Opozorila glede odpravljanja težav

APP_w009Samodejno zaviranje v sili ni na voljo.Funkcija se lahko obnovi pri naslednji vožnji.

Pomen tega opozorila:

Funkcija za samodejno zaviranje v sili ni na voljo do konca trenutne vožnje. To opozorilo posebej ne naznani, da druge zavorne funkcije niso na voljo.

To opozorilo je lahko prisotno iz več razlogov. Druga opozorila so lahko prisotna zaradi pogojev, ki prav tako povzročijo, da funkcija za samodejno zaviranje v sili ni na voljo.

Kaj narediti:

Običajno ni potrebno nobeno ukrepanje. Samodejno zaviranje v sili bo običajno spet na voljo, ko začnete z naslednjo vožnjo.

Če se to opozorilo prikaže med več vožnjami ali če se prikazuje vse pogosteje med različnimi vožnjami, priporočamo, da se v najkrajšem možnem času naročite na servisni pregled.

Za več informacij glejte Asistenca za preprečevanje trčenja.

APP_w048Funkcije Avtopilota začasno niso na voljoFunkcije se lahko povrnejo pri nasled. vožnji

Pomen tega opozorila:

Funkcije Avtopilota trenutno niso na voljo za vaše vozilo. Odvisno od konfiguracije vozila so lahko onemogočene naslednje funkcije Avtopilota:

 • Samodejno krmiljenje
 • Aktivni tempomat
 • Samodejno zaviranje v sili
 • Opozorilo na nevarnost naleta
 • Opozorilo o zapuščanju voznega pasu

Kaj narediti:

To opozorilo lahko nastavite iz več razlogov. Preverite, ali kakšna dodatna opozorila kažejo vzrok tega stanja.

Običajno bodo funkcije Avtopilota povrnjene pri naslednji vožnji. Če se to opozorilo prikaže med več vožnjami, se v najkrajšem možnem času naročite na servisni pregled.

Za več informacij in celoten seznam funkcij Avtopilota glejte Več o avtopilotu.

APP_w207Samodejno krmiljenje trenutno ni na voljo

Pomen tega opozorila:

Samodejno krmiljenje trenutno ni na voljo. To je najbrž začasno stanje, ki ga je povzročil zunanji dejavnik, kot na primer:

 • manjkajoče ali zbledele oznake voznega pasu;
 • ozke ali zavite ceste;
 • slaba vidljivost zaradi dežja, snega, megle ali drugih vremenskih razmer;
 • izredno visoke ali nizke temperature;
 • močna svetloba žarometov drugih vozil, neposredne sončne svetlobe ali drugih virov svetlobe.

To opozorilo se prikaže tudi, če prekoračite najvišjo dovoljeno hitrost samodejnega krmiljenja, ko je vklopljen aktivni tempomat. V tem primeru samodejno krmiljenje ne bo na voljo za preostali čas trenutne vožnje.

Kaj narediti:

Nadaljujte do svojega cilja. Če samodejno krmiljenje ni na voljo v času, ko prispete do svojega cilja, in še vedno ni na voljo v času naslednje načrtovane vožnje, preverite naslednje:

 • poškodba ali ovira, ki jo povzroči blato, led, sneg ali drugi okoljski dejavniki
 • ovira v obliki predmeta, nameščenega na vozilo, kot je na primer nosilec za kolesa
 • ovire zaradi nanosa barve ali lepilnih izdelkov, kot so ovoji, nalepke, gumijasti premazi na vozilo
 • poškodovan ali zamaknjen odbijač

Če ni videti očitnih ovir ali če na vozilu opazite škodo, se v najkrajšem možnem času naročite na servisni pregled. V tem času lahko nadaljujete z vožnjo vozila.

Za več informacij glejte Autosteer.

APP_w218Omejitev hitrosti samod. krmilj. je preseženaPrevzemite nadzor nad volanom

Pomen tega opozorila:

Samodejno krmiljenje ni na voljo, ker je vozilo preseglo omejitev najvišjo omejitev hitrosti za to funkcijo pomoči za voznika.

Kaj narediti:

Takoj prevzemite nadzor nad krmilom volan in ga ohranite, dokler ne prispete na cilj.

V večini primerov samodejno krmiljenje ne bo na voljo za preostali del trenutne vožnje. Če ga želite ponastaviti, morate vozilo popolnoma zaustaviti in prestaviti v prestavo za parkiranje. Ko prestavite v prestavo za vožnjo in se peljete do naslednjega cilja, bi moralo samodejno krmiljenje biti znova na voljo.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Če se to opozorilo aktivira med vožnjo po Nemčiji, bo funkcija samodejnega krmiljenja znova na voljo, ko bo hitrost vožnje nižja od omejitve hitrosti za samodejno krmiljenja.

Če funkcija samodejnega krmiljenja ni na voljo med vašo naslednjo vožnjo in prav tako ni na voljo pri vseh naslednjih vožnjah, se naročite na servisni pregled. V tem času lahko nadaljujete z vožnjo vozila.

Za več informacij glejte Autosteer.

APP_w221Tempomat ni na voljoZmanjšana vidljivost sprednjega radarja

Pomen tega opozorila:

Aktivni tempomat in samodejno krmiljenje nista na voljo, ker ima radar v območju sprednjega odbijača vozila slabo vidljivost oziroma je sploh ni.

To je lahko začasna ovira zaradi dejavnikov, kot so sneg, led, umazanija ali blato.

Kaj narediti:

Nadaljujte do svojega cilja. Lahko nadaljujete z vožnjo. Aktivni tempomat in samodejno krmiljenje ne bosta na voljo, vse dokler bo vidljivost radarja slaba.

Če opozorilo ne izgine med vožnjo, pred naslednjo načrtovano vožnjo preglejte sprednji odbijač in poskusite odpraviti morebitne ovire. Za več informacij o čiščenju umazanije ali delcev s tega območja vozila glejte Čiščenje kamere.

Če se opozorilo še vedno prikazuje pri naslednjih vožnjah, v območju radarja na sprednjem odbijaču pa ni vidnih ovir, se čim prej obrnite na servisno službo. V tem času lahko nadaljujete z vožnjo vozila.

APP_w222Tempomat ni na voljoZmanjšana vidljivost sprednje kamere

Pomen tega opozorila:

Aktivni tempomat in samodejno krmiljenje nista na voljo, ker je ena ali več sprednjih kamer blokiranih ali oviranih zaradi zunanjih dejavnikov.

Aktivni tempomat in samodejno krmiljenje ne bosta na voljo, dokler sprednja kamera nima ustrezne vidljivosti. Kamere imajo lahko omejeno vidljivost oziroma ni vidljivosti zaradi:

 • umazanije ali delcev na površini kamere;
 • okoljskih pogojev, kot so dež, megla, sneg ali rosa;
 • močne sončne svetlobe ali bleščanja drugega vira svetlobe;
 • šibke ali omejene svetlobe, vključno z neosvetljenimi ali slabo osvetljenimi cestami ponoči;
 • kondenzacije (kapljice vode ali meglica) na površini kamere;
 • monotonih okoljskih pogojev, vključno s stenami predorov ali avtocestnimi pregradami.

Kaj narediti:

Nadaljujte do svojega cilja. Lahko nadaljujete z vožnjo.

To je povečinoma začasna težava, ki se samodejno razreši. Če se opozorilo ne odpravi do konca vožnje:

 • morate pred naslednjo načrtovano vožnjo pregledati in očistiti območje prednje kamere na zgornjem srednjem delu vetrobranskega stekla.
 • Preverite, ali se je na površini kamere nabrala kondenzacija, umazanija ali drugi delci, ter poskusite odstraniti morebitne ovire.

Za več informacij o čiščenju umazanije ali delcev s tega območja vozila glejte Čiščenje kamere.

Čeprav kondenzacije na notranji strani ohišja sprednje kamere ni mogoče obrisati, jo ponavadi lahko hitreje očistite, če upoštevate te korake:

 1. Predhodno ogrejte kabino, tako da nastavite temperaturo na visoko vrednost in da vključite klimatsko napravo.
 2. Vključite odmrzovanje vetrobranskega stekla.

Če se opozorilo še vedno prikazuje pri naslednjih vožnjah, na sprednjih kamerah pa ni vidnih ovir, se čim prej obrnite na servisno službo. V tem času lahko nadaljujete z vožnjo vozila.

APP_w224Tempomat ni na voljoNadaljujte z vožnjo, da omog. umerjanje kamer

Pomen tega opozorila:

Aktivni tempomat in samodejno krmiljenje nista na voljo, ker kamere vašega vozila niso v celoti umerjene.

Ko so funkcije – kot sta aktivni tempomat in samodejno krmiljenje – aktivne, se mora vaše vozilo premikati z veliko natančnostjo. Preden lahko prvič uporabite te funkcije, morajo kamere opraviti začetno samodejno umerjanje. Občasno se lahko zgodi, da ena ali več kamer ni več umerjenih.

Kaj narediti:

Nadaljujte do svojega cilja. Lahko nadaljujete z vožnjo.

Aktivni tempomat in samodejno krmiljenje ne bosta na voljo, dokler umerjanje kamere ni končano.

Ko je umerjanje končano, bi morala biti aktivni tempomat in samodejno krmiljenje na voljo.

Na zaslonu na dotik je prikazan praktični indikator napredka umerjanja. Umerjanje je običajno dokončano, ko z vozilom prevozite 32–40 km, vendar je ta razdalja odvisna od razmer na cestišču in v okolju. Vožnja po ravni cesti z dobro vidnimi oznakami voznih pasov na primer omogoča hitrejše umerjanje kamer.

Če opozorilo ne izgine in se umerjanje kamere ni dokončalo, ko je vozilo prevozilo 160 km ali več, ali pa aktivni tempomat in samodejno krmiljenje kljub uspešnemu umerjanju kamere še vedno nista na voljo, se čim prej naročite na servis. V tem času lahko nadaljujete z vožnjo vozila.

APP_w304Kamera je blokirana ali ima ovirano vidno poljeOčistite kamero ali počakajte, da se povrne vidljivost

Pomen tega opozorila:

Zaradi zunanjih dejavnikov ima ena ali več kamer vozila omejeno vidljivost oziroma sploh ni vidljivosti. Če kamere vozila ne morejo ponuditi natančnih vizualnih podatkov, nekatere ali pa vse funkcije samodejnega krmiljenja začasno ne bodo na voljo.

Kamere imajo lahko omejeno vidljivost oziroma ni vidljivosti zaradi:

 • umazanije ali delcev na površini kamere;
 • okoljskih pogojev, kot so dež, megla, sneg ali rosa;
 • močne sončne svetlobe ali bleščanja drugega vira svetlobe;
 • šibke ali omejene svetlobe, vključno z neosvetljenimi ali slabo osvetljenimi cestami ponoči;
 • kondenzacije (kapljice vode ali meglica) na površini kamere;
 • monotonih okoljskih pogojev, vključno s stenami predorov ali avtocestnimi pregradami.

Kaj narediti:

Nadaljujte do svojega cilja. Lahko nadaljujete z vožnjo. To je pogosto začasna težava, ki se razreši, ko kondenzacija izhlapi ali ko se določeni vremenski pogoji ali lastnosti spremenijo.

Če opozorilo ne bo odpravljeno v času, ko prispete do cilja, preverite, ali se je na površini kamere nabrala kondenzacija, umazanija ali drugi delci. Za lokacije kamere glejte Kamere.

Pred naslednjo načrtovano vožnjo po potrebi očistite kamero. Za priporočene postopke čiščenja glejte Čiščenje kamere.

Če se tudi po čiščenju kamer še vedno pojavlja to opozorilo, preverite, ali se je na notranjih površinah stebrička vrat nabrala kondenzacija. Čeprav kondenzacije na notranji strani ohišja kamere ni mogoče obrisati, jo ponavadi lahko hitreje očistite, če upoštevate te korake:

 1. Predpripravite kabino tako, da vklopite klimatsko napravo, nastavite temperaturo na visoko vrednost in se prepričate, da je klimatizacija vklopljena.
 2. Vključite odmrzovanje vetrobranskega stekla.
 3. Zračnike usmerite proti kameram na stebričkih vrat.

Za več informacij o odstranjevanju kondenzacije iz ohišja kamere glejte Čiščenje kamere.

Če opozorilo kljub čiščenju ustreznih kamer in upoštevanju priporočenih korakov za odstranjevanje kondenzacije ne izgine do konca naslednje načrtovane vožnje, se čim prej naročite na servisni pregled. V tem času lahko nadaljujete z vožnjo vozila.

BMS_u006Vozilo se zaustavlja – VARNO USTAVITE VOZILO OB CESTIPrenizka raven napolnjenosti baterije

Pomen tega opozorila:

Vozilo je zaznalo, da v visokonapetostni bateriji ni dovolj preostale energije za nadaljevanje vožnje.

Dokler ne napolnite vozila, ne boste mogli voziti ali nadaljevati vožnje.

Če je to opozorilo izpisano med vožnjo, se mora vozilo zaustaviti. Podrobnejše stanje mora biti navedeno v ločenem opozorilu. Možno je tudi, da se bo vozilo nepričakovano zaustavilo.

Če se to opozorilo izpiše, ko je vozilo parkirano, vožnja morda ne bo mogoča.

To opozorilo je običajno izpisano, ker se je zaradi običajnega delovanja zmanjšala raven napolnjenost visokonapetostne baterije.

Kaj narediti:

Vozilo nemudoma napolnite. S polnjenjem vozila bi se morala obnoviti njegova zmožnost za vožnjo.

Če se to opozorilo prikaže med naslednjimi vožnjami kljub prikazani ravni napolnjenosti baterije 5 % ali več, se v najkrajšem možnem času naročite na servis.

Več informacij o visokonapetostni bateriji si oglejte tukaj: Informacije o visokonapetostni bateriji.

Za več informacij o polnjenju glejte Navodila za polnjenje.

BMS_u018Najvišja raven napolnjenosti baterije znižanaLahko nadaljujete z vožnjo – naročite se na servis

Pomen tega opozorila:

Vozilo je zaznalo stanje visokonapetostne baterije, ki omejuje delovanje baterije. Zaradi tega se zmanjšata najvišja raven napolnjenosti in doseg. Za obnovitev polne zmogljivosti je potreben servis.

Kaj narediti:

Če se to opozorilo ponavlja, se kmalu naročite na servis. Brez servisa bosta najvišja raven napolnjenosti in doseg vozila ostala omejena

Lahko nadaljujete z vožnjo in polnjenjem vozila.

Več informacij o visokonapetostni bateriji si oglejte tukaj: Informacije o visokonapetostni bateriji.

BMS_u030Nevarnost električnega obloka polnilnega adapterjaUporabite drugo polnilno opremo

Pomen tega opozorila:

Polnjenje ni na voljo, ker je vaše vozilo zaznalo nevarnost električnega obloka v polnilnem adapterju drugega proizvajalca, uporabljenega za povezavo polnilne ročice sistema Combined Charging System (CCS) s polnilnimi vrati vašega vozila.

Električni oblok se lahko pojavi, če polnilnik odklopite med aktivnim polnjenjem s polnilnim adapterjem drugega proizvajalca, in lahko povzroči resne telesne poškodbe in/ali materialno škodo.

Kaj narediti:

Za preprečevanje te nevarnosti sledite naslednjim korakom:

 • Polnjenje mora biti popolnoma prekinjeno.
  1. Na zaslonu na dotik vozila potrdite, da je polnjenje končano, ali na zaslonu prekinite polnjenje.
  2. Na zaslonu polnilne postaje in z upravljalnimi elementi potrdite konec polnjenja, ali z temi elementi prekinite polnjenje.
 • Na polnilnih vratih vozila ne sme utripati zelena ali modra lučka LED.
 • Odklopite polnilni adapter iz polnilnih vrat vozila.
 • Prepričajte se, da polnilna postaja ne prikazuje aktivnih procesov polnjenja.
 • Polnilni adapter odklopite s polnilne ročice.

Za polnjenje vozila uporabite drugo opremo za polnjenje. Za več informacij o polnjenju glejte Navodila za polnjenje.

Vozilo lahko poskusite polniti tudi na postaji Tesla Supercharger ali ciljni polnilni postaji, ki so prikazani na zemljevidu na zaslonu na dotik vašega vozila. Za več podrobnosti glejte Zemljevidi in navigacija.

BMS_u031Kmalu bo treba zamenjati varovalko baterijeLahko vozite − naročite se na servis

Pomen tega opozorila:

Življenjska doba varovalke v visokonapetostni bateriji v vozilu se končuje, zato je treba varovalko zamenjati.

Kaj narediti:

Priporočamo, da se čim prej naročite na servis, kjer bo opravljena zamenjava varovalke visokonapetostne baterije.

V tem času lahko nadaljujete z vožnjo vozila. Vendar pa bosta hitrost in pospeševanje med vožnjo morda omejena.

Več informacij o sistemu visokonapetostne baterije si oglejte v razdelku Informacije o visokonapetostni bateriji.

BMS_u032Potrebna je zamenjava varovalke baterijeLahko vozite − naročite se na servis

Pomen tega opozorila:

Življenjska doba varovalke v visokonapetostni bateriji v vozilu se končuje, zato je treba varovalko zamenjati.

Kaj narediti:

Priporočamo, da se čim prej naročite na servis, kjer bo opravljena zamenjava varovalke visokonapetostne baterije.

V tem času lahko nadaljujete z vožnjo vozila. Vendar pa bosta hitrost in pospeševanje med vožnjo morda omejena.

Več informacij o sistemu visokonapetostne baterije si oglejte v razdelku Informacije o visokonapetostni bateriji.

