Úplné vyčerpání energie

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Je vaší odpovědností sledovat stav vysokonapěťového akumulátoru a zbývající dojezd vozidla. Pokud dotyková obrazovka zobrazuje dojezd 0 km (nebo 0 %), nepředpokládejte, že s vozidlem lze stále jet. Na poškození nízké napětí akumulátoru v důsledku úplného vyčerpání energie se záruka nevztahuje.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
V nepravděpodobném případě, že ve vozidle dojde během jízdy k úplnému vyčerpání energie, zastavte vozidlo, jakmile je to bezpečné a kontaktujte asistenční služby Tesla nebo vámi upřednostňovanou odtahovou službu.

Pokud dojde k úplnému vyčerpání energie vozu Model 3, nízké napětí akumulátor není napájen. Když nízké napětí není napájen, vozidlo nelze nabíjet. Proto je nutné nízké napětí akumulátor napájet z externího zdroje, aby bylo možné nabíjet vysokonapěťový (VN) akumulátor. Jakmile se vozidlo začne nabíjet, externí napájení není zapotřebí.

Pokud dojde k úplnému vyčerpání energie mimo nabíjecí stanici, odtahová služba musí Model 3 přepravit k nejbližší nabíjecí stanici a vyložit vozidlo v dosahu nabíjecího kabelu. Jakmile se vozidlo nachází u nabíjecí stanice, postupujte následovně:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud bylo vozidlo k nabíjecí stanici odtaženo, zajistěte, aby odtahová služba neodjela až do okamžiku, kdy je jisté, že lze vysokonapěťový akumulátor vozidla úspěšně nabíjet.
  1. Připojte pomocný zdroj k nízkonapěťovému systému vozu (viz Připojení pomocného zdroje). K nízkonapěťovému akumulátoru je nutné připojit pomocný zdroj, aby bylo zajištěno napájení vysokonapěťového akumulátoru.
  2. Počkejte několik minut. Po zapnutí dotykové obrazovky připojte nabíjecí kabel k vozu Model 3 a zahajte nabíjení vysokonapěťového akumulátoru.
  3. Když se Model 3 začne nabíjet, odpojte externí zdroj od nízké napětí akumulátoru.

Než vozidlo přepravíte k nabíjecí stanici, která nepatří do sítě společnosti Tesla, ujistěte se, že je vozidlo vybaveno typem adaptéru používaným danou nabíjecí stanicí. Před zahájením nabíjení je nutné připojit pomocný zdroj k nízké napětí systému i u nabíjecí stanice, která nepatří do sítě společnosti Tesla.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Před zahájením jízdy nebo odstavením vozidla na delší dobu se vždy ujistěte, že má Model 3 k dispozici dostatečný dojezd. Nespoléhejte se na odhady dojezdu zobrazené na dotykové obrazovce nebo v mobilní aplikaci, jelikož dojezd vozidla se může snižovat rychleji vlivem okolní teploty, stylu jízdy, větru, nastavení vozidla (například režimu Sentry Mode) atd.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Na odtah vozidla v důsledku úplného vyčerpání energie se nevztahuje záruka.