Upravljanje vozila pri rdeči luči in znaku STOP

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Glede na tržno regijo, konfiguracijo vozila, posebej naročene dodatne možnosti in različico programske opreme vozilo morda ni opremljeno s funkcijo upravljanja vozila pri rdeči luči in znaku STOP ali pa funkcija morda ne deluje tako, kot je opisano.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Upravljanje vozila pri rdeči luči in znaku STOP je funkcija BETA in najbolje deluje na cestah, po katerih pogosto vozijo vozila Tesla. Funkcija upravljanja vozila pri rdeči luči in znaku STOP poskuša ustaviti vozilo pri vseh lučeh na semaforjih in lahko ustavi vozilo tudi pri zeleni luči.

Funkcija upravljanja vozila pri semaforju in znaku STOP je zasnovana tako, da prepozna in se odzove na semaforje in znake STOP, kar pomeni, da upočasni vozilo Model S do zaustavitve, če je vklopljen aktivni tempomat ali samodejno krmiljenje. Poleg podatkov GPS funkcija uporablja naprej obrnjene kamere vozila in upočasni avtomobil pri vseh zaznanih lučeh na semaforju, vključno z zeleno, utripajočo rumeno in izklopljenimi lučmi ter znaki STOP in nekaterimi cestnimi oznakami. Ko se vozilo Model S približuje križišču, instrumentna plošča prikaže obvestilo z namenom upočasnitve. Potrditi morate, da želite nadaljevati vožnjo ali vozilo Model S zaustaviti pri rdeči črti, ki jo prikazuje instrumentna plošča.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
NIKOLI ne predvidevajte, kdaj in kje bo funkcija upravljanja vozila pri rdeči luči in znaku STOP zaustavila vozilo ali nadaljevala vožnjo skozi križišče ali cestno oznako. Iz voznikovega stališča se lahko zdi funkcija upravljanja vozila pri rdeči luči in znaku STOP nedosledna. Vedno pozorno spremljajte cesto in bodite pripravljeni na takojšnje ukrepanje. Voznik se mora sam odločiti, ali naj zaustavi ali nadaljuje vožnjo skozi križišče. Ne zanašajte se na funkcijo upravljanja vozila pri rdeči luči ali znaku STOP, ko morate presoditi, ali je varno in/ali primerno zaustaviti vozilo ali zapeljati skozi križišče.

Pred uporabo

Pred uporabo funkcije upravljanja vozila pri rdeči luči ali znaku STOP morate:

 • Zagotovite, da nič ne ovira sprednjih kamer (glejte Čiščenje kamere) in da so umerjene (glejte Vožnja za umerjanje kamer). Upravljanje vozila pri rdeči luči in znaku STOP je odvisno od tega, ali lahko kamere zaznajo rdeče luči, znake STOP in cestne oznake.
 • V vozilo Model S prenesite najnovejšo različico zemljevidov. Čeprav funkcija upravljanja vozila pri rdeči luči in znaku STOP večinoma uporablja vizualne podatke, ki jih prejme prek kamer na vozilu, je lahko s pomočjo najnovejših kartografskih podatkov natančnejša. Če želite preveriti, katero različico zemljevidov imate trenutno preneseno, se dotaknite možnosti Upravljalni elementi > Programska oprema. Če želite prejeti posodobljene zemljevide, vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi (glejte Posodobitev zemljevidov).
 • Omogočite funkcijo. Ko je vozilo v prestavi za parkiranje, se dotaknite možnosti Upravljalni elementi > Avtopilot > Upravlj. vozila pri rdeči luči in znaku STOP. Ko omogočite funkcijo upravljanja vozila pri rdeči luči in znaku STOP, ta deluje vedno, ko je vklopljen aktivni tempomat ali samodejno krmiljenje.

