Glasovni ukazi

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Glasovni ukazi niso na voljo za vse jezike. Če želite izbrati jezik, ki se uporablja za glasovne ukaze, se dotaknite možnosti Upravljalni elementi > Zaslon > Jezik prepoznavanja govora.
Z glasovnimi ukazi enostavno upravljajte nastavitve in priljubljene možnosti, ne da bi morali uporabljati zaslon na dotik. Glasovni ukazi so zasnovani tako, da razumejo naravne zahteve. Uporabljate jih lahko za naslednje:
 • Prilagajanje nastavitev klimatske naprave.
 • Prilagajanje hitrosti in frekvence brisalcev.
 • Nadzor različnih vidikov vašega vozila
 • Začnete navigacijo do cilja.
 • Pokličete stik.
 • Upravljanje aplikacij in nastavitev.

Če želite posredovati glasovni ukaz, pritisnite gumb za glasovno upravljanje na desni strani volan. Ko zaslišite zvok, lahko izgovorite ukaz in vozilo Model S se bo odzvalo.

Puščica, usmerjena proti gumbu mikrofona.

Primeri glasovnih ukazov

Seznam primerov glasovnih ukazov. Ta seznam ni popoln. Tesla si neprekinjeno prizadeva izboljšati funkcijo glasovnih ukazov.

Elementi za upravljanje klimatske naprave

Prilagajanje nastavitev klimatske naprave z glasovnimi ukazi:

 • "Make it cooler" (Ohladi).
 • "Make it warmer" (Ogrej).
 • "Turn on/off the driver's seat heater" (Vklopi/izklopi gretje voznikovega sedeža).
 • "Cool down the passenger" (Ohladi sopotnike).
 • "Direct airflow to my face" (Usmeri pihanje v obraz).
 • "Sync climate" (Sinhroniziraj klimatsko napravo).
 • "Increase/decrease the fan speed" (Povečaj/zmanjšaj moč ventilatorja).
 • "Turn on/off rear defroster" (Vklopi/izklopi zadnji odtaljevalnik)
 • "Set the temperature/fan..." (Nastavi temperaturo/ventilator...)
 • "Turn on recirculate" (Vklopi kroženje zraka).

Sprednji brisalci

Spreminjanje hitrosti in intervala delovanja brisalcev vetrobranskega stekla glede na spremenljive cestne in vremenske pogoje:

 • "Speed up the wipers" (Pospeši delovanje brisalcev).
 • "Increase/decrease windshield wiper speed by ..." (Povišaj/znižaj hitrost delovanja brisalcev vetrobranskega stekla za ...).
 • "Turn on/off the wipers" (Vklopi/izklopi brisalce).

Upravljalni elementi vozila

Z glasovnimi ukazi lahko tudi spremenite različne upravljalne elemente v vozilu:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Za omogočanje nekaterih glasovnih ukazov (na primer Sentry Mode, Dog Mode itd.), mora biti vozilo v prestavi za parkiranje.
 • "Sentry Mode on/off" (Vklopi/izklopi način Sentry Mode).
 • "Keep my car safe" (Varuj moj avto).
 • "Lock/unlock the doors" (Zakleni/odkleni vrata).
 • "Turn on Dog Mode" (Vklopi način Dog Mode).
 • "Fold/unfold the mirrors" (Preklopi/razpri ogledala).
 • "Open/close charge port" (Odpri/zapri polnilno vtičnico).
 • "Start/stop charging" (Začni/zaključi polnjenje).
 • "Open service settings" (Odpri servisne nastavitve)
 • "Open the glovebox" (odpri sprednji sovoznikov predal).

Stiki

Za klic ali pošiljanje sporočila prek vašega telefona, povezanega prek povezave Bluetooth-(glejte Telefon, koledar in spletne konference), izgovorite:

 • "Call [contact name/phone number]" (Pokliči [ime stika/telefonska številka].
 • "Text [contact name/phone number]" (Pošlji sporočilo [ime stika/telefonska številka]).

Predstavnost

Za poslušanje in spreminjanje nastavitev virov izgovorite:

 • "Listen to [song name]" (Predvajaj [ime skladbe]).
 • "Lower/raise the volume" (Znižaj/povišaj glasnost).
 • "Skip to next" (Preskoči naprej).
 • "Pause/play song" (Začasno prekini/predvajaj pesem).
 • "Change the source to [media source]" (Vir spremeni na [vir vsebin]).

Če želite izboljšati natančnost prepoznavanja glasovnih ukazov, v svojem ukazu navedite več ključnih besed, kot je na primer izvajalec in naziv pesmi.

Aplikacije in nastavitve

Z glasovnimi ukazi enostavno brskajte med aplikacijami in nastavitvami:

 • "Open [Toybox/browser/theater/phone]" (Odpri [igrače/brskalnik/gledališče/telefon]).
 • "Search for..." (Išči)
 • "The screen is too bright" (Zaslon je presvetel)
 • "Show me the Owner's Manual" (Pokaži navodila za uporabo)

Nekatere aplikacije in nastavitve so na voljo samo, ko je vozilo parkirano.

Posredujete lahko tudi poročilo o napaki, in sicer tako, da izgovorite ukaz "Report" (Poročilo) , "Feedback" (Povratne informacije) ali "Bug report" (Poročilo o napaki).

Več informacij o glasovnih ukazih si lahko ogledate na https://www.tesla.com/support/voice-commands.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Tesla nenehno izboljšuje zmožnost vozila Model S pri prepoznavanju glasovnih ukazov. Tesla za podporo nenehnim izboljšavam kakovosti anonimno zajema kratke glasovne posnetke. Za zaščito vaše zasebnosti ti kratki posnetki niso povezani z vašimi osebnimi podatki ali z identifikacijsko številko vozila. Tesla zagotavlja, da v nobenem sistemu ni mogoče poiskati posnetka, ki bi bil povezan z določenim uporabnikom ali vozilom.