Nastavitve varnosti in zaščite

O varnostnem sistemu

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Odvisno od tržne regije, vaše vozilo morda nima zvočnega alarma za varnostne funkcije ali funkcije morda ne delujejo, kot je opisano.

Če vozilo Model S ne zazna ključa v bližini in se odprejo zaklenjena vrata ali prtljažnik, se oglasi alarm. Žarometi in smerniki začnejo utripati. Če želite izklopiti alarm, pritisnite kateri koli gumb na daljinskem ključu.

Če želite ročno omogočiti ali onemogočiti alarmni sistem, se dotaknite možnosti Upravljalni elementi > Varnost > Varnostni alarm. Ko je alarm omogočen, vozilo Model S aktivira alarm eno minuto po tem, ko zapustite vozilo in se vrata zaklenejo, prepoznanega ključa pa ni več zaznati.

Če se odprejo zaklenjena vrata ali prtljažnik in vozilo Model S ne zazna ključa v bližini, se oglasi sirena, ki jo napaja baterija (če je v opremi). Če želite, da se ta sirena oglasi tudi v primerih, ko vozilo zazna premikanje v kabini, omogočite možnost Nagib/vdor (glejte Nagib/vdor (dodatna oprema)).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Če je vozilo Model S v načinu Sentry Mode (glejte Navodila za uporabo načina Sentry Mode (z bliskovnim pogonom USB)), nastavitve za Varnostni alarm niso na voljo.

Nagib/vdor (dodatna oprema)

Vaše vozilo odvisno od konfiguracije, tržnih regij in datuma proizvodnje morda ne bo opremljeno s to funkcijo.

Možnost Varnostni alarm mora biti vklopljena, če želite omogočiti možnost Nagib/vdor.

Možnost Nagib/vdor sproži alarm v vozilu, če Model S zazna gibanje v kabini ali če se vozilo premakne ali nagne (na primer z vlečnim vozilom ali dvigalko). Za vklop se dotaknite možnosti Upravljalni elementi > Varnost > Nagib/vdor.

Protivlomni senzor se samodejno izklopi v primerih, ko sistem klimatske naprave deluje tudi po tem, ko zapustite vozilo. Če želite to spremeniti, lahko senzor nagiba/vdora znova ročno vklopite po tem, ko izberete možnost Ohranitev klim. naprave, Dog ali Kampiranje.

Senzor nagiba/vdora se samodejno znova omogoči na začetku vsakega cikla vožnje.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Za uporabo funkcije Zaščita pred pregrevanjem kabine mora biti alarm za Nagib/vdor izklopljen (glejte Zaščita pred pregrevanjem kabine).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Če nameravate v zaklenjenem vozilu pustiti kaj, kar se premika, ne pozabite izklopiti možnosti Nagib/vdor. Če je ta nastavitev vključena, bo vsako gibanje, zaznano znotraj vozila Model S, sprožilo alarm za vdor.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Če je vozilo Model S v načinu Sentry Mode (glejte Navodila za uporabo načina Sentry Mode (z bliskovnim pogonom USB)), nastavitve za Nagib/vdor niso na voljo.

Izboljšana nadgradnja proti kraji (dodatna oprema)

Če je vozilo opremljeno z nadgradnjo proti kraji, se v primerih, ko se odprejo zaklenjena vrata ali prtljažnik in vozilo Model S ne zazna ključa v bližini, oglasi hupa. Pri vklopljeni možnosti Nagib/vdor se hupa prav tako oglasi, če vozilo Model S zazna gibanje v kabini ali če vozilo zazna premikanje oziroma če je nagnjeno (na primer z vlečnim vozilom ali dvigalko). Če želite vklopiti ali izklopiti sistem za zaznavanje nagiba/vdora, se dotaknite možnosti Upravljalni elementi > Varnost > Nagib/vdor.

PIN koda za zagon

Za dodatno varnost preprečite vožnjo vozila Model S brez vnosa 4-mestne kode PIN (osebna identifikacijska številka). Če želite omogočiti to nastavitev, se dotaknite možnosti Upravljalni elementi > Varnost > Koda PIN za vožnjo ter upoštevajte navodila na zaslonu za ustvarjanje kode PIN za vožnjo.

