Lišty stěračů čelního skla, trysky a ostřikovací kapalina

Doplňování kapaliny ostřikovačů čelního skla

Jedinou nádobkou, do které se smí doplňovat kapalina, je nádobka ostřikovačů čelního skla umístěná za předním zavazadlovým prostorem. Pokud hladina kapaliny poklesne, na dotykové obrazovce se zobrazí zpráva.

Doplňování kapaliny do ostřikovačů:

 1. Otevřete kapotu.
 2. Před sejmutím uzávěru plnicího otvoru okolí uzávěru očistěte, aby do nádobky nevnikly nečistoty.
 3. Sejměte uzávěr plnicího otvoru.
 4. Pokud chcete předejít rozlití kapaliny, naplňte nádobku tak, aby hladina kapaliny byla těsně pod plnicím hrdlem. Nádobka má objem 3,2 litru.
  Uzávěr plnicího otvoru se zvětšeným vyobrazením cílové úrovně plnění
 5. Případnou rozlitou kapalinu ihned setřete a potřísněné místo omyjte vodou.
 6. Našroubujte zpět uzávěr plnicího otvoru.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Používejte pouze kapalinu do ostřikovačů pro automobily na bázi etanolu. Při použití jiných kapalin, například neupravené vody, může dojít ke zvýšení množství bakterií v klimatizačním systému, ke vzniku zápachu nebo k poškození, které není kryté zárukou.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Některé národní nebo místní předpisy zakazují používání těkavých organických sloučenin. Ty jsou běžně používány jako nemrznoucí přísada v kapalině do ostřikovačů. Takové kapaliny použijte, pouze pokud je to nutné vzhledem ke klimatickým podmínkám, ve kterých Model 3 provozujete.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Místní předpisy zakazují používání kapalin do ostřikovačů na bázi metanolu. Místo ní použijte kapalinu do ostřikovačů na bázi etanolu.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Nepoužívejte kapaliny, které obsahují vodoodpudivé přísady nebo přísady pro odstraňování hmyzu. Tyto kapaliny mohou vytvářet pruhy, skvrny nebo způsobovat skřípání stěračů.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Při teplotách pod 4° C používejte nemrznoucí kapalinu do ostřikovačů. Používání kapaliny do ostřikovačů bez nemrznoucích přísad může v chladném počasí zhoršit výhled přes čelní sklo.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Kapalina do ostřikovačů čelního skla může vyvolat podráždění pokožky nebo očí. Čtěte a dodržujte pokyny výrobce kapaliny do ostřikovačů.

Kontrola a čištění lišt stěračů

Pravidelně čistěte okraje lišt stěračů a kontrolujte pryž z hlediska popraskání a degradace. Pokud je lišta poškozená, ihned ji vyměňte, abyste zabránili poškození skla a zlepšili viditelnost.

Nečistoty na předním skle nebo lištách stěračů mohou snížit účinnost stěračů. Mezi tyto nečistoty patří led, vosk z automyčky, kapalina do ostřikovačů s přípravkem proti hmyzu nebo odpuzovačem vody, ptačí trus, míza ze stromů a jiné organické látky.

Při čištění dodržujte tyto pokyny:

 • Čelní sklo a lišty stěračů čistěte pomocí kapaliny do ostřikovačů, isopropylalkoholu (technického lihu) nebo neabrazivního čističe skla, který je schválený pro použití na skla automobilů a pryž. Nevhodné výrobky mohou způsobit poškození a na čelním skle vytvářet skvrny a odlesky.
 • Raménko stěrače zvedněte pouze mírně od čelního skla, abyste získali přístup k liště. Nezvedejte raménko stěrače příliš vysoko.

Pokud stěrače nefungují ani po vyčištění, vyměňte jejich lišty.

Výměna lišt stěračů

V zájmu zajištění optimálního výkonu měňte lišty stěračů nejméně jednou ročně. Náhradní lišty musí splňovat následující kritéria:
 • Lišta na straně řidiče musí mít délku 650 mm a lišta na straně spolujezdce 475 mm.
 • Ujistěte se, že náhradní lišta používá stejné připojení jako původní lišta. Odlišné typy mohou bránit připojení náhradní lišty k rameni stěrače na vozidle.

Náhradní lišty zakoupíte v obchodě Tesla.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Instalujte pouze náhradní lišty, které se shodují s originálním dílem. Při použití nesprávných lišt hrozí poškození systému stěračů a čelního skla.

Výměna lišt stěračů:

Animované video s postupem výměny lišt stěračů
 1. Zařaďte polohu pro parkování a vypněte stěrače.
 2. Stěrače přemístěte do servisní polohy klepnutím na Ovládací prvky > Servis > Servisní režim stěračů.
 3. Raménko stěrače zvedněte pouze mírně od čelního skla, abyste získali přístup k liště.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  POZOR
  Lišty stěračů nelze zajistit ve zvednuté poloze. Nezvedejte raménko stěrače příliš vysoko.
 4. Vložte hadřík mezi raménko stěrače a čelní sklo, abyste zabránili poškození skla.
 5. Uchopte rameno stěrače, stiskněte zajišťovací výstupek a vysuňte lištu z ramene dolů.
  Zvětšené vyobrazení lišty stěrače se šipkou ukazující na výstupek a další šipkou znázorňující nutnost rozpojení
 6. Zarovnejte novou lištu na raménku stěrače a posuňte ji ke konci raménka, dokud se nezajistí na místě.
 7. Stěrače vraťte do původní polohy vypnutím servisního režimu stěračů.

Čištění trysek ostřikovačů

Pokud jsou ostřikovače čelního skla zanesené, odstraňte z trysek pomocí drátku předmět, který je blokuje.

Zvětšené vyobrazení s tryskami ostřikovačů směřujícími na spodní stranu lišty stěrače
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Při čištění vozu Model 3 ostřikovače nezapínejte. Kapalina do ostřikovačů čelního skla může vyvolat podráždění pokožky nebo očí. Pročtěte si a dodržujte pokyny výrobce kapaliny do ostřikovačů.