Navigacija z avtopilotom

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Glede na tržno regijo, konfiguracijo vozila, posebej naročene dodatne možnosti in različico programske opreme vozilo morda ni opremljeno s funkcijo navigacije z avtopilotom ali pa funkcija morda ne deluje tako, kot je opisano.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Navigacija z avtopilotom je funkcija BETA.

Ko na avtocesti z nadzorovanim dostopom (glavna avtocesta, na katero vozniki vstopajo prek priključkov in izstopajo prek izvozov) uporabljate samodejno krmiljenje. Navigacija z avtopilotom vodi vozilo Model S do izvozov in križišč glede na načrtovano pot. Na avtocestnem delu načrtovane poti navigacija z avtopilotom tudi menja vozne pasove, da se pripravi na izhod z avtoceste (menjave voznih pasov glede na načrtovano pot) in skrajša čas vožnje do cilja (menjave voznih pasov glede na hitrost).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Navigacija z avtopilotom ne omogoča avtonomne vožnje. Pozorno spremljajte cesto, imejte roke ves čas na krmilu volan in bodite seznanjeni z načrtovano potjo.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Kot velja tudi za običajno vožnjo, bodite posebej previdni v nepreglednih zavojih, na avtocestnih večnivojskih križiščih in izvozih, saj se lahko ovire pojavijo hitro in kadar koli.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Navigacija z avtopilotom morda ne bo prepoznala ali zaznala bližajočih se vozil, mirujočih objektov in posebnih voznih pasov, kot so tisti, ki se uporabljajo izključno za kolesarje, vozila z več potniki, interventna vozila itd. Ves čas bodite pozorni in pripravljeni na takojšnje ukrepanje. V nasprotnem primeru lahko pride do škode, telesnih poškodb ali smrti.

Omogočitev in prilagoditev navigacije z avtopilotom

Če želite omogočiti navigacijo z avtopilotom, se dotaknite možnosti Upravljalni elementi > Avtopilot > Funkcije avtopilota > Samodejno krmiljenje > Navigacija z avtopilotom (beta). Nato za prilagoditev delovanja navigacije z avtopilotom pritisnite možnost Prilagodi navigacijo z avtopilotom:

  • Omogoči na začetku vsakega potovanja: Izberite, ali naj se navigacija z avtopilotom samodejno omogoči za vsako načrtovano pot. Ko je ta možnost omogočena, je gumb za navigacijo z avtopilotom na seznamu s podrobnimi navodili že omogočen na začetku vsake vožnje.
  • Menj. vozn. pasu glede na hitrost: Navigacija z avtopilotom je zasnovana za izvajanje menjav voznih pasov na podlagi poti in na podlagi hitrosti. Menjave voznih pasov na podlagi poti vas ohranjajo na načrtovani poti (na primer premik na sosednji vozni pas za pripravo na bližajoči se izvoz), menjave voznih pasov na podlagi hitrosti pa vzdržujejo hitrost vožnje (da se ne prekorači hitrost vožnje), ki vam omogoča, da dosežete cilj v najkrajšem možnem času (na primer premik na sosednji vozni pas za prehitevanje vozila pred vami). Menjave voznih pasov na podlagi hitrosti so neobvezna možnost. S to nastavitvijo lahko onemogočite menjave voznih pasov na podlagi hitrosti ali določite, kako agresivno naj navigacija z avtopilotom menjava vozne pasove za doseganje nastavljene hitrosti vožnje. Nastavitev Blago omogoča bolj previdne menjave voznih pasov in rahlo podaljša čas vožnje, medtem ko je nastavitev Pobesneli Max zasnovana za prihod na cilj v najkrajšem možnem času vožnje, pri čemer se menjava voznega pasu izvede, samo ko je to varno.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Menjave voznih pasov na podlagi poti se prikazujejo na zaslonu na dotik na vrhu seznama s podrobnimi navodili zemljevida, da ste obveščeni o bližajoči se menjavi voznega pasu, ki je potrebna, da ostanete na načrtovani poti.

Uporaba navigacije z avtopilotom

Ko je ta možnost omogočena, se prikaže gumb za navigacijo z avtopilotom na seznamu s podrobnimi navodili zemljevida ob vsaki aktivni načrtovani poti, ki vsebuje vsaj eno avtocesto z nadzorovanim dostopom. Ko je ta možnost omogočena, je gumb za navigacijo z avtopilotom moder in podrobna navodila prikazujejo ikono samodejnega krmiljenja poleg manevrov (kot so izvozi z avtoceste), ki jih bo izvedla navigacija z avtopilotom.

Ikona neaktivne navigacije z avtopilotom z volanom
Ikona navigacije z avtopilotom je prikazana seznamu s podrobnimi navodili zemljevida, ko imate vklopljeno navigacijo do cilja in je navigacija z avtopilotom na voljo, vendar ni aktivna.
Ikona aktivne navigacije z avtopilotom z volanom
Če je navigacija z avtopilotom aktivna, je ikona modra. Če je možnost Omogoči na začetku vsakega potovanja vklopljena, je ikona navigacije z avtopilotom izbrana vsakič, ko zaženete navigacijo. Če želite preklicati navigacijo z avtopilotom ali povrniti na samodejno krmiljenje, se dotaknite ikone. Če je možnost Omogoči na začetku vsakega potovanja izklopljena, se morate dotakniti gumba Navigacija z avtopilotom, da jo vklopite za vsako načrtovano pot.