BMS_w176Potrebna je zamenjava varovalke baterijeLahko vozite − takoj se naročite na servis

Pomen tega opozorila:

Življenjska doba varovalke v visokonapetostni bateriji v vozilu je skoraj končana, zato je treba varovalko nemudoma zamenjati.

Kaj narediti:

Priporočamo, da se takoj naročite na servis, kjer bo opravljena zamenjava varovalke visokonapetostne baterije.

Nadaljujte do svojega najbližjega cilja. Lahko nadaljujete z vožnjo. Vendar pa bosta hitrost in pospeševanje med vožnjo morda omejena.

Več informacij o sistemu visokonapetostne baterije si oglejte v razdelku Informacije o visokonapetostni bateriji.

CC_f001Polnjenje ni mogoče – neustrezna ozemljitevPrev. pravilno ozemljitev ožič. ali vtičnice

Pomen tega opozorila:

V stenskem priključku ni zaznane ozemljitvene povezave.

Kaj narediti:

Stenski priključek mora pregledati električar in se prepričati, da je ustrezno ozemljen. Električar mora zagotoviti pravilno ozemljitev pri odklopniku ali razdelilni omarici ter zagotoviti ustrezne povezave s stenskim priključkom.

Za več informacij glejte navodila za namestitev stenskega priključka.

CC_f002Polnjenje ni mogoče – neustrezna ozemljitevOdklopite in posk. znova ali upor. drugo opr.

Pomen tega opozorila:

Napaka ozemljitve. Tok uhaja po nevarni poti. Možna napaka linija-ozemljitev ali nevtralno-ozemljitev.

Kaj narediti:

Poskusite znova zagnati polnjenje, tako da odklopite stenski priključek z vozila in ga priklopite nazaj. Če težava ni odpravljena, izklopite odklopnik, ki napaja stenski priključek, počakajte 10 sekund, nato pa odklopnik spet vklopite in poskusite priklopiti stenski priključek nazaj na vozilo. Če težave ne morete odpraviti, se posvetujte z električarjem ali pa so obrnite na družbo Tesla.

Za več informacij glejte navodila za namestitev stenskega priključka.

CC_f003Polnjenje ni mogoče – stenski priključek GFCI se je izklopilOdklopite in poskusite znova ali uporabite drugo opremo

Pomen tega opozorila:

Napaka ozemljitve. Tok uhaja po nevarni poti. Možna napaka linija-ozemljitev ali nevtralno-ozemljitev.

Kaj narediti:

Poskusite znova zagnati polnjenje, tako da odklopite stenski priključek z vozila in ga priklopite nazaj. Če težava ni odpravljena, izklopite odklopnik, ki napaja stenski priključek, počakajte 10 sekund, nato pa odklopnik spet vklopite in poskusite priklopiti stenski priključek nazaj na vozilo. Če težave ne morete odpraviti, se posvetujte z električarjem ali pa so obrnite na družbo Tesla.

Za več informacij glejte navodila za namestitev stenskega priključka.

CC_f004Polnjenje ni mogoče – težava s sten. priklj.Potreben je servis stenskega priključka

Pomen tega opozorila:

Težava s strojno opremo stenskega priključka. Nekatere od možnih težav:
 1. Kontaktor ne deluje.
 2. Samopreizkus notranjega tokokroga za nadzor ozemljitve ni uspel.
 3. Toplotno tipalo je odklopljeno.
 4. Druge težave s komponentami strojne opreme.

Kaj narediti:

Stenski priključek je zaznal notranjo okvaro.
 1. Poskusite znova zagnati polnjenje, tako da odklopite stenski priključek z vozila in ga priklopite nazaj.
 2. Če težave ne morete odpraviti, izklopite odklopnik za stenski priključek, počakajte 10 sekund, nato pa znova vklopite odklopnik. Nato poskusite znova priklopiti stenski priključek na vozilo.
 3. Če težave ne morete odpraviti, naj električar preveri, ali so vse žice pravilno priključene in zavite v skladu z navodili v priročniku za namestitev stenskega priključka.
 4. Ko električar opravi svoje delo in znova vzpostavi napajanje stenskega priključka, poskusite znova zagnati polnjenje, tako da ponovno priklopite stenski priključek na vozilo.
 5. Če težave ne morete odpraviti, je treba stenski priključek popraviti.

Za več informacij glejte navodila za namestitev stenskega priključka.

CC_f005Polnjenje ni mogoče – stenski priključek GFCI se je izklopilOdklopite in poskusite znova ali uporabite drugo opremo

Pomen tega opozorila:

Napaka ozemljitve. Tok uhaja po nevarni poti. Možna napaka linija-ozemljitev ali nevtralno-ozemljitev.

Kaj narediti:

Poskusite znova zagnati polnjenje, tako da odklopite stenski priključek z vozila in ga priklopite nazaj. Če težava ni odpravljena, izklopite odklopnik, ki napaja stenski priključek, počakajte 10 sekund, nato pa odklopnik spet vklopite in poskusite priklopiti stenski priključek nazaj na vozilo. Če težave ne morete odpraviti, se posvetujte z električarjem ali pa so obrnite na družbo Tesla.

Za več informacij glejte navodila za namestitev stenskega priključka.

CC_f006Polnj. ni mogoče- previsok tok sten. priklj.Odklopite in posk. znova ali upor. drugo opr.

Pomen tega opozorila:

Zaščita pred prevelikim tokom.

Kaj narediti:

Zmanjšajte nastavitev polnilnega toka v vozilu. Če težave ne morete odpraviti, je treba izvesti popravilo.

Za več informacij glejte navodila za namestitev stenskega priključka.

CC_f007Polnjenje ni mogoče – previsoka vhodna napetostNapetost mora ustrezati stenskemu priključku

Pomen tega opozorila:

Zaščita pred previsoko ali prenizko napetostjo.

Kaj narediti:

Posvetujte se z električarjem, da zagotovite ustrezno napetost na odklopniku, ki napaja stenski priključek.

Za več informacij glejte navodila za namestitev stenskega priključka.

CC_f008Polnjenje ni mogoče – previsoka vhodna napetostNapetost mora ustrezati stenskemu priključku

Pomen tega opozorila:

Zaščita pred previsoko ali prenizko napetostjo.

Kaj narediti:

Posvetujte se z električarjem, da zagotovite ustrezno napetost na odklopniku, ki napaja stenski priključek.

Za več informacij glejte navodila za namestitev stenskega priključka.

CC_f009Polnjenje ni mogoče – nepravilno ožičen vhodPravilno ponovno priključite kable stenskega priključka

Pomen tega opozorila:

Vhod napačno povezan: linija in nevtralni vodnik sta morda zamenjana.

Kaj narediti:

Ožičenje med stenskim napajanjem in stenskim priključkom ni pravilno nameščeno. Posvetujte se z električarjem.

Za več informacij glejte navodila za namestitev stenskega priključka.

CC_f010Polnjenje ni mogoče – težava s sten. priklj.Potreben je servis stenskega priključka

Pomen tega opozorila:

Težava s strojno opremo stenskega priključka. Nekatere od možnih težav:
 1. Kontaktor ne deluje.
 2. Samopreizkus notranjega tokokroga za nadzor ozemljitve ni uspel.
 3. Toplotno tipalo je odklopljeno.
 4. Druge težave s komponentami strojne opreme.

Kaj narediti:

Stenski priključek je zaznal notranjo okvaro.

 1. Poskusite znova zagnati polnjenje, tako da odklopite stenski priključek z vozila in ga priklopite nazaj.
 2. Če težave ne morete odpraviti, izklopite odklopnik za stenski priključek, počakajte 10 sekund, nato pa znova vklopite odklopnik. Nato poskusite znova priklopiti stenski priključek na vozilo.
 3. Če težave ne morete odpraviti, naj električar preveri, ali so vse žice pravilno priključene in zavite v skladu z navodili v priročniku za namestitev stenskega priključka.
 4. Ko električar opravi svoje delo in znova vzpostavi napajanje stenskega priključka, poskusite znova zagnati polnjenje, tako da ponovno priklopite stenski priključek na vozilo.
 5. Če težave ne morete odpraviti, je treba stenski priključek popraviti.

Za več informacij glejte navodila za namestitev stenskega priključka.

CC_f011Polnjenje ni mogoče – stenski priključek je prevročPoč., da se sten. prikl. ohladi in pos. znova

Pomen tega opozorila:

Zaščita pred previsoko temperaturo (odpahnjeno).

Kaj narediti:

Poskrbite, da nič ne pokriva stenskega priključka in da v bližini ni vira toplote. Če pri običajni temperaturi okolja (pod 38 °C) težava ni odpravljena, je treba izvesti popravilo.

Za več informacij glejte navodila za namestitev stenskega priključka.

CC_f012Polnjenje ni mogoče - sten. priklj. prevročTreba je pregledati ožičenje vtičnice ali stenskega priključka

Visoka temperatura, ki jo je zaznal stenski priključek, pomeni, da postaja povezava med stenskim priključkom in zgradbo preveč topla, zato se je polnjenje zaustavilo, da se zaščiti ožičenje in stenski priključek.

To ponavadi pomeni, da ne gre za težavo z vašim vozilom ali s stenskim priključkom, temveč gre za težavo z napeljavo v zgradbi. Razlog za to je lahko ohlapna napeljava do stenskega priključka, ki jo lahko hitro odpravi električar.

Če želite povrniti običajno delovanje polnjenja, poskusite s temi koraki.

Če je stenski priključek priključen v stensko vtičnico, preverite naslednje:

 • Vtič mora biti dobro priključen v vtičnico
 • Območja okoli vtiča/vtičnice ne sme nič blokirati ali prekrivati
 • V bližini ne sme biti virov toplote

Če težave ne morete odpraviti oziroma je stenski priključek fiksno priklopljen, se obrnite na električarja, ki naj pregleda žično povezavo s stenskimi priključki v stavbi. Preveriti je treba, da so vse žice pravilno povezane in zavite v skladu z navodili za namestitev stenskega priključka.

Za več informacij glejte navodila za namestitev stenskega priključka.

CC_f013Polnjenje ni mogoče- ročaj za polnj. prevročOdstranite nesnago z ročaja ali pol. vtičnice

Pomen tega opozorila:

Zaščita pred previsoko temperaturo (odpahnjeno).

Kaj narediti:

Poskrbite, da je priključek do konca vstavljen v polnilni vhod v vtičnico za polnjenje vozila, da ga nič ne pokriva in da v bližini ni vira toplote. Če pri običajni temperaturi okolja (pod 38 °C) težava ni odpravljena, je treba izvesti popravilo.

Za več informacij glejte navodila za namestitev stenskega priključka.

CC_f014Polnjenje ni mogoče – težava s sten. priklj.Potreben je servis stenskega priključka

Pomen tega opozorila:

Težava s strojno opremo stenskega priključka. Nekatere od možnih težav:
 1. Kontaktor ne deluje.
 2. Samopreizkus notranjega tokokroga za nadzor ozemljitve ni uspel.
 3. Toplotno tipalo je odklopljeno.
 4. Druge težave s komponentami strojne opreme.

Kaj narediti:

Stenski priključek je zaznal notranjo okvaro.

 1. Poskusite znova zagnati polnjenje, tako da odklopite stenski priključek z vozila in ga priklopite nazaj.
 2. Če težave ne morete odpraviti, izklopite odklopnik za stenski priključek, počakajte 10 sekund, nato pa znova vklopite odklopnik. Nato poskusite znova priklopiti stenski priključek na vozilo.
 3. Če težave ne morete odpraviti, naj električar preveri, ali so vse žice pravilno priključene in zavite v skladu z navodili v priročniku za namestitev stenskega priključka.
 4. Ko električar opravi svoje delo in znova vzpostavi napajanje stenskega priključka, poskusite znova zagnati polnjenje, tako da ponovno priklopite stenski priključek na vozilo.
 5. Če težave ne morete odpraviti, je treba stenski priključek popraviti.

Za več informacij glejte navodila za namestitev stenskega priključka.

CC_f015Polnjenje ni mogoče – težava s povez. vozilaVst. ročaj za poln. do konca v poln. vtičnico

Pomen tega opozorila:

Prišlo je do napake pri komunikaciji med stenskim priključkom in vozilom.

Kaj narediti:

Poskusite znova zagnati polnjenje, tako da odklopite stenski priključek z vozila in ga priklopite nazaj.

 1. Če težava ni odpravljena, izklopite odklopnik, ki napaja stenski priključek, počakajte 10 sekund, nato pa odklopnik spet vklopite in poskusite priklopiti stenski priključek nazaj na vozilo.
 2. Če težave ni mogoče odpraviti in je na voljo druga polnilna oprema, priklopite vozilo v drug stenski priključek ali v mobilni priključek, da ugotovite, ali vozilo lahko komunicira z drugo polnilno opremo.
 3. Če težave ne morete odpraviti, je treba izvesti popravilo.

Za več informacij glejte navodila za namestitev stenskega priključka.

CC_f016Polnjenje ni mogoče – težava s povez. vozilaVst. ročaj za poln. do konca v poln. vtičnico

Pomen tega opozorila:

Prišlo je do napake pri komunikaciji med stenskim priključkom in vozilom.

Kaj narediti:

Poskusite znova zagnati polnjenje, tako da odklopite stenski priključek z vozila in ga priklopite nazaj.

 1. Če težava ni odpravljena, izklopite odklopnik, ki napaja stenski priključek, počakajte 10 sekund, nato pa odklopnik spet vklopite in poskusite priklopiti stenski priključek nazaj na vozilo.
 2. Če težave ni mogoče odpraviti in je na voljo druga polnilna oprema, priklopite vozilo v drug stenski priključek ali v mobilni priključek, da ugotovite, ali vozilo lahko komunicira z drugo polnilno opremo.
 3. Če težave ne morete odpraviti, je treba izvesti popravilo.

Za več informacij glejte navodila za namestitev stenskega priključka.

CC_f017Polnjenje ni mogoče – težava s povez. vozilaVst. ročaj za poln. do konca v poln. vtičnico

Pomen tega opozorila:

Prišlo je do napake pri komunikaciji med stenskim priključkom in vozilom.

Kaj narediti:

Poskusite znova zagnati polnjenje, tako da odklopite stenski priključek z vozila in ga priklopite nazaj.

 1. Če težava ni odpravljena, izklopite odklopnik, ki napaja stenski priključek, počakajte 10 sekund, nato pa odklopnik spet vklopite in poskusite priklopiti stenski priključek nazaj na vozilo.
 2. Če težave ni mogoče odpraviti in je na voljo druga polnilna oprema, priklopite vozilo v drug stenski priključek ali v mobilni priključek, da ugotovite, ali vozilo lahko komunicira z drugo polnilno opremo.
 3. Če težave ne morete odpraviti, je treba izvesti popravilo.

Za več informacij glejte navodila za namestitev stenskega priključka.

CC_f018Polnjenje ni mogoče – težava s povez. vozilaVst. ročaj za poln. do konca v poln. vtičnico

Pomen tega opozorila:

Prišlo je do napake pri komunikaciji med stenskim priključkom in vozilom.

Kaj narediti:

Poskusite znova zagnati polnjenje, tako da odklopite stenski priključek z vozila in ga priklopite nazaj.

 1. Če težava ni odpravljena, izklopite odklopnik, ki napaja stenski priključek, počakajte 10 sekund, nato pa odklopnik spet vklopite in poskusite priklopiti stenski priključek nazaj na vozilo.
 2. Če težave ni mogoče odpraviti in je na voljo druga polnilna oprema, priklopite vozilo v drug stenski priključek ali v mobilni priključek, da ugotovite, ali vozilo lahko komunicira z drugo polnilno opremo.
 3. Če težave ne morete odpraviti, je treba izvesti popravilo.

Za več informacij glejte navodila za namestitev stenskega priključka.

CC_f019Polnjenje ni mogoče – težava s povez. vozilaVst. ročaj za poln. do konca v poln. vtičnico

Pomen tega opozorila:

Prišlo je do napake pri komunikaciji med stenskim priključkom in vozilom.

Kaj narediti:

Poskusite znova zagnati polnjenje, tako da odklopite stenski priključek z vozila in ga priklopite nazaj.

 1. Če težava ni odpravljena, izklopite odklopnik, ki napaja stenski priključek, počakajte 10 sekund, nato pa odklopnik spet vklopite in poskusite priklopiti stenski priključek nazaj na vozilo.
 2. Če težave ni mogoče odpraviti in je na voljo druga polnilna oprema, priklopite vozilo v drug stenski priključek ali v mobilni priključek, da ugotovite, ali vozilo lahko komunicira z drugo polnilno opremo.
 3. Če težave ne morete odpraviti, je treba izvesti popravilo.

Za več informacij glejte navodila za namestitev stenskega priključka.

CC_f020Polnjenje ni mogoče – težava s sten. priklj.Potreben je servis stenskega priključka

Pomen tega opozorila:

Težava s strojno opremo stenskega priključka. Nekatere od možnih težav:
 1. Kontaktor ne deluje.
 2. Samopreizkus notranjega tokokroga za nadzor ozemljitve ni uspel.
 3. Toplotno tipalo je odklopljeno.
 4. Druge težave s komponentami strojne opreme.

Kaj narediti:

Stenski priključek je zaznal notranjo okvaro.

