Zračniki

Zunanji zrak vstopa v vozilo Model S skozi mrežo pred vetrobranskim steklom. Mreža ne sme biti prekrita z ovirami, na primer z listjem ali snegom.

Za usmerjanje pretoka zraka v vozilu Model S premikajte notranje zračnike navzgor, navzdol, levo ali desno.

Sprednji zračniki s puščicami, usmerjenimi navzgor, navzdol, desno, levo
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Zunanja zračnika v višini obraza lahko usmerite proti stranskim steklom za hitrejše odmrzovanje ali razmeglitev.

Kabinski zračni filtri

Model S je opremljen z enim ali več zračnimi filtri, ki preprečuje vstop cvetnega prahu, industrijskih padavin, cestnega prahu in drugih delcev skozi zračnike.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Kabinske zračne filtre je treba redno menjati. Glejte Servisni intervali.