Dviganje vozila

Postopek dviganja

Upoštevajte te korake, če želite dvigniti vozilo Model S. Poskrbite, da je delavnica, ki ni pooblaščena delavnica družbe Tesla, seznanjena s temi točkami za dviganje.

 1. Vozilo Model S postavite na sredino med točke za dviganje.
 2. Če je vozilo Model S opremljeno z zračnim vzmetenjem, se samodejno izravna, tudi če je električno napajanje izklopljeno (glejte Način za dvigalko). Prek zaslona na dotik nastavite vzmetenje tako:
  • Dotaknite se možnostiUpravljalni elementi > Vzmetenje.
  • Pritisnite zavorno stopalko, nato pa se dotaknite možnosti Zelo visoko, da povečate višino vzmetenja.
  • Dotaknite se možnosti Upravljalni elementi > Servis > Način dvigalke, da onemogočite samodejno izravnavanje.
 3. Namestite varovalne podloge dvigala pod označene točke za dviganje na karoseriji.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Opozorilo
  NE nameščajte varovalnih podlog dvigala pod baterijo ali stranska vodila.
  Pogled izpod vozila z zelenimi točkami za namestitev dvigalke in območji, ki se jim morate izogniti, prikazanimi z rdečo.
 4. Prilagodite višino in položaj varovalnih podlog za dviganje ter se prepričajte, da so pravilno nameščene.
 5. Ob pomoči druge osebe dvignite dvigalo do želene višine in preverite, ali ostanejo varovalne podloge dvigala na ustreznih položajih.
 6. Aktivirajte vse varnostne ključavnice dvigala. Upoštevajte navodila proizvajalca dvigala.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Način za dvigalko je preklican, ko vozilo Model S doseže hitrost več kot 7 km/h.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Način za dvigalko se lahko nepričakovano omogoči v situacijah, ko predmet podpira težo vozila (če na primer odbijač vozila sloni na robniku).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Zaradi sistema zračnega vzmetenja se vozilo samodejno izravna, tudi ko je motor izklopljen. Sistem MORATE onemogočiti tako, da pred dviganjem aktivirate način za dvigalko. Če ne onemogočite zračnega vzmetenja, se lahko vozilo Model S poskuša samodejno izravnati, kar lahko povzroči veliko škodo, telesne poškodbe ali smrt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Nikoli ne dvigujte vozila Model S s priključenim napajalnim kablom, tudi če se napajanje trenutno ne izvaja.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Ne izvajajte del na nepravilno podprtem vozilu. To lahko povzroči veliko škodo, telesne poškodbe ali smrt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
NE dvigujte na točkah pod baterijo ali stranskimi vodili. Varovalne podloge dvigala namestite izključno pod označene točke za dviganje na karoseriji. Prikazana mesta so edine odobrene točke za dviganje vozila Model S. Dviganje na katerih koli drugih točkah lahko poškoduje vozilo. Garancija ne krije škode, ki nastane zaradi nepravilnega dviganja vozila Model S.

Način za dvigalko

Če je vozilo Model S opremljeno z zračnim vzmetenjem, se samodejno izravna, tudi če je električno napajanje izklopljeno. Da preprečite škodo pri dviganju vozila, morate aktivirati način za dvigalko, da onemogočite samodejno izravnavanje. Z načinom za dvigalko preprečite samodejno izravnavo višine, do katere pride tudi, ko je vozilo Model S izklopljeno.

Pohodite zavorno stopalko, nato pa se dotaknite možnosti Upravljalni elementi > Servis > Način dvigalke.

Za izklop se znova dotaknite možnosti Način dvigalke.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Način dvigalke se samodejno izklopi, ko vozite s hitrostjo, višjo od 7 km/h.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Model S samodejno nastavi način za dvigalko tudi, če zazna, da vozila ni mogoče znižati na ciljno višino, ali če zazna, da predmet podpira težo vozila (če na primer odbijač vozila sloni na robniku).