Dviganje vozila

Upoštevajte te korake, če želite dvigniti vozilo Model S. Prepričajte se, da je delavnica, ki ni pooblaščena delavnica družbe Tesla, seznanjena s temi navodili, vključno z dvižnimi točkami in opozorili.

 1. Vozilo Model S postavite na sredino med točke za dviganje.
 2. Če je vozilo Model S opremljeno z zračnim vzmetenjem, se samodejno izravna, tudi če je v stanju mirovanja in je zaslon na dotik izklopljen (glejte Način za dvigalko). Prek zaslona na dotik nastavite vzmetenje tako:
  • Dotaknite se možnosti Upravljalni elementi > Vzmetenje.
  • Pritisnite zavorno stopalko, nato pa se dotaknite možnosti Zelo visoko, da povečate višino vzmetenja.
  • Dotaknite se možnosti Upravljalni elementi > Servis > Način dvigalke, da onemogočite samodejno izravnavanje.
 3. Namestite varovalne podloge dvigala pod označene točke za dviganje na karoseriji.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Opozorilo
  NE nameščajte varovalnih podlog dvigala pod baterijo ali stranska vodila.
  Pogled izpod vozila z zelenimi točkami za namestitev dvigala in območji, ki se jim morate izogniti, prikazanimi z rdečo.
 4. Prilagodite višino in položaj varovalnih podlog za dviganje ter se prepričajte, da so pravilno nameščene.
 5. Ob pomoči druge osebe dvignite dvigalo do želene višine in preverite, ali ostanejo varovalne podloge dvigala na ustreznih položajih.
 6. Aktivirajte vse varnostne ključavnice dvigala. Upoštevajte navodila proizvajalca dvigala.
 7. Ko spustite vozilo, izklopite način za dvigalko tako, da se dotaknete možnosti Upravljalni elementi > Servis.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Sistem zračnega vzmetenja samodejno izravna vozilo, tudi če je v stanju mirovanja in je zaslon na dotik izklopljen. Sistem MORATE onemogočiti tako, da pred dviganjem aktivirate način za dvigalko. Če ne onemogočite zračnega vzmetenja, se lahko vozilo Model S poskuša samodejno izravnati, kar lahko povzroči veliko škodo, telesne poškodbe ali smrt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Nikoli ne dvigujte vozila Model S s priključenim napajalnim kablom, tudi če se napajanje trenutno ne izvaja.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Ne izvajajte del na nepravilno podprtem vozilu. To lahko povzroči veliko škodo, telesne poškodbe ali smrt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Vaša dolžnost je, da opazujete vozilo in njegovo okolico. Prepričajte se, da je območje prazno, ko dvigate ali spuščate vozilo Model S, in da so vrata, sprednji prtljažnik in dvižna vrata zaprti, saj se s tem izognete škodi.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
NE dvigujte na točkah pod baterijo ali stranskimi vodili. Varovalne podloge dvigala namestite izključno pod označene točke za dviganje na karoseriji. Prikazana mesta so edine odobrene točke za dviganje vozila Model S. Dviganje na katerih koli drugih točkah lahko poškoduje vozilo. Garancija ne krije škode, ki nastane zaradi nepravilnega dviganja vozila Model S.

Način za dvigalko

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Če ne morete vklopiti načina dvigalke, lahko pride do samodejnega izravnavanja vozila in posledično do škode, poškodbe ali smrti.

Če je vozilo Model S opremljeno z zračnim vzmetenjem, se samodejno izravna, tudi če je v stanju mirovanja in je zaslon na dotik izklopljen. Da preprečite škodo pri dviganju vozila, morate aktivirati način dvigalke, da onemogočite samodejno izravnavanje. Način dvigalke prepreči samodejno izravnavanje vozila.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Način dvigalke se lahko nepričakovano omogoči v situacijah, ko predmet podpira težo vozila (če na primer odbijač vozila sloni na robniku).