Profily řidiče

Když poprvé nastavíte sedadlo řidiče, polohu volant nebo vnější zpětná zrcátka, dotyková obrazovka vás vyzve k vytvoření profilu řidiče a uložení provedených nastavení. Do vašeho profilu se ukládají také různá nastavení, která jste vybrali při přizpůsobování vozu Model 3.

Chcete-li uložit nastavení profilu na cloud a mít k němu přístup ve více vozidlech Tesla, nastavte si profil Tesla (viz Používání profilů Tesla).

Malý kruh umístěný na půlkruhu
Chcete-li přidat nový profil řidiče, klepněte na ikonu profilu řidiče v horní části dotykové obrazovky. Poté klepněte na Nastavení profilu řidiče > Přidat nového řidiče, zadejte jméno řidiče a klepněte na Vytvořit profil. Postupujte podle pokynů na obrazovce a uložte polohu zrcátka a volantu do profilu řidiče.

Zaškrtněte políčko Použít snadný vstup, pokud chcete uložit (nebo použít stávající) nastavení funkce Snadný vstup, kdy se sedadlo řidiče a volant automaticky nastaví tak, aby umožnily snadné nastupování a vystupování z vozu Model 3.

Pokud změníte nastavení polohy sedadla řidiče, volant nebo vnějších zpětných zrcátek po uložení nebo výběru profilu řidiče, dotyková obrazovka vás vyzve, abyste pomocí možnosti Uložit uložili novou polohu nebo pomocí možnosti Obnovit obnovili dříve uloženou polohu (ostatní nastavení se uloží automaticky). Chcete-li změnit nastavení bez uložení nebo obnovení, výzvu ignorujte.

Chcete-li smazat profil řidiče, klepněte na ikonu profilu řidiče v horní části dotykové obrazovky, klepněte na Nastavení profilu řidiče a vyberte profil řidiče, který chcete smazat. Po výběru profilu řidiče vyberte možnost Smazat.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Režim obsluhy cizí osobou je vestavěný profil řidiče, který omezuje rychlost a blokuje přístup k některým funkcím vozu Model 3 (viz Režim obsluhy cizí osobou).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Chcete-li zastavit automatická nastavení probíhající na základě profilu řidiče, klepněte v rozevírací nabídce profilu řidiče na možnost Zastavit. Automatická nastavení se zastaví také tehdy, když ručně upravíte sedadlo, zrcátko nebo volant.

Výběr profilu řidiče

Malý kruh umístěný na půlkruhu
Chcete-li nastavit Model 3 podle profilu řidiče, klepněte na ikonu profilu řidiče v horní části obrazovky Ovládací prvky. Poté vyberte jméno řidiče a Model 3 se nastaví podle nastavení uloženého ve vybraném profilu řidiče. Více informací o ukládání nastavení profilu do cloudu pro snadný přístup k více vozům Tesla je uvedeno v části Používání profilů Tesla.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Vaše preferované nastavení režimu zastavení se nesynchronizuje s vaším profilem řidiče. Další informace jsou uvedeny v části Brzdění a zastavení.

Používání profilů Tesla

Do profilu Tesla lze uložit nastavení profilu řidiče, například nastavení sedadla, předvolby teploty, poslední a oblíbené cíle navigace, nastavení médií a předvolby sdílení dat, přičemž tato nastavení se synchronizují se všemi podporovanými vozidly ve vašem účtu Tesla. Díky tomu máte ve všech podporovaných vozidlech Tesla pohodlný přístup k nastavením a předvolbám profilu.

Chcete-li nastavit svůj profil Tesla, přejděte do části Nastavení profilu řidiče a vyberte název svého účtu Tesla. Můžete si zvolit, zda chcete nastavit nový profil nebo zkopírovat nastavení ze stávajícího profilu řidiče, který jste používali dříve.

