Pravne izjave

Telematika vozila

Model S je opremljen z elektronskimi moduli, ki nadzorujejo različne sisteme vozila in zapisujejo podatke iz njih, vključno z motorjem, komponentami avtopilota, baterijo ter zavornim in električnim sistemom. Elektronski moduli zapisujejo informacije o različnih pogojih vožnje in vozila, vključno z zaviranjem, pospeševanjem, potjo in drugimi povezanimi informacijami glede vozila. Ti moduli zapisujejo tudi informacije o funkcijah vozila, kot so dogodki in stanje v zvezi s polnjenjem, omogočitev/onemogočitev različnih sistemov, diagnostične kode težav, številka VIN, hitrost, smer in lokacija.

Podatki so shranjeni v vozilu. Med servisiranjem vozila jih lahko pregledujejo, uporabljajo in shranjujejo serviserji družbe Tesla ali pa se redno prenašajo družbi Tesla brezžično prek telematskega sistema vozila. Družba Tesla lahko uporablja te podatke v različne namene, ki med drugim vključujejo zagotavljanje telematskih storitev Tesla, odpravljanje težav, ocenitev kakovosti, delovanja in zmogljivosti vašega vozila, analize in raziskave družbe Tesla in njenih partnerjev za izboljšanje in razvoj naših vozil in sistemov; v obrambo družbe Tesla; ter druge namene, ki jih morda zahteva zakonodaja. Pri servisiranju vozila lahko družba Tesla težave morda odpravi na daljavo s pregledom dnevnika podatkov vašega vozila.

Telematski sistem Tesla redno prenaša informacije o vozilu družbi Tesla prek brezžične povezave. Podatki se uporabljajo v skladu z navedenim opisom in pomagajo zagotavljati ustrezno vzdrževanje vašega vozila. Telematski sistem vozila in zagotovljene informacije lahko uporabljajo tudi dodatne funkcije vozila Model S, vključno s funkcijami, kot so opomniki za polnjenje, posodobitve programske opreme ter oddaljen dostop do različnih sistemov vozila in njihovo upravljanje.

Družba Tesla ne razkriva zapisanih podatkov v vozilu tretjim osebam, razen če:

  • je pridobljeno soglasje ali privolitev lastnika vozila (ali lizinške družbe v primeru lizinga vozila),
  • to uradno zahteva policija ali drug organ oblasti,
  • se uporabijo kot obramba za družbo Tesla,
  • to naroči sodišče,
  • se uporabijo v raziskovalne namene brez razkritja podrobnosti o lastniku vozila ali identifikacijskih informacij,
  • so razkriti pridruženemu podjetju družbe Tesla, vključno z njegovimi nasledniki ali prevzemniki, ali ponudnikom naših informacijskih sistemov in upravljanja podatkov.

Za dodatne informacije o tem, kako družba Tesla obdeluje podatke, pridobljene iz vašega vozila, si oglejte pravilnik o zasebnosti družbe Tesla na spletnem mestu http://www.tesla.com/about/legal.

Deljenje podatkov

Zaradi zagotavljanja kakovosti in omogočanja nenehnega izboljševanja naprednih funkcij, kot je avtopilot, lahko Model S zbira analitične podatke, podatke cestnega segmenta, diagnostične podatke in podatke o uporabi vozila ter jih pošlje družbi Tesla za analizo. Ta analiza pomaga družbi Tesla izboljšati njene izdelke in storitve na podlagi izkušenj milijarde prevoženih kilometrov z vozili Tesla. Čeprav si družba Tesla izmenjuje te podatke s partnerji, ki prispevajo podobne podatke, zbrane informacije ne vključujejo osebno določljivih podatkov in jih je mogoče poslati družbi Tesla izključno z vašim soglasjem. Zaradi varovanja vaše zasebnosti se vaši osebni podatki ne shranijo, na njih se izvajajo tehnike za ohranjanje zasebnosti ali pa so odstranjeni iz vseh poročil, preden jih prejme družba Tesla. Podatke, ki jih želite oz. ne želite poslati, upravljate tako, da se dotaknete možnosti Upravljalni elementi > Programska oprema > Deljenje podatkov.

Za dodatne informacije o tem, kako družba Tesla obdeluje podatke, pridobljene iz vašega vozila, si oglejte pravilnik o zasebnosti družbe Tesla na spletnem mestu http://www.tesla.com/about/legal.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Čeprav Model S uporablja sistem GPS v zvezi z vožnjo in delovanjem, kot je opisano v tem dokumentu, družba Tesla ne zapisuje ali shranjuje informacij GPS za določeno vozilo, razen lokacije, kjer se je zgodila prometna nesreča. Skladno s tem družba Tesla ne more zagotoviti informacij o zgodovini lokacije vozila (družba Tesla na primer ne ve, kje je uporabnik vozil/parkiral vozilo Model S na določen dan/ob določeni uri).

Nadzor kakovosti

Ob prevzemu vozila Model S boste na števcu prevoženih kilometrov morda opazili nekaj kilometrov . To je posledica obsežnega procesa preizkušanja, ki zagotavlja kakovost vozila Model S.

Proces preizkušanja vključuje obširne preglede med proizvodnjo in po njej. Končni pregled se izvede v družbi Tesla in vključuje cestni preizkus, ki ga izvede tehnik.

Zvočna knjižnica

"Free Sounds Library" (dodatna oprema).

Spletno mesto z brezplačnimi zvočnimi učinki.

Licenca: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Zvočne učinke lahko v svojih večpredstavnostnih projektih uporabljate brezplačno in brez licenčnine v komercialne in nekomercialne namene.

http://www.freesoundslibrary.com