Brisalci in šobe za pranje stekel

Brisalci

Za brisanje vetrobranskega stekla zavrtite konec ročice smernikov stran od sebe. Ročico lahko zavrtite v pet položajev:

  • Prvi: Izklopljeno.
  • Drugi: Samodejno delovanje s šibkim zaznavanjem dežnih kapelj.*
  • Tretji: Samodejno delovanje z močnim zaznavanjem dežnih kapelj.*
  • Četrti: Neprekinjeno, počasno delovanje.
  • Peti: Neprekinjeno, hitro delovanje.
Ročica smernikov s puščico, usmerjeno v nasprotno smer urnega kazalca

Za enkratno brisanje pritisnite in spustite konec ročice.

Če je nastavljeno samodejno delovanje brisalcev in vozilo Model S ne zazna tekočine na vetrobranskem steklu, brisalci ne bodo brisali.

*Za vklop nastavitev Samod pritisnite Upravljalni elementi > Vozilo > Samod. delov. brisalcev (presk. razl.). Ko je nastavljeno samodejno delovanje brisalcev, vozilo Model S zazna, ali dežuje. Frekvenca brisanja je odvisna od količine zaznanega dežja na vetrobranskem steklu. Ko je nastavljeno močno zaznavanje dežnih kapelj, se brisalci vklopijo, ko vozilo Model S zazna rahlo rošenje.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Ko vklopite samodejno krmiljenje, se brisalci nastavijo na samodejno delovanje. Čeprav lahko med uporabo samodejnega krmiljenja spremenite nastavitev brisalcev in izklopite samodejno delovanje, bodo brisalci ob ponovnem vklopu samodejnega krmiljenja privzeto nastavljeni na samodejno delovanje.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Nastavitev samodejnega delovanja je trenutno v fazi BETA. Če ste negotovi glede uporabe nastavitve samodejnega delovanja v fazi BETA, vam Tesla priporoča, da brisalce po potrebi uporabljate ročno.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Ko vklopite brisalce, se za približno eno minuto samodejno vklopijo tudi žarometi (če niso že vklopljeni).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Hitrost in interval brisalcev lahko nastavite tudi z glasovnimi ukazi (glejte Glasovni ukazi).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Pred pranjem vozila Model S naj bodo brisalci v izklopljenem položaju, da jih ne poškodujete.

Odstranite led z vetrobranskega stekla, preden vklopite brisalce, saj boste s tem podaljšali življenjsko dobo metlic brisalcev. Led ima ostre robove, ki lahko poškodujejo gumo na metlicah brisalcev.

Redno preglejte in očistite robove metlic brisalcev. Če je metlica brisalca poškodovana, jo takoj zamenjajte. Podrobnosti o pregledu in zamenjavi metlic brisalcev si oglejte v poglavju Metlice sprednjih brisalcev, šobe in tekočina.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Na območjih z neugodnimi podnebnimi razmerami pazite, da metlice brisalcev ne primrznejo na vetrobransko steklo.

Odtaljevanje brisalcev

Za lažji dostop do metlic brisalcev, s katerih želite odstraniti led in sneg, prestavite vozilo Model S v prestavo za parkiranje, izklopite brisalce, nato pa jih prek zaslona na dotik premaknite v servisni položaj. Dotaknite se možnosti Upravljalni elementi > Servis > Servisni položaj brisalcev. Na območjih s hladnimi podnebnimi razmerami, je priporočljivo, da parkirate vozilo Model S z brisalci v servisnem položaju. V tem položaju so bližje zračniku za odmrzovanje, kar vam omogoča, da jih odmrznete tako, da zrak klimatske naprave usmerite proti vetrobranskemu steklu.

Če je vozilo Model S opremljeno z izbirnim paketom za hladno vreme, lahko odmrznete brisalce tako, da se dotaknete možnosti klimatske naprave na zaslonu na dotik (glejte Upravljanje elementov za upravljanje klimatske naprave). Sistem za odtaljevanje brisalcev se samodejno izklopi po 15 minutah.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Brisalci se samodejno vrnejo v običajni položaj, ko vozilo Model S prestavite iz prestave za parkiranje.

Šobe za pranje stekel

Pritisnite gumb na koncu ročice smernikov, da poškropite vetrobransko steklo s tekočino za pranje stekla. Gumb lahko pritisnete na dva načina. Za enkratno brisanje brez tekočine za pranje ga pritisnite do polovice. Za brisanje in pranje ga pritisnite do konca. Med škropljenjem vetrobranskega stekla se vklopijo brisalci. Ko spustite gumb, brisalci še dvakrat obrišejo steklo, nato pa nekaj sekund pozneje še tretjič.

Smernik s puščico, usmerjeno h konici

s

Redno dolivajte tekočino za pranje stekla (glejte Metlice sprednjih brisalcev, šobe in tekočina).

Odtaljevanje šob za pranje

Če je vozilo Model S opremljeno z izbirnim paketom za hladno vreme, so šobe za pranje stekel opremljene s sistemom za odtaljevanje, ki se vklopi, ko se zunanja temperatura približa ledišču ali ko vklopite odtaljevanje brisalcev (glejte Upravljanje elementov za upravljanje klimatske naprave). Sistem za odtaljevanje šob za pranje stekel se izklopi, ko izklopite odtaljevanje brisalcev (po 15 minutah), če je temperatura dovolj visoka, da preprečuje zmrzovanje.