 1. Poskusite znova zagnati polnjenje, tako da odklopite stenski priključek z vozila in ga priklopite nazaj.
 2. Če težave ne morete odpraviti, izklopite odklopnik za stenski priključek, počakajte 10 sekund, nato pa znova vklopite odklopnik. Nato poskusite znova priklopiti stenski priključek na vozilo.
 3. Če težave ne morete odpraviti, naj električar preveri, ali so vse žice pravilno priključene in zavite v skladu z navodili v priročniku za namestitev stenskega priključka.
 4. Ko električar opravi svoje delo in znova vzpostavi napajanje stenskega priključka, poskusite znova zagnati polnjenje, tako da ponovno priklopite stenski priključek na vozilo.
 5. Če težave ne morete odpraviti, je treba stenski priključek popraviti.

Za več informacij glejte navodila za namestitev stenskega priključka.

CC_f021Polnj. ni mog. – ni prim. pr. Wall ConnectorPrev., ali se prim. en. napaja in je na voljo

Pomen tega opozorila:

Omrežje za deljenje obremenitve (deljenje odklopnika): En (in samo en) stenski priključek mora biti nastavljen kot primarni.

Kaj narediti:

Samo en stenski priključek je mogoče nastaviti na konfiguracijo »primarni«. Električar mora potrditi naslednje:

 1. Samo en stenski priključek je nastavljen kot primarni.
 2. Vsi drugi stenski priključki, ki so povezani s primarno enoto, so nastavljeni kot "seznanjeni" (položaj F).

Za več informacij glejte navodila za namestitev stenskega priključka.

CC_f022Polnj. ni mogoče – več kot 1 primarna enotaNastavite samo 1 pr. Wall Connector kot prim.

Pomen tega opozorila:

Omrežje za deljenje obremenitve (deljenje odklopnika): En (in samo en) stenski priključek mora biti nastavljen kot primarni.

Kaj narediti:

Samo en stenski priključek je mogoče nastaviti na konfiguracijo »primarni«. Električar mora potrditi naslednje:

 1. Samo en stenski priključek je nastavljen kot primarni.
 2. Vsi drugi stenski priključki, ki so povezani s primarno enoto, so nastavljeni kot "seznanjeni" (položaj F).

Za več informacij glejte navodila za namestitev stenskega priključka.

CC_f023Polnj. ni mog. – preveč prik. Wall ConnectorS primarno enoto ne povezujte več kot 3 enote

Pomen tega opozorila:

Omrežje za deljenje obremenitve (deljenje odklopnika): Več kot trije stenski priključki so seznanjeni z isto primarno enoto.

Kaj narediti:

Obrnite se na svojega električarja, da prestavi enega ali več seznanjenih stenskih priključkov na drug tokokrog in ga odklopi (ni seznanjen) s tega omrežja za deljenje obremenitve (deljenje odklopnika).

Za več informacij glejte navodila za namestitev stenskega priključka.

CC_f024Polnj. ni mog. – nizek tok pr. Wall ConnectorPovečati je treba nastav. toka primarne enote

Pomen tega opozorila:

Nepravilna nastavitev vrtljivega stikala.

Kaj narediti:

Električar naj prilagodi notranje vrtljivo stikalo stenskega priključka na veljavno nastavitev delovnega toka. Najprej se mora prepričati, da se stenski priključek ne napaja. Medsebojna odvisnost nastavitve stikala in toka mora biti natisnjena na notranji strani stenskega priključka. Električar naj si tudi ogleda razdelek "Nastavitev delovnega toka" v priročniku za namestitev stenskega priključka.

Če je stenski priključek nastavljen za deljenje obremenitve (deljenje odklopnika) in je seznanjen z drugimi stenskimi priključki, mora biti vrtljivo stikalo primarne enote nastavljeno na delovni tok, ki omogoča, da vsak seznanjen stenski priključek prejme najmanj 6 A polnilnega toka.

Primer: Za deljenje obremenitve so seznanjeni trije stenski priključki. Primarna enota mora biti nastavljena na tok najmanj 3 x 6 A = 18 A ali več.

Za več informacij glejte navodila za namestitev stenskega priključka.

CC_f025Polnjenje ni mogoče – težava s sten. priklj.Potreben je servis stenskega priključka

Pomen tega opozorila:

Težava s strojno opremo stenskega priključka. Nekatere od možnih težav:
 1. Kontaktor ne deluje.
 2. Samopreizkus notranjega tokokroga za nadzor ozemljitve ni uspel.
 3. Toplotno tipalo je odklopljeno.
 4. Druge težave s komponentami strojne opreme.

Kaj narediti:

Stenski priključek je zaznal notranjo okvaro.

 1. Poskusite znova zagnati polnjenje, tako da odklopite stenski priključek z vozila in ga priklopite nazaj.
 2. Če težave ne morete odpraviti, izklopite odklopnik za stenski priključek, počakajte 10 sekund, nato pa znova vklopite odklopnik. Nato poskusite znova priklopiti stenski priključek na vozilo.
 3. Če težave ne morete odpraviti, naj električar preveri, ali so vse žice pravilno priključene in zavite v skladu z navodili v priročniku za namestitev stenskega priključka.
 4. Ko električar opravi svoje delo in znova vzpostavi napajanje stenskega priključka, poskusite znova zagnati polnjenje, tako da ponovno priklopite stenski priključek na vozilo.
 5. Če težave ne morete odpraviti, je treba stenski priključek popraviti.

Za več informacij glejte navodila za namestitev stenskega priključka.

CC_f026Polnjenje ni mogoče – težava s sten. priklj.Potreben je servis stenskega priključka

Pomen tega opozorila:

Težava s strojno opremo stenskega priključka. Nekatere od možnih težav:
 1. Kontaktor ne deluje.
 2. Samopreizkus notranjega tokokroga za nadzor ozemljitve ni uspel.
 3. Toplotno tipalo je odklopljeno.
 4. Druge težave s komponentami strojne opreme.

Kaj narediti:

Stenski priključek je zaznal notranjo okvaro.
 1. Poskusite znova zagnati polnjenje, tako da odklopite stenski priključek z vozila in ga priklopite nazaj.
 2. Če težave ne morete odpraviti, izklopite odklopnik za stenski priključek, počakajte 10 sekund, nato pa znova vklopite odklopnik. Nato poskusite znova priklopiti stenski priključek na vozilo.
 3. Če težave ne morete odpraviti, naj električar preveri, ali so vse žice pravilno priključene in zavite v skladu z navodili v priročniku za namestitev stenskega priključka.
 4. Ko električar opravi svoje delo in znova vzpostavi napajanje stenskega priključka, poskusite znova zagnati polnjenje, tako da ponovno priklopite stenski priključek na vozilo.
 5. Če težave ne morete odpraviti, je treba stenski priključek popraviti.

Za več informacij glejte navodila za namestitev stenskega priključka.

CC_f027Polnjenje ni mogoče – težava s sten. priklj.Potreben je servis stenskega priključka

Pomen tega opozorila:

Težava s strojno opremo stenskega priključka. Nekatere od možnih težav:
 1. Kontaktor ne deluje.
 2. Samopreizkus notranjega tokokroga za nadzor ozemljitve ni uspel.
 3. Toplotno tipalo je odklopljeno.
 4. Druge težave s komponentami strojne opreme.

Kaj narediti:

Stenski priključek je zaznal notranjo okvaro.
 1. Poskusite znova zagnati polnjenje, tako da odklopite stenski priključek z vozila in ga priklopite nazaj.
 2. Če težave ne morete odpraviti, izklopite odklopnik za stenski priključek, počakajte 10 sekund, nato pa znova vklopite odklopnik. Nato poskusite znova priklopiti stenski priključek na vozilo.
 3. Če težave ne morete odpraviti, naj električar preveri, ali so vse žice pravilno priključene in zavite v skladu z navodili v priročniku za namestitev stenskega priključka.
 4. Ko električar opravi svoje delo in znova vzpostavi napajanje stenskega priključka, poskusite znova zagnati polnjenje, tako da ponovno priklopite stenski priključek na vozilo.
 5. Če težave ne morete odpraviti, je treba stenski priključek popraviti.

Za več informacij glejte navodila za namestitev stenskega priključka.

CC_f028Polnjenje ni mogoče – neprav. nas. stikalaPrilag. vrtlj. stikalo na pr. Wall Connector

Pomen tega opozorila:

Nepravilna nastavitev vrtljivega stikala.

Kaj narediti:

Električar naj prilagodi notranje vrtljivo stikalo stenskega priključka na veljavno nastavitev delovnega toka. Najprej se mora prepričati, da se stenski priključek ne napaja. Medsebojna odvisnost nastavitve stikala in toka mora biti natisnjena na notranji strani stenskega priključka. Električar naj si tudi ogleda razdelek "Nastavitev delovnega toka" v priročniku za namestitev stenskega priključka.

Če je stenski priključek nastavljen za deljenje obremenitve (deljenje odklopnika) in je seznanjen z drugimi stenskimi priključki, mora biti vrtljivo stikalo primarne enote nastavljeno na delovni tok, ki omogoča, da vsak seznanjen stenski priključek prejme najmanj 6 A polnilnega toka.

Primer: Za deljenje obremenitve so seznanjeni trije stenski priključki. Primarna enota mora biti nastavljena na tok najmanj 3 x 6 A = 18 A ali več.

Za več informacij glejte navodila za namestitev stenskega priključka.

CC_f029Polnjenje ni mogoče – težava s povez. vozilaVst. ročaj za poln. do konca v poln. vtičnico

Pomen tega opozorila:

Prišlo je do napake pri komunikaciji med stenskim priključkom in vozilom.

Kaj narediti:

Poskusite znova zagnati polnjenje, tako da odklopite stenski priključek z vozila in ga priklopite nazaj.
 1. Če težava ni odpravljena, izklopite odklopnik, ki napaja stenski priključek, počakajte 10 sekund, nato pa odklopnik spet vklopite in poskusite priklopiti stenski priključek nazaj na vozilo.
 2. Če težave ni mogoče odpraviti in je na voljo druga polnilna oprema, priklopite vozilo v drug stenski priključek ali v mobilni priključek, da ugotovite, ali vozilo lahko komunicira z drugo polnilno opremo.
 3. Če težave ne morete odpraviti, je treba izvesti popravilo.

Za več informacij glejte navodila za namestitev stenskega priključka.

CC_f030Polnj. ni mogoče – neuj. primar./povez. enotUskladite vredn. toka priklj. Wall Connector

Pomen tega opozorila:

Omrežje za deljenje obremenitve (deljenje odklopnika): Seznanjeni stenski priključki imajo različne zmožnosti največjega toka.

Kaj narediti:

V omrežje za deljenje obremenitve (deljenje odklopnika) lahko seznanite samo stenske priključke z enakimi zmožnostmi največjega toka. Električar naj na nalepkah stenskih priključkov preveri, ali se zmožnosti tokov ujemajo. Nadaljnje je priporočljivo, da vaš električar seznani le stenske priključke z enako številko dela, saj tako najenostavneje zagotovite, da so seznanjene enote združljive.

Za več informacij glejte navodila za namestitev stenskega priključka.

CC_f041Moč polnjenja je zmanjšana – stenski priključek je vročPreverite vtičnico ali ožičenje stenskega priključka

Pomen tega opozorila:

Visoka temperatura, ki jo je zaznal stenski priključek, pomeni, da postaja povezava med stenskim priključkom in zgradbo preveč topla, zato je bilo polnjenje upočasnjeno, da se zaščiti ožičenje in stenski priključek.

To ponavadi pomeni, da ne gre za težavo z vašim vozilom ali s stenskim priključkom, temveč gre za težavo z napeljavo v zgradbi. Razlog za to je lahko ohlapna napeljava do stenskega priključka, ki jo lahko hitro odpravi električar.

Kaj narediti:

Obrnite se na električarja, ki naj pregleda povezavo med napeljavo v zgradbi in stenskim priključkom. Preveriti je treba, da so vse žice pravilno povezane in zavite v skladu z navodili za namestitev stenskega priključka.

Za več informacij glejte navodila za namestitev stenskega priključka.

CHG_f035Napaka pri komunikaciji z opremo za polnjenjePoskusite znova ali uporabite drugo opremo

Pomen tega opozorila:

Vozilo se ne more polniti, saj ne more učinkovito komunicirati z zunanjo polnilno opremo. Ne more zaznati veljavnega kontrolnega signala polnilne opreme.

Ta napaka je običajno povezana z zunanjo opremo za polnjenje in viri napajanja ter običajno ne naznanja težave z vozilom, ki bi jo bilo mogoče odpraviti s servisnim pregledom.

Kaj narediti:

Najprej potrdite, da ni učinkovite komunikacije zaradi zunanje polnilne opreme in ne zaradi težav z vozilom. Običajno je težava v tem.

Vozilo poskusite polniti z drugo zunanjo polnilno opremo (vključno s polnilnim kablom, polnilno postajo ali polnilnim mestom).

 • Če se vozilo prične polniti, je do napake po vsej verjetnosti prišlo zaradi opreme.
 • Če se vozilo še vedno ne polni, je vzrok za napako po vsej verjetnosti v vozilu.

Če obstaja sum, da je napaka povezana z vozilom, Preglejte, ali je v vtičnici za polnjenje in priključku polnilnega kabla kakšna ovira, npr. delci, vlaga in/ali tujki. Prepričajte se, da ste odstranili vse ovire v vtičnici za polnjenje in se je vsa vlaga posušila, nato pa znova vstavite kabel v vtičnico za polnjenje.

Vozilo lahko poskusite polniti tudi na postaji Tesla Supercharger ali ciljni polnilni postaji, ki so prikazani na zemljevidu na zaslonu na dotik vašega vozila. Za več podrobnosti glejte Zemljevidi in navigacija.

Za več informacij o odpravljanju težav z mobilnim priključkom ali lučmi stanja stenskega priključka si oglejte navodila za uporabo izdelka na spletni strani z navodili za uporabo polnilnih izdelkov in adapterjev.

Za več informacij o polnjenju glejte Navodila za polnjenje.

CHG_f083Polnj. ni mog. – možna niz. kak. ener. v omr.Posk. zn./na drugi lok. ali pol. Supercharger

Pomen tega opozorila:

Med polnjenjem je zmanjkalo električnega toka. Vzrok je lahko v opremi za polnjenje, ki je izgubila električni tok iz vira (na primer iz stenske vtičnice), ali pa je prišlo do težave z opremo za polnjenje.

Kaj narediti:

To opozorilo pogosto spremljajo še druga opozorila, ki vam pomagajo določiti težavo in jo odpraviti. Začnite tako, da raziščete druga prikazana opozorila, ki so povezana s težavami pri polnjenju.

Lahko preverite tudi stanje luči mobilnega priključka ali stenskega priključka, da potrdite napajanje naprave, lahko pa si v navodilih za uporabo izdelka proizvajalca preberete informacije o odpravljanju težav na podlagi kod utripanja luči. Če uporabljate drugo zunanjo opremo za polnjenje (ne Tesla), na zaslonu ali drugem uporabniškem vmesniku preverite, ali obstaja pomoč za odpravljanje težav.

Če je jasno, da oprema za polnjenje ne prejema električnega toka, preverite odklopnik za stensko vtičnico/stenski priključek, da se prepričate, da se ni izklopil.

Drugi namigi za odpravljanje težav na podlagi vrste opreme:

 • Če uporabljate mobilni priključek, poskusite polniti vozilo prek druge stenske vtičnice.
  • Če se vozilo prične polniti, je do napake po vsej verjetnosti prišlo v prvotni stenski vtičnici.
  • Če se vozilo še vedno ne polni, je vzrok za napako po vsej verjetnosti v mobilnem priključku.
 • Če uporabljate stenski priključek, poskusite polniti vozilo z drugo opremo za polnjenje, na primer z mobilnim priključkom, ki se napaja prek ločene stenske vtičnice.
  • Če se vozilo prične polniti, je do napake po vsej verjetnosti prišlo zaradi stenske vtičnice.

Če je težava s prvotno stensko vtičnico ali stenskim priključkom, se obrnite na električarja, ki naj preveri napeljavo.

Ta napaka je običajno povezana z zunanjo opremo za polnjenje in viri napajanja ter običajno ne naznanja težave z vozilom, ki bi jo bilo mogoče odpraviti s servisnim pregledom.

Vozilo lahko poskusite polniti tudi na postaji Tesla Supercharger ali ciljni polnilni postaji, ki so prikazani na zemljevidu na zaslonu na dotik vašega vozila. Za več podrobnosti glejte Zemljevidi in navigacija.

Za več informacij o odpravljanju težav z mobilnim priključkom ali lučmi stanja stenskega priključka si oglejte navodila za uporabo izdelka na spletni strani z navodili za uporabo polnilnih izdelkov in adapterjev.

CHG_f091Oprema za polnjenje ni prepoznanaPoskusite znova ali uporabite drugo opremo

Pomen tega opozorila:

Vtičnica za polnjenje ne more zaznati, ali je polnilni kabel vstavljen oziroma ne more zaznati vrste polnilnega kabla.

Ta napaka je običajno povezana z zunanjo opremo za polnjenje in viri napajanja ter običajno ne naznanja težave z vozilom, ki bi jo bilo mogoče odpraviti s servisnim pregledom.

Kaj narediti:

Če se to obvestilo pojavi, ko je polnilni kabel priključen, preverite, ali do napake prihaja zaradi opreme za polnjenje ali vozila. Vozilo poskusite polniti z drugo zunanjo polnilno opremo (vključno s polnilnim kablom, polnilno postajo ali polnilnim mestom).

 • Če se vozilo prične polniti, je do napake po vsej verjetnosti prišlo zaradi opreme.
 • Če se vozilo še vedno ne polni, je vzrok za napako po vsej verjetnosti v vozilu.

