Tažení a příslušenství

Maximální hmotnost nákladu – příslušenství

Sada vozu Model 3 pro tažení umožňuje tažení přívěsu nebo přepravu jízdních kol, lyží, snowboardů apod.

Sada pro tažení obsahuje tažné zařízení s 50mm kulovým čepem, na který lze upevnit nosič příslušenství. Při použití nosiče příslušenství je tažné zařízení dimenzováno na svislé zatížení až 55 kg. Při přepravě jízdních kol nebo jiných předmětů na tažném zařízení vozu Model 3 vždy zkontrolujte, zda není překročeno maximální zatížení. Maximální povolené zatížení tažného zařízení závisí na počtu cestujících ve vozidle:

Pneumatiky 18" nebo 19"
Ikona černého vozidla s připevněným bílým jízdním kolem

Pět cestujících ve vozidle.

55 kg
Ikona černého vozidla s připevněným bílým jízdním kolem

Maximálně dva cestující na zadních sedadlech.

55 kg

Při výpočtu hmotnosti nezapomeňte zahrnout hmotnost nosiče příslušenství.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Výše uvedené hmotnosti platí pro nosiče příslušenství doporučené společností Tesla. Hodnoty vycházejí z měření svislých a vodorovných vzdáleností mezi těžištěm nosiče příslušenství a kulovým čepem tažného zařízení (viz obrázek v části Nosiče příslušenství nedoporučené společností Tesla).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Překročení maximální hmotnosti, než na kterou je tažné zařízení vozu Model 3 dimenzováno (jak je popsáno výše), může způsobit závažné poškození.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Neinstalujte nosič příslušenství na Model 3, který není vybaven sadou pro tažení. Mohlo by dojít k závažnému poškození.

Nosiče příslušenství nedoporučené společností Tesla

Kromě výpočtu hmotnosti je důležité také zajistit, aby celkové zatížení nepřekročilo specifikované zatížení a vzdálenost od kulového čepu tažného zařízení. Vzdálenost se vypočítává podle těžiště nosiče příslušenství a předmětů připevněných na nosiči. U nosičů příslušenství nedoporučených společností Tesla změřte svislé a vodorovné vzdálenosti od kulového čepu tažného zařízení k těžišti nosiče příslušenství.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Zjistěte si další informace o svém nosiči příslušenství, například jeho hmotnost a maximální nosnost. Na poškození vzniklá použitím nosiče příslušenství neschváleného společností Tesla se nevztahuje záruka.
Snímek znázorňující příslušné limity příslušenství

Instalace a používání nosiče příslušenství

Před instalací a použitím nosiče příslušenství je nutné připojit tažné zařízení (viz Připojení tažného zařízení). Poté postupujte podle pokynů dodaných s nosičem příslušenství. Dodržujte všechny státní/místní předpisy a zákonné požadavky pro příslušenství pro přepravu vybavení.

Sada vozu Model 3 pro tažení obsahuje kabeláž, která je nezbytná pro použití nosiče příslušenství vybaveného světly (viz Elektrické přípojky). Sada obsahuje také software pro kompatibilitu režimu přívěsu (viz Režim přívěsu).

Ikona žlutého přívěsu
Po připojení kabelového svazku nosiče příslušenství detekuje Model 3 připojení světel přívěsu a na dotykové obrazovce se rozsvítí tento indikátor, který upozorňuje, že režim přívěsu je vypnutý.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Přejděte na http://www.tesla.com a objednejte si příslušenství pro svůj Model 3. Přestože jsou v nabídce výrobky třetích stran, doporučujeme pouze produkty schválené společností Tesla (viz Díly a příslušenství). Příslušenství dostupné pro váš model se liší podle oblasti prodeje. Před instalací nosiče nedoporučeného společností Tesla si přečtěte informace o výrobku a zkontrolujte jeho kompatibilitu.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud se tažné zařízení nepoužívá, je třeba ho demontovat a uložit na suchém místě, kde bude chráněno před prachem a korozí. Prostor pro upevnění tažného zařízení uzavřete krytem, abyste zabránili vniknutí nečistot (viz Odpojení tažného zařízení).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Nosič může omezovat výhled zpětným zrcátkem, zadní kamery a zadní ultrazvukové snímače. Některé funkce systému Autopilot navíc nemusí fungovat, jak byste očekávali.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Společnost Tesla nepřebírá žádnou odpovědnost za škody nebo úrazy vzniklé v důsledku instalace a použití nosiče příslušenství, za opomenutí v pokynech pro nosič příslušenství ani za nedodržení pokynů uživatelem. Na poškození vzniklá použitím nosiče příslušenství se nevztahuje záruka.

