Zadnji prtljažnik

Odpiranje

Če želite odpreti zadnji prtljažnik, mora biti vozilo Model S v prestavi za parkiranje, nato pa izvedite nekaj od tega:

 • Na zaslonu na dotik se dotaknite možnosti Upravljalni elementi > Prtljažnik.
 • Dvokliknite gumb za odpiranje zadnjega prtljažnika na daljinskem ključu.
 • Pritisnite gumb za odpiranje zadnjega prtljažnika v mobilni aplikaciji.
 • Pritisnite stikalo pod zunanjo kljuko vozila dvižna vrata (vozilo mora zaznati veljaven ključ).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Če je funkcija Pasivno odklepanje izklopljena, morate za odklepanje vozila Model S uporabiti daljinski ključ, preden lahko uporabite stikalo za odpiranje dvižnih vrat. Glejte Uporaba daljinskega ključa.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Preden odprete vozilo dvižna vrata v zaprtem prostoru (kot je garaža), se prepričajte, da je višina odpiranja vozila dvižna vrata ustrezno nastavljena, da preprečite stik z nizkimi stropi ali predmeti (glejte Nastavljanje odpiralne višine dvižnih vrat).

Model S mora biti odklenjen ali mora zaznati ključ, da lahko s stikalom odprete dvižna vrata.

Zadnji del vozila s povečanim delom, ki podrobno prikazuje stikalo na zunanji kljuki zadnjega prtljažnika
Rdeča ikona vozila z odprtimi vrati

Ko so odprta vrata, prtljažnik ali dvižna vrata, je na instrumentni plošči prikazana opozorilna lučka za odprta vrata. Slika vašega vozila Model S na zaslonu na dotik prav tako prikazuje odprt prtljažnik.

Če želite zaustaviti dvižna vrata med premikanjem, na daljinskem ključu kliknite gumb za zadnji prtljažnik. Ko potem dvokliknete gumb za zadnji prtljažnik, se znova premaknejo, vendar v nasprotni smeri (če niso bila že skoraj v celoti odprta ali zaprta, ko ste jih zaustavili). Če na primer med odpiranjem enkrat kliknete za zaustavitev dvižna vrata, se bodo z dvoklikom zaprla.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
V sili lahko ukaz za odpiranje ali zapiranje vrat prekličete tako, da zgrabite dvižna vrata in zaustavite premikanje.

Če želite odpreti dvižna vrata iz vozila v malo verjetnem primeru, ko vozilo Model S nima energije, glejte Notranje odpiranje prtljažnika v sili.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Pred odpiranjem in zapiranjem dvižna vrata, preverite okolico (prisotnost oseb in predmetov). Dvižna vrata morate dejavno nadzirati in zagotoviti, da ne pridejo v stik z ljudmi ali predmeti. Če tega ne naredite, lahko pride do škode ali poškodb.

Nastavljanje odpiralne višine dvižnih vrat

Če je vozilo Model S opremljeno z delom dvižna vrata, lahko nastavite višino odpiranja, da jih lažje dosežete ali da preprečite stik z nizkimi stropi ali predmeti (na primer garažna vrata ali luči):

 1. Odprite prtljažnik in nato ročno spustite ali dvignite dvižna vrata v želeni odprt položaj.
 2. Pritisnite in za tri sekunde zadržite gumb na spodnji strani dvižna vrata, dokler ne zaslišite zvočnega signala.
  Gumb na spodnji strani dvižnih vrat s sliko avtomobila z odprtim prtljažnikom
 3. Prepričajte se, da ste dvižna vrata nastavili na želeno višino, tako da jih zaprete in jih nato znova odprete.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Glede na konfiguracijo (na primer višina vzmetenja ali izbira platišč) se lahko dvižna vrata vozila odprejo do višine približno 2,3 metra. Nastavite višino odpiranja dvižnih vrat, da preprečite stik vrat z nizkimi stropi ali drugimi predmeti.

Zapiranje

Če vozilo Model S ni opremljeno z dvižna vrata, zaprite zadnji prtljažnik tako, da dvižna vrata povlečete navzdol, nato pa jih močno potisnete, da se v celoti zaprejo.

