Dotyková obrazovka

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
V tomto návodu k obsluze je přední dotyková obrazovka označena jako „dotyková obrazovka“, zatímco zadní dotyková obrazovka je označena jako „zadní dotyková obrazovka“.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Během jízdy vždy věnujte pozornost dopravní situaci. Chcete-li omezit rozptylování při řízení a zajistit bezpečnost cestujících ve vozidle i dalších účastníků silničního provozu, neprovádějte za jízdy nastavení na dotykové obrazovce.

Pomocí dotykové obrazovky lze ovládat celou řadu funkcí, které se v tradičních vozidlech ovládají fyzickými tlačítky (například nastavení topení a klimatizace, světlometů apod.). Dotyková obrazovka slouží také k ovládání médií, navigace, zábavních funkcí a pro přizpůsobení vozu Model 3 vašim preferencím. Běžné ovládací prvky dotykové obrazovky lze ovládat pomocí hlasových příkazů (viz Hlasové příkazy).

Pokud dotyková obrazovka nereaguje nebo se chová neobvykle, můžete ji restartovat (viz Restartování dotykové obrazovky).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Ilustrace slouží pouze k obecnému pochopení funkcí obrazovky. Informace viditelné na obrazovce se liší v závislosti na vybavení vozidla, verzi softwaru, oblasti prodeje, místním nastavení a vybraném jazyku.
Dotyková obrazovka s ikonami a popisky
 1. Stavový řádek: V horním řádku se nacházejí ovládací prvky a stav vozidla (viz Ikony v horním stavovém řádku).
 2. Navigace: Změna orientace mapy, vyhledávání a navádění do cíle a změna nastavení navigace (viz Mapy a navigace).
 3. Stav vozidla: V této oblasti se dynamicky zobrazuje aktuální stav vozu Model 3 při jízdě, parkování, otevírání dveří, zapínání světel apod. Během jízdy sledujte tuto oblast, protože se v ní zobrazují důležité informace, například rychlost jízdy a výstražné zprávy (viz Stav vozidla). Pokud je ve vozidle zařazena poloha parkování, můžete otevírat zavazadlové prostory nebo dvířka nabíjecího portu. V této části jsou také „karty“ se zástupci pro média, tlaku v pneumatikách a informace o jízdě.

  Když je zapnuté kompletní autonomní řízení (pokud je součástí výbavy), oblast stavu vozu zobrazuje vizualizaci vozovky a okolí vozidla. Vizualizaci lze zvětšit/zmenšit roztažením/stažením stran oblasti stavu vozu. Zvětšením vizualizace zobrazíte více detailů vozovky a okolí, včetně vodorovného značení, semaforů a objektů (jako jsou popelnice a sloupy).

 4. Panel režimu jízdy: Slouží k výběru polohy parkování, zpátečky, neutrálu nebo jízdy vpřed. Panel režimu jízdy zobrazíte potáhnutím prstem od okraje dotykové obrazovky směrem ke spolujezdci. (Viz Řazení.)
 5. Ovládací prvky: Slouží k ovládání různých funkcí a k přizpůsobení vozu Model 3 vašim preferencím. Přes mapu se zobrazí obrazovka ovládacích prvků. Klepnutím na příslušnou položku na obrazovce ovládacích prvků zobrazíte různé předvolby a nastavení související se zvolenou položkou.

  Chcete-li vyhledat specifické nastavení, klepněte na Hledat v horní části obrazovky ovládacích prvků. Změny můžete provádět přímo z výsledků, nebo klepnout na odkaz a přejít na příslušnou možnost na obrazovce ovládacích prvků.

