Zračno vzmetenje

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Ko zaženete vozilo Model S, lahko slišite zvok kompresorja, ko se posoda sistema zračnega vzmetenja napolni z zrakom.

Vozilo Model S je opremljeno s prilagodljivim zračnim vzmetenjem, ki zagotavlja vrhunsko kakovost vožnje in vam omogoča, da po lastni želji izberete mehkejšo ali tršo vožnjo. Med prevozom tovora sistem tudi poskrbi, da sta sprednji in zadnji del vozila na isti višini. Oddaljenost vozila od tal lahko ročno prilagodite okoliščinam (vozilo Model S lahko na primer dvignete višje, ko potrebujete večjo oddaljenost od tal, na primer na strmem dovozu ali klančini, v globokem snegu, med vožnjo prek večjih hitrostnih ovir ali robnikov itd.).

Rumena ikona obrisa vozila s puščicami navzgor in navzdol.
Če sistem zazna napako, ki negativno vpliva na delovanje sistema aktivnega zračnega vzmetenja, na instrumentni plošči zasveti rumen indikator. Če težava ni odpravljena, se obrnite na družbo Tesla.
Rdeča ikona obrisa vozila s puščicami navzgor in navzdol.
Če sistem zazna napako, ki onemogoči delovanje sistema aktivnega zračnega vzmetenja, na instrumentni plošči zasveti rdeč indikator. Obrnite se na družbo Tesla.

Nastavljanje višine vožnje

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Preden nastavite višino vzmetenja, poskrbite, da nad in pod vozilom Model S ni nobenih ovir.

Višino vožnje lahko ročno prilagodite tako, da pritisnite zavorno stopalko in se na zaslonu na dotik dotaknete možnosti Upravljalni elementi > Vzmetenje. Razpoložljive nastavitve višine vožnje so odvisne od hitrosti vožnje in drugih pogojev (vzmetenja na primer ni mogoče znižati, če so vrata odprta). Na zaslonu na dotik je prikazana tudi približna oddaljenost od tal za vsako nastavitev. Povlecite drsnik in izberite eno od teh možnosti:

  • Zelo visoko – ko je izbrana nastavitev Zelo visoko, se vzmetenje samodejno zniža na privzeto višino vožnje*, ki je Standardno ali Nizko, ko prevozite približno 30 metrov ali ko hitrost vožnje doseže 24 km/h. Če želite ohraniti zelo visoko nastavitev na neomejeno razdaljo, dokler hitrost vožnje ne doseže mejne hitrosti, se dotaknite možnosti Ohrani do 24 km/h v nastavitvi za Zelo visoko.
  • Visoko – ko je izbrana nastavitev Visoko, se vzmetenje samodejno zniža na privzeto višino vožnje*, ki je Standardno ali Nizko, ko prevozite približno 30 metrov ali ko hitrost vožnje doseže 56 km/h. Če želite ohraniti nastavitev Visoko na neomejeno razdaljo, dokler hitrost vožnje ne doseže mejne hitrosti, se dotaknite možnosti Ohrani do 56 km/h.
  • Standardno – nastavitev Standardno zagotavlja optimalno udobje in vodljivost ob vseh obremenitvah.
  • Nizko – Če znižate višino, lahko izboljšate aerodinamiko in poenostavite nalaganje in razlaganje tovora oziroma vstopanje ali izstopanje potnikov ter izboljšate vodljivost.

Če je nastavitev Privzeta višina vožnje je prenizka izklopljena, je višina vožnje prilagojena med Standardno in Nizko, da tako uravnoteži udobnost in vodljivost vožnje ter doseg. Če želite optimizirati vodljivost in doseg, vklopite nastavitev Privzeta višina vožnje je prenizka.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Izogibajte se agresivni vožnji (močnemu pospeševanju, ostremu zavijanju itd.), ko je nastavitev vzmetenja Visoko ali Zelo visoko. V nasprotnem primeru lahko pride do tresenja in večje verjetnosti nastanka škode.

blaženje prilagodljivega vzmetenja

Nastavitve, povezane s funkcijo Blaženje prilagodljivega vzmetenja, omogočajo prilagoditve sistema vzmetenja v realnem času ter s tem optimizirajo tako samo vožnjo kot tudi vodljivost vozila. Izberite med:

  • Udobno – omogoča večje udobje za bolj sproščeno vožnjo.
  • Samod. – se prilagodi različnim cestiščem in slogom vožnje ter ponuja tekočo vožnjo z dobrim nadzorom.
  • Sport – omogoča trdnejšo vožnjo z več nadzora, ki povečuje potrebo po voznikovi angažiranosti in vključenosti v vožnjo.
  • Napredno – omogoča fino prilagoditev vzmetenja s posameznim premikanjem drsnikov za nastavljanje možnosti Udobje pri vožnji in Okretnost.

