Kamere

Vaše vozilo Model S vključuje naslednje komponente, ki aktivno nadzirajo okolico:

Oblački prikazujejo, kje v vozilu so nameščene komponente avtopilota.
  1. Kamera je nad zadnjo registrsko tablico.
  2. Ultrazvočni senzorji (dodatna oprema) so nameščeni v sprednjih in zadnjih odbijačih.
  3. Kamera je v vsakem vratnem stebričku.
  4. Tri kamere so nameščene na vetrobranskem steklu nad ogledalom.
  5. Kameri sta na obeh sprednjih blatnikih.
  6. Radar (dodatna oprema) je nameščen za sprednjim odbijačem.

Model S je opremljen tudi z izjemno natančnima elektronskima sistemoma za zaviranje in krmiljenje.

Vožnja za umerjanje kamer

Model S mora opravljati natančne manevre med uporabo funkcij avtopilota. Zato se morajo kamere samodejno umeriti pred prvo uporabo nekaterih funkcij ali po nekaterih vrstah servisnih popravil. Na instrumentni plošči je prikazan indikator napredka.

Ko je umerjanje končano, so funkcije avtopilota na voljo za uporabo. Umerjanje je običajno dokončano, ko prevozite 32–40 km, toda razdalja je odvisna od cestnih in okoljskih razmer. Umerjanje je na primer hitrejše med vožnjo po ravni večpasovni cesti, kot je avtocesta z nadzorovanim dostopom, z dobro vidnimi oznakami voznih pasov (vašega in sosednjih). Na družbo Tesla se obrnite, samo če vozilo Model S ni dokončalo postopka umerjanja po prevoženih 160 km v opisanih pogojih.

Če se kamera premakne iz umerjenega položaja (na primer zaradi zamenjave kamere ali vetrobranskega stekla), morate počistiti umerjanje. Dotaknite se možnosti Upravljalni elementi > Servis > Umerjanje kamere > Počisti umerjanje. Ko je umerjanje počiščeno, vozilo Model S ponovi postopek umerjanja. Čeprav pomaga, možnost Počisti umerjanje pri ponovnem umerjanju kamere v veliko primerih ne odpravi vseh težav povezanih s kamero in senzorji.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Postopek vožnje za samodejno umerjanje velja samo za vozila Model S, ki so izdelana približno po 12. oktobru 2016.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Za umerjanje kamer morajo biti dobro vidne oznake vašega voznega pasu in sosednjih pasov (vsaj po dva pasova na vsaki strani vozila). Najboljše rezultate dosežete z vožnjo po srednjem voznem pasu na večpasovni avtocesti (v idealnem primeru ima cesta vsaj pet voznih pasov) z jasno označenimi voznimi pasovi in minimalno količino prometa.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Če poskusite uporabiti funkcijo, ki ni na voljo pred dokončanim postopkom umerjanja, je funkcija izklopljena, na instrumentni plošči pa se bo izpisalo sporočilo.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Model S mora ponoviti postopek umerjanja, če so kamere servisirali pri družbi Tesla in v nekaterih primerih tudi po posodobitvi programske opreme.

Ohranjanje nezastrtih kamer

Pred vsako vožnjo in pred uporabo funkcij avtopilota se prepričajte, da so vse kamere čiste in niso zastrte (glejte Čiščenje kamere). Umazane kamere ter senzorji (če so v opremi vozila) in okoljske razmere, kot so dež in zbledele cestne označbe, lahko vplivajo na delovanje avtopilota. Če je kamera zakrita ali zastrta, instrumentna plošča vozila Model S prikaže sporočilo in funkcije avtopilota morda ne bodo na voljo. Za več informacij o določenih opozorilih preglejte Opozorila glede odpravljanja težav.

Notranja stran ohišij kamer se lahko zarosi, zlasti, če vozilo parkirate na prostem v hladnem ali vlažnem vremenu. Na instrumentni plošči se lahko prikaže opozorilo, da je kamera zastrta in da bodo morda nekatere ali vse funkcije avtopilota začasno delovale v omejenem obsegu, dokler slika kamere ne bo spet jasna. Če želite posušiti zarošene površine, uporabite predklimatizacijo kabine tako, da jo nastavite na višjo temperaturo, vklopite odmrzovalnik vetrobranskega stekla in usmerite sprednje zračnike v stebričke vrat (glejte Mobilna aplikacija).