Dosažení maximálního dojezdu

Faktory ovlivňující spotřebu energie

Během jízdy:

 • Vyšší rychlost jízdy.
 • Povětrnostní vlivy, jako jsou chladné nebo horké počasí a vítr.
 • Chlazení nebo vyhřívání kabiny pomocí ovládacích prvků klimatizace.
 • Jízda do svahu: Jízda do svahu vyžaduje více energie a rychleji snižuje dojezdovou vzdálenost. Jízda ze svahu ovšem vozidlu umožňuje získat zpět část energie regenerativním brzděním (viz Regenerativní brzdění).
 • Jízdy na krátkou vzdálenost nebo časté zastavování a rozjíždění: Zahřátí interiéru a akumulátoru na určitou teplotu při zapnutí vozidla spotřebuje část energie. Pokud vozidlo používáte pro jízdy na velmi krátkou vzdálenost nebo v hustém provozu, můžete pozorovat vyšší průměrnou spotřebu energie.
 • Zatížení vozu těžkým nákladem.
 • Stažená okénka.
 • Zanedbaná údržba kol a pneumatik.
 • Přizpůsobená nastavení nebo příslušenství jiných dodavatelů (střešní nosiče nebo nosiče do zavazadlového prostoru, kola jiných dodavatelů).

Zaparkovaný vůz, který není připojený k nabíječce:

 • Příprava kabiny vozu před jízdou nebo používání ovládacích prvků klimatizace.
 • Funkce Summon.
 • Informační a zábavní systém a systém ovládání klimatizace vozu.
 • Režim Sentry Mode.
 • Požadavky z mobilní aplikace Tesla nebo aplikací jiných dodavatelů.

Tipy pro maximalizaci dojezdu

Dojezdovou vzdálenost můžete maximalizovat, když budete využívat stejně úsporný styl jízdy jako u vozidla se spalovacím motorem. Chcete-li dosáhnout maximálního dojezdu:

 • Zpomalte a vyhýbejte se častému a prudkému zrychlování. Zvažte použití režimu Chill (klepněte na Ovládací prvky > Pedály a řízení > Akcelerace).
 • Pokud je to bezpečné, zpomalte postupně uvolněním pedálu akcelerátoru namísto použití brzdového pedálu. Kdykoli se Model 3 pohybuje a nemáte nohu na pedálu akcelerátoru, regenerativní brzdění vůz zpomaluje a vrací energii zpět do akumulátoru (viz Regenerativní brzdění).
 • Omezte používání spotřebičů jako je topení a klimatizace. Vyhřívání sedadel a volant (pokud je součástí výbavy) je účinnější než vyhřívání kabiny pomocí ovládacích prvků klimatizace.
 • Pokud je vaše vozidlo připojené ke zdroji napájení a chcete před jízdou předehřát kabinu na příjemnou teplotu a odmrazit okna (v případě potřeby), klepněte v mobilní aplikaci na Klimatizace > Zapnout a vše nastavte podle vlastních požadavků (viz Mobilní aplikace).
 • Klepnutím na možnost Plánovat na obrazovce nabíjení a klimatizace můžete nastavit čas, kdy má být vůz připraven k jízdě (viz Plánované nabíjení a plánovaný odjezd).
 • Ujistěte se, že jsou kola vyvážená v souladu se specifikacemi, udržujte v pneumatikách předepsaný tlak (viz Péče o pneumatiky a údržba) a v případě potřeby pneumatiky zaměňte (viz Intervaly údržby vozidla).
 • Nainstalujte aerodynamické kryty (pokud jsou součástí výbavy) za účelem snížení odporu vzduchu (viz Sejmutí a nasazení aerodynamických krytů).
 • Snižte zatížení vozidla a nevozte s sebou zbytečný náklad.
 • Zcela zavřete všechna okna.
 • Funkce jako režim Sentry Mode a ochrana proti přehřátí kabiny mohou snižovat dojezdovou vzdálenost. Vypněte funkce, které nejsou potřeba.
 • Chcete-li zabránit nadměrné spotřebě energie během parkování vozidla, nechávejte ho zapojené do zásuvky.

Je běžné, že odhadovaný dojezd se během prvních několika měsíců mírně sníží, než dojde k jeho vyrovnání. V průběhu času můžete vnímat postupný, ovšem přirozený, pokles dojezdu při plném nabití akumulátoru – to závisí na různých faktorech, jako jsou počet ujetých kilometrů a stáří akumulátoru. V nepravděpodobném případě, kdy by nadměrnou degradaci akumulátoru nebo pokles dojezdu způsobovala hardwarová chyba, vás o tom bude Model 3 informovat.