Delovanje

Če med vklopljeno funkcijo upravljanja vozila pri rdeči luči in znaku STOP uporabljate samodejno krmiljenje, aktivni tempomat ali funkcijo Avtonomna vožnja (nadzorovana), instrumentna plošča prikaže pojavno sporočilo, ki vas obvesti o bližajočih se rdeči luči, znaku STOP ali cestnih oznakah, ki jih je funkcija zaznala. Ko se približuje mestu zaustavitve, tudi če gre za križišče z zeleno lučjo, vozilo Model S upočasni vožnjo in prikaže rdečo črto, ki označuje mesto, na katerem se bo vozilo Model S zaustavilo. Če želite zapeljati skozi križišče – kljub zeleni luči – morate povleči ročico avtopilota k sebi ali za hip pohoditi stopalko za plin, s čimer dovolite vozilu, da nadaljuje vožnjo. Ko potrdite, da želite nadaljevati vožnjo, rdeča črta zaustavitve postane siva in vozilo Model S zapelje skozi križišče ter nadaljuje vožnjo pri nastavljeni hitrosti.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Če po tem, ko povlečete ročico avtopilota k sebi ali za hip pohodite stopalko za plin in s tem potrdite, da želite nadaljevati vožnjo, zasveti druga luč na semaforju, preden zapeljete v križišče (zelena luč preide v rumeno ali rumena v rdečo), lahko vozilo Model S presodi, da nadaljevanje vožnje ni primerno. Zato se vozilo Model S zaustavi in morate pohoditi stopalko za plin, če želite zapeljati skozi križišče. Vedno sami prevzemate odgovornost za to, ali vozilo ustrezno in varno ustavi ali spelje.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Funkcija upravljanja vozila pri rdeči luči in znaku STOP vozila Model S NE obrača skozi križišče, razen če je vklopljena funkcija Avtonomna vožnja (nadzorovana). Če ste na pasu za zavijanje, se vozilo Model S zaustavi pri rdeči črti zaustavitve. Za nadaljevanje vožnje povlecite ročico avtopilota k sebi ali za hip pohodite stopalko za plin – vozilo Model S nadaljuje vožnjo naravnost skozi križišče (tudi na pasu za zavijanje), zato MORATE vozilo Model S ročno krmiliti skozi križišče (s čimer izklopite samodejno krmiljenje).

Funkcija upravljanja vozila pri rdeči luči in znaku STOP deluje samo ob izpolnjenih naslednjih pogojih:

 • Ko je vklopljeno samodejno krmiljenje, Avtonomna vožnja (nadzorovana) ali aktivni tempomat.
 • Ko lahko kamere zaznajo bližajoče se rdečo luč, znak STOP ali cestne oznake (če pred kamerami ni ovir in imajo odprt pogled na rdečo luč, znak STOP ali cestne oznake).
 • instrumentna plošča v vozilu Model S prikazuje bližajočo se rdečo luč v "krepki" obliki. Model S ne upošteva rdečih luči, ki jih instrumentna plošča prikazuje zabrisane. Če semafor ni neposredno pred kamero (če je na primer pod kotom ali na sosednjem voznem pasu), ga instrumentna plošča prikaže zabrisanega in vozilo Model S zaradi njega ne bo upočasnilo in se ne bo ustavilo.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Če instrumentna plošča ne prikazuje rdeče črte zaustavitve v bližajočem se križišču, vozilo Model S ne upočasni in ne ustavi. Voznik mora biti pozoren na bližajoča se križišča in spremljati prometne razmere, da ugotovi, kdaj in ali mora vozilo ustaviti, ter nato po potrebi ustrezno ukrepati.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Ne zanašajte se na funkcijo upravljanja vozila pri rdeči luči ali znaku STOP, ko morate presoditi, ali je treba zaustaviti vozilo ali zapeljati skozi križišče. Med vožnjo pozorno spremljajte cesto, bližajoča se križišča, prometne razmere, prehode za pešce in druge udeležence v prometu. Vedno se mora voznik prepričati, ali lahko nadaljuje vožnjo ali mora zaustaviti. Bodite pripravljeni na takojšnje ukrepanje. V nasprotnem primeru lahko pride do telesnih poškodb ali smrti.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
V nekaterih situacijah lahko funkcij upravljanja vozila pri rdeči luči in znaku STOP nenatančno zazna rdečo luč ali znak STOP, zaradi česar se lahko vozilo Model S nepričakovano zaustavi. Vedno bodite pripravljeni, da lahko v vsakem trenutku prevzamete nadzor nad vozilom.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Če želite potrditi, da želite nadaljevati vožnjo skozi križišče ne glede na luč na semaforju, morate povleči ročico avtopilota k sebi ali za hip pohoditi stopalko za plin. Če tega ne potrdite, vozilo Model S ustavi pri rdeči črti zaustavitve, ki jo prikazuje instrumentna plošča, tudi če to ni primerno. Ustavljanje pri zeleni luči lahko zmede druge voznike, kar lahko povzroči trčenje, poškodbe ali smrt. Zato bodite vedno pozorni na bližajoča se križišča in pripravljeni, da lahko v vsakem trenutku pohodite stopalko za plin ali zavorno stopalko glede na okoliščine.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Če sami vidite rdečo luč, znak STOP ali cestno oznako (zlasti v zapletenem križišču ali v križišču, v katerem sta rdeča luč ali znak delno zastrta ipd.), ne domnevajte, da jih lahko vozilo Model S zazna in ustrezno ukrepa.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Tudi najnovejši kartografski podatki ne vključujejo vseh semaforjev in znakov STOP. Zato se funkcija upravljanja vozila pri rdeči luči in znaku STOP močno zanaša na zmožnost kamer, da zaznajo semaforje, znake STOP, cestne oznake itd. Posledično lahko vozilo Model S prezre križišče, ki ga pogled kamere ne zajame (če ga na primer zastira drevo ali veliko vozilo ali predmet ali če stoji v bližini strmega hriba ali ostrega ovinka).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Funkcija upravljanja vozila pri rdeči luči ali znaku STOP ne nadomešča pozorne vožnje in zdrave presoje.