Če se opozorilo pojavi, ko polnilni kabel ni priključen, ali če obstaja sum, da je napaka povezana z vozilom, Preglejte, ali je v vtičnici za polnjenje in priključku polnilnega kabla kakšna ovira, npr. delci, vlaga in/ali tujki. Prepričajte se, da ste odstranili vse ovire v vtičnici za polnjenje in se je vsa vlaga posušila, nato pa znova vstavite kabel v vtičnico za polnjenje.

Vozilo lahko poskusite polniti tudi na postaji Tesla Supercharger ali ciljni polnilni postaji, ki so prikazani na zemljevidu na zaslonu na dotik vašega vozila. Za več podrobnosti glejte Zemljevidi in navigacija.

Za več informacij o odpravljanju težav z mobilnim priključkom ali lučmi stanja stenskega priključka si oglejte navodila za uporabo izdelka na spletni strani z navodili za uporabo polnilnih izdelkov in adapterjev.

Za več informacij o polnjenju glejte Navodila za polnjenje.

CHGS_f083Polnj. ni mog. – možna niz. kak. ener. v omr.Posk. zn./na drugi lok. ali pol. Supercharger

Pomen tega opozorila:

Med polnjenjem je zmanjkalo električnega toka. Vzrok je lahko v opremi za polnjenje, ki je izgubila električni tok iz vira (na primer iz stenske vtičnice), ali pa je prišlo do težave z opremo za polnjenje.

Kaj narediti:

To opozorilo pogosto spremljajo še druga opozorila, ki vam pomagajo določiti težavo in jo odpraviti. Začnite tako, da raziščete druga prikazana opozorila, ki so povezana s težavami pri polnjenju.

Lahko preverite tudi stanje luči mobilnega priključka ali stenskega priključka, da potrdite napajanje naprave, lahko pa si v navodilih za uporabo izdelka proizvajalca preberete informacije o odpravljanju težav na podlagi kod utripanja luči. Če uporabljate drugo zunanjo opremo za polnjenje (ne Tesla), na zaslonu ali drugem uporabniškem vmesniku preverite, ali obstaja pomoč za odpravljanje težav.

Če je jasno, da oprema za polnjenje ne prejema električnega toka, preverite odklopnik za stensko vtičnico/stenski priključek, da se prepričate, da se ni izklopil.

Drugi namigi za odpravljanje težav na podlagi vrste opreme:

 • Če uporabljate mobilni priključek, poskusite polniti vozilo prek druge stenske vtičnice.
  • Če se vozilo prične polniti, je do napake po vsej verjetnosti prišlo v prvotni stenski vtičnici.
  • Če se vozilo še vedno ne polni, je vzrok za napako po vsej verjetnosti v mobilnem priključku.
 • Če uporabljate stenski priključek, poskusite polniti vozilo z drugo opremo za polnjenje, na primer z mobilnim priključkom, ki se napaja prek ločene stenske vtičnice.
  • Če se vozilo prične polniti, je do napake po vsej verjetnosti prišlo zaradi stenske vtičnice.

Če je težava s prvotno stensko vtičnico ali stenskim priključkom, se obrnite na električarja, ki naj preveri napeljavo.

Ta napaka je običajno povezana z zunanjo opremo za polnjenje in viri napajanja ter običajno ne naznanja težave z vozilom, ki bi jo bilo mogoče odpraviti s servisnim pregledom.

Vozilo lahko poskusite polniti tudi na postaji Tesla Supercharger ali ciljni polnilni postaji, ki so prikazani na zemljevidu na zaslonu na dotik vašega vozila. Za več podrobnosti glejte Zemljevidi in navigacija.

Za več informacij o odpravljanju težav z mobilnim priključkom ali lučmi stanja stenskega priključka si oglejte navodila za uporabo izdelka na spletni strani z navodili za uporabo polnilnih izdelkov in adapterjev.

CHG_u001Zmanjš. hitrost polnj. – neprič. padec napet.Odstranite podaljš. kable/preverite ožičenje

Pomen tega opozorila:

Hitrost polnjenja se je zmanjšala, ker je polnilnik v vozilu med polnjenjem zaznal velik padec napetosti.

Najverjetnejši vzroki za to napako:

 • Težave s kabelsko napeljavo zgradbe in/ali stensko vtičnico.
 • Kabelski podaljšek ali druga kabelska napeljava, ki ne more podpirati zahtevanega polnilnega toka.

Do te težave lahko pride tudi zaradi vklopa električnih naprav, ki porabijo veliko toka iz iste veje tokokroga, medtem ko se vozilo polni.

Kaj narediti:

Če se je ta težava pojavila večkrat na običajni polnilni lokaciji, se obrnite na električarja, da preveri električno inštalacijo. Preveriti mora naslednje:

 • Vso nameščeno opremo za polnjenje in njene povezave s kabelsko napeljavo zgradbe.
 • Kabelsko napeljavo zgradbe, vključno z vsemi stenskimi vtičnicami, ki se uporabljajo z mobilnim priključkom.
 • Električno povezavo z električno napeljavo omrežja na mestu, kjer vstopa v zgradbo.

Z električarjem se pogovorite, ali bi moral biti polnilni tok vozila manjši ali pa bi bilo treba nadgraditi električno inštalacijo, da bi podpirala večji polnilni tok.

Ta napaka je običajno povezana z zunanjo opremo za polnjenje in viri napajanja ter običajno ne naznanja težave z vozilom, ki bi jo bilo mogoče odpraviti s servisnim pregledom.

Vozilo lahko poskusite polniti tudi na postaji Tesla Supercharger ali ciljni polnilni postaji, ki so prikazani na zemljevidu na zaslonu na dotik vašega vozila. Za več podrobnosti glejte Zemljevidi in navigacija.

Za več informacij o odpravljanju težav z mobilnim priključkom ali lučmi stanja stenskega priključka si oglejte navodila za uporabo izdelka na spletni strani z navodili za uporabo polnilnih izdelkov in adapterjev.

CHG_u002Polnj. prekinj. zaradi velikega padca napet.Odstranite podaljš. kable/preverite ožičenje

Pomen tega opozorila:

Polnjenje je bilo prekinjeno, ker je polnilnik v vozilu zaznal nenavadno velik padec napetosti.

Najverjetnejši vzroki za to napako:

 • Težave s kabelsko napeljavo zgradbe in/ali stensko vtičnico.
 • Kabelski podaljšek ali druga kabelska napeljava, ki ne more podpirati zahtevanega polnilnega toka.

Do te težave lahko pride tudi zaradi vklopa električnih naprav, ki porabijo veliko toka iz iste veje tokokroga, medtem ko se vozilo polni.

Kaj narediti:

Če se je ta težava pojavila večkrat na običajni polnilni lokaciji, se obrnite na električarja, da preveri električno inštalacijo. Preveriti mora naslednje:

 • Vso nameščeno opremo za polnjenje in njene povezave s kabelsko napeljavo zgradbe.
 • Kabelsko napeljavo zgradbe, vključno z vsemi stenskimi vtičnicami, ki se uporabljajo z mobilnim priključkom.
 • Električno povezavo z električno napeljavo omrežja na mestu, kjer vstopa v zgradbo.

Z električarjem se pogovorite, ali bi moral biti polnilni tok vozila manjši ali pa bi bilo treba nadgraditi električno inštalacijo, da bi podpirala večji polnilni tok.

Ta napaka je običajno povezana z zunanjo opremo za polnjenje in viri napajanja ter običajno ne naznanja težave z vozilom, ki bi jo bilo mogoče odpraviti s servisnim pregledom.

Vozilo lahko poskusite polniti tudi na postaji Tesla Supercharger ali ciljni polnilni postaji, ki so prikazani na zemljevidu na zaslonu na dotik vašega vozila. Za več podrobnosti glejte Zemljevidi in navigacija.

Za več informacij o odpravljanju težav z mobilnim priključkom ali lučmi stanja stenskega priključka si oglejte navodila za uporabo izdelka na spletni strani z navodili za uporabo polnilnih izdelkov in adapterjev.

CHG_u004Polnjenje je prekinjeno – med polnjenjem je prišlo do izgube energijePreverite vir napajanja in opremo za polnjen.

Pomen tega opozorila:

Med polnjenjem je zmanjkalo električnega toka. Vzrok je lahko v opremi za polnjenje, ki je izgubila električni tok iz vira (na primer iz stenske vtičnice), ali pa je prišlo do težave z opremo za polnjenje.

Kaj narediti:

To opozorilo pogosto spremljajo še druga opozorila, ki vam pomagajo določiti težavo in jo odpraviti. Začnite tako, da raziščete druga prikazana opozorila, ki so povezana s težavami pri polnjenju.

Lahko preverite tudi stanje luči mobilnega priključka ali stenskega priključka, da potrdite napajanje naprave, lahko pa si v navodilih za uporabo izdelka proizvajalca preberete informacije o odpravljanju težav na podlagi kod utripanja luči. Če uporabljate drugo zunanjo opremo za polnjenje (ne Tesla), na zaslonu ali drugem uporabniškem vmesniku preverite, ali obstaja pomoč za odpravljanje težav.

Če je jasno, da oprema za polnjenje ne prejema električnega toka, preverite odklopnik za stensko vtičnico/stenski priključek, da se prepričate, da se ni izklopil.

Drugi namigi za odpravljanje težav na podlagi vrste opreme:

 • Če uporabljate mobilni priključek, poskusite polniti vozilo prek druge stenske vtičnice.
  • Če se vozilo prične polniti, je do napake po vsej verjetnosti prišlo v prvotni stenski vtičnici.
  • Če se vozilo še vedno ne polni, je vzrok za napako po vsej verjetnosti v mobilnem priključku.
 • Če uporabljate stenski priključek, poskusite polniti vozilo z drugo opremo za polnjenje, na primer z mobilnim priključkom, ki se napaja prek ločene stenske vtičnice.
  • Če se vozilo prične polniti, je do napake po vsej verjetnosti prišlo zaradi stenske vtičnice.

Če je težava s prvotno stensko vtičnico ali stenskim priključkom, se obrnite na električarja, ki naj preveri napeljavo.

Ta napaka je običajno povezana z zunanjo opremo za polnjenje in viri napajanja ter običajno ne naznanja težave z vozilom, ki bi jo bilo mogoče odpraviti s servisnim pregledom.

Vozilo lahko poskusite polniti tudi na postaji Tesla Supercharger ali ciljni polnilni postaji, ki so prikazani na zemljevidu na zaslonu na dotik vašega vozila. Za več podrobnosti glejte Zemljevidi in navigacija.

Za več informacij o odpravljanju težav z mobilnim priključkom ali lučmi stanja stenskega priključka si oglejte navodila za uporabo izdelka na spletni strani z navodili za uporabo polnilnih izdelkov in adapterjev.

CHG_u005Polnjenje ni mogoče – na polnilni postaji ni napajanjaPreverite vir napajanja ali poskusite z drugo postajo

Pomen tega opozorila:

Polnjenje se ne more začeti, ker oprema za polnjenje ni pripravljena. Polnilni ročaj je zaznan, vendar polnilna postaja ne komunicira z vozilom. Možni vzroki za to težavo:

 • Polnilna postaja se ne napaja.
 • Kontrolni signal med polnilno postajo in vozilom je prekinjen.

Ta napaka je običajno povezana z zunanjo opremo za polnjenje in viri napajanja ter običajno ne naznanja težave z vozilom, ki bi jo bilo mogoče odpraviti s servisnim pregledom.

Kaj narediti:

Poskusite vozilo polnitiz drugo opremo za polnjenje alina drugi polnilni postaji.

 • Če se vozilo prične polniti, je do napake po vsej verjetnosti prišlo zaradi opreme.
 • Če se vozilo še vedno ne polni, je vzrok za napako po vsej verjetnosti v vozilu.

Če uporabljate mobilni priključek ali stenski priključek, najprej preverite luči stanja na sprednjem delu. Če luči stanja niso vidne, preverit vir napajanja in se obrnite na električarja, da preveri kabelsko napeljavo zgradbe do stenske vtičnice ali stenskega priključka in potrdi, da so vse žice ustrezno priključene in zavite.

Če uporabljate drugo zunanjo polnilno opremo, si v navodilih za uporabo izdelka oglejte, kako potrdite, da se postaja napaja. Po potrebi se obrnite na električarja, da pregleda kabelsko napeljavo zgradbe in opremo za polnjenje.

Za več informacij o odpravljanju težav z mobilnim priključkom ali lučmi stanja stenskega priključka si oglejte navodila za uporabo izdelka na spletni strani z navodili za uporabo polnilnih izdelkov in adapterjev.

Vozilo lahko poskusite polniti tudi na postaji Tesla Supercharger ali ciljni polnilni postaji, ki so prikazani na zemljevidu na zaslonu na dotik vašega vozila. Za več podrobnosti glejte Zemljevidi in navigacija.

CHG_u006Zapah polnilne vtičnice ni zataknjenPolnilni kabel vstavite do konca ali preverite ovire

Pomen tega opozorila:

Zapah vtičnice za polnjenje ne more zaskočiti polnilnega kabla v vhod vtičnice za polnjenje. Če zapah ni zaskočen, bo polnjenje z izmeničnim tokom (na primer polnjenje z mobilnim priključkom ali stenskim priključkom) omejeno na 16 A, hitro polnjenje oziroma super hitro polnjenje z enosmernim tokom pa bo onemogočeno.

Lučka vtičnice za polnjenje bo utripala oranžno, če se to opozorilo pojavi med polnjenjem z izmeničnim tokom, in svetila oranžno, če se opozorilo pojavi pri poskusu hitrega ali super hitrega polnjenja z enosmernim tokom.

Ta napaka je običajno povezana z zunanjo opremo za polnjenje in viri napajanja ter običajno ne naznanja težave z vozilom, ki bi jo bilo mogoče odpraviti s servisnim pregledom.

Kaj narediti:

Polnilni kabel poskusite ponovno v celoti vstaviti v vhodno vtičnico za polnjenje.

Če se polnjenje vozila prične in lučka vtičnice za polnjenje utripa zeleno, polnilni kabel verjetno ni bil dobro vstavljen. Polnjenje z izmeničnim tokom ne bi več smelo biti omejeno, hitro polnjenje oziroma super hitro polnjenje z enosmernim tokom pa bi zdaj moralo biti omogočeno.

Če je polnjenje še vedno omejeno ali se vozilo ne polni, Preglejte, ali je v vtičnici za polnjenje in priključku polnilnega kabla kakšna ovira, npr. delci, vlaga in/ali tujki. Prepričajte se, da ste odstranili vse ovire v vtičnici za polnjenje in se je vsa vlaga posušila, nato pa znova vstavite kabel v vtičnico za polnjenje.

Če je polnjenje še vedno omejeno ali se vozilo ne polni, se prepričajte, da ni bil povlečen kabel za ročno sprostitev zapaha vtičnice za polnjenje (nameščen na levi strani v prtljažniku). Prepričajte se, da ročaj (običajno v obliki obroča ali traku) kabla za ročno sprostitev ni oviran in da nanj ni nič pritrjeno (na primer mreža za tovor ali dežnik). Več informacij o uporabi ročne sprostitve vtičnice za polnjenje najdete v razdelku Ročna sprostitev polnilnega kabla.

Vozilo lahko poskusite polniti tudi na postaji Tesla Supercharger ali ciljni polnilni postaji, ki so prikazani na zemljevidu na zaslonu na dotik vašega vozila. Za več podrobnosti glejte Zemljevidi in navigacija.

Za več informacij o odpravljanju težav z mobilnim priključkom ali lučmi stanja stenskega priključka si oglejte navodila za uporabo izdelka na spletni strani z navodili za uporabo polnilnih izdelkov in adapterjev.

Za več informacij o polnjenju glejte Navodila za polnjenje.

CHG_u007Oprema za polnjenje javlja napakoPreverite kodo ali sporočilo o napaki opreme

Pomen tega opozorila:

Polnjenje je bilo prekinjeno, ker je zunanja oprema za polnjenje javila okvaro, ki preprečuje polnjenje vozila.

Ta napaka je običajno povezana z zunanjo opremo za polnjenje in viri napajanja ter običajno ne naznanja težave z vozilom, ki bi jo bilo mogoče odpraviti s servisnim pregledom.

Kaj narediti:

Preglejte zunanjo opremo za polnjenje tako, da preverite, ali na opremi svetijo lučke, zasloni ali drugi indikatorji o statusu delovanja opreme. Za več informacij o odpravljanju težav z mobilnim priključkom ali lučmi stanja stenskega priključka si oglejte navodila za uporabo izdelka na spletni strani z navodili za uporabo polnilnih izdelkov in adapterjev.

Poskusite vozilo polnitiz drugo opremo za polnjenje alina drugi polnilni postaji.

 • Če se vozilo prične polniti, je do napake po vsej verjetnosti prišlo zaradi opreme.
 • Če se vozilo še vedno ne polni, je vzrok za napako po vsej verjetnosti v vozilu.

Vozilo lahko poskusite polniti tudi na postaji Tesla Supercharger ali ciljni polnilni postaji, ki so prikazani na zemljevidu na zaslonu na dotik vašega vozila. Za več podrobnosti glejte Zemljevidi in navigacija.

CHG_u010Zaznana napaka zunanje polnilne opremeUporabite drugo polnilno opremo

Pomen tega opozorila:

Polnjenje z izmeničnim tokom se ne more začeti zaradi okoliščin, ki preprečujejo polnjenje vozila z izmeničnim tokom. Super hitro/hitro polnjenje z enosmernim tokom bi moralo kljub temu delovati, kot je predvideno.

Polnilnik v vozilu zaznava vhodno napetost pri vtičnici za polnjenje, ko ni zahtevano napajanje iz zunanje polnilne opreme, kar pomeni, da zunanja polnilna oprema ne deluje, kot je predvideno.