Navigacija z avtopilotom se aktivira in deaktivira glede na vrsto ceste, po kateri vozite. Če je samodejno krmiljenje na primer aktivno in je vklopljena navigacija z avtopilotom, se navigacija z avtopilotom samodejno aktivira, ko zapeljete na avtocesto z nadzorovanim dostopom na svoji načrtovani poti.

Ko je navigacija z avtopilotom aktivna, je na instrumentni plošči vozni pas prikazan kot modra črta pred vozilom Model S:

Modra črta pred vozilom, prikazana na instrumentni plošči

Ko je navigacija z avtopilotom aktivna in se približujete izvozu ali večnivojskemu križišču na načrtovani poti, se vklopi ustrezen smernik in samodejno krmiljenje usmeri vozilo Model S na izvoz ali večnivojsko križišče.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Ne zanašajte se na to, da bo navigacija z avtopilotom določila ustrezen vozni pas pri izvozu. Ostanite pozorni in vizualno preverite, ali je vozni pas varen in primeren.

Ko zapustite avtocesto z nadzorovanim dostopom (na primer zapeljete z avtoceste ali pridete na odsek načrtovane poti, ki ni več podprt), navigacija z avtopilotom preklopi nazaj na samodejno krmiljenje – oglasi se zvočni signal in na instrumentni plošči se prikažejo modre črte voznih pasov (namesto ene modre črte pred vozilom Model S).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Ko se navigacija z avtopilotom izklopi, ostane samodejno krmiljenje aktivno. Vedno bodite pripravljeni na ustrezno ukrepanje.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Navigacija z avtopilotom morda ne bo vedno poskusila zapustiti avtoceste na izvozu ali menjati voznega pasu, tudi če je izhod ali menjava voznega pasu določena na načrtovani poti. Ves čas bodite pozorni in pripravljeni na ročno usmeritev vozila na izvoz ali izvedbo menjave voznega pasu za pripravo na izvoz ali večnivojsko križišče oziroma izhod z avtoceste na teh mestih.

Navigacijo z avtopilotom lahko kadar koli izklopite tako, da se dotaknete možnosti Navigacija z avtopilotom na seznamu s podrobnimi navodili zemljevida (Model Spreklopi na samodejno krmiljenje) ali da popolnoma izklopite samodejno krmiljenje (glejte Canceling Autosteer).

Menjave voznih pasov

Navigacija z avtopilotom menja vozni pas za pripravo vozila Model S na bližajoči se izvoz, za povečanje hitrosti vožnje (brez prekoračitve nastavljene hitrosti vožnje) ali premik vozila Model S s prehitevalnega pasu, ko aktivno ne prehitevate drugih vozil. Na vrhu seznama s podrobnimi navodili zemljevida se prikaže sporočilo, ki vas obvesti o bližajoči se menjavi voznega pasu, ki je potrebna, da ostanete na načrtovani poti. Na instrumentni plošči je prikazano nadaljevanje vozne poti:

Zasenčen vozni pas na zaslonu obvesti voznika o prihajajoči menjavi voznega pasu

Ko se na instrumentni plošči izpiše sporočilo, ki vas pozove, da potrdite menjavo voznega pasu, vklopite ustrezni smernik ali povlecite ročico avtopilota k sebi. Če v treh sekundah ne potrdite menjave voznega pasu, se predvaja zvočni signal, ki vas opomni, da navigacija z avtopilotom zahteva vašo potrditev za menjavo voznega pasu.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Če ne upoštevate predloga za menjavo voznega pasu na podlagi poti (vozite na primer po levem voznem pasu, ko se približujete izvozu na desni strani avtoceste), navigacija z avtopilotom ne more izvesti manevra na izvoz, zato vas preusmeri do vašega cilja.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Navigacija z avtopilotom morda ne bo vedno poskusila zapustiti avtoceste na izvozu ali menjati voznega pasu, tudi če je izhod ali menjava voznega pasu določena na načrtovani poti. Ves čas bodite pozorni in pripravljeni na ročno usmeritev vozila na izvoz ali izvedbo menjave voznega pasu za pripravo na izvoz ali večnivojsko križišče oziroma izhod z avtoceste na teh mestih.

Bodite pripravljeni, da pomagate

Pri poskusu menjave voznega pasu ali manevriranju vozila Model S oziroma približevanju gradbišču navigacija z avtopilotom morda ne bo mogla določiti ustreznega voznega pasu (na primer zapleteno križišče s krožnimi odcepi in večpasovni izvozi), pri čemer se na instrumentni plošči prikaže opozorilo o tem, da navigacija z avtopilotom poskuša izvesti manever in morda potrebuje pomoč. Ko vidite to sporočilo, bodite pripravljeni na takojšnje ukrepanje, da zagotovite, da je menjava voznega pasu ali izvedba manevra varna in primerna.