Samodejno krmiljenje

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Glede na tržno regijo, konfiguracijo vozila, posebej naročene dodatne možnosti in različico programske opreme vozilo morda ni opremljeno s funkcijo samodejnega krmiljenja ali pa funkcija morda ne deluje tako, kot je opisano.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Samodejno krmiljenje je funkcija BETA.

Samodejno krmiljenje temelji na aktivnem tempomatu (glejte Aktivni tempomat) in med vožnjo pri nastavljeni hitrosti inteligentno ohranja vozilo Model S na svojem voznem pasu. Samodejno krmiljenje omogoča tudi uporabo smernikov za premik vozila Model S na sosednji vozni pas (glejte Samodejna menjava voznega pasu). Samodejno krmiljenje zaznava oznake voznih pasov in prisotnost vozil ter objektov, da vam pomaga pri krmiljenjuModel S.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Vse kamere in vsi senzorji (dodatna oprema) morajo biti čisti. Umazane kamere in senzorji ter okoljske razmere, kot so dež in zbledele oznake voznih pasov, vplivajo na delovanje.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Samodejno krmiljenje deluje na podlagi ročnega dotika. Roke morate imeti vedno na krmilu volan.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Samodejno krmiljenje lahko uporablja samo popolnoma pozoren voznik na avtocestah z nadzorovanim dostopom. Med uporabo samodejnega krmiljenja držite krmilo volan ter bodite pozorni na razmere na cesti in okoliški promet. Ne uporabljajte samodejnega krmiljenja na gradbiščih ali na območjih, kjer so lahko prisotni kolesarji ali pešci. Ne zanašajte se na to, da bo samodejno krmiljenje določilo ustrezno vozno pot. Vedno bodite pripravljeni na takojšnje ukrepanje. Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči škodo, hude telesne poškodbe ali smrt.

Uporaba samodejnega krmiljenja

Preden lahko uporabljate samodejno krmiljenje, ga morate omogočiti tako, da se dotaknete možnosti Upravljalni elementi > Avtopilot > Funkcije avtopilota > Samodejno krmiljenje (beta).

Ikona sivega volana.
Za prikaz razpoložljivosti samodejnega krmiljenja (ki pa še ne krmili aktivno vozila Model S) je na instrumentni plošči prikazana siva ikona samodejnega krmiljenja.

Če želite vklopiti samodejno krmiljenje, dvakrat zapored na hitro povlecite ročico avtopilota proti sebi.

Slika ročice avtopilota s puščico, ki je usmerjena proti vozniku.
ikona modrega volana
Ko začne samodejno krmiljenje aktivno pomagati krmiliti vozilo Model S, se na instrumentni plošči prikaže modra ikona funkcije Samodejno krmiljenje. Ko lahko samodejno krmiljenje zaznava oznake voznih pasov, je tudi vozni pas prikazan z modro barvo.

Samodejno krmiljenje na instrumentni plošči za hip prikaže sporočilo, ki vas opominja na to, da morate pozorno spremljati cesto in imeti roke na krmilu volan.

Hitrost, pri kateri lahko vklopite samodejno krmiljenje, je odvisna od različnih okoliščin in od tega, ali je pred vami zaznano vozilo ali ne. Ko pred vami ni nobenega zaznanega vozila, morate voziti s hitrostjo najmanj 30 km/h, razen če so izpolnjeni določeni pogoji, povezani z vozilom in okoljem; v tem primeru je vklop možen tudi pri nižji hitrosti. Ko je pred vami zaznano vozilo, lahko samodejno krmiljenje vklopite pri kateri koli hitrosti in tudi pri ustavljenem vozilu, če je vozilo Model S najmanj 150 cm za zaznanim vozilom.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Ko je vklopljeno samodejno krmiljenje, je Samodejno uravnavanje dolgih luči samodejno omogočeno in najvišja hitrost vožnje je 140 km/h.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Nikoli se ne zanesite na to, da bodo funkcije avtopilota ugotovile, da so prisotna intervencijska vozila. Model S morda ne bo zaznal luči intervencijskih vozil. Ves čas spremljajte vozno pot in bodite pripravljeni na takojšnje ukrepanje.

