu naj vam bo čim nižje preko bokov, ne preko pasu. Ramenski del pasu naj gre med prsmi in ob strani trebuha. Za bolj podrobne smernice se pogovorite s svojim zdravnikom.

Nosečnica z varnostnim pasom med prsmi in ob strani trebuha
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Če varnostni pas ni udoben, bodite pozorni, da ne boste nepravilno pripeti z varnostnim pasom, ampak namesto tega prilagodite položaj sedenja.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Nikoli ne polagajte ničesar med sebe in varnostni pas z namenom blaženja sile udarca v primeru trka.

Zategovalniki varnostnih pasov

Sprednji varnostni pasovi so opremljeni z zategovalniki, ki v primeru trka delujejo skupaj z zračnimi blazinami. Zategovalniki samodejno zategnejo tako spodnje sidrišče pasu kot tudi varnostni pas na mestu ramen ter tako zmanjšajo ohlapnost tako na medeničnem delu kot tudi na poševnem delu pasu, kar pomeni manj premikanja potnika naprej.

Oseba na sedežu, ki je pripeta z varnostnim pasom, s puščicami na trebušnem delu pasu, ki kažejo proti zaponki, in puščicami na ramenskem delu pasu, ki kažejo proti sidrišču

Če se zračne blazine in zategovalniki niso aktivirali pri trku, to še ne pomeni, da je prišlo do okvare. Ponavadi to pomeni, da vrsta udarca ni bila takšna oziroma jakost udarca ni bila dovolj velika, da bi se aktivirali.

Zunanja sedeža zadaj sta opremljena z ramenskimi zategovalniki, ki zategneta pas in zmanjšata premikanje potnika naprej.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Ne zvijajte ali ovirajte sestava zategovalnika in ne sedite nanj. V nasprotnem primeru lahko pride do škode, ki moti pravilno delovanje sistema varnostnega pasu.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Ko se zategovalniki enkrat aktivirajo, jih je treba zamenjati. Po vsakem trku naj vam pregledajo zračne blazine, zategovalnike varnostnih pasov in vse s tem povezane komponente ter jih po potrebi tudi zamenjajo.

Preizkušanje varnostnih pasov

Če želite preveriti, ali varnostni pasovi delujejo pravilno, za vsak varnostni pas izvedite te preizkuse.

 1. Varnostni pas naj bo pripet, nato pa primite za pas blizu zaponke in s hitrim ter močnim gibom povlecite. Zaponka mora ostati varno zaklenjena.
 2. Varnostni pas naj bo pripet, nato pa primite za pas, kjer je najbližje vratom, in s hitrim ter močnim gibom povlecite. Trajno pritrdišče varnostnega pasu mora ostati zanesljivo pritrjeno. Nikoli ne poskušajte odstraniti tega pritrdišča.
 3. Varnostni pas naj bo odpet, nato pa pas do konca odvijte. Prepričajte se, da na pasu ni zavitih delov, in preverite, ali so na pasu vidni znaki obrabe. Pustite, da se pas navije, in spremljajte, ali navijanje poteka gladko in ali se pas navije v celoti.
 4. Pas naj bo napol odvit, nato pa primite za vtič in s hitrim gibom povlecite naprej. Mehanizem bi se moral samodejno zaskočiti in preprečiti nadaljnje odvijanje.

Če varnostni pas ne opravi katerega koli od teh preizkusov, ga je treba takoj popraviti. Na sedežu z nedelujočim varnostnim pasom ne sme sedeti nihče.

Za informacije o čiščenju varnostnih pasov glejte Varnostni pasovi.

Opozorila o varnostnih pasovih

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Varnostne pasove bi morali imeti pripete vsi potniki ves čas, tudi če se vozite le na zelo kratkih razdaljah. Sicer v primeru trka obstaja večje tveganje za poškodbe ali smrt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Majhne otroke pripnite v ustrezne otroške varnostne sedeže, kot je opisano v navodilih za uporabo. Pri nameščanju vedno upoštevajte navodila proizvajalca otroškega varnostnega sedeža.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Poskrbite, da so vsi varnostni pasovi pravilno pripeti. Zaradi nepravilno pripetega varnostnega pasu v primeru trka obstaja večje tveganje za poškodbe ali smrt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Nikoli ne sedite na nobenem sestavnem delu varnostnega pasu. Če to storite, lahko pride do poškodb ali nepravilne sprožitve varnostne opreme.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Varnostnih pasov ne nosite prek trdih, lomljivih ali ostrih predmetov v oblačilih, kot so na primer pisala, ključi, očala itd. Pritisk varnostnega pasu na te predmete lahko povzroči poškodbo.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Varnostni pasovi ne smejo biti zaviti, ko jih pripnemo.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Vsak sklop varnostnega pasu mora uporabljati le en potnik. Nevarno je z varnostnim pasom pripeti otroka, ki sedi v naročju potnika.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Varnostne pasove, ki so bili uporabljeni pri trčenju, mora pregledati ali zamenjati družba Tesla, tudi če ni vidnih znakov poškodb sklopa.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Varnostne pasove, ki kažejo znake obrabe ali ki so bili zarezani ali na kakršen koli način poškodovani, morate takoj zamenjati.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Komponent varnostnega pasu ne kontaminirajte s kemikalijami, tekočinami, grobimi snovmi, umazanijo ali čistili. Če se varnostni pas ne navije oziroma če se vtič ne zapne v zaponko, ga je treba takoj zamenjati. Uporabite mobilno aplikacijo, da se naročite na servis.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Ne izvajajte prilagoditev in ne nameščajte dodatkov, ki lahko preprečijo, da bi mehanizem varnostnega pasu navil ohlapen del, ali ki bi lahko preprečili, da bi varnostni pas lahko prilagodili in tako odpravili ohlapne dele. Ohlapen varnostni pas zelo zmanjša varovanje potnikov.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Ne izvajajte prilagoditev, ki lahko vplivajo na delovanje varnostnega pasu ali ki lahko povzročijo nedelovanje varnostnega pasu.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Ne uporabljajte izdelkov za dodatno udobje in praktičnost, ki jih je treba pritrditi na varnostne pasove.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Ko varnostni pasovi niso v uporabi, morajo biti v celoti naviti in ne smejo ohlapno viseti. Če se pas na navije v celoti, se naročite na servis.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Sistem varnostnih pasov nima delov, ki jih lahko zamenjate sami, in lahko vsebuje pirotehniko. Ne razstavljajte, odstranjujte ali zamenjajte sestavnih delov.