Navodila za polnjenje

Odpiranje vtičnice za polnjenje

Vtičnica za polnjenje je nameščena na levi strani vozila Model S za vrati, ki so del sklopa zadnjih luči. Parkirajte vozilo Model S, da zagotovite, da polnilni kabel zlahka doseže vtičnico za polnjenje.

Ko je vozilo Model S v prestavi za parkiranje, za odpiranje vtičnice za polnjenje pritisnite in sprostite gumb na polnilnem kablu Tesla.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Če je polnilni kabel v bližini vrat polnilne vtičnice, lahko s pritiskom na gumb na polnilnem kablu odprete vrata polnilne vtičnice tudi, ko je vozilo Model S zaklenjeno ali znan ključ ni v dosegu.
napajalni kabel s puščico, usmerjeno proti gumbu.

Vrata vtičnice za polnjenje lahko odprete tudi na enega od teh načinov:

 • Na zaslonu na dotik se dotaknite ikone vtičnice za polnjenje (blisk).
 • Na zaslonu na dotik pojdite na možnost Upravljalni elementi > Polnjenje > Odpri vtičnico za polnjenje.
 • Pritisnite vrata vtičnice za polnjenje, ko je vozilo Model S odklenjeno.
 • Na daljinskem ključu za 1–2 sekundi pritisnite gumb za odpiranje zadnjega prtljažnika.
 • Z glasovnimi ukazi odprite vratca polnilne vtičnice (glejte Glasovni ukazi). Z glasovnimi ukazi lahko zaprete vratca polnilne vtičnice in začnete ali končate polnjenje.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Naslednja slika je zgolj informativna. Vtičnica za polnjenje vašega vozila se lahko rahlo razlikuje, glede od tržno regijo in datum izdelave.
vozilo z odprtino vtičnice za polnjenje.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Ko odprete vrata vtičnice za polnjenje, vtičnica za polnjenje zasveti belo. Če v nekaj minutah po odprtju vrat vtičnice za polnjenje ne vstavite polnilnega kabla v vtičnico za polnjenje, se vrata vtičnice za polnjenje zaprejo. V tem primeru uporabite zaslon na dotik, da znova odprete vrata vtičnice za polnjenje.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Pri izjemno nizki zunanji temperaturi ali zmrzovanju lahko zapah vtičnice za polnjenje primrzne. Če zaradi primrznjenega zapaha ne morete odstraniti ali vstaviti polnilnega kabla ali se ne izvaja super hitro polnjenje vozila, uporabite mobilno aplikacijo Tesla za predklimatizacijo vozila v načinu HI za približno 30–45 minut (za predklimatizacijo vozila morate uporabiti mobilno aplikacijo; nastavitev klimatske naprave na HI z uporabo zaslona na dotik ne bo učinkovita). To pripomore k odtajanju ledu na zapahu vtičnice za polnjenje, tako da lahko odstranite ali vstavite polnilni kabel.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Ne poskusite na silo odpreti vrat vtičnice za polnjenje.

Priključitev

Če želite, lahko na zaslonu na dotik spremenite omejitev polnjenja in polnilni tok (glejte Nastavitve polnjenja).

Če želite polniti na javni polnilni postaji, vključite ustrezni adapter v vtičnico za polnjenje vozila in nato priključite polnilni priključek postaje na adapter. Priloženi so adapterji, ki se najpogosteje uporabljajo v določeni tržni regiji. Morda bo treba polnjenje zagnati in ustaviti z uporabo stikala na polnilni opremi, odvisno od polnilne opreme, ki jo uporabljate.

Če uporabljate mobilni priključek, ga priklopite v napajalno vtičnico, preden priklopite vozilo Model S.