V okoliščinah, v katerih samodejno krmiljenje začasno ni na voljo, ikona samodejnega krmiljenja izgine. Na primer, ko hitrost vožnje ni znotraj območja hitrosti, potrebnega za delovanje samodejnega krmiljenja. Samodejno krmiljenje morda prav tako ne bo na voljo, ko ne bo prejemalo dovolj podatkov iz kamer(e).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Pri šibki svetlobi (mrak ali tema) funkcija Autosteer preneha delovati ali ni na voljo, če so žarometi nastavljeni na Izklop. Za najboljše rezultate morate žaromete nastaviti na Samodejno.

Če samodejno krmiljenje ne more zaznati oznak voznih pasov, vozni pas določi glede na vozilo, ki mu sledite.

V večini primerov poskuša samodejno krmiljenje usmerjati vozilo Model S po sredini voznega pasu. V nekaterih okoliščinah pa samodejno krmiljenje lahko usmerja vozilo Model S po vozni poti, ki je zamaknjena od sredine voznega pasu (na primer ob zaznavanju varnostne ograje).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Samodejno krmiljenje ni zasnovano tako, da bi vozilo Model S usmerjalo okoli predmetov, ki so delno na voznem pasu, in ga v nekaterih primerih morda ne bo ustavilo zaradi predmetov, ki zasedajo celoten vozni pas, ter tega ne omogoča. Vedno spremljajte cesto pred sabo in bodite pripravljeni na takojšnje ukrepanje. Voznik mora vozilo Model S vedno imeti pod nadzorom.

Omejena hitrost

Na avtocesti z nadzorovanim dostopom je hitrost vožnje prilagojena omejitvi hitrosti, pri čemer upošteva odstopanje, ki ste ga vnesli z asistentom za uravnavanje hitrosti. Če se odločite uporabiti samodejno krmiljenje na cestah v naseljih, cesti brez sredinske pregrade ali cesti z neomejenim dostopom, lahko samodejno krmiljenje omeji največjo dovoljeno hitrost vožnje in na instrumentni plošči se prikaže sporočilo o omejeni hitrosti. Omejena hitrost bo enaka omejitvi hitrosti na cesti plus 10 km/h.

Če ni mogoče zaznati omejitve hitrosti, ko je vklopljeno samodejno krmiljenje, samodejno krmiljenje zmanjša hitrost vožnje in omeji nastavljeno hitrost na 70 km/h. Čeprav lahko z ročnim pospeševanjem presežete omejeno hitrost, vozilo Model S morda ne bo zaviralo za zaznane ovire. Ko sprostite stopalko za plin, samodejno krmiljenje upočasni vozilo na omejeno hitrost. Ko zapustite cesto ali izklopite samodejno krmiljenje z uporabo krmila volan, lahko po želji spet povečate nastavljeno hitrost.

zadrževanje Volan

Samodejno krmiljenje ugotovi najboljši način pomoči pri krmiljenju vozila Model S. Ko je samodejno krmiljenje aktivno, morate držati krmilo volan. Če volan nekaj časa ne zazna vaših rok na krmilu, na vrhu instrumentne plošče zasveti utripajoča lučka in prikaže se naslednje sporočilo:

Roke na volanu
Obrnite volan z rahlo silo

Samodejno krmiljenje zazna vaše roke, tako da zazna rahel upor pri obračanju volana volan oziroma neposredno od vas, ko ročno blago obračate volan (brez večje sile, s katero bi ponovno prevzeli krmiljenje).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Ko so roke zaznane, sporočilo izgine in samodejno krmiljenje nadaljuje z običajnim delovanjem.

Samodejno krmiljenje zahteva, da ste pozorni na okolico in pripravljeni v vsakem trenutku prevzeti nadzor. Če funkcija samodejnega krmiljenja še vedno ne zazna vaših rok na krmilu volan, utripajoča lučka na instrumentni plošči začne pogosteje utripati in oglasi se zvočni signal.

Če nadaljujete z neupoštevanjem pozivov samodejnega krmiljenja za držanje rok na krmilu volan, se za preostanek vožnje samodejno krmiljenje onemogoči in prikaže se naslednje sporočilo. Če ne nadaljujete z ročnim krmiljenjem, samodejno krmiljenje predvaja neprekinjen zvočni signal, vklopi varnostne utripalke in popolnoma ustavi vozilo.