Maximální hmotnost nákladu – tažení přívěsu

Maximální přípustná hmotnost přívěsu Maximální svislé zatížení tažného zařízení
750 kg

100 kg

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Model 3 nepodporuje použití brzd přívěsu.

Zkontrolujte osvědčení o shodě (dodané v době nákupu vozu), povinný štítek vozidla (viz Nosnost vozidla) nebo štítek na tažném zařízení, kde je uvedena celková hmotnost přívěsu – včetně nákladu a dalšího vybavení – a bezpečné přípustné svislé zatížení tažného zařízení pro Model 3. Svislé zatížení je síla, kterou hmotnost přívěsu působí svisle na tažné zařízení. Musí odpovídat alespoň 4 % celkového zatížení přívěsu. Maximální svislé zatížení (nebo technicky přípustná maximální hmotnost v bodě spřažení) je 100 kg. Přeprava velkého množství vybavení, cestujících nebo nákladu v tažném vozidle může snížit maximální svislé zatížení, což rovněž snižuje maximální přípustnou hmotnost přívěsu. Maximální přípustná hmotnost přívěsu se vypočítává za předpokladu, že není překročena technicky přípustná maximální hmotnost naloženého vozidla (viz Nosnost vozidla).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud informace uvedené v osvědčení o shodě, na štítku tažného zařízení nebo na povinném štítku vozidla nesouhlasí s informacemi uvedenými v tomto návodu k obsluze, mají přednost dříve jmenované dokumenty.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Model 3 smíte k tažení používat, pouze pokud máte potřebné znalosti a zkušenosti s tím, jak tažení ovlivňuje vozidlo, a pokud jste schopni bezpečně naložit a upevnit náklad a řídit vozidlo s nákladem. Pokyny společnosti Tesla nejsou úplné z hlediska znalostí a dovedností potřebných pro bezpečné tažení. Na poškození vzniklá tažením přívěsu se nevztahuje záruka.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Vozidlo ani přívěs nepřetěžujte. Následkem by mohly být nedostatečný výkon, poškození vozidla a ztráta kontroly na vozidlem vedoucí k vážnému zranění.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Nepoužívejte tažné zařízení k přepravě vozu Model 3 (viz Pokyny pro přepravu).

Tlak v pneumatikách při tažení

Při tažení přívěsu je třeba tlak v pneumatikách upravit za účelem kompenzace dodatečného zatížení. Pro tažení jsou přípustné 18" nebo 19" pneumatiky. Udržujte pneumatiky nahuštěné na níže uvedené hodnoty tlaku (pokud se tyto hodnoty liší od údajů na štítku pneumatik a zatížení, mají níže uvedené hodnoty přednost):

Přední pneumatiky Zadní pneumatiky Tlak huštění pneumatik za studena
235/45 R18 235/45 R18 42 psi (290 kPa)
235/40 R19 235/40 R19 42 psi (290 kPa)
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Při tažení přívěsu nesmí být technicky přípustná maximální hmotnost na zadní nápravě překročena o více než 15 % a technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla nesmí být překročena o více než 100 kg. Rychlost vozidla nesmí v těchto případech překročit 100 km/h a tlak v zadních pneumatikách musí být alespoň o 20 kPa vyšší než tlak doporučený pro běžné užívání.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Informace o tažení se zimními pneumatikami vám poskytne servisní oddělení společnosti Tesla.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Nepoužívejte Model 3 k tažení, pokud není vybaven pneumatikami uvedenými v předchozím seznamu.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Tlak kontrolujte ve studených pneumatikách pomocí přesného tlakoměru. Hodnotu tlaku v pneumatice ovlivní její zahřátí již po ujetí 1,6 km. Tlak v pneumatikách může také ovlivnit parkování vozidla na přímém slunci nebo v horkém počasí. Pokud je třeba zkontrolovat zahřáté pneumatiky, očekávejte vyšší tlak. Pokud se snažíte dosáhnout tlaku doporučeného pro studené pneumatiky, nevypouštějte ze zahřátých pneumatik vzduch. Pokud je v horké pneumatice tlak doporučený pro huštění studené pneumatiky nebo nižší, může být pneumatika nebezpečně podhuštěná.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Nikdy se nepokoušejte táhnout přívěs, pokud má Model 3 vadnou pneumatiku nebo pokud byla dočasně opravena (například pomocí sady na opravu pneumatik). Dočasně opravená pneumatika není vhodná pro zátěž při tažení. Tažení s vadnou nebo dočasně opravenou pneumatikou může vést k selhání pneumatiky a ztrátě stability vozu.