Včasih je vzrok za to lahko težava s strojno opremo, povezana z zunanjo polnilno opremo, ki preprečuje, da bi polnilna oprema ob zahtevi vklopila ali izklopila napajanje vozila. Vzrok za to so lahko tudi kakšne druge okoliščine, ki vplivajo na zunanjo polnilno opremo, ali okoliščine, ki vplivajo na samo vozilo.

Kaj narediti:

Ta napaka je običajno povezana z zunanjo opremo za polnjenje in viri napajanja ter običajno ne naznanja težave z vozilom, ki bi jo bilo mogoče odpraviti s servisnim pregledom.

Poskusite polniti z več različnimi vrstami opreme za polnjenje.

Vozilo lahko poskusite polniti tudi na postaji Tesla Supercharger ali ciljni polnilni postaji, ki so prikazani na zemljevidu na zaslonu na dotik vašega vozila. Za več podrobnosti glejte Zemljevidi in navigacija.

Za več informacij o odpravljanju težav z mobilnim priključkom ali lučmi stanja stenskega priključka si oglejte navodila za uporabo izdelka na spletni strani z navodili za uporabo polnilnih izdelkov in adapterjev.

CHG_u012Napaka omrežja ali vozila preprečuje polnjenje z izmeničnim tokomOdkl. in poskus. znova/posk. na drugi lokac.

Pomen tega opozorila:

Hitrost polnjenja se je znižala zaradi okoliščin, ki vplivajo na sposobnost vozila za polnjenje z izmeničnim tokom. Super hitro/hitro polnjenje z enosmernim tokom bi moralo kljub temu delovati, kot je predvideno.

To se lahko pojavi zaradi motenj v napajanju, ki jih povzroča zunanja polnilna oprema ali električno omrežje. V nekaterih primerih je lahko vzrok za te okoliščine tudi vklop električnih naprav v bližini, ki porabijo veliko toka.

Če je mogoče te možne vzroke izključiti, lahko na polnjenje z izmeničnim tokom vpliva tudi stanje vozila samega.

Kaj narediti:

Če to opozorilo spremlja drugo opozorilo, ki določa stanje, ki vpliva na polnjenje z izmeničnim tokom, najprej preverite vzrok za drugo opozorilo.

Drugi namigi za odpravljanje težav na podlagi vrste opreme:

 • Če uporabljate mobilni priključek, poskusite polniti vozilo prek druge stenske vtičnice.
  • Če se vozilo prične polniti, je do napake po vsej verjetnosti prišlo v prvotni stenski vtičnici.
  • Če se vozilo še vedno ne polni, je vzrok za napako po vsej verjetnosti v mobilnem priključku.
 • Če uporabljate stenski priključek, poskusite polniti vozilo z drugo opremo za polnjenje, na primer z mobilnim priključkom, ki se napaja prek ločene stenske vtičnice.
  • Če se vozilo prične polniti, je do napake po vsej verjetnosti prišlo zaradi stenske vtičnice.

Če je težava s prvotno stensko vtičnico ali stenskim priključkom, se obrnite na električarja, ki naj preveri napeljavo.

Vozilo lahko poskusite polniti tudi na postaji Tesla Supercharger ali ciljni polnilni postaji, ki so prikazani na zemljevidu na zaslonu na dotik vašega vozila. Za več podrobnosti glejte Zemljevidi in navigacija.

Če to opozorilo ne izgine po poskusih polnjenja na več lokacijah in z drugo opremo za polnjenje, priporočamo, da se dogovorite za servisni pregled.

Za več informacij o odpravljanju težav z mobilnim priključkom ali lučmi stanja stenskega priključka si oglejte navodila za uporabo izdelka na spletni strani z navodili za uporabo polnilnih izdelkov in adapterjev.

CHG_u013Prekinjena komunikacija z opremo za polnjenjePreverite vir napajanja in opremo za polnjenje

Pomen tega opozorila:

Polnjenje je zaustavljeno, ker je bila komunikacija med vozilom in zunanjo opremo za polnjenje prekinjena.

Ta napaka je običajno povezana z zunanjo opremo za polnjenje in viri napajanja ter običajno ne naznanja težave z vozilom, ki bi jo bilo mogoče odpraviti s servisnim pregledom.

Kaj narediti:

Potrdite, ali je zunanja oprema za polnjenje pod napetostjo, tako da preverite, ali na opremi svetijo lučke, zasloni ali drugi indikatorji. Za več informacij o odpravljanju težav z mobilnim priključkom ali lučmi stanja stenskega priključka si oglejte navodila za uporabo izdelka na spletni strani z navodili za uporabo polnilnih izdelkov in adapterjev.

Če oprema ni pod napetostjo, poskusite obnoviti vir napajanja zunanje opreme za polnjenje.

 • Če poskušate vozilo polniti na javni polnilnici in vira napajanja ni mogoče obnoviti, kontaktirajte upravljalca polnilnice.
 • Če poskušate vozilo polniti na zasebni polnilnici (če na primer polnite doma) in vira napajanja ni mogoče obnoviti, kontaktirajte električarja.

Če je oprema za polnjenje pod napetostjo, poskusite vozilo polniti z drugo zunanjo opremo za polnjenje.

 • Če se vozilo prične polniti, je do napake po vsej verjetnosti prišlo zaradi opreme.
 • Če se vozilo še vedno ne polni, je vzrok za napako po vsej verjetnosti v vozilu.

Vozilo lahko poskusite polniti tudi na postaji Tesla Supercharger ali ciljni polnilni postaji, ki so prikazani na zemljevidu na zaslonu na dotik vašega vozila. Za več podrobnosti glejte Zemljevidi in navigacija.

Za več informacij o odpravljanju težav z mobilnim priključkom ali lučmi stanja stenskega priključka si oglejte navodila za uporabo izdelka na spletni strani z navodili za uporabo polnilnih izdelkov in adapterjev.

CHG_u014Oprema za polnjenje javlja napakoPreverite kodo ali sporočilo o napaki opreme

Pomen tega opozorila:

Polnjenje je bilo prekinjeno, ker je zunanja oprema za polnjenje javila okvaro, ki preprečuje polnjenje vozila.

Ta napaka je običajno povezana z zunanjo opremo za polnjenje in viri napajanja ter običajno ne naznanja težave z vozilom, ki bi jo bilo mogoče odpraviti s servisnim pregledom.

Kaj narediti:

Preglejte zunanjo opremo za polnjenje tako, da preverite, ali na opremi svetijo lučke, zasloni ali drugi indikatorji o statusu delovanja opreme. Za več informacij o odpravljanju težav z mobilnim priključkom ali lučmi stanja stenskega priključka si oglejte navodila za uporabo izdelka na spletni strani z navodili za uporabo polnilnih izdelkov in adapterjev.

Poskusite vozilo polnitiz drugo opremo za polnjenje alina drugi polnilni postaji.

 • Če se vozilo prične polniti, je do napake po vsej verjetnosti prišlo zaradi opreme.
 • Če se vozilo še vedno ne polni, je vzrok za napako po vsej verjetnosti v vozilu.

Vozilo lahko poskusite polniti tudi na postaji Tesla Supercharger ali ciljni polnilni postaji, ki so prikazani na zemljevidu na zaslonu na dotik vašega vozila. Za več podrobnosti glejte Zemljevidi in navigacija.

CHG_w032Moč polnjenja je zmanjšana – stenski priključek je vročVt. ali ož. pr. Wall Connector je treba pre.

Pomen tega opozorila:

Visoka temperatura, ki jo je zaznal stenski priključek, pomeni, da postaja povezava med stenskim priključkom in zgradbo preveč topla, zato je bilo polnjenje upočasnjeno, da se zaščiti ožičenje in stenski priključek.

To ponavadi pomeni, da ne gre za težavo z vašim vozilom ali s stenskim priključkom, temveč gre za težavo z napeljavo v zgradbi. Razlog za to je lahko ohlapna napeljava do stenskega priključka, ki jo lahko hitro odpravi električar.

Kaj narediti:

Obrnite se na električarja, ki naj pregleda povezavo med napeljavo v zgradbi in stenskim priključkom. Preveriti je treba, da so vse žice pravilno povezane in zavite v skladu z navodili za namestitev stenskega priključka.

Smernice za namestitev stenskega priključka lahko najdete tukaj.

CHG_w037Polnjenje ni mogoče - stenski priključek prevročTreba je pregledati ožičenje vtičnice ali stenskega priključka

Pomen tega opozorila:

Visoka temperatura, ki jo je zaznal stenski priključek, pomeni, da postaja povezava med stenskim priključkom in zgradbo preveč topla, zato je bilo polnjenje upočasnjeno, da se zaščiti ožičenje in stenski priključek.

To ponavadi pomeni, da ne gre za težavo z vašim vozilom ali s stenskim priključkom, temveč gre za težavo z napeljavo v zgradbi. Razlog za to je lahko ohlapna napeljava do stenskega priključka, ki jo lahko hitro odpravi električar.

Kaj narediti:

Obrnite se na električarja, ki naj pregleda povezavo med napeljavo v zgradbi in stenskim priključkom. Preveriti je treba, da so vse žice pravilno povezane in zavite v skladu z navodili za namestitev stenskega priključka.

Za več informacij glejte navodila za namestitev stenskega priključka.

CP_w043Napaka senzorja vrat polnilne vtičnicePolnilna vtičnica morda ne bo delovala pričakovano

Pomen tega opozorila:

Eden od senzorjev vrat polnilne vtičnice ne deluje normalno. Ko se to zgodi, polnilna vtičnica ne more natančno zaznati položaja vrat polnilne vtičnice in polnilna vtičnica ne deluje pričakovano.

 • Zapah vrat polnilne vtičnice se lahko večkrat zaklene, ko odprete vrata polnilne vtičnice.
 • Lučka polnilne vtičnice morda ne sveti stalno, ko odprete vrata polnilne vtičnice.

Kaj narediti:

Zaprite vratca vtičnice za polnjenje in jo znova odprite.

Za več informacij glejte Odpiranje vtičnice za polnjenje.

Za več informacij o polnjenju glejte Navodila za polnjenje.

CP_w054Zapah polnilne vtičnice ni zataknjenPolnilni kabel vstavite do konca ali preverite ovire

Pomen tega opozorila:

Zapah vtičnice za polnjenje ne more zaskočiti polnilnega kabla v vhod vtičnice za polnjenje. Če zapah ni zaskočen, bo polnjenje z izmeničnim tokom (na primer polnjenje z mobilnim priključkom ali stenskim priključkom) omejeno na 16 A, hitro polnjenje oziroma super hitro polnjenje z enosmernim tokom pa bo onemogočeno.

Lučka vtičnice za polnjenje bo utripala oranžno, če se to opozorilo pojavi med polnjenjem z izmeničnim tokom, in svetila oranžno, če se opozorilo pojavi pri poskusu hitrega ali super hitrega polnjenja z enosmernim tokom.

Ta napaka je običajno povezana z zunanjo opremo za polnjenje in viri napajanja ter običajno ne naznanja težave z vozilom, ki bi jo bilo mogoče odpraviti s servisnim pregledom.

Kaj narediti:

Polnilni kabel poskusite ponovno v celoti vstaviti v vhodno vtičnico za polnjenje.

Če se polnjenje vozila prične in lučka vtičnice za polnjenje utripa zeleno, polnilni kabel verjetno ni bil dobro vstavljen. Polnjenje z izmeničnim tokom ne bi več smelo biti omejeno, hitro polnjenje oziroma super hitro polnjenje z enosmernim tokom pa bi zdaj moralo biti omogočeno.

Če je polnjenje še vedno omejeno ali se vozilo ne polni, Preglejte, ali je v vtičnici za polnjenje in priključku polnilnega kabla kakšna ovira, npr. delci, vlaga in/ali tujki. Prepričajte se, da ste odstranili vse ovire v vtičnici za polnjenje in se je vsa vlaga posušila, nato pa znova vstavite kabel v vtičnico za polnjenje.

Če je polnjenje še vedno omejeno ali se vozilo ne polni, se prepričajte, da ni bil povlečen kabel za ročno sprostitev zapaha vtičnice za polnjenje (nameščen na levi strani v prtljažniku). Prepričajte se, da ročaj (običajno v obliki obroča ali traku) kabla za ročno sprostitev ni oviran in da nanj ni nič pritrjeno (na primer mreža za tovor ali dežnik). Več informacij o uporabi ročne sprostitve vtičnice za polnjenje najdete v razdelku Ročna sprostitev polnilnega kabla.

Vozilo lahko poskusite polniti tudi na postaji Tesla Supercharger ali ciljni polnilni postaji, ki so prikazani na zemljevidu na zaslonu na dotik vašega vozila. Za več podrobnosti glejte Zemljevidi in navigacija.

Za več informacij o odpravljanju težav z mobilnim priključkom ali lučmi stanja stenskega priključka si oglejte navodila za uporabo izdelka na spletni strani z navodili za uporabo polnilnih izdelkov in adapterjev.

Za več informacij o polnjenju glejte Navodila za polnjenje.

DI_f138Onemogočeno delovanje prednjega motorja - Lahko nadaljujete z vožnjoMoč vozila bo morda omejena

Pomen tega opozorila:

Prednji motor vozila ni na voljo. Moč, hitrost in pospeševanje so lahko omejeni, saj vozilo za vožnjo uporablja zadnji motor(je).

Kaj narediti:

Nadaljujte do svojega cilja.Lahko nadaljujete z vožnjo.

Vzrok za to opozorilo je začasno vzpostavljeno stanje, ki se samodejno razreši. Če opozorilo med trenutno vožnjo izgine ali če ob naslednjem zagonu ni več prisotno, je bilo najverjetneje prikazano zaradi začasno vzpostavljenega stanja. Ničesar vam ni treba storiti.

To opozorilo lahko tudi nakazuje na stanje, zaradi katerega je treba opraviti kontrolo in servisni pregled prednjega motorja. Če je opozorilo prikazano tudi med naslednjimi vožnjami, vam priporočamo, da se naročite na servisni pregled.V tem času lahko nadaljujete z vožnjo vozila.

DI_u006Vozilo samod. parkirano za prepr. premikanjaPripn. varn. pas in zapr. vr., da ost. v pres.

Pomen tega opozorila:

Vozilo je samodejno preklopilo v prestavo za parkiranje (P), saj je ocenilo, da voznik odhaja ali ni več prisoten. To je pričakovani odziv vozila v različnih okoliščinah.

Vozilo samodejno preklopi v prestavo za parkiranje, če so vzpostavljeni vsi naslednji pogoji:

 • Samodejno parkiranje ni vklopljeno.
 • Vozilo potuje s hitrostjo nižjo od 2,25 km/h v prestavi za vožnjo naprej ali vzvratno vožnjo.
 • Zadnja voznikova dejavnost je bila zaznana pred več kot dvema sekundama. Med voznikove dejavnosti prištevamo:
  • Pritisk na zavorno stopalko in/ali stopalko za pospeševanje.

In če sta izpolnjena najmanj dva od naslednjih pogojev:

 1. Vozilo zazna, da je voznikov varnostni pas odpet.
 2. Vozilo zazna, da voznik ni prisoten.
 3. Vozilo zazna, da je so voznikova vrata odprta.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Če je v vozilu naložena programska oprema iz leta 2015 ali kasnejše verzije,samodejno preklopi v prestavo za parkiranje nemudoma, ko so vzpostavljeni vsi trije od zgoraj naštetih pogojev, ne glede na hitrost vozila ali nazadnje zaznani pritisk na zavorno stopalko in/ali stopalko za pospeševanje.

Vozilo prav tako samodejno preklopi v prestavo za parkiranje, če so vzpostavljeni vsi naslednji pogoji:

 • Vklopljena je funkcija zadrževanja vozila.
 • Vozilo je v prestavi za vožnjo (D) ali v vzvratni prestavi (R).
 • Vozilo zazna, da je so voznikova vrata odprta.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Vozilo prav tako samodejno preklopi v prestavo za parkiranje, če v polnilno vtičnico priključite polnilni kabel.

Kaj narediti:

Za več informacij o samodejnem preklopu v prestavo za parkiranje glejte Prestavljanje.

DI_u015Tempomat ni na voljo

Pomen tega opozorila:

Tempomat, vključno z aktivnim tempomatom, trenutno ni na voljo.

Tempomat morda ne bo na voljo iz naslednjih razlogov:

 • Voznik je preklical zahtevo.
 • Voznik si je odpel varnostni pas.
 • Sprednji ali zadnji prtljažnik ali vrata so odprta.
 • Vozilo vozi počasneje od najnižje možne hitrosti za tempomat, ki je 30 km/h (18 mph).
 • Vremenski pogoji so neobičajni, npr. omejena vidljivost.
 • Aktiven je način Valet mode.

Kaj narediti:

Prevzemite nadzor in ročno vozite vozilo.

Ko ni več razmer, ki preprečujejo vklop tempomata, bi moral biti tempomat na voljo. Če je to opozorilo prikazano tudi med naslednjimi vožnjami, se v najkrajšem možnem času naročite na servisni pregled. V tem času lahko nadaljujete z vožnjo vozila.

Za več informacij glejte Aktivni tempomat.

DI_u024Samodejno parkiranje je preklicanoPrevzemite nadzor

Pomen tega opozorila:

Samodejno parkiranje je bilo preklicano.

Samodejno parkiranje je bilo morda preklicano iz naslednjih razlogov:

 • Voznik je pritisnil gumb za preklic na zaslonu na dotik.
 • Voznik je premaknil volan.
 • Voznik je pritisnil stopalko za plin ali zavorno stopalko ali odprl vrata.
 • Ste na strmem klancu/naklonu.
 • Vremenske razmere vplivajo na vidljivost.
 • Ni mogoče zaznati robnika.
 • Na vozilo je pripeta prikolica.