Klicaj v trikotniku
Samod. krmiljenje ni na voljo do konca vožnje. Pritisnite volan za ročno vožnjo.

V nadaljevanju vožnje morate vozilo ročno krmiliti. Samodejno krmiljenje je spet na voljo na naslednji vožnji (ko ustavite in prestavite vozilo Model S v prestavo za parkiranje).

Prekinitev delovanja samodejnega krmiljenja

Če samodejno krmiljenje ne more pomagati pri krmiljenju vozila Model S, preneha delovati, predvaja se zvočno opozorilo in na instrumentni plošči se prikaže naslednje sporočilo:

Klicaj v trikotniku
Prekinitev samodejnega krmiljenja

Izklop samodejnega krmiljenja

Samodejno krmiljenje se izklopi, ko:

 • Ko pohodite zavorno stopalko.
 • Delujete z vrtilno silo na krmilo volan (tudi z zelo majhno);
 • potisnete ročico avtopilota stran od sebe;
 • Presežete najvišjo hitrost, pri kateri deluje samodejno krmiljenje – 150 km/h.
 • Prestavite.
 • odprete vrata;
 • se izvede samodejno zaviranje v sili (glejte Asistenca za preprečevanje trčenja).

Ko se samodejno krmiljenje izklopi, se oglasi zvočni signal in ikona samodejnega krmiljenja postane siva, kar pomeni, da samodejno krmiljenje ni več aktivno, oziroma izgine, če trenutno ni na voljo.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Če se samodejno krmiljenje izklopi, ker ste delovali z vrtilno silo na volan, aktivni tempomat ostane aktiven. Izklopite aktivni tempomat na običajen način tako, da pohodite zavorno stopalko ali za hip potisnete ročico avtopilota stran od sebe ali.

Če želite onemogočiti samodejno krmiljenje, tako da ni več na voljo, se dotaknite možnosti Upravljalni elementi > Avtopilot > Funkcije avtopilota > Samodejno krmiljenje (beta).

Samodejna menjava voznega pasu

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Glede na tržno regijo, konfiguracijo vozila, posebej naročene dodatne možnosti in različico programske opreme vozilo morda ni opremljeno s funkcijo samodejne menjave voznega pasu ali pa funkcija morda ne deluje tako, kot je opisano.

Ko je samodejno krmiljenje aktivno, lahko z uporabo smernikov premaknete vozilo Model S na sosednji vozni pas brez premikanja krmila volan (s čimer bi izklopili samodejno krmiljenje).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Voznikova odgovornost je, da preveri, ali je menjava voznega pasu varna in primerna. Pred začetkom menjave voznega pasu zato vedno preverite mrtve kote, oznake voznih pasov in okoliško cesto, da se prepričate, da je premik na ciljni vozni pas varen in primeren.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Ne zanašajte se na to, da bo samodejna menjava voznega pasu določila ustrezno vozno pot. Vozite pozorno ter glejte cesto in promet pred sabo, preverjajte okolico in spremljajte opozorila na instrumentni plošči. Vedno bodite pripravljeni na takojšnje ukrepanje.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Ne uporabljajte samodejne menjave voznega pasu na cestah, kjer se prometne razmere nenehno spreminjajo in kjer so prisotni kolesarji ter pešci.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Delovanje samodejne menjave voznega pasu je odvisno od tega, ali lahko kamere prepoznajo oznake voznih pasov.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Ne uporabljajte samodejne menjave voznega pasu na vijugastih cestah z ostrimi zavoji, na poledenelih ali spolzkih cestah ali v vremenskih razmerah (močno deževje, sneg, megla itd.), ki lahko ovirajo pogled iz kamere ali senzorjev (dodatna oprema).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Neupoštevanje vseh opozoril in navodil lahko povzroči materialno škodo, hude telesne poškodbe ali smrt.