  Informační ikona
  Pokud se vedle některého nastavení zobrazí informační ikona, můžete klepnutím na ni zobrazit překryvné okno s praktickými informacemi o příslušném nastavení.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Řadu ovládacích prvků vozidla, nastavení a předvolby (např. klimatizaci, média a navigaci) lze upravovat pomocí hlasových příkazů (viz Hlasové příkazy).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Zpětnou vazbu k dotykové obrazovce můžete společnosti Tesla odeslat dlouhým stisknutím této ikony.
 6. Ovládací prvky klimatizace (řidič): Pomocí šipek vlevo a vpravo lze snížit / zvýšit teplotu v kabině. Klepnutím na možnost Rozdělit v překryvném okně zobrazíte samostatné ovládací prvky pro řidiče a spolujezdce. Klepnutím na ikonu teploty lze přizpůsobit ovládání klimatizace (viz Ovládání klimatizace). Ovládací prvky klimatizace na straně spolujezdce se zobrazují tehdy, když je u ovládacích prvků klimatizace aktivní funkce Rozdělit, která poskytuje samostatné ovládací prvky pro řidiče a spolujezdce.
 7. Zástupce přehrávače médií: Při používání aplikace přehrávače médií potáhněte prstem dolů a ve spodním řádku se zobrazí ikona zástupce přehrávače médií.
 8. Moje aplikace: Můžete vybrat, které ikony pro přístup k často používaným aplikacím a ovládacím prvkům jedním dotykem se zde budou zobrazovat. Viz Přizpůsobení části Moje aplikace.
 9. Spouštěč aplikací: Klepnutím na spouštěč aplikací otevřete nabídku aplikací. Poté klepnutím otevřete libovolnou aplikaci. Vybraná aplikace se zobrazí v horní části mapy. Aplikaci zavřete přetažením směrem dolů.
 10. Poslední aplikace: Zobrazí naposledy použité aplikace. Počet posledních aplikací, které se zde zobrazují, závisí na počtu aplikací přidaných do části Moje aplikace. Pokud do části Moje aplikace přidáte maximální počet aplikací, zobrazí se pouze poslední aplikace.
 11. Ovládací prvky klimatizace (spolujezdec): Zobrazuje se tehdy, když je u ovládacích prvků klimatizace aktivní funkce Rozdělit, která poskytuje samostatné ovládací prvky pro řidiče a spolujezdce.
 12. Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti přehrávače médií a telefonních hovorů (viz Ovládání hlasitosti). Hlasitost navigačních pokynů se ovládá zvlášť (viz Mapy a navigace).

Přizpůsobení části Moje aplikace

Pokud chcete získat přístup k běžně používaným aplikacím a ovládacím prvkům jedním dotykem, můžete přizpůsobit ikony, které se zobrazují v části Moje aplikace na dolním panelu dotykové obrazovky:

 1. Stisknutím a podržením libovolné aplikace nebo ovládacího prvku v části Moje aplikace vstoupíte do režimu přizpůsobení. Pokud je tato oblast prázdná, klepněte na spouštěč aplikací.
 2. Přetáhněte libovolnou aplikaci nebo ovládací prvek do části Moje aplikace na dolním panelu.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Vyhřívání sedadel zvolené v nabídce aplikací se zobrazí vedle teploty, místo v části Moje aplikace.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud je do části Moje aplikace přidán maximální počet aplikací nebo ovládacích prvků, přidáním další aplikace se automaticky odstraní aplikace zcela vpravo.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Aplikaci nebo ovládací prvek lze z části Moje aplikace odstranit stisknutím a podržením příslušné ikony a následným klepnutím na symbol „X“.

