Volan

Nastavljanje položaja volana

Volan nastavite v želeni položaj za vožnjo tako, da pomaknete ročico na levi strani volana. S to ročico lahko volan premikate naprej in nazaj ter navzgor in navzdol.

Upravljalni element na volanu s povečanim delom in modrimi puščicami, ki kažejo navzgor, navzdol, levo, desno
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Nastavljanja položaja nikar ne izvajajte med vožnjo.

Nastavljanje teže krmiljenja

Nastavite lahko občutek in občutljivost volana ter ga tako prilagodite svojim osebnim preferencam:

 1. Na zaslonu na dotik pritisnite Upravljalni elementi > Stopalke in krmiljenje > Teža krmiljenja.
 2. Izberite možnost krmiljenja:
  • Lahko – zmanjša silo, ki je potrebna za obračanje krmila volan. Pri vožnji v mestu daje vozilo Model S tako občutek lažje vožnje in parkiranja.
  • Srednje – družba Tesla meni, da ta nastavitev ponuja najboljše krmiljenje in odzivnost v večini razmer.
  • Težko – poveča silo, ki je potrebna za obračanje krmila volan. Pri vožnji z večjimi hitrosti daje vozilo Model S občutek bolj odzivne vožnje.

Uporaba levih gumbov na volanu

Z gumbi na levi strani volana lahko spreminjate radijske postaje, upravljate glasnost predvajalnika vsebin in izberete, kaj bo prikazano na levi strani instrumentne plošče (ko aplikacija za navigacijo ne prikazuje navodil).

Levi gumbi na volanu z oblački
 1. Naprej

  Če poslušate lokalne ali satelitske radijske postaje in ste shranili več kot eno postajo, pritisnite za predvajanje naslednje postaje v radijskem frekvenčnem območju, ki se trenutno predvaja. Če niste shranili več kot ene postaje, pritisnite za predvajanje naslednje razpoložljive frekvence.

  Če poslušate internetni radio ali zvočno datoteko z naprave, povezane prek povezave Bluetooth ali USB, pritisnite za predvajanje naslednje pesmi ali postaje.

  Če imate shranjenih več kot eno priljubljeno vsebino, pritisnite in zadržite za pomikanje med priljubljenimi vsebinami.

 2. Drsni gumb
  • Če želite prilagoditi glasnost večpredstavnostnih vsebin, zavrtite navzgor ali navzdol.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Opomba
   Z drsnim gumbom lahko prilagodite glasnost za večpredstavnosti, navodila sistema navigacije in telefonske klice glede na to, kaj je trenutno v uporabi. Med prilagajanjem glasnosti se na instrumentni plošči prikazuje raven glasnosti in podatek o tem, ali glasnost prilagajate za večpredstavnostne vsebine, navigacijo ali telefonske klice.
  • Če želite začasno utišati glasnost večpredstavnostnih vsebin ali zaustaviti/začeti predvajanje zvočne datoteke, tapnite drsni gumb.
  • Če želite izbrati, kaj bo prikazano na levi strani instrumentne plošče, kratko pridržite drsni gumb pritisnjen, dokler se ne prikažejo vse razpoložljive možnosti. Zavrtite drsni gumb ter izberite med možnostmi Prazno, Stanje vozila, Ura, Predstavnost, Energija, Potovanja, Vzmetenje, itd. Ko je želena možnost označena, tapnite drsni gumb.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Opomba
   Možnost prikaza, ki ste jo izbrali prek levega drsnega gumba, bo ostala v veljavi, dokler je ne boste ročno spremenili.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Opomba
   Stanje avtomobila prikazuje informacije, kot je stanje vrat in prtljažnikov, na novejših modelih vozila pa prikazuje meritve tlaka v pnevmatikah.
 3. Nazaj

  Enako, kot opisano zgoraj za "Naprej", s tem da pomakne na predhodno pesem ali postajo. Če imate shranjenih več kot eno priljubljeno vsebino, pritisnite in zadržite za pomikanje med priljubljenimi vsebinami.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Ne glede na to, kako si po meri prilagodite levo stran instrumentne plošče, se samodejno prelevi v prikaz navodil za navigacijo (če je na voljo) oziroma vas obvesti v primeru, če so vrata ali prtljažnik odprta, ko je vozilo Model S v prestavi za vožnjo naprej ali vzvratno vožnjo.