Uporaba samodejne menjave voznega pasu

Samodejna menjava voznega pasu je na voljo vedno, ko je aktivno samodejno krmiljenje. Če želite zamenjati vozni pas s samodejno menjavo voznega pasu:

 1. Vizualno preverite, ali je premik na sosednji vozni pas varen in primeren.
 2. Vklopite ustrezen smernik, roki pa ohranite na krmilu volan.
 3. Ko ste na ciljnem voznem pasu, po potrebi izklopite smernik.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Samodejna menjava voznega pasu se izklopi, če menjave voznega pasu ni mogoče izvesti v petih sekundah.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Najnižja hitrost, pri kateri deluje samodejna zamenjava voznega pasa, je lahko odvisna od regije, hitrosti na sosednjem voznem pasu in drugih dejavnikov. Ves čas bodite pripravljeni prevzeti nadzor in ustrezno zamenjati vozni pas.

Samodejna menjava voznega pasu pomaga premakniti vozilo Model S na sosednji vozni pas v smeri, nakazani s smernikom, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • Vklopljen je smernik.
 • Funkcija samodejne menjave voznega pasu je zaznala roke na krmilu volan.
 • Model S ne zazna vozila v mrtvem kotu ali vozila oziroma ovire na sredini ciljnega voznega pasu.
 • Oznake voznih pasov dovoljujejo menjavo voznega pasu.
 • Med menjavo voznega pasu mora vozilo Model S zaznati zunanjo črto ciljnega voznega pasu. Če te črte voznega pasu ni mogoče zaznati, se menjava voznega pasu prekine in vozilo Model S se vrne na prvotni vozni pas.
 • Pogled kamer ni oviran.

Med samodejno menjavo voznega pasu je aktiviran sistem pospeševanja med prehitevanjem, ki omogoča vozilu Model S, da se s pospeševanjem približa vozilu pred njim (glejte Pospeševanje med prehitevanjem).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Samodejna menjava voznega pasu pomaga premakniti vozilo Model S po en vozni pas naenkrat. Premik na dodatni vozni pas zahteva ponovno aktiviranje smernika po izvedeni prvi menjavi voznega pasu.

Pomembno je, da med uporabo samodejne menjave voznega pasu spremljate njeno delovanje z opazovanjem vozne poti pred sabo in okolice. Bodite pripravljeni, da kadar koli prevzamete krmiljenje. Med premikanjem na sosednji vozni pas se na instrumentni plošči prikaže lokacija na voznem pasu, na katerega se vozilo Model S pomakne.

Če samodejna menjava voznega pasu ne more optimalno delovati ali ne more delovati zaradi premalo podatkov, se na instrumentni plošči prikaže več opozoril. Med uporabo samodejne menjave voznega pasu zato vedno spremljajte instrumentno ploščo in bodite pripravljeni ročno krmiliti vozilo Model S.

Hitrost sosednjega voznega pasu

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Glede na tržno regijo, konfiguracijo vozila, posebej naročene dodatne možnosti in različico programske opreme vozilo morda ni opremljeno s funkcijo zaznavanja hitrosti sosednjega voznega pasu ali pa funkcija morda ne deluje tako, kot je opisano.

Ko se premika občutno hitreje, kot se premika promet na sosednjih voznih pasovih, vozilo Model S samodejno zniža hitrost vašega vozila. To je še posebej koristno pri gostem prometu oziroma ko se vozila nenehoma združujejo v druge vozne pasove. Ko vozilo Model S zazna, da druga vozila vozijo znatno počasneje, se na instrumentni plošči sosednji pasovi označijo s puščicami, zaznana vozila pa obarvajo v sivo, hkrati pa vozilo Model S ustrezno zniža hitrost vožnje. Če želite to funkcijo začasno preglasiti, pritisnite stopalko za plin.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Glede določanja varne hitrosti vožnje se nikoli ne zanašajte na avtopilot; za varno vožnjo in upoštevanje prometnih predpisov v vaši tržni regiji ste odgovorni sami.

Opozorilo za rdečo luč in za znak STOP

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Glede na tržno regijo, konfiguracijo vozila, posebej naročene dodatne možnosti in različico programske opreme vozilo morda ni opremljeno s funkcijo opozorila za rdečo luč in za znak STOP ali pa funkcija morda ne deluje tako, kot je opisano.

Ko je v uporabi samodejno krmiljenje, vozilo Model S prikaže opozorilo na instrumentni plošči in predvaja zvočni signal, če zazna, da boste verjetno prevozili rdečo luč na semaforju ali znak STOP. V tem primeru TAKOJ USTREZNO UKREPAJTE!

