Več o avtopilotu

Avtopilot je nabor naprednih funkcij za pomoč vozniku, s katerimi naj bi bila vožnja varnejša in manj stresna. Nobena od teh funkcij ne omogoča Model S popolne avtonomije oziroma vas ne nadomesti v vlogi voznika. Funkcije avtopilota so na voljo v serijski opremi vseh novih vozil Tesla.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Glede na tržno regijo, konfiguracijo vozila, posebej naročene dodatne možnosti in različico programske opreme vozilo morda ni opremljeno z naslednjimi funkcijami samodejnega krmiljenja ali pa katera funkcija morda ne deluje tako, kot je opisano.

Osnovni avtopilot zajema aktivni tempomat s spremljanjem prometa in samodejno krmiljenje.

 • Aktivni tempomat s spremljanjem prometa: Ohranja hitrost in prilagodljivo razdaljo do vozila pred vami, kadar se pred vami nahaja vozilo (glejte Aktivni tempomat).
 • Samodejno krmiljenje: Ohranja hitrost in razdaljo do pred vami vozečega vozila, hkrati pa pametno ohranja vozilo Model Sna svojem voznem pasu (glejte Autosteer).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Osnovni avtopilot deluje na podlagi ročnega dotika. Ves čas imejte roke na volan in pozorno spremljajte razmere na cesti, promet v okolici in druge udeležence v prometu (npr. pešce in kolesarje). Vedno bodite pripravljeni na takojšnje ukrepanje. Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči škodo, hude telesne poškodbe ali smrt.

Napredni avtopilot zajema dodatne funkcije. Funkcija naprednega avtopilota so zasnovane tako, da še dodatno razbremenijo voznika in olajšajo običajna dejanja, kot sta menjava voznega pasu ali parkiranje.

 • Samodejna menjava voznega pasu: Premakne vozilo Model S na sosednji vozni pas, ko vklopite smernik in če je vklopljeno samodejno krmiljenje (glejte Auto Lane Change).
 • Navigacija z avtopilotom: Aktivno vodi vozilo Model S z avtocestnega priključka na izvozni pas, pri čemer tudi zamenja vozni pas, usmerja vas po večnivojskih križiščih, samodejno vklopi smernik in izbere ustrezen izvoz (glejte Navigacija z avtopilotom).
 • Samodejno parkiranje: Parkira vozilo Model Stako bočno kot tudi pravokotno (glejte Samodejno parkiranje).
 • Funkcija Summon: Premakne vozilo Model S naprej ali nazaj, tudi če se nahajate izven vozila. To je nadvse koristno pri parkiranju na majhnih parkirnih mestih (glejte Funkcija Summon).
 • Funkcija Smart Summon: Premakne vozilo Model S s parkirnega mesta in po bolj zahtevni okolici, manevrira okoli ovir in drugih vozil, da bi se srečal z vami ali prišel do vnaprej določenega cilja (glejte Funkcija Smart Summon).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Napredni avtopilot deluje na podlagi ročnega dotika. Ves čas imejte roke na volanu in pozorno spremljajte razmere na cesti, promet v okolici in druge udeležence v prometu (npr. pešce in kolesarje). Vedno bodite pripravljeni na takojšnje ukrepanje. Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči škodo, hude telesne poškodbe ali smrt.
Funkcija avtonomne vožnje zajema:
 • Upravljanje vozila pri rdeči luči in znaku STOP: Zadrži nastavljeno hitrost, ohranja razdaljo in drži vozilo Model S na voznem pasu, hkrati pa vozilo upočasnjuje in ga zaustavi pri rdeči luči in znaku STOP (glejte Upravljanje vozila pri rdeči luči in znaku STOP).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Avtonomna vožnja deluje skupaj z vašim ukrepanjem. Ves čas imejte roke na volanu in pozorno spremljajte razmere na cesti, promet v okolici in druge udeležence v prometu (npr. pešce in kolesarje). Vedno pozorno spremljajte cesto in bodite pripravljeni na takojšnje ukrepanje. Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči škodo, hude telesne poškodbe ali smrt.

Avtopilot uporablja kamere vozila Model S, s katerimi spremlja okolico in zaznava druga vozila, pešce, cestne oznake ter ovire, kot so varnostne ograje in robniki. Kamere so nameščene na prednji, zadnji, levi in desni strani vozila Model S (glejte Kamere).

Model S je lahko opremljen tudi s kabinsko kamero, nameščeno v notranjem vzvratnem ogledalu, ki spremlja voznikovo pozornost. Vaša odgovornost je, da držite roke na volanu, ste pozorni na cesto in ste v vsakem trenutku pripravljeni nemudoma ukrepati.