Chcete-li nastavit profil Tesla pro další řidiče, musíte s nimi sdílet své vozidlo v mobilní aplikaci a poté přejít do části Zabezpečení a řidiči > Správa řidičů > Přidat řidiče. Jakmile tito řidiči přijmou pozvání ve svém účtu Tesla, jejich profil Tesla se zobrazí v části s nastavením profilu řidiče. Pokud odstraníte jejich přístup k vozidlu, odstraní se rovněž jejich profil Tesla. Více informací o povolení přístupu prostřednictvím mobilní aplikace je uvedeno v části Udělení přístupu druhému řidiči. Profilový obrázek můžete změnit také v mobilní aplikaci Tesla.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Některá nastavení vozidla se synchronizují pouze mezi podobnými modely vozidel. Pokud se poloha sedadla, volantu a zrcátek neobnoví očekávaným způsobem, klepněte v dotčeném voze na Ovládací prvky > Servis > Kalibrace sedadla řidiče, volantu a zrcátek. Pokud se nastavení položky Aktivace autopilota neobnoví očekávaným způsobem, klepněte na Ovládací prvky > Autopilot > Aktivace autopilota (viz Nastavení funkce Autopilot).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Profily Tesla jsou podporovány u vozidel se softwarem verze 2022.24 nebo vyšší.
Chcete-li odstranit profil Tesla z vozidla, odeberte příslušné vozidlo ze svého účtu Tesla:
 1. V mobilní aplikaci Tesla klepněte na ikonu profilu v pravém horním rohu.
 2. Klepněte na Přidat/odstranit produkty.
 3. Klepněte na Odstranit.
 4. Vyberte vozidlo, které chcete odebrat.

Uložená nastavení

Možnosti nastavení, kterými upravujete nastavení vozu Model 3, se automaticky ukládají ve vašem profilu řidiče. Po uložení se vedle ikony řidiče na dotykové obrazovce zobrazí zelené zatržítko. Příklady automaticky ukládaných nastavení profilu řidiče zahrnují:
 • Nastavení navigace, teploty, osvětlení a zobrazení.
 • Předvolby systému Autopilot a řízení.

Propojení profilu řidiče s klíčem

Profil řidiče můžete propojit s konkrétním klíčem (nebo klíči), aby Model 3 automaticky vybral správný profil řidiče, jakmile detekuje propojený klíč, když přijdete k vozidlu a otevřete dveře. Chcete-li profil řidiče propojit s konkrétním klíčem, zkontrolujte nejprve, zda používáte správný profil řidiče, a poté klepněte na Ovládací prvky > Zámky > Klíče. Klepnutím na ikonu řidiče můžete propojit klíč s požadovaným profilem řidiče nebo klíč odstranit. Název profilu řidiče se zobrazí pod klíčem, čímž se potvrdí propojení.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Model 3 podporuje až 10 profilů řidiče. S profilem řidiče můžete propojit více klíčů, s jedním klíčem však nelze propojit více profilů řidiče.

Snadný vstup

V nastavení funkce snadného vstupu můžete určit, jak se volant a sedadlo řidiče posunou, aby usnadnily nastupování a vystupování z vozu Model 3. Propojení funkce snadného vstupu s profilem řidiče mohou použít všichni řidiči. Pokud je nastavení snadného vstupu propojeno s profilem řidiče, volant a sedadlo řidiče se automaticky nastaví po zařazení polohy parkování a rozepnutí bezpečnostního pásu řidiče a umožní snadné vystoupení z vozu Model 3. Když se vrátíte do vozidla a sešlápnete brzdový pedál, nastavení se automaticky vrátí zpět do stavu používaném posledním profilem řidiče (nebo podle klíče, pokud je propojený s profilem řidiče).

Chcete-li použít funkci Snadný vstup s profilem řidiče, zkontrolujte, zda je políčko Použít snadný vstup zaškrtnuté.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Pokud je na zadním sedadle za sedadlem řidiče nainstalována dětská autosedačka, nikdy nepoužívejte funkci snadného vstupu k posunutí sedadla řidiče do polohy zcela vzadu. Vzhledem k menší mezeře může sedadlo při pohybu narazit do nohou dítěte a způsobit mu zranění nebo odsunout dětskou autosedačku.