Vizualna in zvočna opozorila se izklopijo po nekaj sekundah ali ko pritisnete zavorno stopalko, kar se zgodi prej.

Opozorilo za rdečo luč in za znak STOP ponuja le opozorila. Funkcija ne poskuša upočasniti ali zaustaviti vozila Model S pri rdeči luči, znakih STOP, cestnih označbah itd. Če je vozilo opremljeno s funkcijo upravljanja vozila pri rdeči luči ali znaku STOP, lahko omogočite to funkcijo, da se bo vozilo Model S samodejno zaustavilo pri rdeči luči ali znaku STOP (glejte Upravljanje vozila pri rdeči luči in znaku STOP).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Opozorilo za rdečo luč in za znak STOP potrebuje dostop do zemljevidov, saj na tak način dobi informacije o posameznih semaforjih ali znakih STOP. V nekaterih primerih so kartografski podatki netočni ali zastareli in morda ne vključujejo vseh semaforjev ali znakov STOP. Zato funkcija opozarjanja na rdečo luč in znak STOP morda ne bo zaznala vseh semaforjev in znakov STOP.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Funkcija opozarjanja na rdečo luč in znak STOP ne zavira in ne zmanjšuje hitrosti vozila Model S in morda ne bo zaznala vseh semaforjev in znakov STOP. Funkcija opozarjanja na rdečo luč in znak STOP je zasnovana samo za potrebe usmerjanja in ne nadomešča zbrane vožnje ter trezne presoje. Med vožnjo ohranjajte pogled na cesti in se ne zanašajte na to, da vas bo funkcija opozarjanja na rdečo luč in znak STOP dejansko opozorila na rdečo luč ali znak STOP.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Opozorilo za rdečo luč in za znak STOP vas opozori, samo ko se približujete vidnemu rdečemu znaku STOP, rdeči luči ali rumeni luči, ki že nekaj časa sveti. Ne bo vas opozorilo na križišča z utripajočimi semaforji in na znake za neprednostno cesto oziroma začasne znake STOP in znake za neprednostno cesto (kakršne postavijo na primer med delom na cesti). Poleg tega vas funkcija opozarjanja na rdečo luč in znak STOP ne opozori ob približevanju rdeči luči ali znaku STOP, če pritiskate stopalko za plin ali zavorno stopalko (s čimer onemogočite samodejno krmiljenje).

Omejitve

Samodejno krmiljenje in povezane funkcije verjetno ne bodo delovali v skladu s pričakovanji zlasti v naslednjih primerih:

 • Samodejno krmiljenje ne more natančno zaznati oznak voznih pasov. Oznake voznih pasov so na primer preveč obrabljene, vidijo se predhodne oznake, oznake so prestavljene zaradi del na cesti ali pa se hitro spreminjajo (vozni pasovi se ločijo, križajo ali združijo), objekti ali pokrajina mečejo močne sence na oznake voznih pasov ali pa cestna površina vsebuje spoje ali druge visokokontrastne črte.
 • Vidljivost je slaba (močno deževje, sneg, megla itd.) ali pa vremenske razmere ovirajo delovanje senzorja.
 • Kamere ali senzorji so zastrti, prekriti ali poškodovani.
 • Vožnja po klancih.
 • Približevanje cestninski postaji.
 • Vožnja po cesti, ki je preveč neravna ali ima ostre zavoje.
 • Močna svetloba (na primer neposredna sončna svetloba) vpliva na pogled kamer.
 • Na senzorje (dodatna oprema) vpliva druga električna oprema ali naprave, ki oddajajo ultrazvočne valove.
 • Ko vklopite smernik, je v vašem mrtvem kotu zaznano vozilo.
 • Model S vozi v neposredni bližini vozila pred njim, kar blokira pogled kamer.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Mnoge nepredvidene okoliščine lahko ovirajo delovanje samodejnega krmiljenja. Imejte to vedno v mislih in upoštevajte, da samodejno krmiljenje zaradi tega morda ne bo moglo ustrezno pomagati pri krmiljenju vozila Model S. Vedno vozite pozorno in bodite pripravljeni na takojšnje ukrepanje.