Zagon in izklop

Zagon

Ob odpiranju vrat za vstop v vozilo Model S vklopite instrumentno ploščo in zaslon na dotik in lahko upravljate vse upravljalne elemente. Za vožnjo vozila Model S:
  1. Pritisnite zavorno stopalko – vozilo Model S se vklopi in je pripravljeno za vožnjo.
  2. Izberite prestavo – premaknite prestavno ročico navzdol za vožnjo naprej ali navzgor za vzvratno vožnjo (glejte Prestavljanje).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Če je omogočena funkcija Koda PIN za zagon (glejte PIN koda za zagon), morate pred vožnjo vozila Model S na zaslonu na dotik vnesti veljavno kodo PIN.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Če je funkcija pasivnega vstopa izklopljena in v približno petih minutah ne pohodite zavorne stopalke za zagon vozila Model S, se na instrumentni plošči prikaže sporočilo, nato pa morate s ključem znova zakleniti in odkleniti vozilo Model S, preden ga lahko vozite.

Vse, kar morate vedeti med vožnjo vozila Model S, se prikazuje na instrumentni plošči.

Daljinski ključ ni v vozilu

Če vozilo Model S ne zazna daljinskega ključa, ko pohodite zavoro, se na instrumentni plošči prikaže sporočilo, ki vas opozarja na to, da daljinskega ključa ni v vozilu.

Če prejmete to sporočilo, pohodite zavoro in položite daljinski ključ v držalo za pijačo osrednje konzole, kjer ga vozilo Model S lahko najbolje zazna.

Daljinski ključ na osrednji konzoli s puščico, ki kaže proti držalu za pijačo

Če vozilo Model S še vedno ne zazna daljinskega ključa, ga poskusite prisloniti ob osrednjo konzolo tik pod vtičnico z napetostjo nizka napetost (glejte Nizka napetost Električna vtičnica). Oziroma poskusite uporabiti drug daljinski ključ. Če tudi drugi daljinski ključ ne deluje, se obrnite na družbo Tesla.

Številni dejavniki lahko vplivajo na to, ali vozilo Model S lahko zazna daljinski ključ. Med temi so skoraj prazna baterija daljinskega ključa, vpliv radijskih signalov drugih naprav ter predmeti med daljinskim ključem in sprejemnikom.

Daljinski ključ imejte vedno pri sebi. Ko končate vožnjo, daljinski ključ potrebujete, da vozilo Model S po izklopu znova zaženete. Ko pa zapustite vozilo Model S, morate daljinski ključ vzeti s sabo, da vozilo Model S zaklenete ročno ali samodejno.

Izklop

Ko zaključite vožnjo, prestavite v prestavo za parkiranje, tako da pritisnete gumb na koncu prestavne ročice. Ko vozilo Model S zapustite skupaj z daljinskim ključem, se samodejno izključi ter hkrati izključi tudi instrumentno ploščo in zaslon na dotik.

Model S se prav tako samodejno izključi, ko je 30 minut v prestavi za parkiranje (Park), tudi če še sedite na sovoznikovem sedežu.

Čeprav to običajno ni potrebno, lahko vozilo Model S izključite, ko sedite na voznikovem sedežu, vendar se vozilo ne sme premikati. Pritisnite možnost Upravljalni elementi > Varnost in zaščita > Izklop napajanja. Model S se samodejno znova vključi, če pohodite zavorno stopalko ali pritisnete zaslon na dotik.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Model S samodejno prestavi v prestavo za parkiranje, ko zazna, da izstopate iz vozila (ko na primer odpnete voznikov varnostni pas in vozilo skoraj miruje). Če prestavite v prosti tek, vozilo Model S prestavi v prestavo za parkiranje, ko odprete vrata, da bi izstopili. Če želite, da vozilo Model S ostane v položaju N, glejte Navodila za prevoznike.

Ponovni zagon vozila

Če kaže znake neobičajnega delovanja ali prikazuje neopisno opozorilo, lahko vklopite in izklopite Model S.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Če je zaslon na dotik neodziven ali kaže znake neobičajnega delovanja, ga znova zaženite, preden izklopite in vklopite vozilo (glejte Ponovni zagon zaslona na dotik ali instrumentne plošče).
  1. Izberite prestavo za parkiranje.
  2. Na zaslonu na dotik pritisnite Upravljalni elementi > Varnost > Izklop napajanja.
  3. Počakajte vsaj dve minuti pred naslednjo interakcijo z vozilom. Ne odpirajte vrat, ne pritiskajte zavorne stopalke, ne dotikajte se zaslona na dotik itd.
  4. Po dveh minutah, pohodite zavorno stopalko ali odprite vrata, da zbudite vozilo.