Skladnost s certifikacijami

Ključ in sistem pasivnega odklepanja

Certifikacija FCC

Številka modela Proizvajalec Frekvenca Preizkušeno za
A-0749G02 Pektron 315 MHz

ZDA
Kanada
Mehika
Tajvan

A-0749G12 Pektron 315 MHz

ZDA
Kanada
Mehika
Tajvan

WC1 Tesla 127,7 KHz Globalno

Zgoraj navedene naprave so skladne s 15. delom pravil komisije FCC, standardi RSS organizacije Industry Canada, ki niso vključeni v licenco, in Direktivo EU 2014/53/EU.

 1. naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in
 2. naprava mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki bi lahko povzročile neželeno delovanje.

Spremembe ali predelave, ki jih družba Tesla ni izrecno odobrila, lahko razveljavijo vaše dovoljenje za uporabo opreme.

Izjava o izpostavljenosti sevanju

Izdelek je skladen s standardi za izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju organizacij FCC/IC za brezžični potrošniški prenos moči z nizko porabo energije. Meja izpostavljenosti radiofrekvenčnemu sevanju je določena za nenadzorovano okolje in je varna za predvideno uporabo, ki je opisana v tem priročniku. Za skladnost z izpostavljenostjo radiofrekvenčnemu sevanju mora biti uporabnik s telesom od naprave oddaljen vsaj 20 cm ali pa napravo nastavite na nižjo izhodno moč, če je takšna funkcija na voljo.

Certifikacija MIC

Številka modela Proizvajalec MHz Preizkušeno za
A-0749G04/A-0749G14 Pektron 315 Japonska

Certifikacija CE

Št. modela Proizvajalec MHz Preizkušeno za
A-0749G01 in A-0749G11 Pektron 433

Evropa

Avstralija

Nova Zelandija

Singapur

Južna Koreja

A-0749G05 in A-0749G15 Pektron 433

Kitajska

Hongkong

Koreja

Zgoraj navedene naprave so skladne s standardi CE. Uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih dveh pogojev:

 1. naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in
 2. naprava mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki bi lahko povzročile neželeno delovanje.

Spremembe ali predelave, ki jih družba Tesla ni izrecno odobrila, lahko razveljavijo vaše dovoljenje za uporabo opreme.

Odobritev SRIM (Malezija)

Številke modelov Proizvajalec Frekvenca Preizkušeno za
A-0749G01 in A-0749G11 Pektron 433–435 MHz Malezija

Oznaka skladnosti – Singapur

Model A-0749G11:

Slika primera nalepke, ki je skladna s predpisi.

Model A-0749G01:

Slika primera nalepke, ki je skladna s predpisi.

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

ID-ja FCC: TZSTPMS201, Z9F-201FS43X

ID IC: 11852A-201FS4X

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah (TPMS) je skladen s 15. delom pravil komisije FCC in standardom RSS-210 organizacije Innovation, Science and Economic Development Canada. Uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih dveh pogojev:

 1. naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in
 2. naprava mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki bi lahko povzročile neželeno delovanje.

Spremembe ali predelave, ki jih družba Tesla ni izrecno odobrila, lahko razveljavijo vaše dovoljenje za uporabo opreme.

HomeLink

Ta naprava je skladna s 15. delom pravil komisije FCC, standardom RSS-210 organizacije Industry Canada in Direktivo 2014/53/EU.

Uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih pogojev:

 • naprava ne sme povzročati škodljivih motenj,
 • naprava mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki bi lahko povzročile neželeno delovanje.

Kakršne koli spremembe ali predelave naprave, ki jih proizvajalec ali družba Tesla ni izrecno odobrila, lahko razveljavijo vaše dovoljenje za uporabo opreme.

Informacije o radijskih frekvencah

Ta oprema je preizkušena in skladna z omejitvami za digitalno napravo razreda B v skladu s 15. delom pravil komisije FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjskem okolju. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo. Če ni nameščena oziroma se ne uporablja v skladu z navodili, lahko povzroča škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Kljub temu ni zagotovila, da v določenem primeru ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive motnje radijskega ali televizijskega sprejema, kar je mogoče potrditi z vklopom in izklopom opreme, poskusite odpraviti motnjo z enim ali več od naslednjih ukrepov:

 • preusmerite ali prestavite sprejemno anteno,
 • povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom,
 • priklopite opremo v vtičnico, ki je na drugem tokokrogu kot sprejemnik,
 • posvetujte se s prodajalcem ali izkušenim serviserjem radijskih/televizijskih sprejemnikov.

