Funkcija Summon

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Glede na tržno regijo, konfiguracijo vozila, posebej naročene dodatne možnosti in različico programske opreme vozilo morda ni opremljeno s funkcijo Summon ali pa funkcija morda ne deluje tako, kot je opisano.

Funkcija Summon vam omogoča, da samodejno parkirate in prikličete vozilo Model S, medtem ko stojite poleg vozila. Funkcija Summon zapelje vozilo Model Snaprej in nazaj do 12 metrov, na parkirno mesto ali s parkirnega mesta.

Če želite vozilo Model S premakniti na daljši razdalji ter da hkrati krmili med raznimi predmeti, lahko uporabite funkcijo Smart Summon (dodatna oprema) in svoj pametni telefon. Funkcija Smart Summon omogoča vozilu, da vas najde (lahko pa tudi pošljete vozilo na izbrano lokacijo). Glejte Funkcija Smart Summon.

Če želite premakniti vozilo Model S, mora biti vaš telefon seznanjen prek povezave Bluetooth (glejte Seznanitev telefona ali naprave Bluetooth).

Za funkcijo Summon mora vozilo Model S v bližini zaznati veljaven ključ.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Vse kamere in vsi senzorji (dodatna oprema) morajo biti čisti. Umazane kamere in senzorji ter okoljske razmere, kot so dež in zbledele cestne označbe, lahko vplivajo na delovanje avtopilota.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Funkcija Summon je zasnovana in namenjena le za uporabo na parkiriščih in dovozih na zasebnih zemljiščih, kjer je okolica dobro znana in predvidljiva.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Summon je funkcija BETA. Vozilo in njegovo okolico morate nenehno nadzirati in biti v vsakem trenutku pripravljeni na takojšnje ukrepanje. Voznik mora funkcijo Summon uporabljati odgovorno in v skladu z nameni.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Učinkovitost funkcije Summon je odvisna od tega, ali lahko kamere in senzorji (dodatna oprema) zaznajo razdaljo od vozila do objektov, ljudi, živali in drugih vozil.

Pred uporabo funkcije Summon

Pred uporabo funkcije Summon jo na zaslonu na dotik vklopite in nastavite njen način delovanja. Dotaknite se možnosti Upravljalni elementi > Avtopilot > Prilagodi Summon in prilagodite naslednje nastavitve svojim željam:

 • Razdalja do odbijača: Nastavite razdaljo od zaznanega objekta, pri kateri naj funkcija Summon ustavi vozilo (morda želite, da funkcija Summon na primer ustavi vozilo samo nekaj centimetrov pred steno garaže). Omenjena razdalja velja samo za objekte, ki jih funkcija Summon zazna neposredno pred vozilom Model S med vožnjo naprej ali neposredno za vozilom Model S med vzvratno vožnjo.
 • Razdalja za Summon: Nastavite največjo razdaljo, ki jo vozilo Model S lahko prevozi ob prihodu na parkirno mesto ali ob zapuščanju parkirnega mesta.
 • Razdalja ob strani: Z izbiro ene od možnosti določite, kolikšno razdaljo od boka vozila želite dovoliti. Možnost Tesno omogoča vozilu Model S, da zapelje na zelo ozke parkirne prostore ali z njih.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Opozorilo
  Parkiranje na ozkih parkirnih prostorih omeji zmožnosti kamer in senzorjev (dodatna oprema), da natančno zaznajo lokacijo ovir, kar poveča možnost nastanka škode na vozilu Model S in/ali objektih v okolici.
 • Uporabi samod. HomeLink (dodatna oprema): Možnost nastavite na VKLOP, če želite vklopiti HomeLink za odpiranje/zapiranje programirane naprave HomeLink (na primer dvoriščnih ali garažnih vrat) med postopkom parkiranja, ko uporabljate funkcijo Summon. Če je funkcija vklopljena, se naprava samodejno odpre in zapre, ko vozilo Model S pripelje ali odpelje med izvajanjem funkcije Summon. Med izvajanjem funkcije Smart Summon (dodatna oprema) se naprava samodejno odpre, ko na začetku izvajanja funkcija Smart Summon zazna, da je vozilo Model S parkirano v garaži.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Opozorilo
  Vedno se prepričajte, da je vozilo Model S povsem v garaži ali povsem zunaj, preden funkcija HomeLink zapre garažna vrata. Funkcija Summon in funkcija Smart Summon (dodatna oprema) ne moreta zaznati, kje se bodo s stropa spustila vrata.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opomba
  Če je funkcija vklopljena, se naprava HomeLink samodejno odpre in zapre, ko uporabite funkcijo Summon, in se po potrebi samodejno odpre, ko uporabite funkcijo Smart Summon (dodatna oprema). Za avtomatizacijo naprav HomeLink v drugih situacijah (na primer med običajno vožnjo) morate prilagoditi glavne nastavitve naprave HomeLink tako, da se dotaknete ikone HomeLink na vrhu zaslona na dotik (glejte Pametna garaža).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Zgornje nastavitve z izjemo nastavitev HomeLink veljajo samo za funkcijo Summon, ne pa tudi za funkcijo Smart Summon, (dodatna oprema) (glejte Pred uporabo funkcije Smart Summon). Razdalje od odbijača, razdalje in bočne razdalje za funkcijo Smart Summon ni mogoče nastaviti. Ko uporabljate funkcijo Smart Summon, morate ves čas držati gumb mobilne aplikacije, da se vozilo Model S premika. Funkcija Smart Summon deluje samo z mobilno aplikacijo in ne deluje z daljinskim ključem.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Vse nastavitve se ohranijo, dokler jih ročno ne spremenite.