Če želite zapreti dvižna vrata, izvedite eno od teh možnosti:

 • Dotaknite se možnosti Upravljalni elementi > Prtljažnik.
 • Dvokliknite gumb za odpiranje zadnjega prtljažnika na daljinskem ključu.
 • Pritisnite stikalo na spodnji strani dvižna vrata

Če dvižna vratapri zapiranju zaznajo oviro, se ustavijo in dvakrat zapiskajo. Odstranite oviro in poskusite vrata znova zapreti.

Če dvižna vrata med odpiranjem niso več umerjena, trikrat zapiskajo in se zaustavijo. Če jih želite znova umeriti, jih ročno potisnite navzdol, da jih zaprete.

Odpiranje v notranjosti

Če želite zadnji prtljažnik odpreti iz notranjosti vozila Model S, opremljenega z vgrajenimi otroškimi sedeži Tesla, ki so obrnjeni nazaj, pritisnite notranje stikalo za odpiranje na notranji strani zadnjega prtljažnika in potisnite dvižna vrata navzgor. Če je vozilo Model S zaklenjeno in opremljeno z dvižnimi vrati, prvi pritisk odklene zadnji prtljažnik, drugi pa ga odpre.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Če vozilo Model S ni opremljeno z otroškimi sedeži Tesla, ki so obrnjeni nazaj, je stikalo sicer lahko prisotno, vendar ni aktivno in ob pritisku ne odpre dvižnih vrat.
Notranjost zadnjega prtljažnika s povečanim delom, ki prikazuje stikalo za dvižna vrata na stranski steni prtljažnika

Če je vozilo Model S opremljeno z električnimi dvižnimi vrati, vam jih ni treba potiskati navzgor. Ko stikalo za odpiranje pritisnete, se odprejo, ko pa ga povlečete, se zaprejo.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Notranje stikalo za odpiranje je onemogočeno, če so vključeni zaklepi za zaščito otrok (glejte Zaklep za zaščito otrok) ali če se vozilo Model S premika.

Dostopanje do prostora za tovor

Za dostop do prostora za tovor v zadnjem prtljažniku povlecite trak na zadnjem delu pokrova prostora za tovor. Nato lahko pokrov prostora za tovor zložite naprej ali pa ga odstranite iz vozila Model S.

Pred premikanjem vozila Model S pričvrstite ves tovor, težji tovor pa položite v spodnji predel prtljažnika.

Zadnji prtljažnik s puščico, usmerjeno proti traku pokrova prostora za tovor

Omejitev tovora v zadnjem prtljažniku

Porazdelite težo tovora čim bolj enakomerno med sprednjim in zadnjim prtljažnikom.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
V zgornjem predelu zadnjega prtljažnika ne prevažajte več kot 80 kg tovora, v spodnjem predelu pa ne več kot 130 kg tovora. V nasprotnem primeru lahko pride do škode.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Pri nalaganju tovora, upoštevajte Tehnično dovoljena največja obremenitev vozila (TPMLM) vozila (glejte Tehnični podatki). TPMLM je največja dovoljena skupna masa vozila, vključno z vsemi potniki, tekočinami in tovorom.

Notranje odpiranje prtljažnika v sili

Osvetljeno mehansko odpiralo znotraj zadnjega prtljažnika vam omogoča, da zadnji prtljažnik odprete iz notranjosti vozila, če vozilo Model S nima električne energije. To mehansko odpiralo prav tako omogoča osebi, zaprti v prtljažniku, da odpre vrata.

Zapah z ikono avtomobila z odprtim zadnjim prtljažnikom in modro puščico, usmerjeno navzgor; isti odprt zapah s puščico, usmerjeno navzgor
 1. Odstranite pokrov, tako da primete za spodnji rob in čvrsto povlečete k sebi.
 2. Povlecite kabel, da sprostite zapah.
 3. Potisnite vrata zadnjega prtljažnika, da se odprejo.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Gumb sveti več ur po tem, ko je bil kratko izpostavljen okoljski svetlobi.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Ne dovolite otrokom, da bi se igrali v prtljažniku oziroma da bi se zaklenili v prtljažnik. V nesreči lahko pride do hudih telesnih poškodb ali celo smrti otroka. Otrok lahko utrpi vročinski udar ali umre, če je ujet v vozilu, še posebej, če klimatska naprava ni vključena.