Média

Přehled

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Mediální aplikace se liší v závislosti na oblasti prodeje, konfiguraci vozidla, zakoupeném vybavení a verzi softwaru. Některé zde popsané aplikace nemusí být ve vaší oblasti dostupné nebo mohou být nahrazeny jinými aplikacemi.

Přehrávač médií se zobrazuje na dotykové obrazovce a slouží k přehrávání různých typů médií. Přetažením přehrávače médií nahoru jej lze maximalizovat (a následně procházet média) a přetažením dolů minimalizovat do minimálního režimu přehrávače. Praktický minimální režim na dotykové obrazovce zabírá nejméně místa, zobrazuje aktuálně přehrávaný obsah a nabízí pouze základní funkce související s přehrávaným obsahem.

Služby pro streamování hudby jsou k dispozici pouze tehdy, když je k dispozici datové připojení (například Wi-Fi nebo připojení Premium). U některých multimediálních služeb lze využívat výchozí účet Tesla. Před prvním použitím některých služeb je nutné zadat přihlašovací údaje k účtu.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Namísto spouštění jiné multimediální aplikace lze zdroj změnit na obrazovce přehrávače médií výběrem zdroje v rozevíracím seznamu.
Rádio: Umožňuje výběr ze seznamu dostupných rozhlasových stanic nebo pomocí numerické klávesnice přímo naladit rádio na konkrétní frekvenci. Chcete-li přejít na následující (nebo předchozí) frekvenci, klepněte na šipku vpřed nebo vzad.
Bluetooth: Přehrávání zvuku z telefonu připojeného přes Bluetooth nebo ze zařízení USB (viz Přehrávání médií ze zařízení).
Streamování: Pokud je součástí výbavy, umožňuje přehrávat zvuk ze streamovacích služeb dostupných ve vaší oblasti.
Spotify: Přehrávání zvukového obsahu ze služby Spotify.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Použití vyžaduje účet Spotify Premium.
Apple Music: Přehrávání zvukového obsahu ze služby Apple Music.
Ikona mikrofonu
Caraoke (pokud je součástí výbavy): Zazpívejte si různé písničky (viz Caraoke).
TuneIn: Přehrávání zvukového obsahu ze služby TuneIn.
Tidal: Přehrávání zvukového obsahu ze služby Tidal.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Jakoukoli multimediální aplikaci / zdroj lze zobrazit nebo skrýt. Viz Nastavení médií.

Při poslechu internetových rádií nebo hudebních streamovacích služeb se možnosti dostupné na obrazovce přehrávače médií liší v závislosti na poslouchaném obsahu. Klepnutím na šipku vpřed (nebo vzad) spustíte přehrávání následující (a v některých případech předchozí) dostupné stanice, epizody nebo skladby. Přehrávání následující / předchozí položky lze přepínat také pomocí levého tlačítka procházení na volant.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pomocí hlasových příkazů můžete upravit nastavení a předvolby médií, např. změnit hlasitost, přehrát konkrétní skladbu nebo přepnout zdroj médií (viz Hlasové příkazy).

Ovládání hlasitosti

Hlasitost lze ovládat následovně:
  • Otáčením tlačítka procházení na levé straně volant nahoru nebo dolů lze zvyšovat nebo snižovat hlasitost. Mění se hlasitost médií, hlasových příkazů a telefonních hovorů.
  • Hlasitost se může měnit v závislosti na rychlosti jízdy a nastavení klimatizace.
  • Klepnutím na šipky <> vedle ikony reproduktoru v dolním rohu dotykové obrazovky.
  • Zvuk ztlumíte stisknutím levého tlačítka procházení. Opětovným stisknutím ztlumení zrušíte.
  • Stisknutím levého tlačítka procházení během telefonického hovoru lze současně ztlumit zvuk a mikrofon.

Nastavení médií

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Dostupná nastavení se liší v závislosti na oblasti prodeje. Nastavení také nemusí platit pro všechny zdroje zvuku.
Ikona nastavení médií
Přístup k nastavení zvuku získáte stisknutím ikony nastavení ve vyhledávacím panelu přehrávače médií.