Režim obsluhy cizí osobou

Když je Model 3 v režimu obsluhy cizí osobou, uplatní se následující omezení:

 • Pro přístup do vozu Model 3 a řízení je nutné použít přístupovou kartu.
 • Rychlost je omezena na 113 km/h.
 • Je omezeno maximální zrychlení a výkon.
 • Je zamknutý přední zavazadlový prostor a odkládací schránka.
 • V navigačním systému není k dispozici možnost navádění domů a do práce.
 • Hlasové ovládání je deaktivované.
 • Funkce systému Autopilot jsou deaktivované.
 • Nastavení povolení mobilního přístupu nelze změnit.
 • Funkce HomeLink (pokud je na vašem trhu k dispozici) není dostupná.
 • Profily řidiče nejsou dostupné.
 • Některé aplikace, například Toybox a Kino, nejsou dostupné.
 • Dotyková obrazovka nezobrazuje seznam klíčů, které umožňují přístup do vozu Model 3 (viz Správa klíčů).
 • Funkce Wi-Fi a Bluetooth jsou deaktivované. Pokud je Model 3 v režimu obsluhy cizí osobou, nelze spárovat nové zařízení Bluetooth ani zobrazit stávající spárovaná zařízení. Pokud je však spárované zařízení Bluetooth nebo známá síť Wi-Fi v provozním dosahu, Model 3 se k nim připojí.

Aktivace režimu obsluhy cizí osobou

Zařaďte ve voze Model 3 polohu parkování, klepněte na ikonu profilu řidiče v horní části obrazovky Ovládací prvky a poté klepněte na Režim obsluhy cizí osobou.

Při první aktivaci režimu obsluhy cizí osobou vás dotyková obrazovka vyzve k vytvoření čtyřmístného kódu PIN, který bude sloužit ke zrušení režimu.

Když je režim obsluhy cizí osobou aktivní, na dotykové obrazovce se zobrazí text Cizí osoba a profil řidiče se na dotykové obrazovce změní na Režim obsluhy cizí osobou.

K aktivaci a deaktivaci režimu obsluhy cizí osobou můžete rovněž použít mobilní aplikaci (pokud má Model 3 zařazenou polohu parkování). Pokud použijete mobilní aplikaci, není třeba zadávat PIN, protože jste už byli vyzváni k přihlášení do aplikace pomocí přihlašovacích údajů k účtu Tesla.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud je zapnutá funkce Kód PIN pro jízdu (viz Kód PIN pro jízdu), musíte před určením nebo zadáním kódu PIN pro režim obsluhy cizí osobou zadat kód PIN pro jízdu. Pokud je Model 3 v režimu obsluhy cizí osobou, cizí osoby ho mohou řídit, aniž by musely zadávat kód PIN pro jízdu.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud je aktivní režim obsluhy cizí osobou, nastavení Kód PIN pro jízdu není k dispozici.

Pokud kód PIN režimu obsluhy cizí osobou zapomenete, můžete ho resetovat uvnitř vozu Model 3 zadáním svých přihlašovacích údajů k účtu Tesla (současně se deaktivuje režim obsluhy cizí osobou). Kód PIN můžete také resetovat pomocí mobilní aplikace.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Nepoužívejte režim obsluhy cizí osobou při tažení přívěsu. Následkem omezení točivého momentu v režimu obsluhy cizí osobou může být pro Model 3 obtížné táhnout přívěs do svahu.

Deaktivace režimu obsluhy cizí osobou

Zařaďte ve voze Model 3 polohu parkování, klepněte na ikonu profilu řidiče pro Režim obsluhy cizí osobou v horní části obrazovky Ovládací prvky a zadejte čtyřmístný kód PIN.

Po zrušení režimu obsluhy cizí osobou budou opět dostupná všechna nastavení spojená s naposledy použitým profilem řidiče, obnoví se nastavení klimatizace a budou dostupné všechny funkce.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud režim obsluhy cizí osobou deaktivujete pomocí mobilní aplikace, není třeba zadávat PIN.