Zadrževanje vozila

Ko se vozilo Model S zaustavi, funkcija zadrževanja vozila poskrbi, da so zavore aktivirane, tudi ko dvignete stopalo z zavorne stopalke.

Zadrževanje vozila se vklopi v naslednjih primerih:

  • Zadrži: Zadrževanje vozila se samodejno vklopi vsakič, ko se vozilo popolnoma ustavi.
  • Lezenje ali Prosto: Zadrževanje vozila se samodejno vklopi vsakič, ko vozilo stoji na mestu in je do konca pritisnjena zavora.
Siva ikona črke "H" v krožcu.
Ta indikator se prikaže na instrumentni plošči, ko funkcija zadrževanja vozila aktivno zavira Model S.

Za izklop funkcije zadrževanja vozila pohodite stopalko za plin ali pohodite in sprostite zavorno stopalko.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Zadrževanje vozila izklopite tudi s premikom prestavne ročice v prosti tek.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Ko Model S aktivno zavira približno deset minut, Model S prestavi v prestavo za parkiranje in funkcija zadrževanja vozila se izklopi. Model S prestavi v prestavo za parkiranje tudi, če zazna, da je voznik zapustil vozilo.