Poravnajte priključek z vtičnico za polnjenje in ga vstavite do konca. Ko je priključek pravilno vstavljen, se polnjenje začne samodejno, potem ko vozilo Model S:

 • aktivira zapah, ki drži priključek na mestu;
 • prestavi v prestavo za parkiranje (če je bilo v katerem koli drugem načinu za vožnjo);
 • segreje ali ohladi baterijo, če je to potrebno. Če je treba segreti ali ohladiti baterijo, se lahko polnjenje začne z zamikom.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Ko je vozilo Model S priključeno, a ne poteka aktivno polnjenje, porablja energijo iz polnilne opreme in ne shranjene energije iz baterije. Če na primer sedite v parkiranem in priključenem vozilu Model S ter uporabljate zaslon na dotik, vozilo Model S porablja energijo iz polnilne opreme in ne iz baterije.

V nekaterih primerih, ko je vozilo Model S priključeno, vendar porablja zelo malo energije, pa jo lahko črpa neposredno iz baterije. Če na primer pustite vozilo Model S priključeno več dni in ga ne uporabljate, bo morda postopoma črpalo majhno količino energije za delovanje sistemov vozila neposredno iz baterije.

Ko se baterija dovolj izprazni, se začne znova polniti do nastavljene omejitve. Odvisno od tega, kdaj preverite, se baterija morda ne bo izpraznila dovolj, da bi se sprožil cikel polnjenja. Zato bo morda nekoliko pod omejitvijo polnjenja tudi po tem, ko je vozilo dlje časa priključeno. To je povsem običajno in vozilo Model S se bo začelo znova polniti, ko se dovolj izprazni. Če želite ročno začeti nov cikel polnjenja, izključite in znova priključite vozilo Model S.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Konec polnilnega kabla, na katerem je priključek, lahko poškoduje barvo, če pade na vozilo Model S.

Lučka vtičnice za polnjenje

Ko v vozilo Model Svstavite polnilni kabel, počakajte nekaj sekund ter nato preverite, ali lučka vtičnice za polnjenje začne utripati v zeleni barvi in se vozilo polni. Če je lučka oranžna ali rdeča, pred odhodom od vozila odpravite težavo, da zagotovite uspešno polnjenje.

 • BELA (ALI SVETLO MODRA): Vrata vtičnice za polnjenje so odprta. Model S je pripravljen na polnjenje in priključek ni vstavljen ali pa je zapah vtičnice za polnjenje odklenjen in je priključek pripravljen na odstranitev.
 • MODRA: Polnilnik je povezan, vendar se Model S ne polni (npr. ko je načrtovano polnjenje aktivno).
 • UTRIPA MODRO: Model S komunicira s polnilnikom, vendar se še ni začelo polniti (npr. ko se vozilo pripravlja na polnjenje).
 • UTRIPA ZELENO: Polnjenje poteka. Ko se vozilo Model S približuje popolni napolnjenosti, se pogostost utripanja zmanjša.
 • SVETI ZELENO: Polnjenje je končano.
 • SVETI ORANŽNO: Priključek ni popolnoma priklopljen. Znova poravnajte priključek z vtičnico za polnjenje in ga vstavite do konca.
 • UTRIPA ORANŽNO: Model S se polni z zmanjšanim tokom (samo polnjenje z izmeničnim tokom).
 • RDEČA: Zaznana je napaka in polnjenje je ustavljeno. Preverite, ali je na instrumentni plošči ali zaslonu na dotik prikazano opozorilo.

Stanje polnjenja

Stanje polnjenja je prikazano na instrumentni plošči, ko je vtičnica za polnjenje odprta.

Posnetek zaslona s stanjem polnjenja z dodanimi oblački.
 1. Razdalja vožnje: Prikazuje predviden skupni doseg ali odstotek energije (odvisno od nastavitve prikaza), ki je na voljo.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opomba
  Če želite spremeniti način prikaza enot za energijo, se dotaknite Upravljalni elementi > Zaslon > Prikaz energije.
 2. Stanje polnjenja: Tukaj so prikazana sporočila o stanju polnjenja (npr. Super hitro polnjenje, Načrtovano polnjenje) (glejte Načrtovano polnjenje in načrtovani odhod).
 3. Preostali čas: Ocenjeni preostali čas za polnjenje do nastavljene omejitve (glejte Nastavitve polnjenja).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opomba
  Pri polnjenju do 100 % se vozilo morda še naprej polni z nižjo močjo, čeprav je postopek polnjenja že prikazan kot dokončan. To je pričakovano. Ker je dodajanje energije nad tem pragom nizko, nadaljnje polnjenje običajno ni koristno.
 4. Hitrost polnjenja: Trenutna hitrost polnjenja, s katero se polni vozilo.
 5. Pridobljen doseg: Predvideno povečanje dosega, doseženo s tem polnjenjem.
 6. Polnjenje: Trenutna moč polnilnika.
  Siv krog s številko 3Če je vozilo priključeno na 3-fazno napajanje (če je na voljo v vaši regiji), razpoložljivi tok predstavlja tok na fazo in prikazan je simbol za 3 faze.