Moduli RF

Zgoraj opisane naprave so skladne s standardi CE. Uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih dveh pogojev:

 1. naprava ne sme povzročati škodljivih motenj,
 2. naprava mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki bi lahko povzročile neželeno delovanje.

Spremembe ali predelave, ki jih družba Tesla ni izrecno odobrila, lahko razveljavijo vaše dovoljenje za uporabo opreme.

Opis Frekvenčni pas Raven moči Lokacija antene
Daljinski ključ

Oddajanje – 433,9 MHz
Sprejemanje – 134,2 kHz

10 mW (0,285 μW ERP)
pri 433,9 MHz

n/v
Karoserija/varnostni krmilnik

Oddajanje – 134,2 kHz
Sprejemanje – 433,9 MHz

n/v (magnetno polje) Prostor za noge na sovoznikovi strani
Senzor sistema TPMS

433,9 MHz

2,5 mW Vsako kolo
Modul/antena sistema TPMS

Sprejemanje – 433,9 MHz

n/v (samo sprejemanje) Steber C na levi strani
AM/FM

522–1620 kHz
88–108 MHz

n/v (samo sprejemanje) Zadnje steklo
DAB 174–241 MHz n/v (samo sprejemanje) Zadnje steklo
Homelink (dodatna oprema) 433,9 MHz 10 mW Nad opornikom sprednjega odbijača
Pasivno odklepanje

Oddajanje – 134,2 kHz
Sprejemanje – 433,9 MHz
                        

n/v

2 v končnih pokrovčkih instrumentne plošče
1 v zadnjem odbijaču

Bluetooth 2402–2480 MHz najv. 2,5 mW Veznik B na sredini stropa
GSM (pas 5/8)

Oddajanje – 824–849, 880–915 MHz
Sprejemanje – 864–894, 925–960 MHz

2 W

Oddajanje – ogledalo na desni strani
Sprejemanje – ogledalo na desni strani

GSM (pas 2/3)

Oddajanje – 1710–1785, 1850–1910 MHz
Sprejemanje – 1805–1880, 1930–1990 MHz

1 W

Oddajanje – ogledalo na desni strani
Sprejemanje – ogledalo na desni strani

WCDMA (pas 5/6/19/8)

Oddajanje – 824–849, 880–915 MHz
Sprejemanje – 864–894, 925–960 MHz

250 mW

Oddajanje – ogledalo na desni strani
Sprejemanje – ogledalo na desni strani

WCDMA (pas 1/2/3/4)

Oddajanje – 1710–1785, 1850–1910, 1920–1980 MHz
Sprejemanje – 1805–1880, 1930–1990, 2110–2170 MHz

250 mW

Oddajanje – ogledalo na desni strani
Sprejemanje – ogledalo na desni strani

LTE (pas 5/19/26/8/20/28)

Oddajanje – 703–748, 814–849, 832–862, 880–915 MHz
Sprejemanje – 758–803, 791–821, 859–894, 925–960 MHz

200 mW

Oddajanje – ogledalo na desni strani
Sprejemanje – ogledalo na desni strani

LTE (pas 21/32)

Oddajanje – 1447,9–1462,9 MHz
Sprejemanje – 1452–1510,9 MHz

200 mW

Oddajanje – ogledalo na desni strani
Sprejemanje – ogledalo na desni strani

LTE (pas 1/2/3/4)

Oddajanje – 1710–1785, 1850–1910, 1920–1980 MHz
Sprejemanje – 1805–1880, 1930–1990, 2110–2170 MHz

200 mW

Oddajanje – ogledalo na desni strani
Sprejemanje – ogledalo na desni strani

LTE (pas 7)

Oddajanje – 2500–2570 MHz
Sprejemanje – 2620–2690 MHz

200 mW

Oddajanje – ogledalo na desni strani
Sprejemanje – ogledalo na desni strani

Wi-Fi

2400–2483,5 MHz
5180–5825 MHz

100 mW

Ogledalo na levi strani
Ogledalo na levi strani/veznik B na sredini stropa

GPS 1563–1587 MHz n/v (samo sprejemanje) Med vetrobranskim steklom in vzvratnim ogledalom

Ključ in sistem pasivnega vstopa

Vaše vozilo je opremljeno z različnimi vrstami radijske opreme. Proizvajalci radijske opreme zagotavljajo, da so zgoraj navedeni moduli RF skladni z obveznimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktive 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave o skladnosti lahko preberete na spletnem naslovu: https://www.tesla.com/eu-doc.

Sestavni del Frekvenca (MHz) Raven moči
Sistem pasivnega vstopa 13,56 Samo magnetno polje
Sistem pasivnega vstopa 2402–2480 4 mW
Daljinski ključ 2402–2480 4 mW