Před tažením přívěsu

Před tažením přívěsu je třeba provést následující:

 • Nahustěte pneumatiky na tlak za studena uvedený v části Péče o pneumatiky a údržba.
 • Dodržujte všechny předpisy a zákonné požadavky pro tažení přívěsu. Nedodržení předpisů může snížit vaši bezpečnost.
 • Nastavte vnější zpětná zrcátka, aby zajišťovala dobrý výhled dozadu a omezovala oblasti mrtvého úhlu.
 • Aktivujte Režim přívěsu (viz Režim přívěsu).

Ověřte následující:

 • Model 3 je s připojeným přívěsem ve vodorovné poloze. Pokud přední část vozu směřuje nahoru a zadní dolů, zkontrolujte, zda nejsou překročeny maximální přípustná hmotnost přívěsu a svislé zatížení uvedené v části Maximální hmotnost nákladu – tažení přívěsu.
 • Všechny součásti tažného zařízení a příslušenství vozu, bezpečnostní řetězy a elektrické konektory (včetně zpětných a mlhových světel, pokud jsou součástí výbavy) jsou v dobrém stavu a správně připojené. Pokud se projevují jakékoli problémy, tažení přívěsu nezahajujte.
 • Světla přívěsu (brzdová světla, ukazatele směru a obrysová světla) fungují správně.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Pokud je Model 3 v režimu přívěsu nebo detekoval připojení světel přívěsu a zároveň Model 3 detekuje elektrickou závadu ukazatelů směru přívěsu, ukazatele směru na dotčené straně budou blikat rychleji, než je běžné (viz Režim přívěsu).
 • Oj přívěsu je bezpečně připojena ke kulovému čepu tažného zařízení.
 • Bezpečnostní řetězy jsou správně připojeny mezi přívěsem a tažným vozidlem. Bezpečnostní řetězy pod ojí přívěsu překřižte. Zabráníte tak, aby oj přišla do kontaktu s vozovkou v případě, že se oddělí od tažného zařízení. Bezpečnostní řetězy nechte dostatečně prověšené, aby umožňovaly zatáčení, zajistěte však, aby nedocházelo k vláčení po zemi.
 • Veškerý náklad je zajištěn.
 • Jsou k dispozici klíny.
 • Náklad na přívěsu je rovnoměrně rozmístěn, aby svislé zatížení přívěsu bylo přibližně 4–10 % celkové hmotnosti přívěsu a nebylo překročeno maximální zatížení působící na oj uvedené v části Maximální hmotnost nákladu – tažení přívěsu.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  POZOR
  Náklad nad koly nebo těžší náklad umístěný v zadní části může způsobit vybočení přívěsu, což povede ke ztrátě kontroly nad vozidlem.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Vždy zkontrolujte, zda je náklad v přívěsu zajištěn a nemůže se pohybovat. Dynamický posun nákladu může způsobit ztrátu kontroly nad vozidlem, což může vést k vážnému zranění.