Med polnjenjem

Med polnjenjem lučka vtičnice za polnjenje utripa zeleno in na instrumentni plošči je prikazano stanje polnjenja v realnem času. Utripanje zelene lučke vtičnice za polnjenje se upočasnjuje, ko se stopnja napolnjenosti povečuje. Ko je polnjenje končano, lučka neha utripati in sveti zeleno.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Če je vozilo Model S zaklenjeno, lučka vtičnice za polnjenje ne zasveti.

Če med polnjenjem začne lučka vtičnice za polnjenje svetiti rdeče, je bila zaznana napaka. Preverite, ali je na instrumentni plošči ali zaslonu na dotik prikazano opozorilo z opisom napake. Vzrok napake je lahko nekaj povsem običajnega, na primer izpad električnega toka. Če pride do izpada električnega toka, se polnjenje samodejno nadaljuje, ko je napajanje znova vzpostavljeno.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Zvoki med polnjenjem so običajen pojav. Zlasti pri velikem toku, po potrebi delujeta kompresor hladilnega sredstva in ventilator, da hladita baterijo.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Polnjenje praviloma ne vpliva na delovanje klimatske naprave. V določenih okoliščinah (na primer med polnjenjem pri velikem toku in visoki zunanji temperaturi) pa zrak, ki prihaja iz zračnih rež, morda ni tako hladen, kot pričakujete, in na instrumentni plošči se izpiše sporočilo. To je povsem običajno in zagotavlja, da baterija med polnjenjem ostane v optimalnem temperaturnem območju za dolgo življenjsko dobo in optimalno delovanje.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Med polnjenjem ne razpršujte tekočine pri visoki hitrosti (na primer pri uporabi visokotlačnega čistilnika) proti vtičnici za polnjenje. Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči hude telesne poškodbe ali poškodbe vozila, polnilne opreme ali lastnine.

Ustavitev polnjenja

Polnjenje lahko kadar koli ustavite tako, da odklopite polnilni kabel ali se dotaknete možnosti Prekini polnjenje na zaslonu na dotik.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Za preprečitev nepooblaščenega odklopa polnilnega kabla ostane zapah polnilnega kabla zaklenjen, vozilo Model S pa mora biti odklenjeno ali mora prepoznati ključ, preden lahko odklopite polnilni kabel.

Odklop polnilnega kabla:

 1. Pritisnite in pridržite gumb na ročaju priključka, da sprostite zapah.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opomba
  Zapah lahko sprostite tudi na zaslonu na dotik ali v mobilni aplikaciji ali tako, da pritisnete gumb za zadnji prtljažnik na daljinskem ključu. Če je vozilo opremljeno z motoriziranimi vrati vtičnice za polnjenje, lahko zapah sprostite tudi tako, da pritisnete gumb na levi strani vtičnice za polnjenje.
 2. Povlecite priključek iz vtičnice za polnjenje.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Vrata polnilne vtičnice lahko zaprete tudi na enega od teh načinov:
 • Na zaslonu na dotik se dotaknite ikone polnilne vtičnice (blisk) v pregledu stanja vozila.
 • Na zaslonu na dotik pojdite na možnost Upravljalni elementi > Polnjenje > Zapri polnilno vtičnico.
 • Z glasovnimi ukazi zaprite vratca polnilne vtičnice (glejte Glasovni ukazi).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Vrata polnilne vtičnice lahko zaprete tudi na enega od teh načinov:
 • Na zaslonu na dotik se dotaknite ikone polnilne vtičnice (blisk) v pregledu stanja vozila.
 • Na zaslonu na dotik pojdite na možnost Upravljalni elementi > Polnjenje > Zapri polnilno vtičnico.
 • Z glasovnimi ukazi zaprite vratca polnilne vtičnice (glejte Glasovni ukazi).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Družba Tesla močno priporoča, da je vozilo Model S priključeno, ko ni v uporabi. To ohranja optimalno stopnjo napolnjenosti baterije.