Semaforji

Kadar vozite z vklopljenim samodejnim krmiljenjem ali aktivnim tempomatom in je omogočeno upravljanje vozila pri rdeči luči in znaku STOP, je vozilo Model S zasnovano tako, da se med približevanjem semaforiziranim križiščem odziva, kot je opisano:

Luč na semaforju Predviden odziv vozila

Zelena luč na semaforju

Semafor brez delujočih luči

Če sveti na semaforju zelena luč ali če semafor trenutno ne deluje (ne sveti), vozilo Model S upočasni.

Potrditi morate, da želite nadaljevati vožnjo skozi križišče, tako da povlečete ročico avtopilota k sebi ali za hip pohodite stopalko za plin. Če tega ne potrdite, se vozilo Model S zaustavi pred rdečo črto zaustavitve, ki jo prikazuje instrumentna plošča.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Model S nadaljuje vožnjo pri nastavljeni hitrosti skozi križišče, pri čemer upošteva hitrost vozila pred vami.

Rumena luč na semaforju

Rdeča luč na semaforju

Model S upočasni in ustavi pri rdeči črti zaustavitve, ki jo prikazuje instrumentna plošča. Če želite nadaljevati vožnjo skozi križišče (ko na primer znova zasveti zelena luč ali če se je vozilo Model S povsem ustavilo), morate povleči ročico avtopilota k sebi ali za hip pohoditi stopalko za plin.

Zelena luč na semaforju postane rumena

Rumena luč na semaforju postane rdeča

Rdeča luč na semaforju postane zelena

Model S upočasni in ustavi pri rdeči črti zaustavitve, ki jo prikazuje instrumentna plošča. Če želite nadaljevati vožnjo skozi križišče (ko na primer znova zasveti zelena luč), morate povleči ročico avtopilota k sebi ali za hip pohoditi stopalko za plin.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Če na semaforju zasveti drugačna luč po tem, ko ste potrdili, da želite nadaljevati vožnjo (zelena luč na primer preide v rumeno), bo vozilo Model S morda ustavilo, zlasti če vozilo Model S presodi, da lahko varno ustavi pred križiščem.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Model S ni zasnovan tako, da nadaljuje vožnjo skozi križišče, ko sveti rdeča luč ali ko zasveti rumena luč, če je pred vstopom v križišče na voljo zadostna razdalja za varno zaustavitev.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Sami lahko kadar koli prevzamete nadzor nad vožnjo, če sami z zaviranjem izklopite funkcijo Autosteer ali aktivni tempomat s spremljanjem prometa.

Utripajoča zelena luč na semaforju

Utripajoča rumena luč na semaforju

Model S upočasni. Če želite nadaljevati vožnjo, morate povleči ročico avtopilota k sebi ali za hip pohoditi stopalko za plin. Če tega ne naredite, se vozilo Model S zaustavi pred rdečo črto zaustavitve, ki jo prikazuje instrumentna plošča.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Če želite preprečiti, da bi se vozilo Model S zaustavilo, in omejiti upočasnjevanje ob približevanju, lahko potrdite, da želite nadaljevati vožnjo, tako, da kadar koli povlečete ročico avtopilota k sebi ali za hip pohodite stopalko za plin po tem, ko instrumentna plošča prikaže rdečo črto zaustavitve. Model S nadaljuje vožnjo pri nastavljeni hitrosti takoj po potrditvi (pri čemer upošteva hitrost vozila pred vami).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Pozorno se približajte in bodite pripravljeni, da z zavorno stopalko upočasnite ali ustavite vozilo.
Utripajoča rdeča luč na semaforju Model S upočasni in ustavi pri rdeči črti zaustavitve, ki jo prikazuje instrumentna plošča. Če želite nadaljevati vožnjo skozi križišče (ko je na primer v skladu s prometnimi predpisi in razmerami varno in zakonito nadaljevati vožnjo), morate povleči ročico avtopilota k sebi ali za hip pohoditi stopalko za plin.