Kaj narediti:

Ročno parkirajte ali dokončajte parkiranje vozila.

Samodejno parkiranje bi moralo biti znova na voljo med naslednjo vožnjo.

Za več informacij glejte Preklic parkiranja in Omejitve.

DI_u025Samodejno parkiranje je prekinjeno

Pomen tega opozorila:

Samodejno parkiranje je bilo prekinjeno in vklopila se je elektronska parkirna zavora.

Samodejno parkiranje je bilo morda preklicano iz naslednjih razlogov:

 • Voznik je pritisnil gumb za preklic na zaslonu na dotik.
 • Voznik je premaknil volan.
 • Voznik je pritisnil stopalko za plin ali zavorno stopalko ali odprl vrata.
 • Ste na strmem klancu/naklonu.
 • Vremenske razmere vplivajo na vidljivost.
 • Ni mogoče zaznati robnika.
 • Na vozilo je pripeta prikolica.

Kaj narediti:

Ročno parkirajte ali dokončajte parkiranje vozila.

Samodejno parkiranje bi moralo biti znova na voljo med naslednjo vožnjo.

Za več informacij glejte Preklic parkiranja in Omejitve.

DI_u032Prilagodljivo vzmetenje je onemogočeno Vozite previdno

Pomen tega opozorila:

Hitrost vašega vozila je omejena na 144 km/h zaradi težave s sistemom za blaženje prilagodljivega vzmetenja.

Sistem ne more zagotoviti prilagoditve sistema vzmetenja v realnem času, ter s tem optimizirati tako samo vožnjo kot tudi vodljivost vozila, zaradi česar boste med vožnjo morda občutili, da je vzmetenje mehkejše kot sicer.

Kaj narediti:

Če je to opozorilo prikazano tudi med naslednjimi vožnjami, se v najkrajšem možnem času naročite na servisni pregled. V tem času lahko nadaljujete z vožnjo vozila.

To opozorilo spremlja rdeča opozorilna lučka na instrumentni plošči. Za več informacij glejte Zračno vzmetenje.

DI_w039Regenerativno zaviranje ni na voljoPo potrebi uporabljajte zavorno stopalko

Pomen tega opozorila:

Učinkovitost regenerativnega zaviranja je začasno zmanjšana in ko med vožnjo stopite s stopalke za plin, je samodejno upočasnjevanje manjše.

To opozorilo se lahko pojavi v naslednjih primerih:

 • Visokonapetostna baterija je skoraj povsem napolnjena. Regenerativno zaviranje je zmanjšano, ko je baterija napolnjena 95 % ali več.
 • Visokonapetostna baterija ni dovolj ogreta. To se lahko zgodi na začetku vožnje. V hladnejših podnebjih lahko do tega prihaja pogosteje.

Kaj narediti:

Lahko nadaljujete z vožnjo.

Po potrebi za upočasnjevanje vozila uporabite zavorno stopalko, podobno kot bi jo uporabili v običajnem motornem vozilu.

Med vožnjo vozila to opozorilo običajno izgine, saj se med vožnjo napolnjenost baterije zniža pod 95 % in/ali se baterija dovolj ogreje.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
V hladnejših pogojih je lahko to opozorilo prikazano ves čas in samodejno upočasnjevanje lahko ostane zmanjšano, saj sama vožnja vozila baterije morda ne bo segrela dovolj, da bi v celoti obnovila polno učinkovitost regenerativnega zaviranja. Če želite pred vožnjo ogreti visokonapetostno baterijo in obnoviti običajno regenerativno zaviranje, lahko uporabite možnost Odmrzovanje vozila v mobilni aplikaciji Tesla. Za več informacij glejte Najboljše prakse ob hladnem vremenu.

To opozorilo samo po sebi običajno ne označuje stanja, ki zahteva servis. Če je to opozorilo prikazano med več vožnjami, lahko označuje stanje, ki vpliva na na zmogljivost regenerativnega zaviranja vozila, zato je priporočljivo, da se v najkrajšem možnem času naročite na servis.

Več informacij je na voljo v Regeneracijsko zaviranje.

DI_w138Onemogočeno delovanje prednjega motorja - Lahko nadaljujete z vožnjoMoč vozila bo morda omejena

Pomen tega opozorila:

Prednji motor vozila ni na voljo. Moč, hitrost in pospeševanje so lahko omejeni, saj vozilo za vožnjo uporablja zadnji motor(je).

Kaj narediti:

Nadaljujte do svojega cilja. Lahko nadaljujete z vožnjo.

Vzrok za to opozorilo je začasno vzpostavljeno stanje, ki se samodejno razreši. Če opozorilo med trenutno vožnjo izgine ali če ob naslednjem zagonu ni več prisotno, je bilo najverjetneje prikazano zaradi začasno vzpostavljenega stanja. Ničesar vam ni treba storiti.

To opozorilo lahko tudi nakazuje na stanje, zaradi katerega je treba opraviti kontrolo in servisni pregled prednjega motorja. Če je opozorilo prikazano tudi med naslednjimi vožnjami, vam priporočamo, da se naročite na servisni pregled. V tem času lahko nadaljujete z vožnjo vozila.

DI_w168Funkcija zadržanja vozila ni na voljoPridržite zavorni pedal, medtem ko je vozilo ustavljeno

Pomen tega opozorila:

Funkcija zadržanja vozila trenutno ni na voljo zaradi omejitev sistema. Pri ustavljanju z zavorno stopalko povsem ustavite vozilo in preprečite nadaljnje premikanje.

Kaj narediti:

Nadaljujte do svojega cilja. Lahko nadaljujete z vožnjo.

Če je to opozorilo prikazano tudi med naslednjimi vožnjami, se v najkrajšem možnem času naročite na servisni pregled. V tem času lahko nadaljujete z vožnjo vozila.

Za več informacij glejte Zadrževanje vozila.

DI_w172Potreben je servis pogonskega sklopaIzogibajte se močnemu pospeševanju

Pomen tega opozorila:

V sistemu pogonskega sklopa je bila zaznana okvara.

Vozilo je zaznalo prekomeren prazen tek (polzenje) med pogonsko enoto in kolesi. Veliko ali prekomerno polzenje je znak mehanske obrabe.

Vzrokov za težavo je lahko veliko, zato je treba pregledati pogonski sklop.

Kaj narediti:

Priporočamo, da se čim prej naročite na servis za pregled pogonskega sklopa vozila.

V tem času lahko nadaljujete z vožnjo vozila. Lahko se zapeljete do bližnjega cilja in servisnega centra. Izogibajte se nenadnemu in močnemu pospeševanju, saj je v tem primeru pogonski sklop bolj obremenjen.

Čim prej se dogovorite za servisni pregled. Če te težave ne odpravite, se lahko vozilo med vožnjo nenadoma ustavi.

GTW_w017Moč električnega sistema je zmanjšanaPogrešljive funkcije morda ne bodo na voljo

Pomen tega opozorila:

Določene pogrešljive funkcije, kot so ogrevanje/hlajenje sedežev ali kabine, morda ne bodo na voljo ali pa bodo delovale z zmanjšano močjo. To je pričakovano in pripomore k temu, da vozilo ohranja ustrezno električno moč za nepogrešljive funkcije.

Kaj narediti:

To opozorilo se lahko izpiše zaradi različnih razmer vozila. Več informacij in nadaljnje priporočene ukrepe si lahko ogledate v drugih opozorilih, ki ustrezajo razmeram, ki vplivajo na električni sistem vašega vozila.

GTW_w018Moč električnega sistema je zmanjšanaPogrešljive funkcije morda ne bodo na voljo

Pomen tega opozorila:

Določene pogrešljive funkcije, kot so ogrevanje/hlajenje sedežev ali kabine, morda ne bodo na voljo ali pa bodo delovale z zmanjšano močjo. To je pričakovano in pripomore k temu, da vozilo ohranja ustrezno električno moč za nepogrešljive funkcije.

Kaj narediti:

To opozorilo se lahko izpiše zaradi različnih razmer vozila. Več informacij in nadaljnje priporočene ukrepe si lahko ogledate v drugih opozorilih, ki ustrezajo razmeram, ki vplivajo na električni sistem vašega vozila.

GTW_w17412-V baterijo je treba zamenjati – naročite se na servisProgramska oprema se ne bo posodobila, dokler ne zamenjate baterije

Pomen tega opozorila:

Nizkonapetostna baterija je dotrajana in jo je treba zamenjati. Dokler nizkonapetostne baterije ne zamenjate, posodobitve programske opreme vozila ne bodo dokončane.

Kaj narediti:

Priporočamo, da nizkonapetostno baterijo čim prej zamenjate.

Na servis se lahko naročite prek Tesla mobilne aplikacije ali pri samostojnem ponudniku storitev, ki lahko zamenja nizkonapetostno baterijo v vašem vozilu. Možnosti, ki jih nudi samostojni ponudnik storitev, so odvisne od konfiguracije vašega vozila in vaše lokacije.

Kljub izpisanemu opozorilu lahko nadaljujete z vožnjo. Če pa z zamenjavo nizkonapetostne baterije odlašate, vozilo po vožnji morda ne bo imelo več na voljo dovolj električne energije za zagon ali ponovni zagon.

Če nizkonapetostna baterija nima dovolj električne moči za zagon vozila ali odpiranje vrat, si v razdelku Priporočila za baterijo oglejte priporočena dejanja.

Za več informacij o sistemu baterij glejte Informacije o visokonapetostni bateriji.

GTW_w360Pomoč pri nizkem zavornem učinku aktiviranaZa ustavitev močno pritisnite zavorni pedal

Pomen tega opozorila:

Hidravlična kompenzacija popuščanja je aktivirana. Ta asistenčna funkcija zaviranja se začasno aktivira, da zagotovi polno zavorno zmogljivost v primerih, ko vozilo zazna slabši zavorni učinek.

Ko se vklopi ta asistenčna funkcija, boste čutili, kot da se zavorna stopalka odmika od vašega stopala in opazili boste veliko večji zavorni učinek. Morda boste s hidravlične enote zavore v sprednjem delu vozila slišali tudi zvok črpanja. To bo običajno trajalo nekaj sekund, odvisno od cestne površine in hitrosti vozila. To je povsem običajno in ne kaže ni znak okvare vozila.

Kaj narediti:

Pohodite zavorno stopalko kot običajno in je ne pritiskajte večkrat zapored (večkratno pritiskanje in spuščanje), saj boste tako prekinili delovanje.

To opozorilo bo izginilo, ko se bo vozilo zaustavilo ali ne boste več pritiskali na zavorno stopalko. Morda bo prikazano še 5 sekund potem, ko boste sprostili stopalko.

Zmanjšan zavorni učinek je običajno začasen in se lahko pojavi iz številnih razlogov, vključno z visokimi temperaturami zavor zaradi dolgotrajnega zaviranja ali vožnjo v izjemno mrzlih ali mokrih razmerah. Lahko tudi pomeni, da so zavorne ploščice ali rotorji tako močno obrabljeni, da jih je treba zamenjati.

Če se zmanjšan zavorni učinek pojavlja večkrat in se sčasoma ne izboljša, se ob priložnosti obrnite na servisni center Tesla, kjer bodo preverili zavore.

Za več informacij glejte Hidravlična kompenzacija popuščanja.

GTW_w405Moč električnega sistema je zmanjšanaVozilo se lahko nepričakovano zaustavi

Pomen tega opozorila:

Električni sistem ne more vzdrževati napetosti, ki je potrebna za napajanje vseh funkcij vozila.

Če je opozorilo izpisano med vožnjo, se lahko vozilo nepričakovano zaustavi.

Lahko se zgodi tudi to, da vozila po vožnji ne boste mogli ponovno zagnati.

Kaj narediti:

Priporočamo, da se odrečete uporabi pogrešljivih funkcij ali jo omejite. S tem pripomorete k temu, da vozilo ohranja ustrezno električno energijo za nepogrešljive funkcije. S tem lahko tudi preprečite zaustavitev vozila, preden dosežete najbližji cilj, čeprav tega ne moremo zagotoviti.

Če opozorilo ostane aktivno, se takoj naročite na servis. Brez servisa se lahko vaše vozilo nepričakovano zaustavi ali pa ga ne boste mogli ponovno zagnati.

MCU_u005Odprt je sprednji prtljažnikNadaljujte previdno

Pomen tega opozorila:

Vozilo med vožnjo zazna, da je sprednji prtljažnik vozila (pokrov) odprt.

To opozorilo pomeni, da za najmanj enega od dveh zapahov pokrova, tj. primarni in/ali sekundarni zapah sprednjega prtljažnika, ni mogoče potrditi, da je zaprt (povsem zaskočen), ko vozilo prestavite v prestavo, ki ni prestava za parkiranje.

Kaj narediti:

Zaradi tega stanja se lahko med vožnjo odpre sprednji prtljažnik, zato priporočamo, da vozite previdno, dokler ni varno, da ustavite vozilo in prestavite v prestavo za parkiranje.

Ko je vozilo parkirano, se prepričajte, da je sprednji prtljažnik (pokrov) povsem zaprt (oba zapaha sta popolnoma zaskočena). Za več informacij glejte navodila za zapiranje za Prtljažnik spredaj.

Ko vozilo prestavite v prestavo za parkiranje, bi moralo opozorilo izginiti. Vendar se lahko znova prikaže, ko začnete voziti, če ne preverite pokrova in ga povsem zaprete.

Če se to opozorilo prikaže med več vožnjami ali če se prikazuje vse pogosteje med različnimi vožnjami, priporočamo, da se v najkrajšem možnem času naročite na servisni pregled.

Za več informacij o sprednjem prtljažniku glejte Prtljažnik spredaj.

MCU_u019Aktivna je servisna povezava z vozilomServis izvaja oddaljeno diagnostiko

Pomen tega opozorila:

Serviser je na daljavo prijavljen v vaše vozilo, da izvede diagnostiko ali popravilo. Med vzpostavljeno povezavo nekatere funkcije informacijsko-razvedrilnega sistema v vozilu ne bodo delovale, vendar to opozorilo ne pomeni težave z vašim vozilom.

Lahko nadaljujete z vožnjo.

Kaj narediti:

Ko serviser opravi diagnostiko ali popravilo vozila, se mora to opozorilo samodejno izbrisati. Po odpravi opozorila boste morda morali znova zagnati zaslon na dotik, da bodo vse funkcije informacijsko-razvedrilnega sistema začele znova delovati.Za več informacij glejte razdelek Ponovni zagon zaslona na dotik v priročniku vozila Naredi sam.

Če to opozorilo ne izgine po 24 urah, vam priporočamo, da se naročite na servisni pregled v mobilni aplikaciji Tesla ali pri samostojnem ponudniku servisnih storitev. Možnosti, ki jih nudi samostojni ponudnik storitev, so odvisne od konfiguracije vašega vozila in vaše lokacije.

MCU_w008Zračni tlak v pnevmatikah je zelo nizekVARNO USTAVITE – preverite prazno pnevmatiko

Pomen tega opozorila:

Opozorilo pomeni, da je tlak v najmanj eni od pnevmatik vozila zelo nizek ali pa je pnevmatika prazna.

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah (TPMS) je zaznal, da je tlak v vsaj eni pnevmatiki precej nižji od priporočenega tlaka hladne pnevmatike.

Kaj narediti:

Čim prej morate varno ustaviti vozilo ob cesti. Na varnem mestu preverite, ali je pnevmatika prazna.

Po potrebi lahko zahtevate pomoč na cesti Tesla (mobilne pnevmatika, izposoja kolesa, vleka). Za več informacij glejte Vzpostavitev stika s pomočjo na cesti Tesla.

Če ne potrebujete nujne pomoči, se za pomoč obrnite na lokalno vulkanizersko delavnico ali pa se prek Tesla mobilne aplikacije naročite na servis.

Za podrobne informacije o mestu, kjer je naveden priporočen tlak v hladnih pnevmatikah (RCP) za vaše vozilo, načinu preverjanja tlaka v pnevmatikah in načinu ohranjanja pravilne napolnjenosti pnevmatik si oglejte poglavje Vzdrževanje tlaka v pnevmatikah.

Opozorilo bo izginilo, ko bo sistem TPMS za vsako pnevmatiko izmeril skladen tlak v pnevmatikah v razponu 3 psi priporočenega hladnega tlaka.

 • Opozorilo in indikatorska lučka tlaka v pnevmatikah lahko ostaneta prikazana takoj po tem, ko napolnite pnevmatike s priporočenim tlakom za hladne pnevmatike, toda po prevoženi kratki razdalji bi morala oba izginiti.
 • Morda boste morali voziti hitreje od 25 km/h vsaj 10 minut, da sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah izmeri in javi nov tlak v pnevmatikah.

Za dodatne informacije o tlaku v pnevmatikah in o polnjenju pnevmatik glejte Nega in vzdrževanje pnevmatik.

MCU_w010Zračni tlak je pod priporočenim za pnevmatikePreverite tlak in po potrebi napolnite

Pomen tega opozorila:

To opozorilo NE pomeni, da je pnevmatika prazna.

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah (TPMS) je zaznal, da je tlaka v eni ali več pnevmatikah vsaj za 20 % nižji od priporočenega tlaka hladne pnevmatike.

Za podrobne informacije o mestu, kjer je naveden priporočen tlak v hladnih pnevmatikah (RCP) za vaše vozilo, načinu preverjanja tlaka v pnevmatikah in načinu ohranjanja pravilne napolnjenosti pnevmatik si oglejte poglavje Vzdrževanje tlaka v pnevmatikah.