Nastavitve polnjenja

Pritisnite možnost Upravljalni elementi > Polnjenje, ko je vozilo Model S v prestavi za parkiranje. Za dostop do nastavitev polnjenja lahko pritisnete tudi ikono polnjenja na zaslonu na dotik.

Nastavitve vozila in polnjenja
 1. Razdalja vožnje: Prikazana je skupna ocenjena razpoložljiva razdalja vožnje.
 2. Nastavi omejitev: Premaknite drsnik za napolnjenost na želeno stopnjo napolnjenosti. Izbrana nastavitev velja za takojšnja in načrtovana polnjenja.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opomba
  Tesla priporoča, da omejite raven popolne napolnjenosti baterije na manj kot 90 % za Dnevno uporabo in napolnite do 100 % le, če je to potrebno za daljše Potovanje.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opomba
  Del slike baterije je morda moder. To pomeni, da majhen del energije, ki je shranjena v bateriji, ni na voljo zaradi hladne baterije. To je običajno in ne predstavlja razloga za skrb. Ko se baterija ogreje, modri del izgine.

  Povlecite drsnik za omejitev napolnjenosti preko priporočene dnevne omejitve za pojavno možnost, s katero lahko začasno in izjemoma napolnite nad priporočeno dnevno omejitvijo. Ta možnost je koristna za daljše poti in če jo izberete, nato ponastavi na prejšnjo omejitev napolnjenosti.

Nastavitve polnjenja lahko dodatno prilagodite:

 • Tok polnjenja na tej lokaciji: Tok se samodejno nastavi na največji tok, ki je na voljo prek priključenega polnilnega kabla, razen če je bil prej zmanjšan na nižjo vrednost. Po potrebi se dotaknite znaka ali +, da spremenite tok (morda boste na primer želeli zmanjšati tok, če vas skrbi preobremenitev domače napeljave, ki jo uporablja tudi druga oprema). Polnilnega toka ni mogoče nastaviti na vrednost, ki presega največji tok, ki je na voljo prek priključenega polnilnega kabla. Ko spremenite tok, si vozilo Model S zapomni lokacijo. Če polnite vozilo na isti lokaciji, vam ni več treba spreminjati toka.

  Med polnjenjem z uporabo mobilnega priključka in domačih vtičnic lahko vozilo samodejno izbere privzeti tok polnjenja. Če želite privzeti tok spremeniti na višjo nastavitev, prilagodite možnost Tok polnjenja na tej lokaciji ali uporabite mobilno aplikacijo.