Ko je avtopilot vklopljen, Model S prikaže niz stopnjujočih se opozoril, ki vas opozarjajo, da zadržite roke na volanu in da ste pozorni na dogajanje na cesti. Če se ne odzovete, se avtopilot izklopi in do konca vožnje ni na voljo.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Avtopilot je zasnovan za udobno in praktično vožnjo in ni namenjen temu, da bi vas opozarjal na trčenje oziroma se mu izognil. Sami ste odgovorni za pozorno spremljanje prometa, varno vožnjo in nadzor nad vozilom v vsakem trenutku. Nikoli se ne zanašajte, da bo avtopilot ustrezno upočasnil vozilo Model S. Vedno spremljajte cesto pred sabo in bodite pripravljeni na ukrepanje. V nasprotnem primeru lahko pride do hudih telesnih poškodb ali smrti.

Vaša odgovornost je, da se seznanite z omejitvami avtopilota in da ste vedno pripravljeni prevzeti nadzor.

Pogoji avtopilota

Pred vsako vožnjo in pred uporabo funkcij avtopilota se prepričajte, da so vse kamere čiste in niso zastrte (glejte Čiščenje kamere). Umazane kamere ter senzorji (če so v opremi vozila) in okoljske razmere, kot so dež in zbledele cestne označbe, lahko vplivajo na delovanje avtopilota. Če je kamera zakrita ali zastrta, instrumentna plošča vozila Model S prikaže sporočilo in funkcije avtopilota morda ne bodo na voljo. Za več informacij o določenih opozorilih preglejte Opozorila glede odpravljanja težav.

Pred uporabo funkcij avtopilota in po nekaterih obiskih servisa morate prevoziti krajšo razdaljo, da se kamere znova nastavijo. Za več informacij glejte Vožnja za umerjanje kamer.

Poleg tega te funkcije morda ne bodo ustrezno delovale v naslednjih primerih:

 • Cesta ima ostre zavoje ali znatne spremembe nadmorske višine.
 • Prometni znaki in signalizacija so nejasni, dvoumni ali slabo vzdrževani.
 • Vidljivost je slaba (zaradi močnega dežja, snega, toče itd. ali slabo osvetljenih cest ponoči).
 • Vozite v predoru ali ob avtocestni pregradi, ki moti pogled kamer.
 • Močna svetloba (ki jo oddajajo žarometi ali neposredni sončni žarki) vpliva na pogled kamer.

Zgoraj ni naveden izčrpen seznam situacij, ki bi lahko vplivale na ustrezno delovanje funkcij avtopilota.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Glede na tržno regijo, konfiguracijo vozila, posebej naročene dodatne možnosti in različico programske opreme vozilo morda ni opremljeno z naslednjimi funkcijami samodejnega krmiljenja ali pa katera funkcija morda ne deluje tako, kot je opisano.
Funkcije avtopilota Na voljo ko
Aktivni tempomat
 • Ko vozite s hitrostjo od 30 km/h do 140 km/h
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opomba
  Aktivni tempomat s spremljanjem prometa lahko vklopite pri nižjih hitrostih, če sistem zazna vozilo na razdalji najmanj 1,5 metra pred vozilom Model S.
Samodejno krmiljenje
 • Ko vozite s hitrostjo od 30 km/h do 140 km/h
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opomba
  Samodejno krmiljenje lahko vklopite pri nižjih hitrostih, če sistem zazna vozilo na razdalji najmanj 1,5 metra pred vozilom Model S.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opomba
  Na cesti v naselju, cesti brez sredinske ločilne črte ali cesti brez nadzorovanega dostopa je največja dovoljena hitrost vožnje omejena in na zaslonu na dotik se prikaže sporočilo. Omejena hitrost bo enaka omejitvi hitrosti na cesti plus 10 km/h.
 • Žarometi so nastavljeni na On ali Auto. Čeprav je avtopilot na voljo tako podnevi kot pri šibki svetlobi (v mraku ali temi), se samodejno krmiljenje prekine ali ni na voljo, če so žarometi nastavljeni na Off. Ko je vključeno samodejno krmiljenje, se samodejno vklopi (glejte Dolge luči ) in brisalci se nastavijo na možnost Samod.
Navigacija z avtopilotom
 • Ko vozite s hitrostjo od 30 km/h do 140 km/h
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opomba
  Navigacijo z avtopilotom lahko vklopite pri nižjih hitrostih, če sistem zazna vozilo na razdalji najmanj 1,5 metra pred vozilom Model S.
 • Med vožnjo po avtocesti z nadzorovanim dostopom. Ko zapustite avtocesto z nadzorovanim dostopom, se navigacija v avtopilotu preklopi na funkcijo za samodejno krmiljenje.