Ko je ta nastavitev omogočena, morate za vožnjo vnesti 4-mestno kodo PIN, poleg tega pa morate to kodo uporabiti tudi za prvi vklop načina Valet in ustvariti 4-mestno kodo PIN za vklop in izklop načina Valet. Če je vklopljen način Valet, lahko uslužbenec, ki parkira vozila, vozi vozilo Model S, ne da bi moral vnesti kodo PIN za vožnjo. Nastavitev Koda PIN za vožnjo je onemogočena, ko je vklopljen način Valet.

Če pozabite svojo kodo PIN za vožnjo, se dotaknite povezave za vnos poverilnic za prijavo v račun Tesla v pojavno okno za vnos kode PIN za vožnjo, nato pa sledite navodilom na zaslonu na dotik.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
V malo verjetnem primeru, da bo zaslon na dotik neodziven, morda ne boste mogli vnesti kode PIN. V tem primeru najprej poskušajte znova zagnati zaslon na dotik (glejte Ponovni zagon zaslona na dotik ali instrumentne plošče). Če se zaslon na dotik še vedno ne odziva, lahko funkcijo PIN koda za zagon zaobidete tako, da v mobilni aplikaciji Tesla vklopite vožnjo brez ključa.

PIN predala pred sovozn.

Zaščitite vsebino predala pred sovoznikom s 4-mestno kodo PIN (ni povezana s kodo PIN za vožnjo). Za vklop se dotaknite možnosti Upravljalni elementi > Varnost > PIN predala pred sovozn. in upoštevajte navodila na zaslonu na dotik. Ko je ta nastavitev omogočena, morate za odpiranje predala pred sovoznikom vnesti kodo PIN. Izberite preklopno stikalo za izklop in nato vnesite kodo PIN, da odstranite dodatno varnostno zaščito.

Če pozabite kodo PIN predala pred sovoznikom, jo ponastavite tako, da vnesete svoje poverilnice za prijavo v račun Tesla, nato pa upoštevajte navodila na zaslonu na dotik.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
PIN predala pred sovozn. Omogoča odpiranje predala tudi, ko je vozilo Model S v načinu Valet Mode.

Način vožnje z omejitvijo hitrosti

Način vožnje z omejitvijo hitrosti vam omogoča, da omejite pospeške in najvišjo hitrost vožnje na izbrano vrednost med 80 in 193 km/h. Ko prvič uporabljate to funkcijo, morate ustvariti 4-mestno kodo PIN, s katero boste lahko omogočili in onemogočili način vožnje z omejitvijo hitrosti. Ko je funkcija omogočena in dosežete hitrost vožnje, ki se od izbrane najvišje hitrosti razlikuje za približno 5 km/h, se oglasi zvočni signal, na instrumentni plošči se izpiše sporočilo in vozilo Model S pošlje obvestilo v mobilno aplikacijo. Pritisnete lahko tudi Varnost > Način vožnje z omejitvijo hitrosti in omogočite mobilno aplikacijo Tesla. Vklop načina vožnje z omejitvijo hitrosti:

 1. Zagotovite, da je vozilo Model S v prestavi za parkiranje.
 2. Pritisnite Upravljalni elementi > Varnost > Način vožnje z omejitvijo hitrosti na zaslonu na dotik.
 3. Izberite najvišjo hitrost vožnje.
 4. Povlecite drsnik v položaj Vklop.
 5. Vnesite 4-mestno kodo PIN, ki jo želite uporabiti za vklop in izklop načina vožnje z omejitvijo hitrosti.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opomba
  Če pozabite kodo PIN, lahko način vožnje z omejitvijo hitrosti izklopite tako, da vnesete prijavne podatke za svoj Tesla račun.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Ko je način vožnje z omejitvijo hitrosti omogočen, je nastavitev pospeškov samodejno nastavljena na Umirjeno.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Med vožnjo po klancu navzdol lahko hitrost naraste in povzroči, da vozilo Model S preseže izbrano najvišjo hitrost.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Način vožnje z omejitvijo hitrosti ne nadomesti pametne presoje, voznikovega usposabljanja in potrebe po pozornem upoštevanju omejitev hitrosti in razmer za vožnjo. Do nezgod lahko pride pri kateri koli hitrosti in sami ste odgovorni za varno vožnjo.

Brisanje podatkov v brskalniku

Podatke v brskalniku vozila lahko izbrišete podobno kot v računalniku ali pametnem telefonu tako, da izberete Upravljalni elementi > Servis > Počisti podatke v brskalniku. To je uporabno za številne primere, kot je izbris nastavitev ali iskanj drugega voznika.

Potrdite polja v pojavnem oknu na zaslonu za dotik, da po želji izključite zaznamke in/ali zgodovino.