  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opomba
  V primeru 3-faznega polnjenja tok, ki je na voljo, predstavlja tok na fazo (do 32 A). Med polnjenjem desni indikator stanja prikazuje simbol za 3 faze pred prikazanim tokom.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opomba
  Če vozilo Model S med polnjenjem zazna nepričakovano nihanje vhodnega napajanja, se polnilni tok samodejno zmanjša za 25 %. Tok 16 A se na primer zmanjša na 12 A. Samodejno zmanjšanje toka zagotavlja večjo robustnost in varnost v primerih zunanjih težav (če na primer domača napeljava, vtičnica, adapter ali kabel ne more zagotoviti nazivne tokovne zmogljivosti). Zaradi varnosti vozilo Model S v primeru samodejnega zmanjšanja toka shrani zmanjšan tok na polnilnem mestu. Čeprav lahko tok ročno povečate, družba Tesla priporoča, da se polnjenje izvaja z manjšim tokom, dokler ni odpravljeno nihanje napajanja na polnilnem mestu.
 • Odpiranje vtičnice za polnjenje, odklepanje vtičnice za polnjenje, ustavitev polnjenja: Ko se vozilo ne polni, se dotaknite možnosti Odpiranje vtičnice za polnjenje ali Odklepanje vtičnice za polnjenje, če želite odpreti vrata vtičnice za polnjenje ali odkleniti polnilni kabel iz vtičnice za polnjenje. Uporabite možnost Ustavitev polnjenja, ko končate polnjenje.
 • Načrtovanje: Glede na nastavitev, ki jo izberete z dotikom možnosti Preklopi na načrtovani odhod/načrtovano polnjenje, je prikazan čas načrtovanega odhoda, ko naj bi bila vzpostavljena ustrezna klima in/ali je vozilo napolnjeno, ali načrtovan čas začetka polnjenja (glejte Načrtovano polnjenje in načrtovani odhod).
 • Super hitro polnjenje: Prikaže pristojbino za uporabo postaje Supercharger, lokacijo, čas začetka polnjenja in predviden strošek polnjenja (glejte Pristojbine za postajo Supercharger).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opomba
  Za zmanjšanje preobremenitve zelo obleganih postaj Supercharger bo polnjenje morda omejeno na največ 80 %, ko ne uporabljate načrtovalnika poti (če je na voljo v vaši tržni regiji). Glejte Načrtovalnik poti.

Pristojbine za postajo Supercharger

Med polnjenjem na postaji Tesla Supercharger so na dnu zaslona za polnjenje prikazane informacije o polnjenju. Te informacije vključujejo lokacijo, čas začetka polnjenja in predviden strošek polnjenja. Po končanem super hitrem polnjenju je predviden strošek tega polnjenja prikazan do začetka novega super hitrega polnjenja. V primeru brezplačnega polnjenja je za predviden strošek prikazan znesek nič.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Predviden strošek morda ne bo enak končnemu strošku super hitrega polnjenja. Končne cene za super hitra polnjenja so na voljo v vašem računu Tesla.

Pri polnjenju na postaji Tesla Supercharger se lahko zaračunavajo nadomestila za zasedanje polnilnega mesta. Namen nadomestil za zasedanje polnilnega mesta je spodbujati voznike, da umaknejo vozilo s postaje Supercharger po končanem polnjenju. Nadomestila za zasedanje polnilnega mesta se zaračunavajo samo, ko je zasedena polovica ali več postaj Supercharger na lokaciji. Mobilna aplikacija Tesla vas obvesti, kdaj se polnjenje približuje koncu in kdaj je polnjenje končano. V primeru plačljivih nadomestil za zasedanje polnilnega mesta se pošljejo dodatna obvestila. Nadomestila za zasedanje polnilnega mesta ne boste plačali, če vozilo premaknete v petih minutah po zaključku polnjenja.

Prijavite se v račun Tesla, da si ogledate pristojbine in podrobnosti o polnjenjih na postajah Supercharger, preverite trenutno stanje dobropisa, nastavite način plačila in izvedete plačila. Ko je način plačila shranjen, se nadomestila samodejno poravnajo z vašega računa.

Ročna sprostitev polnilnega kabla

Če običajni načini sprostitve polnilnega kabla iz vtičnice za polnjenje (z uporabo gumba za sprostitev na polnilnem ročaju, zaslona na dotik ali mobilne aplikacije) ne delujejo, poskusite pritisniti in 1–2 sekundi držati gumb za zadnji prtljažnik na daljinskem ključu. Če se kabel še vedno ne sprosti, previdno izvedite naslednje korake:

 1. S prikazom zaslona za polnjenje na zaslonu na dotik se prepričajte, da ne poteka aktivno polnjenje vozila Model S. Po potrebi se dotaknite možnosti Prekini polnjenje.
 2. Odprite zadnji prtljažnik.
 3. Odprite loputo na levi strani bočne obloge prtljažnika.
  odstranjeno loputo na oblogi na strani prtljažnika.
 4. Pritisnite in pridržite ročico za ročno sprostitev vtičnice za polnjenje proti sprednjemu delu vozila, da odpahnete polnilni kabel.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Opozorilo
  Ne dotikajte se oranžnega visokonapetostnega pokrova oz. ga ne poskušajte odstraniti. Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči električni udar in hude telesne poškodbe.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opomba
  Če vozilo nima ročice za ročno sprostitev vtičnice za polnjenje, opustite ta postopek in se obrnite na najbližji servisni center.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opomba
  Usmerjenost ročice za ročno sprostitev se lahko razlikuje, odvisno od tržne regije.
  Slika, ki prikazuje premik ročice za ročno sprostitev.
 5. Povlecite polnilni kabel iz vtičnice za polnjenje.
 6. Zaprite loputo na levi strani bočne obloge prtljažnika.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Sprostitvena ročica je zasnovana samo za uporabo v primerih, ko polnilnega kabla ni mogoče sprostiti iz vtičnice za polnjenje na običajen način. Nenehna uporaba lahko povzroči poškodbe sprostitvene ročice ali polnilne opreme.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Ne izvajajte tega postopka, ko se vozilo polni ali če so razkriti oranžni visokonapetostni prevodniki. Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči električni udar in hude telesne poškodbe ali poškodbe vozila. V primeru kakršne koli negotovosti glede varne izvedbe tega postopka se obrnite na najbližji servisni center.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Ne poskušajte odstraniti polnilnega kabla v istem trenutku, ko začnete pritiskati sprostitveno ročico proti sprednjemu delu vozila. Vedno najprej potisnite sprostitveno ročico proti sprednjemu delu vozila in jo zadržite, preden začnete odstranjevati polnilni kabel iz vtičnice za polnjenje. Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči električni udar in hude telesne poškodbe.

Najboljše prakse polnjenja

 • Izogibajte se temu, da bi se baterija preveč izpraznila (ko preostala kapaciteta v bateriji pade pod 20 %, se ikona baterije obarva rumeno).
 • Informacije o priporočeni omejitvi polnjenja za dnevno uporabo ali potovanje najdete na zaslonu na dotik v vozilu (izberite Upravljalni elementi > Polnjenje) ali v mobilni aplikaciji (dotaknite se ikone za polnjenje).
 • Ko priključite vozilo, pred odhodom od vozila preverite, ali lučka vtičnice za polnjenje začne utripati v zeleni barvi (kar pomeni, da se vozilo Model S polni). Če se vozilo Model S po nekaj sekundah ne začne polniti, priključek morda ni v celoti vstavljen v vtičnico za polnjenje ali pa je prišlo do napake, ki preprečuje polnjenje. Preverite zaslon na dotik, ali je prikazano obvestilo z več informacijami.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opomba
  Če lučka vtičnice za polnjenje začne utripati v oranžni barvi, se vozilo Model S polni z zmanjšanim tokom. Če lučka vtičnice za polnjenje neprekinjeno sveti modro, je polnilnik povezan, vendar se vozilo ne polni (ko je na primer omogočeno načrtovano polnjenje ali načrtovani odhod). Za več informacij glejte Lučka vtičnice za polnjenje.
Nasveti za hitro polnjenje:
 • Poiščite postaje za hitro polnjenje tako, da jih filtrirate po treh bliskih v iskalni vrstici navigacijskega sistema.
 • Krmarite do postaj za hitro polnjenje, da omogočite predpripravo visokonapetostne baterije. Optimalna temperatura baterije lahko pomaga pospešiti polnjenje.
 • Običajno je polnjenje hitrejše ob nižjem stanju napolnjenosti.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opomba
  Sami ste odgovorni za nadzor nad napolnjenostjo vozila. Ne čakajte, da se vozilo popolnoma izprazni, preden ga priklopite na polnjenje. Zagotovite, da je vozilo vedno dovolj napolnjeno, da lahko varno pridete do polnilne postaje.
 • Na polnilnih postajah Supercharger pustite nekaj prostora med drugimi vozili, saj lahko sosednje polnilnice delijo energijo.