To opozorilo se lahko izpiše v hladnem vremenu, saj se zrak v pnevmatikah običajno skrči v mrazu, s čimer se tlak zniža.

Kaj narediti:

Napolnite z zrakom, da ohranite priporočeni tlak v hladni pnevmatiki. Čeprav so v hladnejšem vremenu pričakovani padci tlaka v pnevmatiki, vedno vzdržujte priporočeni tlak hladne pnevmatike.

Opozorilo bo med vožnjo verjetno izginilo. To je zato, ker se bodo pnevmatike ogrele, tlak v pnevmatikah pa se bo povečal. A tudi če opozorilo izgine, je pnevmatike še vedno treba napolniti z zrakom, ko se bodo ohladile.

Ko sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah zazna, da so vse pnevmatike napolnjene s priporočenim tlakom za hladne pnevmatike, bo opozorilo izginilo.

 • Opozorilo in indikatorska lučka tlaka v pnevmatikah lahko ostaneta prikazana takoj po tem, ko napolnite pnevmatike s priporočenim tlakom za hladne pnevmatike, toda po prevoženi kratki razdalji bi morala oba izginiti.
 • Morda boste morali voziti hitreje od 25 km/h vsaj 10 minut, da sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah izmeri in javi nov tlak v pnevmatikah.

Če se to opozorilo vedno znova ponavlja za isto pnevmatiko, je treba pnevmatiko pregledati, ker morda prihaja do majhnega uhajanja zraka. Obiščite lokalno vulkanizersko delavnico ali se naročite na servis prek Tesla mobilne aplikacije.

Za dodatne informacije o tlaku v pnevmatikah in o polnjenju pnevmatik glejte Nega in vzdrževanje pnevmatik.

Za dodatne informacije o tlaku v pnevmatikah in o polnjenju pnevmatik glejte Nega in vzdrževanje pnevmatik.

MCU_w029Potreben je servisNaročite se na servis zdaj

Pomen tega opozorila:

Družba Tesla to opozorilo nastavi na daljavo, ko vozilo zazna stanje, zaradi katerega je potreben servis.

To opozorilo je lahko nastavljeno iz različnih vzrokov. Ob načrtovanju servisa bi moralo biti na voljo več informacij.

To opozorilo lahko izbriše samo serviser, in sicer po opravljenem servisu vozila.

Kaj narediti:

Ker je to opozorilo lahko prikazano iz različnih vzrokov, priporočamo, da se v najkrajšem možnem času naročite na servis.

TAS_a313Delovanje prilagodljivega vzmetenja poslabš.Udobje pri vožnji bo morda zmanjšano

Pomen tega opozorila:

Prišlo je do težave s sistemom za blaženje prilagodljivega vzmetenja. Sistem posledično ne more zagotoviti prilagoditve sistema vzmetenja v realnem času, ter s tem optimizirati tako samo vožnjo kot tudi vodljivost vozila

Namesto tega imajo vsi blažilniki vzpostavljen stalen tok. Med vožnjo boste morda občutili, da je vzmetenje mehkejše ali trše kot sicer.

Kaj narediti:

Če je to opozorilo prikazano tudi med naslednjimi vožnjami, se v najkrajšem možnem času naročite na servisni pregled. V tem času lahko nadaljujete z vožnjo vozila.

To opozorilo spremlja rumena opozorilna lučka na instrumentni plošči. Za več informacij glejte Zračno vzmetenje.

TAS_a314Delovanje prilagodljivega vzmetenja poslabš.

Pomen tega opozorila:

Prišlo je do težave s sistemom za blaženje prilagodljivega vzmetenja. Sistem ne more zagotoviti prilagoditve sistema vzmetenja v realnem času, ter s tem optimizirati tako samo vožnjo kot tudi vodljivost vozila, zaradi česar boste med vožnjo morda občutili, da je vzmetenje mehkejše kot sicer.

Kaj narediti:

Če je to opozorilo prikazano tudi med naslednjimi vožnjami, se v najkrajšem možnem času naročite na servisni pregled. V tem času lahko nadaljujete z vožnjo vozila.

To opozorilo spremlja rdeča opozorilna lučka na instrumentni plošči. Za več informacij glejte Zračno vzmetenje.

THC_u0005Delovanje klimatske naprave začasno zmanjšanoHlajenje sistemov vozila

Pomen tega opozorila:

Klimatizacija v kabini se je začasno zmanjšala, ker se mora vozilo osredotočiti na hlajenje visokonapetostne baterije (baterija) in/ali pogonskega sklopa. To je popolnoma normalno in ne pomeni težave z vozilom ali sistemom klimatske naprave (A/C).

Poleg hlajenja notranjosti vozila sistem klimatske naprave hladi tudi baterijo. Prednostna naloga sistema klimatske naprave je hlajenje baterije, da ostane ta znotraj optimalnega temperaturnega razpona, ki podpira dolgo življenjsko dobo in najboljše delovanje.

V okoljih z visokimi temperaturami je normalno, da se vozilo za krajša obdobja osredotoča na hlajenje baterije. Običajno se to zgodi zaradi super hitrega polnjenja pri visokih temperaturah.

Kaj narediti:

Ničesar vam ni treba storiti. Lahko nadaljujete z vožnjo.

Opozorilo bi moralo v kratkem izginiti, klimatizacija v kabini pa bi se morala vrniti na običajno delovanje. V nekaterih primerih opozorilo in vedenje vozila ostaneta, dokler ni super hitro polnjenje končano.

Če se opozorilo pojavlja pri več vožnjah in ga spremljajo tudi druga opozorila, ki opozarjajo na morebitne težave s sistemom klimatske naprave, se obrnite na servis Tesla in se dogovorite za pregled sistema klimatske naprave.

THC_w0100Gretje baterije ni na voljo – moč polnjenja je zmanjšanaPolnjenje morda ne bo na voljo pri nizkih temperaturah

Pomen tega opozorila:

Zaznano je bilo stanje, ki vpliva na zmogljivost grelnika visokonapetostne baterije v vašem vozilu.

Brez ustreznega gretja visokonapetostne baterije se lahko hitrost polnjenja (moč polnjenja) zmanjša. Ko gretje visokonapetostne baterije ni na voljo, vozila tudi ne bo mogoče polniti pri nizkih temperaturah (v hladnem vremenu).

Kaj narediti:

Lahko nadaljujete z vožnjo. Vozilo lahko tudi napolnite in povežete s polnilno postajo. Vendar pa vozila pri nizkih temperaturah morda ne bo mogoče napolniti ali pa se bo polnilo počasneje od pričakovanj.

Če je to mogoče, poskusite napolniti vozilo v zaprtem prostoru, kot je garaža, kjer zaradi višje temperature okolice gretje visokonapetostne baterije morda ne bo potrebno.

Med vožnjo pri nizkih temperaturah priporočamo, da se med potjo do cilja NE zanašate na polnilne postaje na poti, saj bo visokonapetostna baterija morda prehladna za polnjenje.

 • Če morate napolniti vozilo, storite to takoj po vožnji. Visokonapetostna baterija bo morda še vedno topla od prejšnje vožnje.
 • Če vozilo po vožnji parkirate v hladnem okolju, se bo visokonapetostna baterija ohladila in polnjenje morda ne bo več mogoče.

Prav tako priporočamo, da se za polnjenje visokonapetostne baterije med vožnjo v hladnem okolju ne zanašate na regenerativno zaviranje, saj regenerativno zaviranje pri prenizki temperaturi baterije morda ne bo na voljo. Za več informacij glejte Regenerativno zaviranje.

To opozorilo se lahko izpiše zaradi številnih razmer. Vzrok je lahko začasno stanje, glede katerega ni treba ukrepati.

Če pa se opozorilo pojavlja pri več vožnjah ali ga spremljajo tudi druga opozorila, ki opozarjajo na morebitne težave s sistemom gretja in/ali klimatske naprave, priporočamo, da v čim krajšem času naročite servisni termin.

Za več informacij o polnjenju glejte Navodila za polnjenje.

Več informacij o visokonapetostni bateriji si oglejte tukaj: Informacije o visokonapetostni bateriji.

UMC_w001Polnjenje z mobilnim priključkom ni mogočeNeustr. ozeml. vtičnice – uporabite drugo vt.

Pomen tega opozorila:

Mobilni priključek je zaznal, da električna vtičnica ni ustrezno ozemljena, kar je verjetno posledica neustreznega ali manjkajočega ozemljitvenega priključka.

To ne pomeni težave z mobilnim priključkom ali vozilom, temveč kaže na težavo s stensko vtičnico/električno napeljavo, na katero je priključen mobilni priključek.

Kaj narediti:

Električno napeljavo naj pregleda električar. Električar mora poskrbeti za ustrezno ozemljitev na odklopniku ali elektrodistribucijski omarici in tudi za ustrezne povezave z vtičnico, preden poskušate ponovno priključiti mobilni priključek.

Če morate medtem polniti, poskusite polniti v drugi vtičnici, na drugi lokaciji ali z drugo vrsto polnilne postaje.

Vozilo lahko poskusite polniti tudi na postaji Tesla Supercharger ali ciljni polnilni postaji, ki so prikazani na zemljevidu na zaslonu na dotik vašega vozila. Za več podrobnosti glejte Zemljevidi in navigacija.

Za več informacij o odpravljanju napak luči stanja mobilnega priključka in o težavah s polnjenjem si oglejte navodila za uporabo izdelka.

UMC_w002Polnjenje ni mogoče – mobilni priključek GFCI je izklopljenOdklopite ročaj za polnjenje s polnilne vtičnice in poskusite znova

Pomen tega opozorila:

Polnjenje vozila ni mogoče, saj se je izklopil odklopnik GFCI v mobilnem priključku.

Kot pri odklopniku GFCI v stenski vtičnici je ta funkcija zasnovana tako, da v primeru težave prekine električni tokokrog. Polnjenje je bilo prekinjeno zaradi zaščite vozila in opreme za polnjenje.

Do tega lahko pride zaradi več vzrokov. Lahko pride do težav s polnilnim kablom, polnilnim ročajem, vtičnico za polnjenje ali celo s komponento v vozilu.

Kaj narediti:

Preglejte, ali se je na vtičnici za polnjenje in polnilnem ročaju nabrala voda ali pa je raven vlage nenavadno visoka. Če naletite na prekomerno vlago, počakajte, da se notranjost vtičnice za polnjenje in izpostavljen del polnilnega ročaja zadostno posušita, preden poskusite znova.

Oglejte si morebitno škodo na opremi za polnjenje.
 • Če je kabel na kakršen koli način poškodovan ali okrnjen, ga ne uporabljajte). Namesto tega uporabite drugo opremo za polnjenje.
 • Če je kabel v dobrem stanju, poskusite znova izvesti polnjenje z istim mobilnim priključkom.

Če težave ni mogoče odpraviti in ta preprečuje polnjenje, poskusite polniti z drugo opremo za polnjenje.

Ta napaka je običajno povezana z zunanjo opremo za polnjenje in viri napajanja ter običajno ne naznanja težave z vozilom, ki bi jo bilo mogoče odpraviti s servisnim pregledom.

Vozilo lahko poskusite polniti tudi na postaji Tesla Supercharger ali ciljni polnilni postaji, ki so prikazani na zemljevidu na zaslonu na dotik vašega vozila. Za več podrobnosti glejte Zemljevidi in navigacija.

Za več informacij o odpravljanju napak luči stanja mobilnega priključka in o težavah s polnjenjem si oglejte navodila za uporabo izdelka.

UMC_w004Polnjenje z mobilnim priključkom ni mogočePrevisoka napetost/uporabite drugo vtičnico

Pomen tega opozorila:

Vozila ni mogoče polniti ali pa je polnjenje prekinjeno zaradi ene od naslednjih težav z mobilnim priključkom:

 • Zazna, da je napetost v stenski vtičnici previsoka, ali
 • zazna nepričakovano povečanje napajalne napetosti v stenski vtičnici.

Kaj narediti:

Poskusite polniti vozilo prek druge stenske vtičnice. Če se vozilo prične polniti, je do napake po vsej verjetnosti prišlo v prvotni stenski vtičnici. Obrnite se na električarja, ki naj pregleda povezavo med napeljavo v zgradbi in to vtičnico.

Če vozila tudi prek druge stenske vtičnice ni mogoče polniti, poskusiti polniti na drugi lokaciji.

Vozilo lahko poskusite polniti tudi na postaji Tesla Supercharger ali ciljni polnilni postaji, ki so prikazani na zemljevidu na zaslonu na dotik vašega vozila. Za več podrobnosti glejte Zemljevidi in navigacija.

Za več informacij o odpravljanju napak luči stanja mobilnega priključka in o težavah s polnjenjem si oglejte navodila za uporabo izdelka.

UMC_w005Polnjenje z mobilnim priključkom ni mogočePrenizka napetost/uporabite drugo vtičnico

Pomen tega opozorila:

Vozila ni mogoče polniti ali pa je polnjenje prekinjeno zaradi ene od naslednjih težav z mobilnim priključkom:

 • Ne zazna zadostne napajalne napetosti v stenski vtičnici; ali
 • zazna nepričakovan padec napajalne napetosti v stenski vtičnici.

Kaj narediti:

Poskusite polniti vozilo prek druge stenske vtičnice. Če se vozilo prične polniti, je do napake po vsej verjetnosti prišlo v prvotni stenski vtičnici. Obrnite se na električarja, ki naj pregleda povezavo med napeljavo v zgradbi in to vtičnico.

Če vozila tudi prek druge stenske vtičnice ni mogoče polniti, poskusiti polniti na drugi lokaciji.

Ta napaka je običajno povezana z zunanjo opremo za polnjenje in viri napajanja ter običajno ne naznanja težave z vozilom, ki bi jo bilo mogoče odpraviti s servisnim pregledom.

Vozilo lahko poskusite polniti tudi na postaji Tesla Supercharger ali ciljni polnilni postaji, ki so prikazani na zemljevidu na zaslonu na dotik vašega vozila. Za več podrobnosti glejte Zemljevidi in navigacija.

Za več informacij o odpravljanju napak luči stanja mobilnega priključka in o težavah s polnjenjem si oglejte navodila za uporabo izdelka.

UMC_w007Visoka temperatura krmilne enote mobilnega priključkaPred nadaljevanjem polnjenja počakajte, da se mobilni priključek ohladi

Pomen tega opozorila:

Polnjenje je bilo prekinjeno, ker je mobilni priključek zaznal visoko temperaturo v ohišju krmilne enote.

Kaj narediti:

Poskrbite, da nič ne pokriva mobilnega priključka in da v bližini ni vira toplote. Če pri običajni temperaturi okolja (pod 38 °C) težava ni odpravljena, je potreben servis.

Vozilo lahko poskusite polniti tudi na postaji Tesla Supercharger ali ciljni polnilni postaji, ki so prikazani na zemljevidu na zaslonu na dotik vašega vozila. Za več podrobnosti glejte Zemljevidi in navigacija.

Za več informacij o odpravljanju napak luči stanja mobilnega priključka in o težavah s polnjenjem si oglejte navodila za uporabo izdelka.

UMC_w008Polnjenje ni mogoče – visoka temperatura stenskega priključkaPriporočamo pregled stenskega priključka in ožičenja

Pomen tega opozorila:

Visoka temperatura, ki jo je zaznal mobilni priključek, pomeni, da postaja vtičnica, ki je uporabljena za polnjenje, preveč topla, zato je bilo polnjenje zaustavljeno, da se zaščiti vtičnica.

To ne pomeni težave z mobilnim priključkom ali vozilom, temveč kaže na težavo s stensko vtičnico/električno napeljavo, na katero je priključen mobilni priključek.

Vtičnica je lahko topla zaradi vtikača, ki ni v celoti vstavljen, ohlapne napeljave zgradbe do vtičnice ali pa pomeni, da je vtičnica obrabljena.

Kaj narediti:

Preverite, ali je adapter v celoti vključen v vtičnico. Če se hitrost polnjenja ne povrne na običajno, kontaktirajte električarja, ki bo pregledal vtičnico in napeljavo v zgradbi do vtičnice ter izvedel potrebna popravila.

Če je vtičnica obrabljena, jo je treba zamenjati s kakovostno vtičnico. Za boljšo izkušnjo in večjo hitrost polnjenja razmislite o nadgradnji na stenski priključek Tesla.

UMC_w009Polnjenje ni mogoče – visoka temperatura ročaja za polnjenjeOdstranite nesnago z ročaja ali polnilne vtičnice

Pomen tega opozorila:

Polnjenje je bilo prekinjeno, ker je mobilni priključek zaznal visoko temperaturo v ročaju za polnjenje, ki je priključen na vtičnico za polnjenje vašega vozila.

Kaj narediti:

Prepričajte se, da je mobilni priključek popolnoma vstavljen v vtičnico za polnjenje v vozilu.

Preglejte, ali je v vtičnici za polnjenje in ročaju mobilnega priključka kakšna ovira ali vlaga. Prepričajte se, da ste odstranili vse ovire v vtičnici za polnjenje ali ročaju mobilnega priključka in se je vsa vlaga posušila, nato pa znova vstavite ročaj mobilnega priključka v vtičnico za polnjenje.

Poskrbite tudi, da nič ne prekriva ročaja mobilnega priključka in da v bližini ni vira toplote.

Če je opozorilo še vedno prisotno v normalnih temperaturah okolja (pod 38 °C) in se pojavlja med več poskusi polnjenja, lahko to označuje stanje, ki vpliva na mobilni priključek ali vaše vozilo. Priporočljivo je, da se na servis naročite, ko vam to ustreza.