Pokyny pro tažení

Model 3 je primárně navržen jako osobní vozidlo. Tažení přívěsu představuje zvýšené zatížení motoru (motorů), pohonné soustavy, brzd, pneumatik a odpružení a výrazně zkracuje dojezdovou vzdálenost. Pokud se rozhodnete táhnout přívěs, postupujte opatrně a dodržujte tyto všeobecné pokyny:

 • Snižte rychlost jízdy a vyhněte se náhlým manévrům. Pamatujte, že při tažení přívěsu jsou v porovnání s jízdou bez přívěsu jiné řízení, stabilita, poloměr otáčení, brzdná dráha a výkon brzd.
 • Udržujte nejméně dvakrát delší vzdálenost od vozidla jedoucího před vámi. Předejdete tak situacím, které vyžadují prudké brzdění. Náhlé brzdění může způsobit smyk nebo změnu polohy přívěsu vůči vozu a poté ke ztrátě kontroly nad vozem.
 • Vyhněte se ostrému zatáčení. Ostré zatáčení může zapříčinit kontakt přívěsu s vozidlem a způsobit poškození. Pamatujte, že kola přívěsu jsou blíže vnitřní kružnici otáčení než kola vozidla. Z tohoto důvodu zatáčejte větším obloukem, aby přívěs nenarazil do obrubníků, dopravních značek, stromů nebo jiné předmětů.
 • Pravidelně kontrolujte světla přívěsu, ukazatele směru a funkčnost žárovek.
 • Pravidelně kontrolujte, zda je náklad zajištěný.
 • Vyhněte se parkování na svahu (viz Parkování s přívěsem).
 • Pravidelně kontrolujte, zda jsou pevně utaženy všechny součásti systému tažení.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Při tažení přívěsu je nutné počítat s delší brzdnou drahou. Při tažení udržujte delší vzdálenost od vozidla jedoucího před vámi a vyhněte se situacím, které by mohly vyžadovat prudké brzdění. Nedodržení tohoto pokynu může vést k nehodě.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Dodržujte všechny příslušné místní předpisy a zákonné požadavky platné pro tažení přívěsu. Nedodržení předpisů může snížit vaši bezpečnost.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Nepřipojujte brzdy přívěsu k brzdovému systému vozidla. Následkem by mohlo být poškození vozidla a přívěsu, porucha brzdového systému a vážné zranění.

Režim přívěsu

Při tažení přívěsu musí být vždy aktivní režim přívěsu. Po připojení elektrické přípojky přívěsu při zařazené poloze parkování Model 3 automaticky zapne režim přívěsu. Po odpojení elektrické přípojky přívěsu se režim přívěsu nevypne automaticky. Chcete-li režim přívěsu zapnout nebo vypnout ručně, klepněte na dotykové obrazovce na Ovládací prvky > Pedály a řízení > Režim přívěsu. Na dotykové obrazovce se zobrazí jedna z následujících kontrolek:

Ikona modrého přívěsu
Režim přívěsu je aktivní.
Ikona žlutého přívěsu
Model 3 detekuje připojení světel přívěsu, ale režim přívěsu je vypnutý. Je možné, že bylo připojeno příslušenství pro přepravu vybavení.
Ikona červeného přívěsu
Model 3 detekuje vadné elektrické připojení světel přívěsu. Některá nebo všechna světla přívěsu mohou být nefunkční. Zastavte ihned, jakmile je to bezpečné, a zkontrolujte, zda je kabeláž světel přívěsu připojená a zda nevykazuje vady. Pokud červená ikona svítí i po vyřešení problémů, vypněte a znovu zapněte režim přívěsu. Pokud jste ukončili tažení a odpojili elektrický konektor přívěsu, červenou ikonu vymažete ruční deaktivací režimu přívěsu.

Pokud je Model 3 v režimu přívěsu nebo detekoval připojení světel přívěsu a zároveň vůz detekuje elektrickou závadu ukazatelů směru přívěsu, ukazatele směru na dotčené straně budou blikat rychleji, než je běžné. Pokud jste ukončili tažení a odpojili elektrický konektor přívěsu, ukazatele směru budou blikat rychleji než je běžné a na dotykové obrazovce se bude zobrazovat červená kontrolka přívěsu až do okamžiku ruční deaktivace režimu přívěsu.