Dotaknite se možnosti Prikaži podatke vzmetenja, da se prikažejo podrobne informacije o blažilnikih za vsako kolo, vključno z višino vožnje, vrednostmi stiskanja in odboja ter pospeški.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Ko je blaženje prilagodljivega vzmetenja nastavljeno na Udobno ali Samod., se vzmetenje lahko dvigne in izboljša udobje pri vožnji po cestišču slabše kakovosti..

Udobno blaženje v Avtopilotu (če je v opremi) – Privzeto se med uporabo Avtopilota blaženje samodejno prestavi na Udobje, nato pa se po izklopu Avtopilota nastavitev preklopi nazaj na predhodno izbrano. Izklopite to nastavitev in tako onemogočite funkcijo.

Vizualizacija v realnem času

Slika vozila Model S na zaslonu vzmetenja omogoča prikaz stanja sistema zračnega vzmetenja v realnem času. Poleg vizualnega prikazovanja sprememb višine vožnje so vidne tudi črte stiskanja in odboja, ki prikazujejo, kako sistem vzmetenja upravlja blažilnike za vsako kolo glede na izbrane nastavitve in spreminjajoče se razmere na cesti. Oba načina se upravljata istočasno. Dotaknite se možnosti Prikaži podatke vzmetenja, da se prikažejo podrobne informacije o blažilnikih za vsako kolo, vključno z višino vožnje, vrednostmi stiskanja in odboja ter pospeški.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Instrumentna plošča lahko v realnem času prikaže tudi delovanje sistema vzmetenja, ki dinamično prilagaja blaženje vsakega kolesa različnim razmeram na cesti. Za ogled pridržite ustrezni drsni gumb na krmilu volan, da se prikažejo možnosti, ki so na voljo. Zavrtite drsni gumb in označite možnost Vzmetenje, nato pa drsni gumb tapnite.

Lokacije za samodejno povišanje vzmetenja

Kadar koli dvignete vzmetenje na nastavitev Visoko ali Zelo visoko, je lokacija samodejno shranjena. S shranjevanjem lokacije vam ni treba ob vsakem prihodu na pogosto obiskano lokacijo ročno dvigati vzmetenja. Ko se vrnete na shranjeno lokacijo, vozilo Model S dvigne vzmetenje in na instrumentni plošči se izpiše sporočilo, ki vas obvešča, da je bilo vzmetenje dvignjeno.

Ko shranite lokacije, vozilo Model S shrani tudi nastavitev Ohrani do XX km/h (če jo nastavite).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Ko se vrnete na shranjeno lokacijo in vozite hitreje, kot dovolita nastavitvi vzmetenja Visoko in Zelo visoko, se vzmetenje ne dvigne, dokler vozila Model S ne upočasnite.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Ko zapustite shranjeno lokacijo, se vzmetenje samodejno spusti. Vendar pa se vzmetenje morda ne bo spustilo, dokler vozilo Model S ne doseže mejne vrednosti za hitrost in razdaljo, pri kateri se vzmetenje spusti.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Če z vozilom Model S pripeljete na shranjeno lokacijo in je obstoječa nastavitev vzmetenja že višja od ravni, ki je bila za to lokacijo shranjena, se višina vožnje ne spremeni.

Odstranjevanje lokacije za samodejno dviganje

Če ne želite, da se vzmetenje na določeni lokaciji samodejno poviša, z dotikom prekličite izbiro nastavitve Vedno povišaj na tej lokaciji v pojavnem oknu, ki se odpre ob prihodu na shranjeno lokacijo.

Samodejno izravnavanje

Model S opremljeno z zračnim vzmetenjem, se samodejno izravna, tudi če je električno napajanje izklopljeno. Da preprečite škodo pri dviganju vozila, morate aktivirati Način dvigalke, da onemogočite samodejno izravnavanje (pritisnite zavorno stopalko in se dotaknite možnosti Upravljalni elementi > Servis > Način dvigalke). Za več podrobnosti glejte Način za dvigalko.