Vozilo lahko poskusite polniti tudi na postaji Tesla Supercharger ali ciljni polnilni postaji, ki so prikazani na zemljevidu na zaslonu na dotik vašega vozila. Za več podrobnosti glejte Zemljevidi in navigacija.

Za več informacij o odpravljanju napak luči stanja mobilnega priključka in o težavah s polnjenjem si oglejte navodila za uporabo izdelka.

UMC_w010Spoj med mobilnim priključkom in adapterjem je vročPočakajte, da se ohladi – vstavite adapter do konca v mobilni priključek

Pomen tega opozorila:

Polnjenje je bilo prekinjeno, ker je mobilni priključek zaznal visoko temperaturo na priključku med adapterjem stenskega priključka in krmilno enoto.

Kaj narediti:

Prepričajte se, da je adapter stenskega priključka popolnoma priključen na krmilno enoto mobilnega priključka.

Poskrbite, da nič ne pokriva adapterja stenskega priključka in da v bližini ni vira toplote.

Po odklopu iz vira napajanja (stenski priključek) preglejte tudi priključek adapterja stenskega priključka in priključek krmilne enote mobilnega priključka za morebitne ovire ali vlago. Prepričajte se, da ste odstranili vse ovire in se je vsa vlaga posušila, nato pa znova vstavite adapter stenskega priključka v mobilni priključek ter priključite v vir napajanja (stenski priključek).

Ko se temperatura krmilne enote mobilnega priključka zniža in ste odstranili vse morebitne ovire, mora opozorilo izginiti, polnjenje pa mora biti omogočeno.

Vozilo lahko poskusite polniti tudi na postaji Tesla Supercharger ali ciljni polnilni postaji, ki so prikazani na zemljevidu na zaslonu na dotik vašega vozila. Za več podrobnosti glejte Zemljevidi in navigacija.

Za več informacij o odpravljanju napak luči stanja mobilnega priključka in o težavah s polnjenjem si oglejte navodila za uporabo izdelka.

UMC_w011Napaka pri komunikaciji z opremo za polnjenjePoskusite znova ali uporabite drugo opremo

Pomen tega opozorila:

Vozilo se ne more polniti, saj ne more učinkovito komunicirati z mobilnim priključkom. Mobilni priključek ne more prek zaznavanja bližine potrditi, da je ročaj za polnjenje v celoti priklopljen na vaše vozilo.

Kaj narediti:

Najprej potrdite, da ni učinkovite komunikacije zaradi mobilnega priključka in ne zaradi težav z vozilom. Običajno je težava v tem.

To potrdite tako, da poskusite vozilo polniti z drugo zunanjo opremo za polnjenje.

 • Če se vozilo prične polniti, je do napake po vsej verjetnosti prišlo zaradi mobilnega priključka.
 • Če se vozilo še vedno ne polni, je vzrok za napako po vsej verjetnosti v vozilu.

Preverite, ali sta vtičnica za polnjenje in ročaj mobilnega priključka ovirana (po potrebi uporabite svetilko). Prepričajte se, da ste odstranili vse ovire in se je vsa vlaga posušila, nato pa znova vstavite ročaj mobilnega priključka v vtičnico za polnjenje.

Ta napaka je običajno povezana z zunanjo opremo za polnjenje in viri napajanja ter običajno ne naznanja težave z vozilom, ki bi jo bilo mogoče odpraviti s servisnim pregledom.

Vozilo lahko poskusite polniti tudi na postaji Tesla Supercharger ali ciljni polnilni postaji, ki so prikazani na zemljevidu na zaslonu na dotik vašega vozila. Za več podrobnosti glejte Zemljevidi in navigacija.

Za več informacij o odpravljanju napak luči stanja mobilnega priključka in o težavah s polnjenjem si oglejte navodila za uporabo izdelka.

Za več informacij o polnjenju glejte Navodila za polnjenje.

UMC_w012Napaka pri komunikaciji z opremo za polnjenjePoskusite znova ali uporabite drugo opremo

Pomen tega opozorila:

Vozilo se ne more polniti, saj ne more učinkovito komunicirati z mobilnim priključkom. Mobilni priključek zaznava, da ne more ustvariti ali ohraniti veljavnega kontrolnega signala.

Kaj narediti:

Najprej potrdite, da ni učinkovite komunikacije zaradi mobilnega priključka in ne zaradi težav z vozilom. Običajno je težava v tem.

To potrdite tako, da poskusite vozilo polniti z drugo zunanjo opremo za polnjenje.

 • Če se vozilo prične polniti, je do napake po vsej verjetnosti prišlo zaradi mobilnega priključka.
 • Če se vozilo še vedno ne polni, je vzrok za napako po vsej verjetnosti v vozilu.

Preverite, ali sta vtičnica za polnjenje in ročaj mobilnega priključka ovirana (po potrebi uporabite svetilko). Prepričajte se, da ste odstranili vse ovire in se je vsa vlaga posušila, nato pa znova vstavite ročaj mobilnega priključka v vtičnico za polnjenje.

Ta napaka je običajno povezana z zunanjo opremo za polnjenje in viri napajanja ter običajno ne naznanja težave z vozilom, ki bi jo bilo mogoče odpraviti s servisnim pregledom.

Vozilo lahko poskusite polniti tudi na postaji Tesla Supercharger ali ciljni polnilni postaji, ki so prikazani na zemljevidu na zaslonu na dotik vašega vozila. Za več podrobnosti glejte Zemljevidi in navigacija.

Za več informacij o odpravljanju napak luči stanja mobilnega priključka in o težavah s polnjenjem si oglejte navodila za uporabo izdelka.

Za več informacij o polnjenju glejte Navodila za polnjenje.

UMC_w013Nap. adapt. za st. vt. - moč polnj. zmanjšanaVst. adapter do konca v mob. pr. in posk. zn.

Pomen tega opozorila:

Mobilni priključek ne more komunicirati z adapterjem za stenski priključek. Ker mobilni priključek ne more nadzorovati temperature adapterja za stenski priključek, se polnilni tok samodejno zmanjša na 8 A.

Kaj narediti:

 1. Mobilni priključek skupaj z adapterjem za stenski priključek odklopite s stenske vtičnice.
 2. Prepričajte se, da je povezava med adapterjem za stenski priključek in glavnim telesom mobilnega priključka varna.
  1. Adapter za stenski priključek v celoti odklopite z glavnega telesa mobilnega priključka.
  2. Adapter za stenski priključek vstavite do konca v glavno telo mobilnega priključka, tako da ga potisnete v vtičnico, dokler se ne zaskoči na mestu.
 3. Poskusite znova polniti, tako da priklopite mobilni priključek skupaj z adapterjem za stenski priključek do konca v stensko vtičnico.
 4. Če je opozorilo še vedno prisotno, poskusite uporabiti drug adapter za stenski priključek (upoštevajte zgornje korake in se prepričajte, da je adapter v celoti priklopljen v mobilni priključek).
  1. Če je opozorilo izginilo, je bila težava najbrž povezana z adapterjem za stenski priključek, ki ste ga uporabljali pred tem.
  2. Če je opozorilo še vedno prisotno, je težava najbrž povezana z mobilnim priključkom.

Po potrebi pridobite drug adapter stenskega priključka ali mobilni priključek.

Do takrat lahko nadaljujete polnjenje z isto opremo. Hitrost polnjenja se bo zmanjšala, saj bo v teh razmerah polnilni tok omejen na 8 A.

Vozilo lahko poskusite polniti tudi na postaji Tesla Supercharger ali ciljni polnilni postaji, ki so prikazani na zemljevidu na zaslonu na dotik vašega vozila. Za več podrobnosti glejte Zemljevidi in navigacija.

Za več informacij o odpravljanju napak luči stanja mobilnega priključka in o težavah s polnjenjem si oglejte navodila za uporabo izdelka.

UMC_w014Nap. adapt. za st. vt. - moč polnj. zmanjšanaVst. adapter do konca v mob. pr. in posk. zn.

Pomen tega opozorila:

Mobilni priključek ne more komunicirati z adapterjem za stenski priključek. Ker mobilni priključek ne more prepoznati vrste stenske vtičnice, s katero je povezan adapter za stenski priključek, se polnilni tok samodejno zmanjša na 8 A.

Kaj narediti:

 1. Mobilni priključek skupaj z adapterjem za stenski priključek odklopite s stenske vtičnice.
 2. Prepričajte se, da je povezava med adapterjem za stenski priključek in glavnim telesom mobilnega priključka varna.
  1. Adapter za stenski priključek v celoti odklopite z glavnega telesa mobilnega priključka.
  2. Adapter za stenski priključek vstavite do konca v glavno telo mobilnega priključka, tako da ga potisnete v vtičnico, dokler se ne zaskoči na mestu.
 3. Poskusite znova polniti, tako da priklopite mobilni priključek skupaj z adapterjem za stenski priključek do konca v stensko vtičnico.
 4. Če je opozorilo še vedno prisotno, poskusite uporabiti drug adapter za stenski priključek (upoštevajte zgornje korake in se prepričajte, da je adapter v celoti priklopljen v mobilni priključek).
  1. Če je opozorilo izginilo, je bila težava najbrž povezana z adapterjem za stenski priključek, ki ste ga uporabljali pred tem.
  2. Če je opozorilo še vedno prisotno, je težava najbrž povezana z mobilnim priključkom.

Po potrebi pridobite drug adapter stenskega priključka ali mobilni priključek. Do takrat lahko nadaljujete polnjenje z isto opremo. Hitrost polnjenja se bo zmanjšala, saj bo v teh razmerah polnilni tok omejen na 8 A.

Vozilo lahko poskusite polniti tudi na postaji Tesla Supercharger ali ciljni polnilni postaji, ki so prikazani na zemljevidu na zaslonu na dotik vašega vozila. Za več podrobnosti glejte Zemljevidi in navigacija.

Za več informacij o odpravljanju napak luči stanja mobilnega priključka in o težavah s polnjenjem si oglejte navodila za uporabo izdelka.

UMC_w015Nap. adapt. za st. vt. - moč polnj. zmanjšanaVst. adapter do konca v mob. pr. in posk. zn.

Pomen tega opozorila:

Mobilni priključek ne more komunicirati z adapterjem za stenski priključek. Ker mobilni priključek ne more prepoznati vrste stenske vtičnice, s katero je povezan adapter za stenski priključek, se polnilni tok samodejno zmanjša na 8 A.

Kaj narediti:

 1. Mobilni priključek skupaj z adapterjem za stenski priključek odklopite s stenske vtičnice.
 2. Prepričajte se, da je povezava med adapterjem za stenski priključek in glavnim telesom mobilnega priključka varna.
  1. Adapter za stenski priključek v celoti odklopite z glavnega telesa mobilnega priključka.
  2. Adapter za stenski priključek vstavite do konca v glavno telo mobilnega priključka, tako da ga potisnete v vtičnico, dokler se ne zaskoči na mestu.
 3. Poskusite znova polniti, tako da priklopite mobilni priključek skupaj z adapterjem za stenski priključek do konca v stensko vtičnico.
 4. Če je opozorilo še vedno prisotno, poskusite uporabiti drug adapter za stenski priključek (upoštevajte zgornje korake in se prepričajte, da je adapter v celoti priklopljen v mobilni priključek).
  1. Če je opozorilo izginilo, je bila težava najbrž povezana z adapterjem za stenski priključek, ki ste ga uporabljali pred tem.
  2. Če je opozorilo še vedno prisotno, je težava najbrž povezana z mobilnim priključkom.

Po potrebi pridobite drug adapter stenskega priključka ali mobilni priključek. Do takrat lahko nadaljujete polnjenje z isto opremo. Hitrost polnjenja se bo zmanjšala, saj bo v teh razmerah polnilni tok omejen na 8 A.

Vozilo lahko poskusite polniti tudi na postaji Tesla Supercharger ali ciljni polnilni postaji, ki so prikazani na zemljevidu na zaslonu na dotik vašega vozila. Za več podrobnosti glejte Zemljevidi in navigacija.

Za več informacij o odpravljanju napak luči stanja mobilnega priključka in o težavah s polnjenjem si oglejte navodila za uporabo izdelka.

UMC_w016Visoka temperatura krmilne enote mobilnega priključkaNajvečja moč polnjenja je znižana

Pomen tega opozorila:

Tok polnjenja se je začasno zmanjšal, ker je mobilni priključek zaznal povišano temperaturo v ohišju krmilne enote.

Kaj narediti:

Poskrbite, da nič ne pokriva mobilnega priključka in da v bližini ni vira toplote. Če pri običajni temperaturi okolja (pod 38 °C) težava ni odpravljena, je potreben servis.

Vozilo lahko poskusite polniti tudi na postaji Tesla Supercharger ali ciljni polnilni postaji, ki so prikazani na zemljevidu na zaslonu na dotik vašega vozila. Za več podrobnosti glejte Zemljevidi in navigacija.

Za več informacij o odpravljanju napak luči stanja mobilnega priključka in o težavah s polnjenjem si oglejte navodila za uporabo izdelka.

UMC_w017Moč polnjenja je zmanjšana – visoka temperatura stenskega priključkaPriporočamo pregled stenskega priključka in ožičenja

Pomen tega opozorila:

Visoka temperatura, ki jo je zaznal mobilni priključek, pomeni, da postaja vtičnica, ki je uporabljena za polnjenje, preveč topla, zato je bilo polnjenje upočasnjeno, da se zaščiti vtičnica.

To ponavadi pomeni, da ne gre za težavo z vašim vozilom ali z mobilnim priključkom, temveč gre za težavo z vtičnico. Vtičnica je lahko topla zaradi vtikača, ki ni v celoti vstavljen, ohlapne napeljave zgradbe do vtičnice ali pa pomeni, da je vtičnica obrabljena.

Kaj narediti:

Preverite, ali je adapter v celoti vključen v vtičnico. Če se hitrost polnjenja ne povrne na običajno, kontaktirajte električarja, ki bo pregledal vtičnico in napeljavo v zgradbi do vtičnice ter izvedel potrebna popravila.

Če je vtičnica obrabljena, jo je treba zamenjati s kakovostno vtičnico. Za boljšo izkušnjo in večjo hitrost polnjenja razmislite o nadgradnji na stenski priključek Tesla.

UMC_w018Moč polnjenja je zmanjšana – visoka temperatura ročajaOdstranite nesnago z ročaja ali polnilne vtičnice

Pomen tega opozorila:

Tok polnjenja se je začasno zmanjšal, ker je mobilni priključek zaznal povišano temperaturo v ročaju za polnjenje, ki je priključen na vtičnico za polnjenje vozila.

Kaj narediti:

Prepričajte se, da je mobilni priključek popolnoma vstavljen v vtičnico za polnjenje v vozilu.

Preglejte, ali je v vtičnici za polnjenje in ročaju mobilnega priključka kakšna ovira ali vlaga. Prepričajte se, da ste odstranili vse ovire v vtičnici za polnjenje ali ročaju mobilnega priključka in se je vsa vlaga posušila, nato pa znova vstavite ročaj mobilnega priključka v vtičnico za polnjenje.

Poskrbite tudi, da nič ne prekriva ročaja mobilnega priključka in da v bližini ni vira toplote.

Če je opozorilo še vedno prisotno v normalnih temperaturah okolja (pod 38 °C) in se pojavlja med več poskusi polnjenja, lahko to označuje stanje, ki vpliva na mobilni priključek ali vaše vozilo. Priporočljivo je, da se na servis naročite, ko vam to ustreza.

Vozilo lahko poskusite polniti tudi na postaji Tesla Supercharger ali ciljni polnilni postaji, ki so prikazani na zemljevidu na zaslonu na dotik vašega vozila. Za več podrobnosti glejte Zemljevidi in navigacija.

Za več informacij o odpravljanju napak luči stanja mobilnega priključka in o težavah s polnjenjem si oglejte navodila za uporabo izdelka.

UMC_w019Spoj med mobilnim priključkom in adapterjem je vročNajvečja moč polnjenja je znižana

Pomen tega opozorila:

Polnilni tok se je zmanjšal, ker je mobilni priključek zaznal visoko temperaturo na priključku med adapterjem stenskega priključka in krmilno enoto.

Kaj narediti:

Prepričajte se, da je adapter stenskega priključka popolnoma priključen na krmilno enoto mobilnega priključka.

Po odklopu iz vira napajanja (stenski priključek) preglejte tudi priključek adapterja stenskega priključka in priključek krmilne enote mobilnega priključka za morebitne ovire ali vlago.

Priporočamo, da odstranite vse morebitne delce/tujke. Prepričajte se, da ste odstranili vse ovire in se je vsa vlaga posušila, nato pa znova vstavite adapter stenskega priključka v mobilni priključek ter priključite v vir napajanja (stenski priključek).

Poskrbite, da nič ne pokriva adapterja stenskega priključka in da v bližini ni vira toplote. Če je opozorilo še vedno prisotno v normalnih temperaturah okolja (pod 38 °C) in se pojavlja med več poskusi polnjenja, lahko to označuje stanje, ki vpliva na mobilni priključek ali vaše vozilo. Priporočljivo je, da se na servis naročite, ko vam to ustreza.

Vozilo lahko poskusite polniti tudi na postaji Tesla Supercharger ali ciljni polnilni postaji, ki so prikazani na zemljevidu na zaslonu na dotik vašega vozila. Za več podrobnosti glejte Zemljevidi in navigacija.

Za več informacij o odpravljanju napak luči stanja mobilnega priključka in o težavah s polnjenjem si oglejte navodila za uporabo izdelka.