Ikony v horním stavovém řádku

Odemknutý zámek
Klepnutím zamknete / odemknete všechny dveře a zavazadlové prostory.
16:20
Vaše vozidlo automaticky aktualizuje čas. Pokud čas není správný, ověřte, že vozidlo používá nejnovější verzi softwaru a je připojené k internetu a GPS.
Dům se šipkou uvnitř
Zobrazí se na stavovém řádku dotykové obrazovky pouze tehdy, když Model 3 zjistí v dosahu naprogramované zařízení HomeLink, a na dotykové obrazovce zatím není zobrazena obrazovka nebo překryvné okno HomeLink. Viz Chytrá garáž.
Malý kruh umístěný na půlkruhu
Zobrazuje se na stavovém řádku dotykové obrazovky pouze tehdy, když je Model 3 zaparkovaný. Přidání, nastavení nebo rychlé přepínání profilů řidiče (včetně položek Režim obsluhy cizí osobou a Použít snadný vstup). Profily řidiče jsou dostupné také v horní části libovolné funkce na obrazovce Controls. Viz Profily řidiče.
Kruh uvnitř kruhu
Tato ikona je k dispozici v zaparkovaném voze Model 3 a klepnutím na ni můžete ručně zapnout nebo vypnout režim Sentry Mode pro aktuální jízdu. Pokud chcete, aby se režim Sentry Mode aktivoval (nebo deaktivoval) automaticky při opuštění vozidla, aktivujte nastavení v nabídce Ovládací prvky > Bezpečnost > Režim Sentry Mode. Více informací je uvedeno v části Režim Sentry Mode.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud režim Sentry Mode zapnete nebo vypnete v části Ovládací prvky > Sentry Mode, zástupci na dotykové obrazovce vozidla a v mobilní aplikaci budou funkční pouze během aktuální jízdy.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
U některých vozidel vyrobených přibližně po 1. listopadu 2021 mohou porty USB ve středové konzole podporovat pouze nabíjení zařízení. Pro všechny ostatní funkce používejte port USB v odkládací schránce.
Kruh s paprsky
Zobrazí se tehdy, když je Model 3 připojený k síti Wi-Fi.
Čáry, jejichž výška se směrem zleva doprava zvětšuje
Zobrazí se tehdy, když je Model 3 připojený k mobilní síti. Klepnutím na tuto ikonu získáte rychlý přístup k nastavením Wi-Fi.
Čáry, jejichž výška se směrem zleva doprava zvětšuje
Zobrazí se tehdy, když je mobilní signál vozu Model 3 nedostupný. Klepnutím na tuto ikonu získáte rychlý přístup k nastavením Wi-Fi.
Žlutá postava a airbag s textem „PASSENGER AIRBAG OFF“
Stav čelního airbagu spolujezdce (viz Airbagy).
SOS s telefonem
V případě závažné nehody nebo zranění se klepnutím na ikonu spojíte se složkami integrovaného záchranného systému a odešlete potřebné informace (viz Nouzové voláníNouzové volání).
Mobilní telefon s ikonou GPS

Zobrazí se, když majitel vozu, přidaný řidič nebo právě používaná aplikace třetí strany aktivně přistupuje k poloze GPS vašeho vozu v mobilní aplikaci Tesla. Chcete-li funkci deaktivovat, přejděte na dotykové obrazovce do nabídky Bezpečnost > Povolit mobilní přístup.

Kontextové zprávy a výstrahy

Dole na dotykové obrazovce se zobrazují kontextové zprávy. Například se zde zobrazuje upozornění na nezapnutý bezpečnostní pás při jeho rozepnutí na obsazeném sedadle, upozornění na příchozí telefonní hovor, textové zprávy (v příslušných případech) a použité hlasové příkazy. V některých případech lze v těchto kontextových zprávách klepnout na určité možnosti (například přijmout / odmítnout telefonní hovor, vybrat možnost z nabídky světlometů atd.). Kontextovou zprávu zrušíte, když přes ni potáhněte prstem dolů.

Pokud se na dotykové obrazovce vozidla zobrazí výstraha, klepnutím na Další informace zjistíte další podrobnosti a možnosti řešení. Seznam výstrah a oznámení lze zobrazit klepnutím na ikonu zvonku v horní části obrazovky Ovládací prvky.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Ne všechny výstrahy poskytují v současnosti doplňující informace.

