Asistent za uravnavanje hitrosti

Kako deluje asistent za uravnavanje hitrosti

Model S prikaže omejitev hitrosti na instrumentni plošči in lahko nastavite, ali želite biti oziroma kako želite biti opozorjeni na prekoračitev omejitve hitrosti. Poleg tega se lahko okoli ikone omejitve hitrosti prikaže modra obroba, ki vas obvešča, da vozite hitreje od omejitve hitrosti.

Opozorila lahko namesto na zaznani omejitvi hitrosti temeljijo na poljubni omejitvi hitrosti, ki ste jo ročno vnesli.

Instrumentna plošča s puščico, ki kaže omejitev hitrosti
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Na cestah, na katerih po kartografskih podatkih obstaja pogojna omejitev hitrosti (na primer omejitev hitrosti ob določenih urah ali v določenih vremenskih pogojih), je pod prvo omejitvijo hitrosti prikazana druga omejitev hitrosti. Voznik mora sam ugotoviti, ali trenutno velja pogojna omejitev hitrosti, in temu primerno prilagoditi hitrost vožnje. Morda boste za prikaz pogojnih omejitev hitrosti morali posodobiti vgrajene zemljevide (Posodobitev zemljevidov).

V situacijah, v katerih vozilo Model S ne more ugotoviti omejitve hitrosti ali v katerih asistent za uravnavanje hitrosti ni prepričan, da so pridobljeni podatki o omejitvi hitrosti točni, na instrumentni plošči morda ne bo prikazan znak za omejitev hitrosti in ne bo opozoril.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Opozorila o omejitvah hitrosti izginejo po desetih sekundah ali ko vozilo Model S upočasni na hitrost, ki je nižja od določene omejitve.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Ne zanašajte se na to, da bo asistent za uravnavanje hitrosti določal ustrezno omejitev hitrosti ali hitrost vožnje. Vedno vozite z varno hitrostjo glede na prometne in cestne razmere.

Upravljanje asistenta za uravnavanje hitrosti

Za nastavitev opozorila o omejitvi hitrosti se dotaknite možnosti Upravljalni elementi > Avtopilot > Opozorilo o omej. hitrosti, nato pa izberite eno teh možnosti:

 • Izklop – opozorila o omejitvah hitrosti se ne prikažejo in zvočna opozorila se ne oglasijo.
 • Zaslon – znaki za omejitve hitrosti se prikažejo na instrumentni plošči in znak se poveča, ko prekoračite določeno omejitev.
 • Zvočni signal – poleg vizualnega prikaza se ob prekoračeni omejitvi hitrosti oglasi zvočni signal.

Nastavite lahko tudi način določanja omejitve hitrosti:

 • Relativno – nastavite lahko odstopanje od omejitve hitrosti (+ ali -), če želite biti opozorjeni, šele ko prekoračite omejitev hitrosti za določeno količino. Odstopanje lahko na primer nastavite na +10 km/h, če želite biti opozorjeni, šele ko prekoračite omejitev hitrosti za 10 km/h.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opomba
  Odstopanje od omejitve hitrosti vpliva tudi na število, prikazano v sivi ikoni hitrosti na instrumentni plošči.
 • Absolutno – ročno vnesite poljubno omejitev hitrosti med 30 in 240 km/h.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Asistent za uravnavanje hitrosti ni vedno natančen. Asistent za uravnavanje hitrosti lahko v določenih situacijah napačno oceni lokacijo ceste in namesto tega prikaže omejitev hitrosti za sosednjo cesto, za katero lahko velja druga omejitev hitrosti. Asistent za uravnavanje hitrosti lahko na primer sklepa, da je vozilo Model S na avtocesti z nadzorovanim dostopom, v resnici pa je na bližnji ulici ali obratno.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Vaša izbrana nastavitev bo ostala v veljavi, dokler je ročno ne spremenite.

Povprečna hitrost v živo

Ko vozite skozi območje povprečne hitrosti, Model S prikaže vašo povprečno hitrost na instrumentna plošča pod zaznano omejitvijo hitrosti.

instrumentna plošča prikaže tudi preostalo razdaljo v območju povprečne hitrosti.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Zahteva storitev Premium Connectivity. Če želite omogočiti to funkcijo, omogočite spletno načrtovanje poti tako, da pritisnete Upravljalni elementi > Navigacija > Spletno načrtovanje poti (glejte Zemljevidi in navigacija).

Omejitve in netočnosti

Asistent za uravnavanje hitrosti v teh primerih morda ne deluje najbolje ali pa posreduje netočne podatke:

 • Vidljivost je slaba in znaki za omejitev hitrosti niso jasno vidni (zaradi močnega dežja, sneženja, megle itd.).
 • Močna svetloba (ki jo oddajajo žarometi ali neposredni sončni žarki) vpliva na pogled kamer.
 • Model S vozi v neposredni bližini vozila pred njim, kar blokira pogled kamer.
 • Vetrobransko steklo ovira pogled kamer (zamegljeno, umazano, prekrito z nalepko itd.).
 • Predmeti zakrivajo pogled na znake za omejitev hitrosti.
 • Omejitve hitrosti, ki so shranjene v zbirki zemljevidov, so netočne ali zastarele.
 • Model S vozi na območju, kjer signal GPS ali kartografski podatki niso na voljo ali kjer ni mogoče zaznati znakov za omejitev hitrosti.
 • Prometni znaki, ki niso standardnih prepoznavnih oblik, na primer digitalni ali začasni znaki za omejitev hitrosti.
 • Cesto ali omejitev hitrosti so nedavno spremenili.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Zgoraj ni naveden izčrpen seznam situacij, ki bi lahko vplivale na ustrezno delovanje asistenta za uravnavanje hitrosti. Opozorila asistent za uravnavanje hitrosti lahko zatajijo iz številnih drugih razlogov.