V režimu přívěsu nemusí být k dispozici některé funkce systému Autopilot a nemusí fungovat zadní parkovací snímače. Následující funkce navíc pracují jinak:

 • Adaptivní tempomat prodlouží vzdálenost od vozidla jedoucího před vámi.
 • Varování před boční kolizí je aktivní, ale automatické zásahy do řízení jsou deaktivovány.
 • Brzdná síla poskytovaná automatickým nouzovým brzděním (viz Protikolizní systém) může být omezená.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Nespoléhejte se, že Model 3 bude detekovat přívěs a automaticky aktivuje režim přívěsu. Před tažením přívěsu vždy zkontrolujte, zda je zapnutý režim přívěsu.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Během tažení přívěsu nelze za žádných okolností ukončit režim přívěsu. Nedodržíte-li tento pokyn, může dojít k vážnému zranění.

Parkování s přívěsem

Pokud možno se vyhněte parkování na svahu. Pokud je však parkování na svahu zcela nezbytné, umístěte pod kola přívěsu klíny. Při provádění následujícího postupu budete potřebovat pomoc druhé osoby:

 • Jedna osoba sešlápne a podrží brzdový pedál.
 • Druhá osoba umístí klíny pod kola vozidla na stranu pneumatik níže po svahu.
 • Po umístění klínů uvolněte brzdový pedál a zkontrolujte, zda klíny udrží hmotnost vozidla a přívěsu.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Při zkoušce klínů zkontrolujte, zda není zapnutá funkce automatického zabrzdění (viz Automatické zabrzdění). Pokud je Model 3 zabrzděný funkcí automatického zabrzdění, zobrazuje se na dotykové obrazovce příslušná kontrolka. Chcete-li vypnout funkci automatického zabrzdění stojícího vozu, sešlápněte a uvolněte brzdový pedál.
 • Zařaďte ve vozidle polohu parkování.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Pokud je nutné parkování na svahu, vždy zkontrolujte, zda byla všechna kola přívěsu bezpečně zajištěna klíny. Pokud tak neučiníte, může dojít k poškození majetku nebo vážnému zranění.

Připojení tažného zařízení

Sada vozu Model 3 pro tažení obsahuje tažné zařízení s 50mm kulovým čepem. Pokud se tažné zařízení nepoužívá, je třeba ho demontovat a uložením na suchém místě předejít korozi. Prostor pro upevnění tažného zařízení uzavřete krytem, abyste zabránili vniknutí nečistot.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Při tažení přívěsu je třeba použít tažné zařízení vozu Model 3. Nikdy neupevňujte jiný typ tažného zařízení.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Při tažení přívěsu vždy připojte bezpečnostní řetězy. Přívěs s nákladem bezpečně zajistěte překřížením řetězů pod ojí přívěsu a jejich připojením k otvorům v přívěsu.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Maximální přípustný přesah bodu spřažení vzadu je 1 053 mm.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Sestava tažného zařízení je ke karoserii vozidla upevněna 6 maticemi.
Snímek zobrazující sestavu tažného zařízení upevněnou ke karoserii se zvýrazněnými upevňovacími prvky

Instalace tažného zařízení:

 1. Sejměte kryt chránící prostor pro upevnění tažného zařízení vložením malého předmětu, například plochého šroubováku, do čepů po stranách krytu. Otáčejte čepy, dokud nejsou v odjištěné poloze, vyjměte je a poté sejměte kryt.
 2. Zasuňte klíč do pojistné vložky na tažném zařízení a otočte vložkou, aby byla horní část klíče zarovnána s polohou „otevřeno“.
 3. Vytáhněte pojistnou vložku přibližně o 0,5 cm a otáčejte jí ve směru hodinových ručiček, dokud nebude ikona odemknutého zámku stabilně v horní části pojistné vložky.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  POZOR
  Při otáčení pojistné vložky postupujte opatrně. Pokud se nezajistí v poloze „otevřeno“, automaticky se zasune do původní polohy „zavřeno“ a může dojít ke skřípnutí prstů.
 4. Pevně uchopte tažné zařízení zespodu a zarovnejte ho s příslušnými výřezy v prostoru pro tažné zařízení.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Neuchopujte ho za pojistnou vložku, neboť ta se musí volně otáčet.
 5. Zatlačte tažné zařízení do pouzdra tažného zařízení, dokud se pojistná vložka nezačne rychle otáčet proti směru hodinových ručiček a automaticky se nezajistí v poloze „zavřeno“.
 6. Zatažením za tažné zařízení směrem dolů se ujistěte, že je zcela zasunuto do pouzdra. Tažné zařízení nesmí vypadnout ven.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Pokud není tažné zařízení zajištěno v pouzdře, po zatažení směrem dolů vypadne ven.
 7. Otočte klíč, aby byly šipky v zákrytu s ikonou zámku na pojistné vložce.
 8. Vyjměte klíč a uložte ho na bezpečné místo (nejlépe uvnitř vozidla).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Klíč lze vyjmout pouze tehdy, pokud je tažné zařízení zajištěné. Tím je zaručeno správné připojení. Nepoužívejte tažné zařízení, pokud nemůžete klíč vyjmout.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Společnost Tesla doporučuje poznamenat si kód klíče. Kód klíče je nutný k objednání náhradního dílu v případě ztráty.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Tažné zařízení je ke karoserii vozidla upevněno 6 maticemi.