Znaki STOP in cestne oznake

Kadar vozite s samodejnim krmiljenjem ali aktivnim tempomatom in je omogočeno upravljanje vozila pri rdeči luči in znaku STOP, se vozilo Model S med približevanjem križiščem z znakom STOP, črtam zaustavitve ali cestnim oznakam odziva, kot je opisano:

Vrsta križišča Predviden odziv vozila
Vozilo se približuje križišču enakovrednih cest in nadaljuje vožnjo naravnost s prednostjo

Brez nadzora prometa

Vozilo se približuje križišču v obliki črke T in nadaljuje vožnjo naravnost s prednostjo

Krak križišča v obliki črke T

Model S predpostavlja, da ima prednost, in nadaljuje vožnjo naravnost brez zaviranja ali ustavljanja.
Vozilo se približuje koncu križišča v obliki črke T in upočasni do zaustavitve

Konec križišča v obliki črke T

Če vozilo Model S zazna križišče v obliki črke T na osnovi kartografskih podatkov, Model S upočasni in ustavi pri rdeči črti zaustavitve, ki jo prikazuje instrumentna plošča. Če želite nadaljevati vožnjo, morate prevzeti nadzor nad krmiljenjem in speljevanjem.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Model S morda ne bo zaustavil v križišču v obliki črke T, ki nima znaka STOP ali črte zaustavitve, ali če križišča v obliki črke T ni med kartografskimi podatki. Pozorno vozite in bodite pripravljeni, da zaustavite vozilo (če je to nujno in/ali potrebno).
Vozilo se približuje križišču enakovrednih cest in ustavi pri znaku STOP

Znak STOP

Vozilo se približuje križišču enakovrednih cest in ustavi pri znaku STOP in cestni oznaki

Znak STOP in cestna oznaka

Vozilo se približuje križišču enakovrednih cest in ustavi pri cestni oznaki

Cestna oznaka

Model S upočasni in ustavi pri rdeči črti zaustavitve, ki jo prikazuje instrumentna plošča. Ko želite nadaljevati vožnjo skozi križišče, morate povleči ročico avtopilota k sebi ali za hip pohoditi stopalko za plin.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Če potrdite, da želite nadaljevati vožnjo skozi križišče z znakom STOP, tako, da povlečete ročico avtopilota k sebi ali za hip pohodite stopalko za plin, preden se vozilo Model S zaustavi, bo vaša potrditev prezrta. Model S ni zasnovan tako, da nadaljuje vožnjo mimo znaka STOP brez ustavljanja.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Čeprav uporabljate samodejno krmiljenje in vklopite smernik, morate sami zasukati krmilo volan, (s čimer izklopite samodejno krmiljenje), če želite zaviti v križišču.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Pred prehodom za pešce lahko vozilo Model S upočasni in se ustavi, odvisno od tega, ali gre za semaforiziran prehod za pešce in če kamere na pločniku zaznajo pešce, kolesarje itd. Na prehodih za pešce bodite še posebej pozorni in pripravljeni, da kadarkoli prevzamete nadzor nad vozilom. V nasprotnem primeru lahko pride do telesnih poškodb ali smrti.

Omejitve

Odvisno od številnih okoliščin in pogojev v okolici lahko funkcija upravljanja vozila pri rdeči luči in znaku ustavi ali ne pred:

 • železniškimi tiri;
 • območji s prepovedanim zadrževanjem;
 • cestninskimi postajami;
 • krožišči;
 • prehodi za pešce;
 • znaki za prednost ali začasnimi semaforji in znaki STOP (na primer pri delu na cesti);
 • različnimi semaforji za polkrožno obračanje, semaforji za kolesarje in pešce, svetlobnimi oznakami za proste vozne pasove ipd.

Poleg tega funkcija upravljanja vozila pri rdeči luči in znaku STOP zelo verjetno ne bo delovala, kot bi morala, ali se bo izklopila ali ne bo delovala, če je izpolnjen vsaj en od teh pogojev:

 • Vožnja skozi zaporedna semaforizirana križišča, ki si sledijo hitro drugo za drugim.
 • Vidljivost je slaba (močno deževje, sneg, megla ipd.) ali pa vremenske razmere ovirajo delovanje kamere ali senzorja.
 • Močna svetloba (na primer neposredna sončna svetloba) vpliva na pogled kamer.
 • Kamera je zastrta, prekrita, poškodovana ali neustrezno umerjena.
 • Med vožnjo po klancih ali po cestah z ostrimi ovinki, med katerimi kamera ne more zaznati bližajočih se semaforjev ali znakov STOP.
 • Semafor, znak STOP ali cestna oznaka so zastrti (z drevesom, večjim vozilom ipd.).
 • Model S vozi v neposredni bližini vozila pred njim, kar blokira pogled kamere.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Zgoraj navedeni seznam omejitev, zaradi katerih vozilo Model S morda ne bo delovalo v skladu s pričakovanji, ni izčrpen. Mnoge nepredvidene okoliščine lahko negativno vplivajo na natančno delovanje funkcije upravljanja vozila pri rdeči luči in znakom STOP. Uporaba funkcije ne odpravi ali omeji potrebe po pozorni in odgovorni vožnji. Vedno bodite pripravljeni na ustrezno in hitro ukrepanje.