Parkovací asistent

Princip funkce parkovacího asistenta

Tato funkce může být dočasně omezena nebo deaktivována až do okamžiku, kdy bude aktivována v rámci budoucí aktualizace softwaru pro vozidla vyrobená přibližně od září 2023.

Model 3 je navržen pro detekci předmětů. Při pomalé jízdě (například při parkování) vás Model 3 upozorní na předměty v bezprostřední blízkosti vozu. Model 3 vás upozorní na předměty před vámi, když máte zařazenou polohu pro jízdu vpřed. Při zařazené zpátečce vás Model 3 upozorní na předměty za vámi.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
V případě, že se Model 3 pohybuje v opačném směru (parkovací asistent nemusí například zobrazit upozornění, pokud Model 3 sjíždí pozpátku ze svahu při zařazené poloze pro jízdu vpřed).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Parkovací asistent se může deaktivovat, pokud je zjištěno jízdní kolo, nebo když je Model 3 v režimu přívěsu.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Nikdy se nespoléhejte, že vás parkovací asistent bude informovat o přítomnosti či nepřítomnosti předmětů nebo osob v oblasti, do které vjíždíte. Funkci parkovacího asistenta může negativně ovlivnit řada vnějších faktorů. Upozornění systému tak nemusejí zaznít nebo zazní falešná upozornění (viz Omezení a falešná upozornění). Spoléhání na to, že funkce parkovacího asistenta správně určí, zda se Model 3 blíží k překážce, může mít za následek poškození vozidla/předmětů a případně vážné zranění. Vždy proto sami pohledem zkontrolujte příslušnou oblast. Při couvání se rozhlédněte a používejte všechna zpětná zrcátka. Parkovací asistent nedetekuje děti, chodce, cyklisty, zvířata ani předměty, které se pohybují, vyčnívají, které se nacházejí příliš vysoko nad nebo nízko pod snímači (pokud jsou součástí výbavy) nebo kamerami či příliš blízko nebo daleko od snímačů nebo kamer. Parkovací asistent má pouze pomocný charakter a nenahrazuje přímou kontrolu prováděnou řidičem. Nenahrazuje také opatrné řízení.

Vizuální a zvuková signalizace

Po zařazení zpátečky se na dotykové obrazovce zobrazuje pohled parkovacího asistenta zobrazující předměty v těsné blízkosti před a za vozem Model 3. Pohled se zavře po zařazení polohy pro jízdu vpřed za předpokladu, že není zjištěn předmět blízko před vozem Model 3. V takovém případě se pohled parkovacího asistenta zavře automaticky, jakmile vozidlo překročí rychlost, při které parkovací asistent funguje. Při couvání se na dotykové obrazovce zobrazuje rovněž vizuální zpětná vazba (viz Zadní kamery). Pohled parkovacího asistenta lze na dotykové obrazovce ručně zavřít klepnutím na X.

Při jízdě s aplikací Kamera zobrazenou na dotykové obrazovce můžete při nízkých rychlostech přepnout na pohled parkovacího asistenta klepnutím na tlačítko v levém horním rohu obrazovky aplikace Kamera. To je praktické v situacích, kdy potřebujete asistenci při paralelním parkování.

Pokud je zapnuta zvuková signalizace (viz Nastavení zvukové signalizace), zní při jízdě k předmětu pípání.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud parkovací asistent nemůže zajistit signalizaci, zobrazí dotyková obrazovka zprávu s upozorněním.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Udržujte snímače (pokud jsou součástí výbavy) a kamery čisté a bláto, prach, sníh nebo led z nich pravidelně odstraňujte. K čištění snímačů a kamer nepoužívejte tlakovou myčku ani ostré či abrazivní předměty, které by mohly poškrábat nebo poškodit jejich povrch.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Na parkovací snímače (pokud jsou součástí výbavy) ani kamery (ani do jejich blízkosti) neinstalujte příslušenství a nelepte samolepky.

Nastavení zvukové signalizace

Parkovací asistent lze používat se zvukovou signalizací nebo bez ní. Zvukovou signalizaci zapnete nebo vypnete klepnutím na Ovládací prvky > Bezpečnost > Zvuk parkovacího asistenta.

Omezení a falešná upozornění

Parkovací asistent nemusí správně fungovat v těchto situacích:

 • Jeden nebo více snímačů (pokud jsou součástí výbavy) či kamer je poškozeno, znečištěno nebo zakryto (například blátem, ledem, sněhem či maskou vozidla nebo aplikací nadměrného množství laku či nalepovacích výrobků na vozidlo, jako jsou fólie, samolepky, pryžové nástřiky apod.).
 • Předmět se nachází ve výšce nižší než přibližně 20 cm (např. obrubník nebo nízké překážky).
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  POZOR
  Kratší předměty, které jsou detekovány (např. obrubníky nebo nízké překážky), se mohou nacházet v mrtvém úhlu. Model 3 nemůže upozornit na předmět, pokud se nachází v mrtvém úhlu.
 • Počasí (silný déšť, sněžení nebo mlha).
 • Předmět je úzký (např. sloupek dopravní značky).
 • Byl překročen provozní dosah parkovacího asistenta.
 • Předmět absorbuje zvuk nebo je měkký (např. prachový sníh).
 • Předmět má zkosený tvar (např. násep).
 • Model 3 byl zaparkován nebo provozován při extrémně vysoké či nízké teplotě.
 • Funkci snímačů (pokud jsou součástí výbavy) ovlivňují jiná elektrická zařízení nebo zařízení, která vytvářejí ultrazvukové vlny.
 • Projíždíte místem, kde se vlny snímačů (pokud jsou součástí výbavy) odrážejí od vozidla (například kolem zdi nebo sloupu).
 • Předmět se nachází příliš blízko nárazníku.
 • Nárazník je posunutý nebo poškozený.
 • Parkovacího asistenta ruší nebo zakrývá předmět upevněný k vozu Model 3 (např. nosič jízdních kol nebo samolepka na nárazníku).
 • Model 3 se pohybuje v opačném než ve zvoleném směru (parkovací asistent nemusí například zobrazit upozornění, pokud Model 3 sjíždí pozpátku ze svahu při zařazené poloze pro jízdu vpřed).

Další asistence při parkování

Kromě parkovacího asistenta je k dispozici parkovací kamera, která po zařazení zpátečky poskytuje pohled na oblast za vozem Model 3 (viz Zadní kamery).