Restartování dotykové obrazovky

Pokud dotyková obrazovka nereaguje nebo se chová neobvykle, lze ji restartovat.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Dotykovou obrazovku restartujte, pouze pokud vozidlo stojí a je zařazena poloha parkování. Stav vozidla, bezpečnostní výstrahy, pohled parkovací kamery apod., se nebudou během restartování zobrazovat.
 1. Zařaďte polohu parkování.
 2. Podržte stisknutá obě tlačítka procházení na volant, dokud dotyková obrazovka neztmavne. Není nutné sešlápnout brzdový pedál a současně držet tlačítka procházení, protože to nemá žádný vliv.
  Volant se zvětšeným vyobrazením šipek ukazujících vzhůru na levé a pravé tlačítko procházení
 3. Po několika sekundách se zobrazí logo Tesla. Dotyková obrazovka se restartuje přibližně 30 sekund. Pokud dotyková obrazovka i po několika minutách stále nereaguje nebo se chová neobvykle, zkuste zapnout a vypnout napájení vozu (pokud je to možné). Viz Zapínání a vypínání napájení vozu.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Podržením tlačítek procházení pouze restartujete dotykovou obrazovku. Nerestartuje se žádná jiná součást vozidla a nedojde k vypnutí a zapnutí napájení vozu Model 3.

Zadní dotyková obrazovka

Zadní dotyková obrazovka umožňuje cestujícím na zadních sedadlech přístup k následujícím funkcím:

 1. Napájení: Klepnutím zapnete nebo vypnete systém klimatizace vzadu.
 2. Rychlost zadního ventilátoru: Klepnutím nastavíte rychlost ventilátoru.
 3. Zadní ventilátor: Umožňuje klepnutím zapínat a vypínat zadní ventilátor, nastavovat otáčky ventilátoru a ovládat proudění vzduchu ze zadních ofukovacích otvorů (viz Nastavení předních a zadních ofukovacích otvorů).
 4. Sedadla: Vyhřívání zadních sedadel a posun předního sedadla spolujezdce vpřed/vzad se nastavuje pomocí šipek.
 5. Média: Přehrání, pozastavení nebo posunutí aktuálně přehrávané skladby zpět či dopředu (viz Média).
 6. Video: Přístup ke službám pro streamování videa.
 7. Nastavení: Klepnutím spárujete dvoje sluchátka, změníte jas nebo umožníte čištění displeje.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Spuštěním aplikace zadní obrazovky pomocí přední dotykové obrazovky lze také spárovat sluchátka Bluetooth se zadním displejem.
 8. Hlasitost: Klepnutím upravíte hlasitost.
 9. Předvolba proudění vzduchu: Klepnutím rychle nasměrujete proudění vzduchu na hlavu nebo trup spolujezdce. Klepnutím a přesunutím proudu vzduchu na dotykové obrazovce můžete proudění vzduchu nasměřovat tam, kam potřebujete.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pomocí přední dotykové obrazovky můžete také upravit nastavení klimatizace pro zadní část kabiny (viz Úprava nastavení klimatizace).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Při změně nastavení médií a hlasitosti se změní také nastavení pro přední část kabiny.

Ovládání zadní obrazovky z přední obrazovky

Chcete-li zadní obrazovku ovládat z přední obrazovky, otevřete na dolním řádku přední dotykové obrazovky aplikaci pro dálkové ovládání zadní obrazovky. Kromě ovládání zvuku, videa a klimatizace lze také zamknout zadní displej, a to v aplikaci nebo klepnutím na Ovládací prvky > Zobrazení > Zámek zadního displeje.

Úprava nastavení zobrazení a zvuku

Klepnutím na Ovládací prvky > Zobrazení můžete upravit nastavení zobrazení podle svých preferencí.

