Prestavljanje

Navodila za prestavljanje

Ko je vozilo Model S v prestavi za parkiranje, morate pohoditi zavorno stopalko, če želite prestaviti.

Obvolansko ročico za vožnjo pomaknite navzdol za prestavljanje v različne načine vožnje.

Prestavna ročica s puščico, črto, črto puščice, usmerjeno navzgor in nato znova usmerjeno navzdol

Če poskušate prestaviti v prestavo, ki je trenutno prepovedana, se oglasi zvočno opozorilo, način vožnje pa se ne spremeni.

Vzvratna vožnja

Obvolansko ročico za vožnjo potisnite do konca navzgor in jo spustite. V prestavo za vzvratno vožnjo lahko prestavite le, ko je vozilo Model S zaustavljeno ali se premika s hitrostjo, ki je nižja od 8 km/h.

Prosti tek

Prosti tek omogoča, da se vozilo Model S prosto premika, kadar ne pritiskate zavorne stopalke:

  • Iz parkirne prestave prestavite v prosti tek, tako da ročico za vožnjo na kratko potisnete navzgor ali navzdol do prvega položaja.
  • Iz prestave za vožnjo prestavite v prosti tek, tako da ročico za vožnjo na kratko potisnete navzgor ali navzdol do prvega položaja. Če je vklopljeno samodejno krmiljenje ali aktivni tempomat (dodatna oprema), morate obvolansko ročico za vožnjo potisniti gor do prvega položaja in jo pridržati za več kot 1 sekundo. S tem onemogočite samodejno krmiljenje ali aktivni tempomat.
  • Iz vzvratne prestave prestavite v prosti tek, tako da na kratko pritisnete ročico za vožnjo navzdol do prvega položaja.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Če želite med vožnjo s hitrostjo manj kot približno 8 km/h prestaviti iz prostega teka, morate pritisniti zavorno stopalko.

Če je vozilo Model S v prestavi za parkiranje in sprostite parkirno zavoro prek zaslona na dotik (Upravljalni elementi > Varnost > Parkirna zavora), vozilo Model S prestavi v nevtralni položaj (glejte Parkirna zavora).

Vožnja

Obvolansko ročico za vožnjo potisnite do konca navzdol in jo spustite. V prestavo za vožnjo lahko prestavite, ko je vozilo Model S ustavljeno ali se premika vzvratno s hitrostjo manj kot 8 km/h.

Parkiranje

Pritisnite na koncu obvolanske ročice za vožnjo, ko je vozilo Model S zaustavljeno.

Puščica, ki kaže proti gumbu na koncu ročice

Model S samodejno prestavi v prestavo za parkiranje, da se prepreči nenamerno premikanje med počasno vožnjo. To se zgodi ob vsakem priklopu polnilnega kabla, odpenjanju varnostnega pasu ali odpiranju vrat, ko je vozilo v prestavi za vožnjo ali v prostem teku. Preden prestavite iz prestave za parkiranje, odstranite polnilni kabel, zapnite varnostni pas in zaprite vrata.

Če želite vsem potnikom omogočiti priročen vstop v vozilo, lahko tudi kadarkoli odklenete vsa vrata in/ali pokažete vratne kljuke, tako da prestavite v položaj za parkiranje in nato še enkrat pritisnete gumb za parkiranje.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Če želite prestaviti iz položaja za parkiranje, morate pritisniti zavorno stopalko.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Zgoraj navedeni pogoji niso celoten seznam razlogov, iz katerih lahko vozilo Model S samodejno prestavi v prestavo za parkiranje ali tega ne naredi, v določenih primerih pa lahko vozilo prestavi v prestavo za parkiranje, tudi če je izpolnjen le eden od navedenih pogojev.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Če v sili zavore ne delujejo ustrezno, pritisnite in držite gumb za parkiranje na obvolanski ročici za vožnjo, da ustavite vozilo Model S. Vozila ne ustavljajte na tak način, če ni to resnično potrebno.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Voznik mora sam poskrbeti za to, da je vozilo vedno v položaju za parkiranje, preden zapusti vozilo. Nikoli se ne zanašajte na vozilo Model S, da bo samodejno prestavilo v prestavo za parkiranje namesto vas; funkcija morda ne bo delovala v vseh okoliščinah (če je na primer zaradi lezenja vozila ali pobočja hitrost vozila višja od približno 2 km/h).