Informacije o visokonapetostni bateriji

Model S je opremljen z enim najnaprednejših baterijskih sistemov na svetu. Najpomembnejši način vzdrževanja visoke napetosti baterije je, da PUSTITE VOZILO PRIKLJUČENO, ko ga ne uporabljate. To je zlasti pomembno, če ne nameravate voziti vozila Model S več tednov.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Ko je vozilo v nedejavnem stanju in ni priključeno, občasno porablja energijo iz baterije za sistemske preizkuse in po potrebi za polnjenje nizka napetost baterije.

Nobene prednosti ni v tem, da s polnjenjem čakate, dokler baterija ni prazna. Baterija dejansko najbolje deluje, če se redno polni.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Če pustite, da se baterija izprazni na 0 %, lahko pride do poškodb drugih komponent, ki jih je morda treba zamenjati (na primer baterijo z napetostjo nizka napetost). V teh primerih ste vi odgovorni za stroške popravila in/ali prevoza. Stroški v zvezi s prazno baterijo niso kriti z garancijo ali polico za pomoč na cesti.

Največja hitrost polnjenja baterije se lahko po številnih hitrih polnjenjih z enosmernim tokom, na primer na postajah Supercharger, rahlo zmanjša. Za zagotovitev največjega dosega vožnje in varnosti baterije se hitrost polnjenja baterije zmanjša, ko je baterija prehladna, ko je baterija skoraj napolnjena in ko se zaradi uporabe in starosti spremenijo lastnosti baterije. Te spremembe stanja baterije se dogajajo zaradi fizikalnih lastnosti baterije in lahko sčasoma za nekaj minut podaljšajo skupno trajanje super hitrega polnjenja. Če za segrevanje baterije med vožnjo do polnilnice Supercharger uporabite načrtovalnik poti (če je na voljo v vaši tržni regiji), lahko skrajšate čas polnjenja. Glejte Načrtovalnik poti za več informacij.

Priporočila za baterijo

Ne dovolite, da se baterija popolnoma izprazni.

Tudi če ne vozite vozila Model S, se njegova baterija zelo počasi prazni zaradi napajanja vgrajene elektronike. Praznjenje baterije lahko poteka s hitrostjo približno 1 % na dan, hitrost praznjenja pa se lahko razlikuje glede na okoljske dejavnike (na primer nizke temperature), konfiguracijo vozila in nastavitve, ki jih izberete na zaslonu na dotik. Lahko se zgodi, da morate vozilo Model S dlje časa pustiti v nepriključenem stanju (na primer na letališču, ko potujete). V tem primeru upoštevajte to hitrost praznjenja (1 %), da pustite baterijo z zadostno stopnjo napolnjenosti. V 14 dneh se na primer baterija lahko izprazni za približno 14 %.

Če se baterija izprazni na 0 %, lahko pride do poškodb na komponentah vozila. Ko prikazana stopnja napolnjenosti pade na približno 0 %, vozilo Model S zaradi zaščite pred popolno izpraznitvijo preide v način nizke porabe energije. V tem načinu baterija neha podpirati vgrajeno elektroniko in pomožno baterijo z napetostjo nizka napetost. Ko je aktiven ta način nizke porabe energije, takoj priključite vozilo Model S, da preprečite zagon s premostitvenimi kabli in zamenjavo baterije z napetostjo nizka napetost.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Če se vozilo Model S ne odziva, odklene, odpre ali polni, je baterija z napetostjo nizka napetost morda izpraznjena. V tej situaciji poskusite s premostitvenimi kabli zagnati baterijo z napetostjo nizka napetost (glejte Zagon s premostitvenimi kabli). Če je vozilo še vedno neodzivno, se v mobilni aplikaciji naročite na servis.

Temperaturne omejitve

Za boljšo dolgoročno zmogljivost vozila Model S ne izpostavljajte okoljskim temperaturam nad 60 °C ali pod –30 °C za več kot 24 ur naenkrat.

Funkcija varčevanja z energijo

Model S ima funkcijo varčevanja z energijo, ki zmanjša količino energije, ki jo porabljajo zasloni, ko ne uporabljate vozila Model S. Pri novejših vozilih je ta funkcija avtomatizirana, da zagotovi optimalno stopnjo varčevanja z energijo. Pri starejših vozilih pa lahko z možnostjo Upravljalni elementi > Zaslon > Varčevanje z energijo upravljate količino energije, ki jo porabljajo zasloni. Za več informacij o povečanju dosega in varčevanju z energijo glejte Doseganje največjega dosega.

Potopljeno vozilo

Kot velja za vsa vozila, obravnavajte svoje vozilo Tesla, če je bilo izpostavljeno poplavi, ekstremnim vremenskim razmeram ali je bilo kako drugače potopljeno v vodo (zlasti v slano vodo), kot da je bilo udeleženo v nezgodi in se za pomoč obrnite na svojo zavarovalnico. Vozila ne poskušajte upravljati, dokler ga ne pregleda servis Tesla, vendar ga morate odvleči ali premakniti stran od kakršnihkoli zgradb.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Garancija ne krije škode, ki jo povzroči voda.

Opozorila in previdnostni ukrepi za baterijo

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Servis visokonapetostnega sistema sme opraviti samo usposobljen serviser. V nobenem primeru ne smete odpirati baterije ali posegati v njo. Visokonapetostnih sestavnih delov, kablov ali priključkov ne smete razstaviti, odstraniti ali zamenjati. Visokonapetostni kabli so običajno oranžne barve, da jih lahko enostavno opazite.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Če raven napolnjenosti baterije pade na 0 %, morate priključiti vozilo. Če vozilo Model S dlje časa ni priključeno, ga morda ne bo več mogoče polniti ali uporabljati brez zagona s premostitvenimi kabli ali zamenjave baterije z napetostjo nizka napetost. Če vozilo Model S dlje časa ni priključeno, lahko pride tudi do trajnih poškodb baterije. Če tudi po poskusu zagona baterije z napetostjo nizka napetost s premostitvenimi kabli ne morete polniti vozila Model S, se naročite na servis.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Lastniku ni treba vzdrževati baterije. Ne odstranite pokrovčka odprtine za nalivanje hladilne tekočine in ne dolivajte tekočine. Če se na instrumentni plošči prikaže opozorilo o nizkem nivoju tekočine, se prek mobilne aplikacije naročite na servis.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Baterije ni dovoljeno uporabljati kot stacionarni vir napajanja. V tem primeru se razveljavi garancija.