Ukazatel energie na dotykové obrazovce uvádí informace o spotřebě energie.

Záruka dojezdu

Zobrazení dojezdu ve voze Model 3 je založeno na odhadovaném zbývajícím množství energie akumulátoru založeném na spotřebě stanovené agenturou EPA. Nemusí zohledňovat váš styl řízení ani provozní podmínky. Dojezdová vzdálenost zobrazovaná na dotykové obrazovce se může zkracovat rychleji než aktuálně ujetá vzdálenost. Chcete-li zobrazit odhadovanou dojezdovou vzdálenost založenou na nedávné spotřebě energie, otevřete aplikaci Energie a zobrazte graf.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Zobrazení dojezdu (při zvoleném nastavení Předepsané) je založeno na spotřebě stanovené americkou agenturou EPA a liší se od testů prováděných a prezentovaných v jiných oblastech.

Vaše vozidlo trvale monitoruje úroveň nabití a vzdálenost ke známým nabíjecím místům.

Ikona blesku
Klepnutím na Nabíječky na vyhledávacím panelu navigace lze přepínat mezi různými typy nabíjecích stanic, včetně nabíjecích stanic Supercharger a cílových nabíjecích míst.

Pokud hrozí riziko, že dostupná nabíjecí místa jsou mimo dosah, na dotykové obrazovce se zobrazí zpráva s nabídkou zobrazení seznamu nabíjecích míst v dojezdové vzdálenosti. Pokud vyberete nabíjecí místo ze seznamu, Model 3 vám bude poskytovat navigační pokyny a seznam odboček bude zobrazovat předpokládané množství energie v akumulátoru po příjezdu na nabíjecí místo.

Plánovač tras (pokud je ve vaší oblasti prodeje k dispozici) naplánuje trasu jízdy přes místa, kde se nacházejí stanice Supercharger, aby minimalizoval dobu strávenou nabíjením. Chcete-li funkci zapnout, klepněte na Ovládací prvky > Navigace > Plánovač tras.

Aplikace Energie

Aplikace Energie poskytuje vizualizaci spotřeby energie vašeho vozidla v reálném čase a předpokládané spotřeby energie.

Ikona zelené zubaté čáry s tečkami pod ní
 1. Klepněte na spouštěč aplikací (tři tečky) a vyhledejte aplikaci Energie na dolním panelu.
 2. Klepněte na aplikaci Energie a vyberte jednu ze zobrazených karet. Barevná čára v grafu energie představuje spotřebu energie při aktuální jízdě a šedá čára představuje předpokládanou spotřebu.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Hodnoty grafu lze přizpůsobit klepnutím na Ovládací prvky > Zobrazení > Zobrazení energie.
 • Jízda: Umožňuje sledovat množství energie spotřebované během jízdy. Můžete v reálném čase sledovat spotřebu energie rozdělenou do kategorií, porovnávat ji s různými základními odhady nebo zobrazovat tipy pro delší dojezd přizpůsobené pro vaši jízdu a zjistit tak, jak zlepšit energetickou účinnost.
  1. Chcete-li aktuální spotřebu energie během navádění do cíle porovnat s odhadem, vyberte možnost Trasa.
  2. Chcete-li aktuální spotřebu energie nebo dojezd porovnat s odhadovaným dojezdem (nebo s dostupnou energií), vyberte možnost Předepsané.
  3. Chcete-li zobrazit data o aktuální jízdě, vyberte možnost Aktuální jízda, nebo vyberte možnost Od posledního nabití, pokud chcete zahrnout data od posledního nabití vozidla.
  4. Zobrazením možnosti Tipy pro delší dojezd získáte více informací o vlivu na spotřebu energie akumulátoru a tipy pro maximalizaci dojezdu a účinnosti.
 • Parkování: Sleduje množství energie ztracené během parkování vozu Model 3.
  1. Vybírat lze z možností Od poslední jízdy nebo Od posledního nabití.
  2. Prohlédněte si množství spotřebované energie v klidu během parkování vozu a také tipy na snížení energetických ztrát.
 • Spotřeba: Zobrazuje, kolik energie Model 3 spotřeboval za posledních 10, 25 nebo 50 km.
  1. Pokud chcete upravit odhad předpokládaného dojezdu, klepněte na možnost Dojezd (okamžitá spotřeba). Údaj „Dojezd (okamžitá spotřeba)“ používá pro odhad předpokládaného dojezdu pouze několik posledních datových bodů.
  2. Klepnutím na možnost Dojezd (průměrná spotřeba) zobrazíte přesnější výpočet předpokládaného dojezdu z údajů o spotřebě energie za posledních 10, 25 nebo 50 km.