Odpojení tažného zařízení

Po tažení tažné zařízení demontujte:

 1. Zasuňte klíč a otočením zarovnejte jeho horní stranu s ikonou odemknutého zámku.
 2. Pevně uchopte dolní stranu tažného zařízení (aby nespadlo na zem), vytáhněte pojistnou vložku ven přibližně o 0,5 cm a otočte jí po směru hodinových ručiček, dokud se ikona zámku nepřesune do horní části. Nyní je pojistná vložka odjištěna v poloze „otevřeno“ a tažné zařízení vypadne z pouzdra.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Upozornění
  Při otáčení pojistné vložky postupujte opatrně. Pokud se nezajistí v poloze „otevřeno“, automaticky se zasune do původní polohy „zavřeno“ a může dojít ke skřípnutí prstů.
 3. Prostor s tažným zařízením opět uzavřete krytem a zacvakněte čepy, abyste zabránili vniknutí nečistot.
 4. Na pojistnou vložku tažného zařízení nasaďte krytku a tažné zařízení uložte na bezpečné místo.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Údržba tažného zařízení spočívá v pravidelném mazání jeho povrchů nepolymerizujícím mazivem.

Elektrické přípojky

Předpisy vyžadují, aby byly všechny přívěsy vybaveny koncovými, brzdovými a obrysovými světly a ukazateli směru. K napájení osvětlení přívěsu slouží vestavěný 13kolíkový konektor kabeláže, který se u většiny typů přívěsů nachází v blízkosti zástrček kabeláže tažného zařízení. Je odpovědností řidiče zkontrolovat, zda jsou před tažením i během tažení funkční všechny elektrické přípojky a všechna světla přívěsu. Je třeba provést vizuální kontrolu.

Snímek zobrazující vestavěný 13kolíkový konektor kabeláže a popisky u jednotlivých svorek
 1. Levý ukazatel směru
 2. Zadní mlhové světlo
 3. Uzemnění pro kolíky 1–8
 4. Pravý ukazatel směru
 5. Pravé koncové světlo
 6. Brzdová světla
 7. Levé koncové světlo
 8. Zpětná světla

Všechny kolíky mají nízké napětí napájení. Porucha světel přívěsu při tažení může být způsobena spálenými pojistkami. Model 3 nevydá v případě spálené pojistky žádné upozornění. Obraťte se na servis Tesla.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pomocné napájení není momentálně k dispozici.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Kolíky 9–13 nejsou momentálně podporovány, protože Model 3 není aktuálně vybaven řídicími jednotkami brzd.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud je zjištěno mlhové světlo přívěsu, deaktivuje Model 3 vlastní zadní mlhové světlo (pokud je součástí výbavy).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Vždy se ujistěte, že elektrický kabel přívěsu není v kontaktu se zemí ani není vláčen, avšak musí být dostatečně prověšený, aby bylo možné zatáčet.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Používejte pouze elektrické připojení navržené společností Tesla. Nepřipojujte elektrickou kabeláž přívěsu jiným způsobem. Následkem by mohlo být poškození elektrického systému vozidla a chybná funkce.

Vliv na dojezdovou vzdálenost

Při tažení přívěsu se zvyšuje hmotnost vozu a odpor vzduchu. V důsledku toho se může výrazně zkrátit dojezd. I když plánovač tras upravuje odhad na základě použití režimu přívěsu, skutečná spotřeba energie se může lišit. Podle toho si naplánujte délku trasy a návštěvu nabíjecích míst.