Upravit můžete následující nastavení:

  • Zvuk: Chcete-li nastavit subwoofer nebo některé z pěti frekvenčních pásem (basy, basy/středy, středy, středy/výšky a výšky), posuňte příslušné posuvníky. Pokud je vůz vybaven audiosystémem Premium, lze posuvníkem prostorového zvuku nastavit úroveň prostorového zvuku tak, aby vznikl podmanivější zážitek z poslechu.
  • Vyvážení: Přetáhněte středovou kružnici do místa ve voze Model 3, na které chcete soustředit zvuk.
  • Možnosti: Nastavení předvoleb volitelných funkcí. Například můžete zapnout nebo vypnout funkce Komentář DJ, Explicitní obsah a Povolit mobilní ovládání.
  • Zdroje: Obsahuje seznam všech dostupných zdrojů médií a umožňuje vybrat, zda chcete zobrazit nebo skrýt jednotlivé zdroje. Může být užitečné skrýt ty zdroje médií, které nikdy nepoužíváte. Po klepnutí na spouštěč aplikací se skryté zdroje médií nezobrazí v rozevíracím seznamu přehrávače médií ani v nabídce aplikací. Po návratu na tuto obrazovku nastavení lze kdykoli znovu zobrazit skrytý zdroj médií.

Vyhledávání zvukového obsahu

Ikona vyhledávání
Klepnutím na ikonu lupy v přehrávači médií lze vyhledat konkrétní skladbu, album, interpreta, podcast nebo stanici. Pomocí hlasových příkazů můžete také vyhledávat bez použití rukou (viz Hlasové příkazy).

Caraoke

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
V závislosti na konfiguraci vozidla a oblasti prodeje nemusí být funkce Caraoke ve vašem voze dostupná.

V rozevíracím seznamu v přehrávači médií můžete změnit zdroj na karaoke. Nebo lze Caraoke přidat jako aplikaci do spouštěče aplikací. Můžete zde procházet různé skladby a vybrat si tu, kterou si chcete zazpívat. Klepnutím na ikonu mikrofonu lze zapnout nebo vypnout hlavní vokály. Vypnutí mikrofonu ponechá pouze hudební nástroje a doprovodný zpěv. Klepnutím na ikonu textu písně (vedle ikony mikrofonu) lze zapnout nebo vypnout text písně.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Nikdy nečtěte texty písní za jízdy. Během jízdy vždy věnujte pozornost dopravní situaci. Za jízdy je funkce Caraoke určena pouze pro spolujezdce.

Poslední přehrávané a oblíbené položky

U většiny zdrojového obsahu se poslední přehrávané a oblíbené položky zobrazují v horní části obrazovky, kde je k nim snadný přístup.

Ikona oblíbené položky, nevybraná
Chcete-li přidat aktuálně přehrávanou stanici, podcast nebo zvukový soubor do seznamu oblíbených položek, klepněte v přehrávači médií na ikonu Oblíbené.
Ikona oblíbené položky, vybraná
Oblíbenou položku odstraníte v přehrávači médií klepnutím na zvýrazněnou ikonu Oblíbené. Více oblíbených položek lze odstranit zvětšením přehrávače médií o jednu úroveň, čímž se zobrazí všechny oblíbené položky pro příslušný obsah. Poté stiskněte a podržte libovolnou oblíbenou položku. U všech oblíbených položek se zobrazí symbol X. Klepnutím na symbol X u příslušné oblíbené položky ji odstraníte ze seznamu.
Ikona posledních přehrávaných položek
Poslední přehrávané položky se neustále aktualizují, proto je není třeba odstraňovat.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Položky přehrávané v pásmu FM (pokud je součástí výbavy) se v seznamu posledních přehrávaných položek nezobrazují.

Přehrávání médií ze zařízení

USB flash disky

Připojte flash disk k přednímu portu USB (viz Porty USB). Klepněte na Přehrávač médií > USB a poté klepněte na název požadované složky. Chcete-li přehrávat média pomocí portu USB, mějte na paměti, že Model 3 rozpoznává pouze flash disky. Chcete-li přehrávat média z jiných typů zařízení (např. iPod), musíte se připojit pomocí Bluetooth (viz Zařízení Bluetooth).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Přehrávač médií podporuje USB flash disky se systémem souborů exFAT (formát NTFS není aktuálně podporován).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Použijte port USB v přední části středové konzoly. Porty USB v zadní části konzoly slouží pouze k nabíjení.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
U některých vozidel vyrobených přibližně po 1. listopadu 2021 mohou porty USB ve středové konzole podporovat pouze nabíjení zařízení. Pro všechny ostatní funkce používejte port USB v odkládací schránce.

Zařízení Bluetooth

Chcete-li přehrávat uložené zvukové soubory, spárujte s vozem Model 3 zařízení s funkcí Bluetooth (viz Bluetooth). V přehrávači médií vyberte zdroj Telefon, klepněte na název zařízení připojeného pomocí technologie Bluetooth a poté na možnost PŘIPOJIT.