Uporaba priročnika

Za iskanje želenih rezultatov v iskalno vrstico na vrhu zaslona vnesite ključne besede (ko je izbrano, boste za iskanje vsebine morda morali pobrskali navzdol). Po vsebini lahko brskate tudi tako, da tapnete ikone navigacije v stranski vrstici (na dnu mobilne naprave).

VAŠ PRIROČNIK

Najnovejše in najboljše informacije za svoje vozilo si oglejte v priročniku na zaslonu na dotik v vozilu tako, da se dotaknete zaganjalnika aplikacij in nato izberete aplikacijo Priročnik. Informacije so namenjene vašemu vozilu in so odvisne od funkcij, ki ste jih kupili, konfiguracije vozila, tržne regije in različice programske opreme. Navodila za uporabo, ki jih drugje dobite od družbe Tesla, so posodobljena po potrebi in morda ne vsebujejo informacij, ki veljajo za vaše vozilo.

OPOMBE K IZDAJI

Informacije o novih funkcijah so po posodobitvi programske opreme prikazane na zaslonu na dotik in si jih lahko kadar koli ogledate na zavihku Opombe ob izdaji v aplikaciji Priročnik ali tako, da se dotaknete možnosti Upravljalni elementi > Programska oprema > Opombe ob izdaji. Če so v uporabniškem priročniku drugačna navodila za uporabo vozila kot v opombah k izdaji, upoštevajte opombe k izdaji.

SLIKE IN TEHNIČNI PODATKI O IZDELKU

Slike v tem dokumentu so namenjene samo predstavitvi. Informacije, prikazane na zaslonu na dotik v vozilu, se lahko nekoliko razlikujejo glede na opremo vozila, različico programske opreme in tržno regijo.

Vsi tehnični podatki in opisi v tem dokumentu so preverjeno točni v času tiskanja. Ker pa je cilj družbe Tesla nenehno izboljševanje, si pridržujemo pravico, da kadar koli spremenimo izdelek. Če nam želite sporočiti kakršne koli netočnosti ali izpustitve v tem dokumentu, nam pišite na e-poštni naslov: ownersmanualfeedback@tesla.com.

VARNOSTNE INFORMACIJE

Varnostne informacije lahko najdete v navodilih za uporabo vozila Model S na zaslonu na dotik.

Za podrobne informacije o vozilu Model S obiščite spletno mesto družbe Tesla za svojo regijo, se prijavite v svoj Tesla uporabniški račun ali ustvarite novega.

Če imate glede svojega vozila Model S kakšna vprašanja ali skrbi, pokličite družbo Tesla. Če želite poiskati številko za svojo regijo, pojdite na www.tesla.com, izberite svojo regijo na dnu strani, nato pa si oglejte kontaktne podatke.

© 2012–2024 TESLA, INC.

Vse informacije v tem dokumentu in vsa programska oprema vozila so zaščitene z avtorskimi pravicami in drugimi pravicami intelektualne lastnine družbe Tesla, Inc. in njenih licencodajalcev. Tega gradiva ni dovoljeno spreminjati, reproducirati ali kopirati, ne delno in ne v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Tesla, Inc. in njenih licencodajalcev. Dodatne informacije so na voljo na zahtevo. V nadaljevanju so navedene blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Tesla, Inc. v ZDA in drugih državah:

Blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Tesla, Inc.