Načrtovano polnjenje in načrtovani odhod

Preklopite med načrtovanim odhodom in načrtovanim polnjenjem, tako da se dotaknete možnosti Upravljalni elementi > Polnjenje > Preklopi na načrtovano polnjenje/načrtovani odhod, ko je vozilo Model S v prestavi za parkiranje.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Nastavitve Načrtovano polnjenje/načrtovani odhod so na voljo tudi na zaslonu za upravljanje klimatske naprave in mobilni Tesla aplikaciji.

Na Načrtovano polnjenje glejte tako: "Kdaj želim začeti polnjenje?" in pomislite na Polnjenje v času nižje tarife glede na načrtovani odhod, kar pomeni: "Kdaj želim, da se polnjenje zaključi?"

Načrtovano polnjenje je mogoče uporabljati skupaj z možnostjo Načrtovani odhod - Predhodno klimatiziranje, ne pa skupaj z možnostjo Načrtovani odhod - Polnjenje v času nižje tarife.

Nastavitve Načrtovano polnjenje/načrtovani odhod so samodejno shranjene za posamezno lokacijo.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Ko priklopite Model S in sta možnosti Polnjenje v času nižje tarife in Načrtovano polnjenje izklopljeni, se polnjenje vozila zažene nemudoma.

Uporaba načrtovanega polnjenja

Z možnostjo Načrtovano polnjenje, s katero določite čas v dnevu, ob katerem želite, da se vozilo Model S začne polniti.

Ko je izbrana možnost Načrtovano polnjenje, omogočite funkcijo, nato pa nastavite čas v dnevu za začetek polnjenja.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Načrtovano polnjenje začne polniti takoj, če je vozilo Model S priklopljeno do šest ur po načrtovanem začetku polnjenja. Če vozilo Model S priklopite pozneje kot v šestih urah, se polnjenje morda začne šele naslednji dan ob načrtovanem času.

Uporaba načrtovanega odhoda

Z možnostjo Načrtovani odhod nastavite čas, na katerega želite, da bo vozilo Model S pripravljeno na odhod. Model S samodejno izračuna, kdaj mora začeti predhodno klimatizirati in/ali polniti. S tem zagotovite, da je ob času odhoda polnjenje končano in/ali je v kabini in prostoru baterije predhodno vzpostavljena ustrezna klima.

Ko je prikazana možnost Načrtovani odhod, se dotaknite možnosti Načrtuj, da nastavite čas v dnevu, ko želite, da je vozilo Model S pripravljeno za vožnjo. Določite čas, nato pa se dotaknite možnosti Nastavitve, da omogočite eno od naslednjih funkcij odhoda ali obe: Pri priklopu z omogočeno možnostjo Polnjenje v času nižje tarife vozilo na kratko prične polniti (morda lahko zaslišite klik) za izračun potrebnega časa polnjenja.

Po izvedbi želenih nastavitev pritisnite možnost Nastavi. Na zaslonu na dotik je prikazan načrtovan čas odhoda.

 • Predhodno klimatiziranje ogreje baterijo za boljše delovanje in zagotavlja udobno klimo v kabini ob načrtovanem času odhoda.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opomba
  Ko vozilo Model S ni priklopljeno, predhodno klimatiziranje deluje, vendar samo, ko je nivo napolnjenosti baterije višji od 20 %.
 • Polnjenje v času nižje tarife zakasni polnjenje in samodejno zažene polnjenje z namenom dokončanja tega pred načrtovanim odhodom in sočasno zagotavlja polnjenje baterije v času nižje tarife za nižanje stroškov energije. Dotaknite se možnosti Spremeni čas nižje tarife, če želite spremeniti čas, ko se polnjenje po nižji tarifi izteče.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opomba
  Če izberete možnost Polnjenje v času nižje tarife, lahko znižate stroške energije celo v tržnih regijah, v katerih se ne uporabljajo nižje tarife. Če se na primer polnjenje začne takoj ob priklopu, se lahko konča veliko prej. Tako se baterija ohladi na temperaturo okolja, zato je potrebna dodatna energija, da se spet ogreje do časa odhoda. Čeprav se na vašem območju ne uporabljajo nižje tarife, je torej priporočljivo, da čas nižje tarife nastavite na čas odhoda, saj s tem zmanjšate porabo energije.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opomba
  Če na voljo ni dovolj časa za doseganje nastavljenega nivoja napolnjenosti, se polnjenje nemudoma zažene, da omogoči čim višji nivo napolnjenosti.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opomba
  Ko se polnjenje zažene in na voljo ni dovolj časa za dokončanje polnjenja v času nižje tarife, se polnjenje nadaljuje, dokler ni dosežen nastavljen nivo napolnjenosti..

Predhodno klimatiziranje in Polnjenje v času nižje tarife lahko omejite samo na uporabo med tednom.