Uporaba desnih gumbov na volanu

Gumbe na desni strani volana uporabite za odpiranje možnosti klica med izvajanjem klica, za izbiranje prikaza na desni strani instrumentne plošče, za prilagajanje funkcij vozila Model S in za uporabo glasovnih ukazov.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Ko prejmete ali izvedete klic, bodo na desni strani instrumentne plošče samodejno prikazane možnosti klica, s katerimi boste lažje upravljali s klici na telefonu, povezanem prek povezave Bluetooth.
Desni gumbi na volanu z oblački
 1. Pritisnite, če želite za klic enega izmed stikov, navigacijo ali poslušanje glasbe prek interneta uporabiti glasovni ukaz. Ko zaslišite zvok, izgovorite ukaz. Za več podrobnosti glejte Glasovni ukazi.
 2. Drsni gumb
  • Če želite prikazati možnosti klica, s katerimi lahko za ta klic izvedete določene funkcije, pritisnite drsni gumb med klicem.
  • Če želite prilagoditi zadnjo uporabljeno funkcijo s seznama funkcij, zavrtite drsni gumb (glejte menijski gumb).
  • Če želite izbrati, kaj bo prikazano na desni strani instrumentne plošče, kratko pridržite drsni gumb pritisnjen, dokler se ne prikažejo vse razpoložljive možnosti. Zavrtite drsni gumb ter izberite med možnostmi Prazno, Stanje vozila, Ura, Predstavnost, Energija, Potovanja, Vzmetenje, itd. Ko je želena možnost označena, tapnite drsni gumb.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Opomba
   Stanje avtomobila prikazuje informacije, kot je stanje vrat in prtljažnikov, na novejših modelih vozila pa prikazuje meritve tlaka v pnevmatikah.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Opomba
   Možnost prikaza, ki ste jo izbrali prek desnega drsnega gumba, bo ostala v veljavi, dokler je ne boste ročno spremenili.
  • Če želite ponovno zagnati zaslon na dotik, pritisnite in zadržite oba drsna gumba za približno pet sekund. Glejte Ponovni zagon zaslona na dotik ali instrumentne plošče.
  • Vzmetenje. Prikaz delovanja sistema vzmetenja, ki dinamično prilagaja blaženje vsakega kolesa različnim razmeram na cesti. Zavrtite drsni gumb in izberite možnost Vzmetenje, nato pa drsni gumb pritisnite. Glejte Zračno vzmetenje.
 3. Menijski gumb

  Pritisnite, če želite prikazati meni, prek katerega boste lahko upravljali s temi možnostmi vozila Model S:

  • Temperatura. Če želite spremeniti temperaturo na voznikovi strani, zavrtite drsni gumb ali pa pritisnite kolesce, če želite vklopiti in izklopiti klimatsko napravo.
  • Hitrost ventilatorja. Če želite prilagoditi hitrost ventilatorja za hlajenje ali gretje kabine, zavrtite drsni gumb.
  • Svetlost zaslona. Če želite spremeniti raven osvetlitve zaslonov, zavrtite drsni gumb ali pa pritisnite kolesce, če želite ponastaviti tovarniške nastavitve.
  • Sončna streha (dodatna oprema). Če želite nastaviti položaj sončne strehe, zavrtite drsni gumb.
  • Nedavni klici. Če je vaš telefon seznanjen z vozilom Model S, zavrtite drsni gumb, če želite prikazati nedavne klice. Če želite poklicati prikazani stik, pritisnite drsni gumb. Če želite seznaniti telefon, glejte Seznanitev telefona ali naprave Bluetooth.
  • Stiki. Če je vaš telefon seznanjen z vozilom Model S, zavrtite drsni gumb, da se pomaknete do stikov v telefonu. Vaši stiki so navedeni abecedno po priimku. Za zagotovitev dostopa vozila Model S do vaših stikov glejte Uvažanje stikov in nedavni klici.

Če želite zapreti seznam funkcij, ponovno pritisnite menijski gumb.

Ogrevano Volan

Če je vozilo Model S opremljeno z izbirnim paketom za hladno vreme, lahko volan ogrejete tako, da pritisnete upravljalne elemente klimatske naprave na zaslonu na dotik (glejte Upravljanje elementov za upravljanje klimatske naprave). Ko je ta možnost vključena, bo ogrevanje volana vzdrževalo prijetno temperaturo.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Vaše vozilo Model S morda ne bo imelo ogrevanega volana, tudi če je opremljeno z izbirnim paketom za hladno vreme, kar je sicer odvisno od datuma proizvodnje.

Hupa

Če želite uporabiti hupo, pritisnite središčni del volana.

Volan s puščico, usmerjeno proti središčnemu delu volana.