 • Vzhled: Výběrem možnosti Tmavý nebo Světlý lze přizpůsobit zobrazení na displeji. Pokud je nastavena možnost Auto, jas se mění automaticky podle okolního osvětlení.
 • Jas: Ruční nastavení jasu pomocí posuvníku. Pokud je u možnosti Režim zobrazení vybrána hodnota Auto, dotyková obrazovka se dále nastavuje podle okolního osvětlení a podle vašeho nastavení jasu. Model 3 si pamatuje vaše vybraná nastavení jasu a příslušným způsobem upravuje dotykovou obrazovku.
 • Režim čištění obrazovky: Pokud je režim zapnutý, dotyková obrazovka ztmavne a dočasně se deaktivuje, aby ji bylo možné snáze vyčistit. Režim čištění obrazovky ukončíte postupem zobrazeným na dotykové obrazovce.
 • Jazyk dotykové obrazovky: Výběr jazyka zobrazení na dotykové obrazovce.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Model 3 musí mít zařazenou polohu parkování, poté lze změnit nastavení jazyka. Při změně jazyka nastane krátká prodleva, neboť se Model 3 vypne a restartuje se dotyková obrazovka.
 • Jazyk rozpoznávání hlasu: Výběr jazyka hlasových příkazů.
 • Jazyk hlasové navigace: Výběr jazyka hlasových pokynů navigačního systému.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  U jazyků, které je nutné stáhnout, zahajte stahování výběrem jazyka z rozevíracího seznamu (vyžaduje připojení k Wi-Fi).
 • Velikost textu: Velikost textu na dotykové obrazovce vozidla upravte výběrem mezi položkami Standardní a Velká.
 • Formát času: Výběr zobrazení času v 12 nebo 24hodinovém formátu.
 • Formát pro region (pokud je k dispozici): Zvolením oblasti určíte typ formátu zobrazení dat (mm dd rr/dd-mm-rr apod.) a desetinného místa (5.123, 5,123 apod.).
 • Zobrazení energie: Výběr zobrazení zbývající energie a jednotek nabíjení v procentech zbývající energie akumulátoru, nebo jako odhad vzdálenosti, kterou lze ujet.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Při plánování dalšího nabíjení používejte hodnotu odhadované energie pouze jako vodítko. Spotřebu energie ovlivňuje mnoho faktorů. Viz Faktory ovlivňující spotřebu energie.
 • Vzdálenost: Zvolte, zda se mají naměřené hodnoty zobrazovat v metrických (kilometry, centimetry atd.) nebo imperiálních (míle, palce atd.) jednotkách.
 • Teplota: Výběr zobrazení teploty ve stupních Fahrenheita nebo Celsia.
 • Tlak v pneumatikách: Výběr zobrazení tlaku v pneumatikách v jednotkách BAR nebo PSI.

Kromě úpravy zobrazení lze zapnout režim Joe Mode a ztlumit tak zvukovou signalizaci, která nesouvisí se závažnými bezpečnostními problémy. Režim zapnete klepnutím na Ovládací prvky > Bezpečnost > Režim Joe Mode.

Pojmenování vozu

Vozidlo si lze dále přizpůsobit jeho pojmenováním. Klepněte na Ovládací prvky > Software > Zadejte název vozidla v pravé části dotykové obrazovky pod obrázkem vozu Model 3. Pokud jste vozidlo již pojmenovali, název změníte klepnutím na stávající název. V překryvném okně zadejte nový název a klepněte na Uložit. Název vozu Model 3 se zobrazuje také v mobilní aplikaci Tesla.

Vymazání osobních údajů

Všechny osobní údaje (uložené adresy, oblíbená hudba, programování funkce HomeLink apod.) lze vymazat u všech vlastních nastavení a obnovit výchozí nastavení z výroby. To je praktické při změně vlastnictví vozu Model 3. Klepněte na Ovládací prvky > Servis > Obnovit tovární nastavení. Před vymazáním ověří Model 3 přihlašovací údaje zobrazením výzvy k zadání uživatelského jména a hesla účtu Tesla.