Zadní zavazadlový prostor

Otevírání

Chcete-li otevřít zadní zavazadlový prostor, ujistěte se, že je ve voze Model 3 zařazena poloha parkování a poté proveďte jednu z následujících akcí:

 • Klepněte na příslušné tlačítko Otevřít na dotykové obrazovce.
 • Klepněte na tlačítko zadního zavazadlového prostoru v mobilní aplikaci.
 • Stiskněte spínač pod vnější klikou víko zadního zavazadlového prostoru (vyžaduje detekovaný platný klíč).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Než otevřete víko zadního zavazadlového prostoru v uzavřeném prostoru (například v garáži), ujistěte se, že je výška otevírání pro víko zadního zavazadlového prostoru správně nastavena tak, aby se jeho části vyhnuly kontaktu s nízkými stropy nebo překážkami (viz Nastavení výšky otevírání elektricky ovládaného víka zavazadlového prostoru).

Model 3 musí být odemknutý nebo musí detekovat klíč. Teprve poté lze otevřít víko zadního zavazadlového prostoru pomocí spínače.

Zadní část vozu se zvětšeným detailem spínače na vnější klice zadního zavazadlového prostoru
Červená ikona vozidla s otevřenými dveřmi

Pokud jsou otevřené dveře nebo zavazadlový prostor, zobrazí se na dotykové obrazovce kontrolka otevřených dveří. Na obrázku vozu Model 3 na dotykové obrazovce se také zobrazí otevřený zavazadlový prostor.

Postup otevření víko zadního zavazadlového prostoru zevnitř vozu v nepravděpodobném případě, kdy je Model 3 bez elektrické energie, naleznete v části Nouzové otevírání zavazadlového prostoru zevnitř vozu.

Nastavení výšky otevírání elektricky ovládaného víka zavazadlového prostoru

Výšku otevírání elektricky ovládaného víka zavazadlového prostoru (pokud je součástí výbavy) můžete nastavit tak, abyste na víko snáze dosáhli, nebo aby víko nenarazilo do nízkého stropu nebo předmětů (například garážových vrat nebo osvětlení):

 1. Otevřete víko zavazadlového prostoru a ručně ho spusťte nebo zvedněte do požadované výšky otevírání.
 2. Stiskněte a podržte tlačítko na dolní straně víka zavazadlového prostoru po dobu tří sekund, dokud se neozve potvrzující zvuková signalizace.
  Tlačítko na spodní straně zavazadlového prostoru s obrázkem vozidla s otevřeným zavazadlovým prostorem
 3. Potvrďte nastavení požadované výšky zavřením a opětovným otevřením elektricky ovládaného víka zavazadlového prostoru.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
V závislosti na konfiguraci (například na vybraných kolech) se víko zadního zavazadlového prostoru vozidla může otevřít do výšky přibližně 2 metry. Nastavte výšku víka zadního zavazadlového prostoru tak, abyste zabránili jeho nárazu do nízkých stropů a jiných překážek.

Zavírání

 • Klepněte na příslušné tlačítko Zavřít na dotykové obrazovce.
 • Stiskněte spínač na spodní straně víko zadního zavazadlového prostoru
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Před jízdou zkontrolujte, zda je zavazadlový prostor bezpečně zajištěn ve zcela zavřené poloze zatažením za dolní okraj víka zavazadlového prostoru směrem nahoru.

Přístup do zavazadlového prostoru

Přístup do zadního zavazadlového prostoru získáte po zatažení za popruh krytu zavazadlového prostoru směrem nahoru. Kryt zavazadlového prostoru lze poté sklopit dopředu nebo z vozu Model 3 vyjmout.

Před jízdou vozem Model 3 veškerý náklad zajistěte a těžký náklad umístěte do dolní části zavazadlového prostoru.

Zadní zavazadlový prostor se šipkou směřující nahoru od popruhu krytu zavazadlového prostoru

Limity zatížení zadního zavazadlového prostoru

Hmotnost nákladu co nejrovnoměrněji rozdělte mezi přední a zadní zavazadlový prostor.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Do dolní části zadního zavazadlového prostoru nikdy neumisťujte náklad těžší než 40 kg a do horní části náklad těžší než 130 kg. Mohlo by dojít k poškození.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Při nakládání nákladu vždy zohledněte technicky přípustná maximální hmotnost naloženého vozidla (TPMLM) vozidla (viz Specifikace). TPMLM je maximální přípustná hmotnost vozu včetně všech cestujících, kapalin a nákladu.

Nouzové otevírání zavazadlového prostoru zevnitř vozu

Osvětlený prvek pro mechanické odjištění, který se nachází uvnitř zadního zavazadlového prostoru, umožňuje otevřít zadní zavazadlový prostor zevnitř v případě, kdy ve voze Model 3 dojde k úplnému výpadku napájení. Díky tomuto prvku pro mechanické odjištění se z vozu dostane ven rovněž osoba zamknutá uvnitř.

Tlačítko s ikonou vozidla s otevřeným zavazadlovým prostorem a modrou šipkou směřující vlevo
 1. Silným zatlačením a podržením osvětleného tlačítka ve směru šipky uvolněte západku.
 2. Držte tlačítko stisknuté a zatlačením otevřete zadní zavazadlový prostor.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud tlačítko krátce vystavíte okolnímu světlu, bude pak několik hodin svítit.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Nenechte děti, aby si hrály uvnitř zavazadlového prostoru nebo se zamkly uvnitř vozu. Nepřipoutané dítě se může při nehodě vážně nebo smrtelně zranit. U dítěte, které zůstane uvězněné ve vozidle, může snadno dojít k přehřátí organismu s následkem smrti, zejména pokud není zapnutá klimatizace.