Uporaba funkcije Summon za parkiranje in priklic vozila

Upoštevajte ta navodila za uporabo funkcije Summon za parkiranje vozila Model S:

 • Poravnajte vozilo Model S največ 12 metrov stran od parkirnega prostora, da lahko vozilo Model S sledi ravni poti do ali od parkirnega prostora v prestavi za vožnjo naprej ali vzvratno.
 • Ključ z daljinskim upravljalnikom vozila Model S ne sme biti daleč.
 • Svoj telefon seznanite z vozilom Model S prek povezave Bluetooth (glejte Seznanitev telefona ali naprave Bluetooth). Ko telefon enkrat seznanite, bo vsakič samodejno vzpostavil povezavo z vozilom Model S. Vaš telefon mora biti od vozila oddaljen največ šest metrov, da funkcija Summon deluje.
 • Ko niste v vozilu, začnite parkirni manever tako, da se dotaknete možnosti Summon v mobilni aplikaciji, nato pa pridržite gumb Naprej ali Vzvratno.

Funkcija Summon prestavi vozilo Model S v prestavo za vožnjo naprej ali vzvratno vožnjo (odvisno od navedene smeri vožnje) in zapelje na parkirni prostor ali z njega. Ko je postopek parkiranja končan ali ko je zaznana ovira, funkcija Summon prestavi vozilo Model S v prestavo za parkiranje. Funkcija Summon prestavi vozilo Model S v prestavo za parkiranje, ko:

 • Model S na svoji predvideni poti zazna oviro (znotraj navedene nastavitve Razdalja do odbijača).
 • Funkcija Summon je premaknila vozilo Model S za največjo razdaljo 12 metrov.
 • Spustite gumb Naprej ali Vzvratno.
 • S katerim koli gumbom ročno zaustavite izvajanje funkcija Summon.

Če ste uporabili funkcijo Summon za parkiranje vozila Model S, lahko s funkcijo Summon prikličete vozilo Model S nazaj na prvotni položaj (če je vozilo Model S ostalo v prestavi za parkiranje) ali na največjo navedeno razdaljo Razdalja za Summon (kar je bližje). Enostavno navedite nasprotno smer v mobilni aplikaciji in funkcija Summon bo vozilo Model S premaknila po prvotni poti, če se vmes niso na njej znašle nobene ovire. Če je zaznana ovira, se ji vozilo Model S skuša izogniti tako, da ostane čim bližje prvotni poti (funkcija Summon ne bo krmilila okrog ovir).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Če želite s funkcijo Summon večkrat premakniti vozilo Model S v isto smer (in pri tem ne presežete največje razdalje 12 metrov), prekličite funkcijo Summon in nato znova začnite postopek parkiranja v isti smeri.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Čeprav lahko funkcija Summon premakne vozilo Model S nekoliko vstran, da se izogne oviri, ne poskuša obiti ovire in se nato vrniti na prvotno pot vožnje vozila Model S. Samo funkcija Smart Summon (dodatna oprema) lahko Model S obide objekte.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Za funkcijo Summon mora vozilo Model S v bližini zaznati veljaven ključ.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Model S ne more zaznati ovir, ki so nižje od odbijača, zelo ozke ali pa visijo s stropa (na primer kolesa). Poleg tega lahko mnoge nepredvidene okoliščine ovirajo premikanje na parkirni prostor ali z njega in posledično lahko funkcija Summon na neustrezen način premakne vozilo Model S. Zato morate premikanje vozila in njegovo okolico nenehno nadzirati in biti v vsakem trenutku pripravljeni takoj zaustaviti vozilo Model S.

Ustavitev ali izklop funkcije Summon

Medtem ko je funkcija Summon aktivna, lahko vozilo Model S kadar koli zaustavite z mobilno aplikacijo ali s pritiskom poljubnega gumba na daljinskem ključu. Funkcija Summon se izklopi tudi v teh primerih:

 • Če primete kljuko na vratih ali odprete vrata.
 • Upravljate z: volan, zavorno stopalko, stopalko za plin ali prestavljanje.
 • Model S zazna oviro.
 • Funkcija Summon je premaknila vozilo Model S za največjo razdaljo približno 12 metrov.
 • Telefon pride v način mirovanja ali izgubi povezavo z vozilom Model S.

Omejitve

Funkcija Summon v naslednjih situacijah verjetno ne bo delovala, kot je predvideno:

 • Pot vožnje ima naklon. Funkcija Summon deluje samo na ravnih cestah (do 10-odstotnega naklona).
 • Sistem zazna betonski rob. Funkcija Summon ne premakne vozila Model S prek robnika, ki je višji od približno 2,5 cm.
 • En ali več senzorjev (dodatna oprema) ali kamer je poškodovanih, umazanih ali zastrtih (na primer z blatom, ledom ali snegom oziroma z zaščitnimi folijami, odvečno barvo, lepljivimi izdelki, kot so ovoji, nalepke, gumijaste prevleke itd.).
 • Vremenski pogoji (močno deževje, sneženje, megla ali skrajno visoke ali nizke temperature) vplivajo na delovanje senzorja.
 • Na senzorje (dodatna oprema) vpliva druga električna oprema ali naprave, ki oddajajo ultrazvočne valove.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Funkcija Summon se izklopi, če je vozilo Model S v načinu Valet Mode (glejte Valet Mode).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Zgoraj ni naveden izčrpen seznam situacij, ki bi lahko vplivale na ustrezno delovanje funkcije Summon. Voznik mora vozilo Model S vedno imeti pod nadzorom. Bodite zelo pozorni, ko funkcija Summon aktivno premika vozilo Model S, in bodite pripravljeni na takojšnje ukrepanje. V nasprotnem primeru lahko pride do resne škode, poškodb ali smrti.