Ogledala

Nastavljanje zunanjih ogledal

Pritisnite gumb za ogledalo, ki ga želite nastaviti (levo ali desno). Vključi se lučka gumba in nato lahko s smernimi tipkami pomaknete ogledalo v želeni položaj. Ponovite še za ogledalo na drugi strani. Če dobite opomnik, pritisnite Shrani na zaslonu na dotik, da shranite nastavitev ogledal v svoj profil voznika.

Povečan del gumbov na kljuki voznikovih vrat s puščicami, usmerjenimi proti okroglemu gumbu, s katerim nastavljate ogledalo, in tremi gumbi, s katerimi izbirate ogledalo

Funkcija za samodejni nagib samodejno pomakne zunanji ogledali navzdol med vzvratno vožnjo. Za vklop ali izklop samodejnega nagiba se dotaknite možnosti Upravljalni elementi > Vozilo > Samodejni nagib ogledal. Za nastavitev položaja samodejnega nagiba morate ogledalo nastaviti, ko je Model S v vzvratni prestavi. Ko znova prestavite v prestavo za vožnjo naprej, se ogledali pomakneta nazaj v prvotni (pokončni) položaj. A ker ste ju zdaj nastavili tudi za vzvratno vožnjo, se bosta ogledali ob vsaki naslednji vožnji vzvratno samodejno pomaknili v nastavljen položaj.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Glede na datum proizvodnje in možnosti, izbrane v času nakupa, nekatera vozila Model S niso opremljena s funkcijo samodejnega nagiba ogledal.

Stransko ogledalo na voznikovi strani se ponoči samodejno zatemni v skladu z bleščanjem žarometov vozila za vami (razen ko je vozilo v vzvratni prestavi). Prav tako imata obe stranski ogledali grelnike, ki se vklopijo in izklopijo skupaj z odmrzovalnikom zadnjega stekla.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Glede na datum proizvodnje in možnosti, izbrane v času nakupa, nekatera vozila Model S niso opremljena s stranskim ogledalom, ki se ponoči samodejno zatemni, in morda nimajo stranskih ogledal z grelniki. Poleg tega nastavitve ogledal morda ne bodo shranjene v profil voznika.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Za več informacij, kako zagotoviti, da bodo ogledala delovala pravilno ob hladnem vremenu, glejte Najboljše prakse ob hladnem vremenu.

Zapiranje ogledal

Za ročno zapiranje ali razpiranje zunanjih ogledal (na primer pri parkiranju v ozki garaži, na ozkem parkirnem mestu itd.) pritisnite sredinski gumb. Zunanji ogledali lahko zaprete ali razprete tudi ročno, tako da se dotaknete možnosti Upravljalni elementi > Zapri/razpri.

Povečan del gumbov na kljuki voznikovih vrat s puščico, usmerjeno proti srednjemu zgornjemu gumbu, s katerim zaprete zunanji ogledali

Če ste ogledali zaprli ročno, ostaneta zaprti, dokler hitrost vožnje ne doseže 50 km/h oziroma dokler ju znova ročno ne razprete).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Ogledala ne morete zapreti pri hitrosti, višji od 50 km/h.

Za nastavitev samodejnega zapiranja ogledal pri vsakem izstopu iz vozila in zaklepanju Model S se dotaknite možnosti Upravljalni elementi > Vozilo > Samodejno zapiranje ogledal. Ogledali se samodejno razpreta, ko odklenete vozilo Model S.

Med nastavitvami lahko tudi izberete možnost, da se ogledali samodejno zapreta, kadarkoli prispete na določeno lokacijo, tako da vam jih ob prihodu na pogosto obiskani kraj ne bo treba ročno zapirati. Če želite nastaviti to funkcijo, mora vozilo Model S biti v premikanju pri nizki hitrosti (manj kot 5 km/h) oziroma zaustavljeno na lokaciji, za katero želite, da si jo vozilo zapomni. Nato izberite možnost Upravljalni elementi > Vedno zapri ogledala na tej lokaciji. Ko se boste naslednjič približali shranjeni lokaciji, se bosta ogledali zaprli oziroma razprli na oddaljenosti 7,5 metra od zabeležene lokacije. Če ne želite več, da se ogledali na shranjeni lokaciji zapreta, se zapeljite na to lokacijo in se dotaknite X poleg možnosti Nastavitev samodejnega zapiranja na tej lokaciji.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Ko zapustite shranjeno lokacijo, se lahko ogledali razpreta, ko hitrost vožnje preseže 5 km/h ali ko se dotaknete možnosti Upravljalni elementi > Razpri ogledala.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Ogledali se lahko samodejno zložita, če se vrnete na shranjeno lokacijo in vozite s hitrostjo manj kot 50 km/h.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Samodejno razpiranje/zapiranje ogledal lahko kadar koli izklopite (če vozilo Model S na primer nima napajanja) tako, da sklop ogledal potisnete stran od sebe, če želite ogledali odpreti, oziroma ga povlečete k sebi, če ju želite zapreti.

Samodejno zapiranje ogledal lahko tudi povežete tudi s sistemom HomeLink (glejte Pametna garaža). Če želite to omogočiti, pojdite v HomeLink > Samodejno zapri ogledala v bližini.

Vzvratno ogledalo

Vzvratno ogledalo nastavite ročno. Ko je vozilo v načinu za vožnjo naprej ali v prostem teku, se vzvratno ogledalo v temnejšem okolju samodejno zatemni (ko na primer vozite ponoči).